Byla B2-2121-852/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas R. M. prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“. Nurodo, kad jis yra UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ direktorius. Pažymėjo, kad įmonė negali atsiskaityti už gautas prekes, suteiktas paslaugas, nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, tame tarpe ir prievolių, susijusių su įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų mokėjimu, yra nemoki. Akcentavo, kad tokią įmonės finansinę būklę nulėmė pasikeitusios tiekėjų kreditavimo sąlygos, nuostoliai dėl pirkėjų skolų, veiklos sezoniškumas ir padidėjusi konkurencija įmonės veiklos vietoje.

4Teismas

konstatuoja:

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBI) 9 straipsnio 7 dalimi bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis apibrėžia įmonės nemokumą – tai tokia įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Ieškovas teismui pateikė duomenis apie įmonės turimą turtą ir pradelstus įsipareigojimus. Iš UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ 2018 m. lapkričio 9 d. balanso matyti, kad įmonė, balanso sudarymo dienai, turėjo turto už 220 933 Eur. Iš UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ 2018 m. lapkričio 9 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė veikė nuostolingai. Iš UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ debitorių sąrašo matyti, kad debitoriniai įsiskolinimai įmonei 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 95 863,73 Eur. Iš pateikto UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ kreditorių sąrašo matyti, kad 2018 m. gruodžio 31 d. UAB Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 220 971,85 Eur.

7Taigi, išanalizavus naujausius UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ ūkinės finansinės veiklos rezultatus, matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, t. y. įmonė yra nemoki.

8Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis UAB Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“ nėra iškelta restruktūrizavimo byla.

9Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė atsisakymo iškelti bankroto bylą pagrindų (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis) bei nustatė, kad įmonė yra nemoki, jai yra keltina bankroto byla.

10Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Vadybos apskaita“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

11Atsakovės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui taikomas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, teismas

Nutarė

13Iškelti UAB Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“ (j. a. k. 302309646, buveinės adresas Šlamučių g. 20, Vilnius) bankroto bylą.

14Įmonės administratore paskirti UAB „Vadybos apskaita“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA014).

15Pritaikyti bankrutuojančios UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“ (j. a. k. 302309646, buveinės adresas Šlamučių g. 20, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 (keturiasdešimt penkių) dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

17Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

181) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

192) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

203) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

21Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

22Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 (penkiolika) dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

24Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

25Nutartis per 10 (dešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas... 2. Teismas... 3. Ieškovas R. M. prašo iškelti bankroto bylą atsakovei... 4. Teismas... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir... 6. Ieškovas teismui pateikė duomenis apie įmonės turimą turtą ir pradelstus... 7. Taigi, išanalizavus naujausius UAB Agentūros „Jungtinės spaudos... 8. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis UAB Agentūrai... 9. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė atsisakymo iškelti bankroto... 10. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 11. Atsakovės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 13. Iškelti UAB Agentūrai „Jungtinės spaudos paslaugos“ (j. a. k. 302309646,... 14. Įmonės administratore paskirti UAB „Vadybos apskaita“ (bankroto... 15. Pritaikyti bankrutuojančios UAB Agentūros „Jungtinės spaudos paslaugos“... 16. Nustatyti 45 (keturiasdešimt penkių) dienų nuo teismo nutarties iškelti... 17. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 18. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 19. 2) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo nutarties iškelti... 20. 3) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo nutarties patvirtinti... 21. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 22. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 (penkiolika)... 23. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 24. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 25. Nutartis per 10 (dešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...