Byla 2-703-900/2012
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant Ugnei Patkauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovui A. K., tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų ( - ), dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė L. M. 2012 m. kovo 16 d. teismui paduotu ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovas A. K. yra nepilnamečių vaikų M. M., gimusio ( - ) ir G. M., gimusio ( - ) tėvas; nepilnamečių vaikų M. M. ir G. M. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove; priteisti iš atsakovo nepilnamečiams vaikams M. M. ir G. M. išlaikymą po 200 Lt/mėn. periodinėmis išmokomis, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo iki vaikų pilnametystės; skirti ieškovę tvarkyti vaikams priteistas lėšas uzufrukto teise (1-3 b. l.).

4Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą nepateikė.

5Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų ( - ) atsiliepimu į ieškinį (38 b. l.) su ieškiniu sutiko ir prašė vaikams skirtą išlaikymą priteisti jam.

6Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2012 m. balandžio 5 d. pateikė išvadą Nr. SV-306 (17.32) byloje (17-18 b. l.). Nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymais ieškovės penkiems vaikams (įskaitant M. M. ir G. M.) nustatyta laikinoji globa, globėju paskirtas ( - ). Prašė nepilnamečiams vaikams M. M. ir G. M. priteistų lėšų administratoriumi skirti ( - ). Iš atsakovo prašoma priteisti išlaikymo vaikams suma, ieškovei skiriant panašaus dydžio išlaikymą, leistų patenkinti būtiniausius vaikų poreikius.

72012 m. lapkričio 12 d. vykusio teismo posėdžio metu bylos šalys pateikė taikos sutartį ir prašė ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str. 1 d.). Patvirtino, kad taikos sutartis sudaryta laisva valia, atitinka jų tikrąją valią.

8Dalies ieškinio reikalavimų atsisakymas priimamas, taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

9Ieškovė turi penkis nepilnamečius vaikus (10 b. l.): nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, susijęs su dviem jauniausiais jos vaikais M. ir G. (4-5 b. l.).

102012 m. lapkričio 12 d. pasirašytos taikos sutarties 1 punktu ieškovė atsisakė reikalavimo pripažinti atsakovą A. K. nepilnamečių vaikų M. M. ir G. M. tėvu, nes Šiaulių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2012 m. rugpjūčio 9 d. atsakovas gera valia pripažino tėvystę ir suteikė vaikams savo pavardę (53-54 b. l.).

11Teismas ieškinio dalies atsisakymą priima ir šioje dalyje bylą nutraukia (CPK 293 str. 1 d. 4 p.).

12Be to, minėtos taikos sutarties 5 punktu ieškovė atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovo išlaikymo vaikams įsiskolinimą. Šios reikalavimo dalies atsisakymo teismas nepriima, nes toks reikalavimas nebuvo pareikštas.

13Taikos sutarties 2 punktu atsakovas įsipareigojo nepilnamečiams sūnums M. K. ir G. K. kas mėnesį mokėti po 200 Lt išlaikymą, pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. lapkričio 12 d. iki jų pilnametystės.

14Turtinių reikalavimų sumažinimą laiko aspektu teismas priima, nes nuo 2012 m. kovo 8 d. iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. bylos šalių nepilnamečiai vaikai M. K. ir G. K. gyveno ( - ) (51 b. l.).

15Teismo vertinimu, taikos sutartis (išskyrus dalis dėl dviejų reikalavimų atsisakymo), neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajai tvarkai, nepažeidžia bylos šalių, jų mažamečių vaikų teisių ir/arba teisėtų interesų (CK 1.80-1.81 str., 6.986 str.); anot bylos šalių, buvo sudaryta bona fidei ir laisva valia, todėl tvirtina taikos sutartį ir likusią bylos dalį taip pat nutraukia (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

16Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str.), kas reiškia, jog ginčas išspręstas, todėl byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Tačiau iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno iš vaiko ar tėvų liga, nedarbingumas ir kt.), bet kuris iš tėvų gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (padidinimo, sumažinimo).

17Bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis ieškinio suma apskaičiuojama pagal bendrą išmokų už 1 m. sumą (CPK 85 str. 1 d. 3 p.). Aptariamu atveju ji sudaro 4 800 Lt [(200 Lt/mėn. x 12 mėn.) + (200 Lt/mėn. x 12 mėn.)]. Už tokio dydžio ieškinį mokėtinas 144 Lt (4 800 Lt x 0,03) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

18Kiti du neturtiniai reikalavimai (dėl tėvystės ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo) apmokestinami fiksuotu indeksuotu žyminiu mokesčiu – po 142 Lt (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str. 1 d.).

19Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jei ieškovas atsisako reikalavimo arba šalys sudaro taikos sutartį, joms grąžinama 75 % pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Bylose dėl išlaikymo priteisimo ieškovai ex lege yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), be to, ieškovei Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. SP-270-(7.0246) (7-8 b. l.) suteikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant ją 100 % nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Tokiu atveju už vieną turtinį ir du neturtinius reikalavimus iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiama 25 % mokėtino žyminio mokesčio sumos – 36 Lt (144 Lt x ¼) ir 71 Lt [(142 Lt x ¼) + (142 Lt x ¼)].

20Nagrinėjamoje byloje susidarė 48,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Pašto išlaidos į valstybės biudžetą priteisiamos iš atsakovo kaip bylą pralaimėjusios šalies (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92-93 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

21Kaip minėta, ieškovei buvo suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba už 576 Lt sumą (59 b. l.). Jos iš atsakovo nepriteisiamos (taikos sutarties 4 p.).

22Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

23patvirtinti bylos šalių 2012 m. lapkričio 12 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovė L. M., a. k. ( - ), atsisako reikalavimo pripažinti atsakovą A. K., a. k. ( - ), nepilnamečių vaikų M. K. (ankstesnė pavardė – M.), a. k. ( - ), ir G. K. (ankstesnė pavardė – M.), a. k. ( - ), tėvu.
  2. Bylos šalys susitarimu nepilnamečių vaikų M. K. (ankstesnė pavardė – M.), a. k. ( - ), ir G. K. (ankstesnė pavardė – M.), a. k. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su jų motina L. M..
  3. Atsakovas A. K. įsipareigoja sūnaus M. K., a. k. ( - ), ir G. K., a. k. ( - ), išlaikymui mokėti po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį periodinėmis išmokomis, skaičiuojant nuo 2012 m. lapkričio 12 d. iki jų pilnametystės. Ieškovė L. M. įsipareigoja vaikų vardu gautas lėšas tvarkyti uzufrukto teise ir naudoti jas išimtinai vaikų poreikiams.

24Civilinę bylą L. M. v. A. K. dėl tėvystės nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo nutraukti.

25Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ), 107 Lt (vieną šimtą septynis litus) žyminio mokesčio ir 48,50 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus 50 ct) pašto išlaidų valstybės naudai.

26Nutartis per 7 d. nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė L. M. 2012 m. kovo 16 d. teismui paduotu ieškiniu prašė... 4. Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą nepateikė.... 5. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų ( - ) atsiliepimu į ieškinį... 6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 7. 2012 m. lapkričio 12 d. vykusio teismo posėdžio metu bylos šalys pateikė... 8. Dalies ieškinio reikalavimų atsisakymas priimamas, taikos sutartis... 9. Ieškovė turi penkis nepilnamečius vaikus (10 b. l.): nagrinėjamoje byloje... 10. 2012 m. lapkričio 12 d. pasirašytos taikos sutarties 1 punktu ieškovė... 11. Teismas ieškinio dalies atsisakymą priima ir šioje dalyje bylą nutraukia... 12. Be to, minėtos taikos sutarties 5 punktu ieškovė atsisakė reikalavimo... 13. Taikos sutarties 2 punktu atsakovas įsipareigojo nepilnamečiams sūnums M. K.... 14. Turtinių reikalavimų sumažinimą laiko aspektu teismas priima, nes nuo 2012... 15. Teismo vertinimu, taikos sutartis (išskyrus dalis dėl dviejų reikalavimų... 16. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res... 17. Bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis ieškinio suma... 18. Kiti du neturtiniai reikalavimai (dėl tėvystės ir vaikų gyvenamosios vietos... 19. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jei ieškovas atsisako reikalavimo arba šalys... 20. Nagrinėjamoje byloje susidarė 48,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo... 21. Kaip minėta, ieškovei buvo suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba už... 22. Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, teismas... 23. patvirtinti bylos šalių 2012 m. lapkričio 12 d. sudarytą taikos sutartį... 24. Civilinę bylą L. M. v. A. K. dėl tėvystės nustatymo, vaikų gyvenamosios... 25. Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ), 107 Lt (vieną šimtą septynis... 26. Nutartis per 7 d. nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu,...