Byla II-7-743/2016
Dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. VDIN-60223369-16 priėmimo klausimą

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo A. B. skundo dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. VDIN-60223369-16 priėmimo klausimą,

Nustatė

2Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiojo darbo inspektoriaus Nerijaus Lašinsko 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. VDIN-60223369-16 A. B. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 41 straipsnio 1 dalyje, padarymą buvo paskirta administracinė nuobauda – 300 eurų bauda (b. l. 4).

32016 m. birželio 6 d. Lazdijų rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo A. B. skundas dėl šio nutarimo (b. l. 2-3).

4Šia nutartimi sprendžiamas skundo priėmimo klausimas.

5Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. Viena iš jų – procesinių terminų laikymasis.

6Organų (pareigūnų) priimtų nutarimų apskundimą pirmosios instancijos teismui reglamentuoja ATPK dvidešimt trečiasis skirsnis.

7ATPK 293 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas. Taigi, teisės aktai įtvirtina konkrečią termino skundui dėl nutarimo paduoti eigos pradžią – nutarimo priėmimo dieną. Įstatyme numatytas 20 dienų terminas skundui paduoti įpareigoja asmenis, turinčius teisę skųsti byloje priimtą nutarimą, šia savo procesine teise naudotis operatyviai, atidžiai, rūpestingai bei sąžiningai.

8Kai skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti, apylinkės teismas atsisako priimti skundą (ATPK 296 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

9Nagrinėjamu atveju A. B. skundą padavė praleidęs įstatymo nustatytą dvidešimties dienų terminą. Nutarimas priimtas ir jo kopiją A. B. gavo 2016 m. gegužės 11 d. (b. l. 4). Paskutinė diena skundui dėl šio nutarimo paduoti buvo 2016 m. gegužės 31 d.

10Iš pateikto skundo matyti, kad jis surašytas 2016 m. birželio 1 d. Iš ant voko, kuriame buvo atsiųstas skundas ir jo priedas, esančio spaudo matyti, kad siunta Vilniaus 55 pašte priimta taip pat 2016-06-01 (b. l. 5).

11Pareiškėjas praleistą terminą atnaujinti neprašo, nenurodė jokių priežasčių, kurias teismas galėtų pripažinti svarbiomis praleistam terminui atnaujinti (ATPK 293 straipsnis), todėl skundą atsisakytina priimti (ATPK 296 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

12Pažymėtina, kad ATPK 292 straipsnio 2 dalis numato, jog skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną); skundo kopijų turi būti pateikta tiek, kad po vieną būtų galima įteikti visiems ATPK 291 straipsnyje nurodytiems subjektams, išskyrus atvejus, kai skundas paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis. ATPK 295 straipsnis numato, kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmęs organas (pareigūnas), nepažeisdamas ATPK 292 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu, panaikinti skundžiamą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje. Jeigu tai nėra padaroma, organas (pareigūnas) per tris dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitoks terminas, skundą kartu su byla pasiunčia atitinkamam apylinkės teismui (ATPK 292 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūno priimtas nutarimas turi būti skundžiamas vadovaujantis ATPK 292 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. skundas pateikiamas per nutarimą priėmusį organą; turi būti pateiktas reikiamas skaičius skundo kopijų.

13Pažymėtina ir tai, kad ATPK dvidešimtame skirsnyje yra nurodyti asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylų procese (administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, įstatyminiai atstovai, įgaliotas atstovas, liudytojas, ekspertas, vertėjas). Tai yra baigtinis asmenų sąrašas, kuriame skunde nurodyti proceso dalyviai – atsakovai nenumatyti.

14Vadovaudamasi ATPK 293 straipsniu, 296 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 4, 5 dalimis, teisėja

Nutarė

15Atsisakyti priimti A. B. skundą Nr. A-232 dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. VDIN-60223369-16 ir jį grąžinti pareiškėjui.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai