Byla 2-1386-802/2011
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Eridana Paltanaviciene, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškejai V. Š., jos atstovui adv. padejejui Dariui Staniukynui, suinteresuotam asmeniui R. K., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Marijampoles AVMI atstovui ir suinteresuotam asmeniui R. Š., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka iš esmes išnagrinejusi civiline byla del juridine reikšme turincio fakto nustatymo,

2nustate:

3Pareiškeja prašo nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad ji prieme palikima po vyro mirties ( - ), ir paaiškino, kad palikima ji prieme ir nebuvo nuo jo niekad atsisakiusi. Taciau vyrui mirus nemane, kad reikia kreipti i notara, nes turtas viešame registre buvo registruotas jos vardu. Apie tai, kad reikia paduoti pareiškima notarui, ji sužinojo iš dukters, kurios bendradarbes situacija buvo analogiška. Pastaroji taip pat nebuvo kreipusis i notara, taciau kai išvyko i užsieni ir norejo buta parduoti, paaiškejo, kad ji privalejo kreiptis i notara. Tuomet pareiškeja kreipesi pas notara, kur jai paaiškino, kad terminas pateikti pareiškimui del palikimo priemimo jau praleistas ir reikia kreiptis i teisma, buvo išduotas liudijimas, kad palikimo niekas neprieme. Nurode, kad su vyru, šiam esant gyvam ir po jo mirties, jie gyveno ir pareiškeja toliau liko gyventi ( - ) esanciame bute. Mirus vyrui liko vyrui priklausanti puse santuokinio nekilnojamojo turto, namu apyvokos bei vyro asmeniniai daiktai. Ginco del paveldimo turto nebuvo ir nera, kitu pretendentu taip pat. Paaiškino, kad mirus vyrui, jo likusia turto dalimi naudojosi viena pareiškeja.

4Pareiškejos atstovas prašo pareiškima tenkinti jame nurodomomis aplinkybemis ir pateitais irodymais, kadangi nors pareiškeja i notara ir nesikreipe, taciau palikima prieme faktiškai pradedama paveldima turta valdyti. Tai yra, ji naudojosi likusiu turtu, ji prižiurejo, mokejo mokescius. Kadangi butas buvo registruotas jos vardu, nemane esant reikalinga kreiptis pas notara.

5Suinteresuotas asmuo R. K. visiškai patvirtino mamos nurodomas aplinkybes. Teismui paaiškino, kad ji ir brolis palikimo po tetes mirties neprieme, paveldeti nepageidauja, savarankišku reikalavimu byloje neteiks. Nurode, kad kitu ipediniu ir ginco del paveldimo turto nera.

6Suinteresuotas asmuo R. Š. i teismo posedi neatvyko šaukimas iteiktas (b.l.34). Atsiliepime i pareiškima jis prašo pareiškima tenkinti, byla nagrineti jam nedalyvaujant (b.l.30-31).

7Suinteresuotas asmuo Marijampoles AVMI i teismo posedi neatvyko, nors šaukimas iteiktas tinkamai (b.l.36). Prašymas atideti bylos nagrinejima negautas. Teismui pateiktame atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodo nuomone, jog pareiškimas turetu buti tenkinamas. Prašo byla nagrineti ju atstovui nedalyvaujant (b.l.28).

8Dalyvaujantiems byloje asmenims del to sutinkant byla nagrinejama nedalyvaujant i posedi neatvykusiems suinteresuotiems asmenims (LR CPK 443 str. 5 d.).

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10Pareiškejos, jos atstovo ir suinteresuoto asmens parodymais, byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad ( - ) mire F. Š., a.k( - ) (b.l.7), iki mirties gyvenes ( - ) (b.l.14). Pareiškeja yra palikejo sutuoktine ir pirmos eiles ipedine (b.l.8, 1964m. CK 573 str. 1 d. 1 p., 2000m. LR CK 5.13 str.). Kiti ipediniai (suinteresuoti asmenys) palikimo neprieme ir jo paveldeti nepageidauja, ginco del paveldimo turto nera (pareiškejos ir suinteresuoto asmens paaiškinimai, liudytoju parodymai, b.l.41). Mirus palikejui, liko nekilnojamasis turtas – ½ dalis buto, esancio ( - ), viešame registre registruoto pareiškejos vardu (b.l.15-16), palikejo asmeniniai bei namu apyvokos daiktai (pareiškejos, jos atstovo ir suinteresuotu asmenu paaiškinimai, liudytoju parodymai, b.l.41). Pareiškejos, jos atstovo ir suinteresuotu asmenu paaiškinimais, rašytiniais irodymais, liudytoju U. Z. ir D. L. parodymais nustatyta, kad mirus F. Š., sutuoktiniams priklausanciame bute toliau liko gyventi, palikejo turto dali pereme, juo naudojosi kaip savu, ji prižiurejo ir visu turtu toliau rupinosi jo sutuoktine V. Š.. Notaro išduotas liudijimas patvirtina, kad mirus F. Š. del paveldejimo teises liudijimo išdavimo niekas nesikreipe, ipediniu pareiškimai negauti, ir paveldejimo byla neužvesta (b.l.22). Šios aplinkybes, teismo nuomone, yra pakankamos prašomam juridiniam faktui nustatyti, todel visumos išdestytu aplinkybiu pagrindu, paveldejimo tikslu, nustatytinas juridine reikšme turintis faktas, kad po F. Š., mirusio ( - ), mirties palikima prieme jo sutuoktine ir ipedine V. Š. faktiškai pradedama paveldima turta valdyti (1964m. CK 568 str., 573 str. 1 d. 1 p., 587 str., 2000m. LR CK 5.3 str., 5.13 str., 5.50 str. 1 d., 2 d., 5.51 str. 1d., CPK 444 str. 2 d. 8 p., 448 str., 185 str.).

11Iš pareiškejos valstybei priteistinos bylinejimosi išlaidos: 11,15 Lt išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 92 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 443 str. 6 d., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, b.l.1).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.,

Nutarė

13Pareiškima tenkinti visiškai.

14Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad ( - ) mirus F. Š., a.k( - ), iki mirties gyvenusiam ( - ), palikima prieme jo sutuoktine V. Š., a.k( - ) faktiškai pradedama paveldima turta valdyti.

15Juridine reikšme turintis faktas nustatytas paveldejimo teises liudijimo gavimo tikslu.

16Iš pareiškejos V. Š. (a.k( - ) priteisti 11,15 Lt (vienuolika litu, 15 ct) bylinejimosi išlaidas valstybei (jas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k.188659752, saskaita Nr.( - ), „Swedbank", AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

17Sprendimo nuoraša per 5 dienas išsiusti neatvykusiems i teismo posedi asmenims.

18Sprendimas, per 30 d. nuo jo priemimo dienos, apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai