Byla e2YT-22305-1019/2020
Dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, advokatas I. N. (išieškotojas)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Rimeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB ,,Sun Industries”, UAB ,,Gudruolis”, UAB ,,Elioinvest”, UAB ,,AARGAU”, UAB ,,Obwalden”, UAB ,,FM Real Estate”, UAB ,,Green Fin”, UAB ,,FC Real Estate”, UAB ,,SBSUN” skundus dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, advokatas I. N. (išieškotojas).

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai UAB ,,Sun Industries”, UAB ,,Gudruolis”, UAB ,,Elioinvest”, UAB ,,AARGAU”, UAB ,,Obwalden”, UAB ,,FM Real Estate”, UAB ,,Green Fin”, UAB ,,FC Real Estate”, UAB ,,SBSUN” skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma: 1) panaikinti perteklinius ribojimus banko sąskaitoms – panaikinti banko sąskaitoms taikomą areštą; 2) panaikinti apribojimus skolininkų lėšoms, esančioms AB ,,Energijos skirstymo operatorius”; 3) įpareigoti antstolį nurodyti antstolio depozitinės sąskaitos duomenis, kad skolininkai galėtų sumokėti antstoliui piniginių lėšų sumą, skirtą įvykdyti teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones tiek, kiek nutartis neužtikrinama žemės sklypų areštu.

4Skunde nurodoma, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2020-05-19 nutartį byloje Nr. e2-1088-467/2020, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 9 skolininkams solidariai areštuojant turto už 32 661,45 Eur, areštą pirmiausia nukreipiant į nekilnojamąjį turtą. Antstolis, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, areštavo skolininkų nekilnojamojo turto už 22 719 Eur, t. y. UAB „Obwalden” turimus žemės sklypus, kurių rinkos vertė pagal VĮ „Registrų centras” duomenis turto arešto taikymo dienai yra 9527 Eur; UAB „AARGAU” turimus žemės sklypus, kurių rinkos vertė pagal VĮ „Registrų centras” duomenis turto arešto taikymo dienai yra 13 192 Eur; areštavo 4900 Eur lėšas UAB „Elioinvest” banko sąskaitoje, kurios buvo pervestos pasikonsultavus su antstolio padėjėja, siekiant užtikrinti, kad antstolis netaikytų perteklinio arešto visų įmonių banko sąskaitoms. 4900 Eur suma buvo pervesta 2020-05-29, kadangi antstolis ir jo padėjėja taip ir nepateikė skolininkų prašomos informacijos apie tai, už kokią bendrą vertę antstolis areštavo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto; antstolis areštavo AB „Energijos skirstymo operatorius” turimas ir skolininkams priklausančias lėšas: 6900 Eur sumai lėšų, priklausančių UAB „Elioinvest”, ir 6900 Eur lėšų, priklausančių UAB „SNBSUN”. Antstolis, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pritaikė ribojimus skolininkų banko sąskaitoms: UAB „Elioinvest” – 2766,41 Eur; UAB „Sun Industries” – 9548,50 Eur; UAB „Gudruolis” – 3890,81 Eur sumai; UAB „FM Real Estate” – 3301,85 EUur sumai; UAB „FC Real Estate” – 3301,85 Eur sumai; UAB „SNBSUN” – 14 577,28 Eur ir 7644,40 Eur. Bendrai antstolis areštavo nekilnojamojo turto už 22 719 Eur, taip pat pritaikė ribojimą banko sąskaitoms bendrai sumai 49 196,70 Eur, taip pat faktiškai areštuota 4900 Eur piniginių lėšų suma, 13 800 Eur gautinų lėšų iš AB „Energijos skirstymo operatorius” suma. Bendra faktiškai areštuoto turto suma – 41 419 Eur, taip pat papildomai dar taikomi apribojimai sąskaitoms 49 196,70 Eur sumai. Bendra ribojimų suma – 90 615,70 Eur. Skolininkai teikė antstoliui 2020-05-22 prašymą raštu, kuriuo prašė antstolį nurodyti, kokio dydžio įmoką skolininkai turėtų atlikti į antstolio depozitinę sąskaitą, kad nebūtų taikomi pertekliniai ribojimai skolininkų turtui - antstolis į pateiktą prašymą atsakymo nepateikė, mokėtinos sumos nenurodė - priešingai, ėmėsi veiksmų, kuriais siekiama sukelti kuo daugiau žalos skolininkams, kaip įmanoma labiau sutrukdant skolininkų veiklą. Nurodė, kad antstolio taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir ribojimai skolininkų turtui yra nesuderinami su nutartimi ir nutartyje nustatytu maksimaliu turto arešto mastu, kuris negali viršyti 32 661,45 Eur.

5Pareiškėjai taip pat pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma: 1) patikslinti turto arešto mastą skolininkų atžvilgiu, apribojant disponavimą žemės sklypais, ir užtikrinti, kad taikomas apribojimas skolininkų banko sąskaitoms ir gautinoms piniginėms lėšoms neviršytų 9945,45 Eur sumos, įvertinant aplinkybę, kad UAB ,,Elioinvest” banko sąskaitoje yra deponuota 4900 Eur; 2) įpareigoti antstolį nurodyti antstolio depozitinės sąskaitos duomenis, kad skolininkai galėtų sumokėti antstoliui pinigų sumą, skirtą įvykdyti teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones tiek, kiek nutartis neužtikrinama žemės sklypų areštu ir banko sąskaitoje deponuota suma (civilinė byla Nr. e2YT-22320-1097/2020 prijungta prie civilinės bylos Nr. e2YT-22305-1019/2020).

6Skunde nurodoma, kad antstolio taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir ribojimai skolininkų turtui yra nesuderinami su nutartimi ir nutartyje nustatyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarka. Vadovaujantis nutarties nuostatomis, laikinosios apsaugos priemonės pirmiausia taikytinos nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui ir tik jo esant nepakankamai, gali būti nukreiptos į gautinas sumas ir pinigines lėšas. Vadovaujantis 2020-05-21 turto aprašo aktais matyti, kad antstolis areštavo skolininkų nekilnojamojo turto už 22 719 Eur (UAB „Obwalden” turimus žemės sklypus, kurių rinkos vertė yra 9527 Eur; UAB „AARGAU” turimus žemės sklypus, kurių rinkos vertė yra 13 192 Eur). Skolininkams pateikus 2020-06-02 skundą dėl antstolio veiksmų, antstolis pateikė patikslintą turto arešto aktą, kuriame nurodyta, kad sumažintas turto arešto mastas nekilnojamajam turtui - panaikintas turto areštas daliai žemės sklypų. Telefonu antstolio padėjėja paaiškino, kad toks sprendimas priimtas pasitarus su išieškotoju. Pareiškėjų vertinimu, nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad antstolis tyčia pažeidžia Vilniaus apygardos teismo nutartyje nustatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką ir neteisėtai, nemotyvuotai ir siekdamas sukelti kuo didesnę žalą skolininkams, panaikino dalies skolininkų nekilnojamojo turto areštą, tam, kad galėtų būti taikomi kuo didesni ribojimai skolininko lėšoms ir gautinoms piniginėms sumoms.

7Antstolis Irmantas Gaidelis su pareiškėjų (skolininkų) skundais nesutiko ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka persiuntė skundus teismui.

8Antstolis nurodė, kad antstolių kontoroje 2020-05-21 gauta vykdymui Vilniaus apygardos teismo 2020-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Sun Industries”, UAB AARGAU, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate”, UAB „FM Real Estate”, UAB „Green Fin”, UAB „Obwalden”, UAB SBSUN ir UAB „Gudruolis” turtui ieškovo advokato I. N. ir partnerių kontoros „( - )” advokato I. N. ieškiniui (apeliaciniam skundui) užtikrinti. Teismas nutartimi areštavo atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises gauti iš trečiųjų asmenų lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant, turtines (reikalavimo) teises į gautinas lėšas iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius”, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovo pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje 32 661,45 Eur (skolos) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu. Vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2020-05-21 aprašytas skolininkams priklausantis turtas - nekilnojamas turtas, kilnojamas turtas, turtinės teisės bei piniginės lėšos sąskaitose bei kasoje. Skolininkai įpareigoti pateikti duomenis apie jiems priklausantį turtą. AB „Energijos skirstymo operatorius” bei kitiems tretiesiems asmenims išsiųsti patvarkymai areštuoti skolininkams mokėtinas pinigines lėšas ir pervesti jas į skolininkams priklausančias sąskaitas. Pirminiais duomenimis nustatyta, kad dalį ieškinio sumos užtikrina UAB „Obwalden” ir UAB „AARGAU” aprašytas nekilnojamas turtas 22 719 Eur sumai. Kito skolininkams priklausančio turto, kurio užtektų ieškinio užtikrinimui, nenustatyta. 2020-05-22 gautas skolininkų atstovo prašymas likusią sumą, kurios užtektų išieškotojo reikalavimui užtikrinti, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2020-05-25 AB „Energijos skirstymo operatorius” elektroniniu paštu informavo apie skolininkams mokėtinas sumas, kurias planuoja išmokėti 2020-05-29. 2020-05-27 išieškotojas pateikė prašymą atsižvelgti į faktiškai kiekvieno iš solidariųjų skolininkų atžvilgiu išrašytas sąskaitas faktūras. 2020-05-29 skolininkų atstovas informavo, kad į UAB „Elioinvest” sąskaitą pervesta 4900 Eur suma, kurios pakanka likusiai ieškinio sumai užtikrinti. 2020-06-01 surašytas patikslintas turto aprašas. 2020-06-02 antstolių kontoroje gauti skolininkų atstovo skundai dėl antstolio veiksmų. Antstolis nurodė, kad 2020-05-21 aprašant skolininkams priklausantį turtą, nustatyta, kad dalį ieškinio sumos užtikrina UAB „Obwalden” ir UAB „AARGAU” aprašytas nekilnojamas turtas 22 719 Eur sumai. UAB „FM Real Estate”, UAB „GREEN FIN”, UAB „FC Real Estate”, UAB „SUB Industries” turto neturi. UAB „Elioinvest”, UAB „SBSUN”, UAB „Gudruolis” nekilnojamam turtui įregistruota hipoteka, piniginių lėšų skolininkams (tame tarpe UAB „AARGAU ir UAB „Obwalden”) priklausančiose sąskaitose ieškinio užtikrinimui nenustatyta. Taigi, arešto mastas savaime nereiškia, kad aprašyto skolininko turto vertės pakanka 32 661,45 Eur sumai užtikrinti. Teismas nutartyje yra nurodęs areštuoti atsakovo pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad antstolis šiuo atveju negali atsakovams priklausančių piniginių lėšų saugoti antstolio depozitinėje sąskaitoje ir toks skolininkų nurodymas antstoliui nėra privalomas. Nutartyje yra nurodyta areštuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises, o jo nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje. Taigi, nustačius, kad AB „Energijos skirstymo operatorius” turi skolininkui mokėtinų lėšų, antstolis pagrįstai areštavo skolininko turtines teises į gautinas lėšas, nepažeisdamas nutartyje nurodyto eiliškumo. Išieškotojas pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad jeigu kažkurio iš skolininkų atžvilgiu nerandama pakankamai turto atitinkamai sumai užtikrinti pagal faktiškai išrašytas sąskaitas faktūras ir skolos apskaičiavimą (UAB „FMReal Estate” - 3301,85 Eur, UAB ,,Green Fin“ - 3301,85 Eur, UAB „FC Real Estate” - 3301,85 Eur, UAB „SUNIndustries” - 9548,50 Eur, UAB „Elioinvest” - 3301,85 Eur, UAB „SBSUN” - 3301,85 Eur, UAB „Gudruolis” - 0,00 Eur, UAB „AARGAU“ - 3301,85 Eur, UAB „Obwalden” - 3301,85 Eur), atitinkamai sumai papildomai areštuoti kitų solidariųjų skolininkų turto, proporcingai pagal jiems faktiškai išrašytų sąskaitų sumas. Atsižvelgiant į išieškotojo prašymą, į AB „Energijos skirstymo operatorius” pateiktus duomenis apie skolininkams mokėtinas lėšas 2020-05-29, taip pat į kitą skolininkams priklausantį turtą, 2020-06-01 turto aprašas patikslintas. Skolininkų (UAB „FMReal Estate“ - 3301,85 Eur, UAB „Green Fin“ - 3301,85 Eur, UAB „FC Real Estate” - 3301,85 Eur, UAB „SUN Industries” - 9548,50 Eur, iš viso: 19454,05 Eur), kuriems priklausančio turto ir piniginių lėšų nenustatyta, skolos proporcingai paskirstytos kitiems skolininkams. Taigi, 2020-06-01 aprašytas UAB „AARGAU” nekilnojamas turtas 7192,66 Eur sumai, UAB „Obwalden” nekilnojamas turtas 7192,66 Eur sumai, likusiam turtui apribojimai panaikinti, UAB „Elioinvest” piniginės lėšos sąskaitose 7192,66 Eur sumai, kadangi nekilnojamas turtas, kuriam įregistruota hipoteka, neužtikrina trečios eilės kreditoriaus reikalavimų, UAB „SBSUN“ piniginės lėšos sąskaitose 7192,66 Eur sumai, kadangi nekilnojamas turtas, kuriam įregistruota hipoteka, neužtikrina trečios eilės kreditoriaus reikalavimų, UAB „Gudruolis” piniginės lėšos sąskaitose 3890,81 Eur sumai, kadangi nekilnojamas turtas, kuriam įregistruota hipoteka, neužtikrina trečios eilės kreditoriaus reikalavimų. Apribojimai gautinoms lėšoms iš trečiųjų asmenų, piniginėms lėšoms kasoje panaikinti. Taigi, bendras arešto mastas neviršija 32 661,45 Eur skolos sumos. Be to, antstolių kontorai nebuvo pateikta duomenų, kad visose skolininkams priklausančiose sąskaitose yra lėšų, kurių bendra suma viršytų kiekvienam skolininkui nustatytos skolos sumą. Gavus duomenis iš kredito įstaigų apie skolininkams priklausančių sąskaitų likučius, apribojimai palikti sąskaitose, kuriose yra pakankamai lėšų skolos sumai užtikrinti (UAB „Elioinvest” ( - ) sąskaitoje, UAB „SBSUN” ( - ) sąskaitoje, UAB ,,Gudruolis” ( - ) sąskaitoje), likusioms sąskaitoms, kuriose piniginių lėšų nenustatyta, apribojimai panaikinti. Taigi, aprašyto turto vertė skundų pateikimo dienai neviršijo 32 661,45 Eur arešto masto.

9Suinteresuotas asmuo I. N. pateikė atsiliepimą byloje, prašė skolininkų skundus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad skolininkų skundas grindžiamas iš esmės vieninteliu motyvu, kad antstolio turto arešto mastas neva viršija nutartyje nustatytą 32 661,45 Eur arešto mastą. Kartu skundu reikalaujama areštą pagal nutartį taikyti tik dalies skolininkų, turinčių turto ir (ar) lėšų, atžvilgiu. Suinteresuoto asmens manymu, skolininkų pozicija yra akivaizdžiai nepagrįsta, kadangi antstolio 2020-06-09 Patvarkyme į skundą Nr. ( - ) išsamiai pagrįsta, kad bendras nutarties pagrindu solidariųjų skolininkų atžvilgiu pritaikyto turto arešto mastas vykdomojoje byloje neviršija nutartyje nustatyto 32 661,45 Eur arešto masto. Be to, nutartimi skolos byloje laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos užtikrinant išieškotojo solidarųjį 32 661,45 Eur dydžio reikalavimą visų skolininkų atžvilgiu. Solidarioji skolininkų prievolė skolos byloje grindžiama CK 6.720 str. 7 d. nuostatomis ir aplinkybėmis, pagrindžiančiomis bendrą skolininkams suteiktų paslaugų pobūdį. Savo ruožtu, skolininkų 32 661,45 Eur skolos dydis byloje grindžiamas atskirų solidariųjų skolininkų atžvilgiu pagal pačių skolininkų instrukcijas išrašytomis sąskaitomis faktūromis. Išieškotojas, pasinaudodamas įstatymo suteikta teise, atsižvelgdamas į prastą skolininkų turtinę padėtį, nulemtą pačių skolininkų aktyvių veiksmų, t. y. pasinaudodami laikinųjų pasaugos priemonių netaikymu skolos byloje skolininkai perleido neapribotą turtą, todėl net 4 iš 9 skolininkų jokio turto nebeturi, ir vadovaudamasis nutartimi, užtikrinančia išieškotojo reikalavimus priteisti skolą solidariai, antstoliui pateikė prašymą paskirstyti arešto mastą solidariųjų skolininkų atžvilgiu tolygiai, laikantis proporcingumo principo, t. y. atsižvelgiant į skolininkų atžvilgiu pagal pačių skolininkų instrukcijas išrašytų sąskaitų faktūrų sumas. Suinteresuoto asmens vertinimu, tuo atveju, jei išieškotojo reikalavimas priteisti skolą galutiniu teismo sprendimu skolos byloje bus tenkintas, tačiau kita nei reikalaujama ieškiniu forma, t. y. ne solidariai iš visų skolininkų, o lygiomis dalimis arba pagal faktiškai išrašytas sąskaitas faktūras, išieškant skolininkų skolą lygiomis dalimis ar pagal faktiškai išrašytas sąskaitas faktūras didžioji dalis skolininkų jau šiai dienai neturėtų jokio turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą pagal jiems pagal išrašytas sąskaitas faktūras tenkančią skolos dalį. Antstolis Patvarkyme pagrindė, kad reikalavimas nurodyti sąskaitos rekvizitus lėšų deponavimui ir deponuotas lėšas areštuoti nėra suderinamas su nutartimi, nėra antstoliui privalomas. Be to, arešto mastas savaime nereiškia, kad aprašyto skolininkų turto vertės pakanka 32 661,45 Eur sumai užtikrinti. Skolininkų įkeistas turtas antstolio pagrįstai neįskaičiuotas į trečios eilės turto arešto pagal nutartį mastą, todėl pagrįstai areštas nukreiptas į skolininkų pinigines lėšas sąskaitose, kadangi pardavus įkeistą turtą, hipotekos/įkeitimo kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į visišką jo reikalavimų patenkinimą iš sumos, gautos pardavus tokį turtą. Kreditorių reikalavimų patenkinimo nukreipimas į įkeistą arba hipoteka užtikrintą turtą tampa mažai tikėtinas.

10Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta įteikus jiems nutarties skirti rašytinį posėdį patvirtintą kopiją ir paskelbiant pranešimą specialiame interneto puslapyje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751 straipsnio 10 dalis).

11Skundai atmestini.

12Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

13Iš į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad antstolio Irmanto Gaidelio kontoroje yra užvestos vykdomosios bylos Nr. ( - ) skolininko UAB ,,Gudruolis” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,Obwalden” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,Sun Industries” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,AARGAU” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,FC Real Estate” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,SBSUN” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,FM Real Estate” atžvilgiu, Nr. ( - ) skolininko UAB ,,Elioinvest” atžvilgiu ir Nr. ( - ) skolininko UAB ,,Green Fin” atžvilgiu dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-05-19 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 (toliau – ir Nutartis), kuria ieškovo advokato I. N. ir partnerių kontoros „( - )” advokato I. N. ieškiniui (apeliaciniam skundui) užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovų UAB „Sun Industries”, AARGAU, UAB, UAB „Elioinvest”, UAB „FC Real Estate”, UAB „FM Real Estate”, UAB „Green Fin”, UAB „Obwalden”, SBSUN, UAB ir UAB „Gudruolis” kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei turtinės reikalavimo teisės gauti iš trečiųjų asmenų lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant, turtines (reikalavimo) teises į gautinas lėšas iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius”), o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovo piniginės lėšos sąskaitose ir kasoje 32 661,45 Eur (skolos) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu. Iš vykdomųjų bylų duomenų nustatyta, kad 2020 m. gegužės 20 d. Nutartis buvo pateikta antstoliui vykdyti, o 2020 m. gegužės 21 d. antstolis Irmantas Gaidelis (toliau – ir Antstolis) priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. 2020 m. gegužės 21 d. buvo sudarytas skolininkų turto aprašas ir priimtas patvarkymas dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto.

142020-07-14 turto arešto registro išrašo duomenimis, skolininkų atžvilgiu buvo pritaikytas areštas, turto arešto identifikavimo kodas – ( - ). Nustatyta, kad areštas įregistruotas 2020-05-20 ir areštuotas šis skolininkams priklausantis turtas - kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei turtinės reikalavimo teisės gauti iš trečiųjų asmenų lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant, turtinės (reikalavimo) teisės į gautinas lėšas iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius”, juridinio asmens kodas 304151376), o jo nesant ar esant nepakankamai – atsakovų piniginės lėšos sąskaitose ir kasoje 32 661,45 Eur (skolos) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu. Areštavus nekilnojamąjį turtą, šio turto valdytoju ir saugotoju paskirti atitinkami atsakovai, paliekant teisę naudotis areštuotais daiktais. 2020-05-21, 2020-05-22, 2020-05-28 buvo atlikti turto arešto pakeitimai ir areštuotas skolininkams priklausantis turtas, kadangi papildomai pateiktuose dokumentuose buvo patikslinti areštuoto turto duomenys.

152020 m. birželio 1 d. Patvarkymu dėl arešto turtui panaikinimo Nr. ( - ) antstolis panaikino areštą: 1.

16UAB ,,Obwalden“ piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 2.

17UAB ,,Obwalden“ piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 3.

18UAB ,,Obwalden“ piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 4.

19UAB Obwalden turtinėms teisėms į išmokėtinas pinigines lėšas iš trečiųjų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant, turtines (reikalavimo) teises į gautinas lėšas iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius); arešto matas – 4872,74 Eur; 5.

20Esamoms/būsimoms piniginės lėšos UAB „Obwalden“, į. k. 302806000, kasoje 4872,74 Eur sumai; 6.

21AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 7.

22AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 8.

23AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 9.

24AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 10.

25AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma: 4872,74 Eur; 11.

26UAB AARGAU turtinėms teisėms į išmokėtinas pinigines lėšas iš trečiųjų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant, turtines (reikalavimo) teises į gautinas lėšas iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius); arešto matas – 4872,74 Eur; 12.

27Esamos/būsimos piniginės lėšos UAB AARGAU, į. k. 302800990, kasoje 4872,74 Eur sumai.

282020 m. birželio 1 d. buvo sudarytas turto aprašas, nustatyta, kad aprašytas 14 385,32 Eur vertės skolininkams UAB ,,Obwalden“ UAB ,,AARGAU“ priklausantis nekilnojamasis turtas. Antstolis nurodė, kad nekilnojamas turtas, kuriam įregistruota hipoteka, neužtikrina trečios eilės kreditoriaus reikalavimų, todėl buvo aprašytos piniginės lėšos, esančios sąskaitose, bei nustatyti apribojimai UAB „Elioinvest“ piniginėms lėšoms, esančioms sąskaitose 7192,66 Eur sumai, UAB „SBSUN“ piniginėms lėšoms sąskaitose 7192,66 Eur sumai, UAB „Gudruolis” piniginėms lėšoms sąskaitose 3890,81 Eur sumai. Taip pat buvo taikyti apribojimai piniginėms lėšoms, esančioms skolininkų UAB ,,FC Real Estate“ sąskaitose 3301,85 Eur sumai, UAB ,,Sun Industries“ sąskaitose esančios lėšos 9948,50 Eur sumai, UAB ,,Green Fin“ sąskaitose esančios lėšos 3301,85 Eur sumai, UAB ,,FM Real Estate“ sąskaitose esančios lėšos 3301,85 Eur sumai, tačiau pažymėtina, kad iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad minėtų skolininkų sąskaitose esančių lėšų nenustatyta (v. b. l. 26-27).

29Turto arešto aktų registro duomenimis, 2020 m. birželio 2 d. antstolio patvarkymu panaikintas areštas UAB ,,Gudruolis“ gautinoms lėšoms bei turtinėms teisėms pagal 2020 m. gegužės 22 d. patvarkymą Nr. ( - ), panaikintas UAB „Obwalden“ kilnojamojo turto areštas, UAB „Elioinvest“ areštas piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms (el. b. 1 t., b. l. 147-149; v. b. ( - ), l. 32, 28).

30Pažymėtina, kad antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 straipsnio 4 punktas), kurioje teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su turtu, nutartyje išsamių turto duomenų gali nenurodyti, tokiais atvejais surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui (CPK 147 straipsnio 6 dalis).

31Skolininkai nurodo, kad buvo viršytas laikinosiomis apsaugos priemonėmis galimas pritaikyti skolininkų turtui arešto mastas. Antstolio vertinimu, pritaikytas turto arešto mastas nereiškia, kad skolininkų turto vertės pakanka sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

32Antstolis privalo vadovautis teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kur ir yra numatyta, kad pirmiausia turi būti areštuojamas turtas ir turtinės teisės, o tik jų nesant – piniginės lėšos. Pažymėtina, kad iš vykdomosios bylos medžiagos teismas sprendžia, kad, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, antstolis laikėsi aukščiau minėto turto arešto eiliškumo, t. y. ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo skolininkų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas. Iš byloje esančių 2020-07-14 turto arešto registro išrašų nustatyta, kad skolininkų UAB „Elioinvest“, UAB „SBSUN“ ir UAB „Gudruolis“ turtui yra įregistruotas juridinis faktas – hipoteka. Kadangi iš įkeisto turto pirmiausiai tenkinami hipotekos kreditoriaus reikalavimai, todėl net ir areštavus hipoteka įkeistą turtą, išieškotojas, esant jo atžvilgiu palankiam teismo sprendimui, savo reikalavimo patenkinti negalės arba galės tik pasibaigus hipotekai. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad antstolis nepažeidė ekonomiškumo, proporcingumo principų, šalių teisėtų interesų pusiausvyros, kadangi, skolininkams priklausančio turto neužtekus, reikalavimo įvykdymo užtikrinimui areštą nukreipė papildomai į skolininkams priklausančias pinigines lėšas.

33Nagrinėjamu atveju antstolio Irmanto Gaidelio kontoroje, vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo užvestos vykdomosios bylos visų skolininkų atžvilgiu. Teismas pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 4 dalimi, esant solidariajai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Minėta nuostata suteikia kreditoriui, esant solidariajai prievolei, savo nuožiūra pasirinkti savo pažeistų teisių gynimo būdą bei nuspręsti, iš kokių asmenų ir kokia apimtimi reikalauti įvykdyti prievolę. Esant nurodytoms aplinkybėms, antstolis pagrįstai atsižvelgė į išieškotojo prašymą areštą taikyti atsižvelgiant į kiekvieno iš solidariųjų skolininkų atžvilgiu išrašytas sąskaitas faktūras. Bylos duomenys patvirtina, jog skolininkų UAB „FMReal Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „FC Real Estate”, UAB „SUN Industries” priklausančio turto ir piniginių lėšų nenustatyta, todėl jų skolos vykdymui užtikrinti proporcingai paskirstytos kitiems skolininkams, o apribojimai taikyti skolininkų UAB „Elioinvest”, UAB „SBSUN“, UAB „Gudruolis” piniginėms lėšoms sąskaitose, kadangi šių įmonių nekilnojamajam turtui įregistruota hipoteka.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo daryti išvadą, kad antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pažeidė nutartyje nustatytą laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką ir viršijo nustatytą laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

35Pareiškėjai taip pat prašo įpareigoti antstolį nurodyti antstolio depozitinės sąskaitos duomenis, kad skolininkai galėtų sumokėti antstoliui piniginių lėšų sumą, skirtą įvykdyti teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones tiek, kiek nutartis neužtikrinama žemės sklypų areštu.

36Paminėtina, kad CPK 586 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Pagal CPK 587 straipsnio 4 punktą teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdomieji dokumentai. Nagrinėjamu atveju, 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises gauti iš trečiųjų asmenų lėšas, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovų pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje 32 661,45 Eur (skolos) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu. Pagal CPK 152 straipsnio 6 dalį teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo antstolis vykdo teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Antstoliui pritaikius apribojimus, be kita ko, ir skolininkų lėšoms, vadovaujantis CPK 145 straipsnio 6 dalimi, su jomis leidžiama atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Pažymėtina, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą, todėl turi vykdyti būtent rezoliucinėje nutarties dalyje suformuluotus įpareigojimus, nenukrypdamas nuo laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos. Vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, antstolis tik suranda areštuojamą turtą ir jį aprašo CPK 677 straipsnyje numatyta tvarka, bet negali savo nuožiūra ar skolininko prašymu leisti skolininkui pervesti areštuotų lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą. Teismas atkreipia dėmesį, kad CPK 148 straipsnyje įtvirtinta galimybė suinteresuoto asmens prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, be to, CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą laiduojama; atsakovas taip pat gali įkeisti turimą turtą ieškovo naudai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai, siekdami pakeisti laikinąją apsaugos priemonę, galėjo kreiptis su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

37Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, įvertinęs vykdomųjų bylų Nr. Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei civilinės bylos medžiagą, teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų neteisėtumo (CPK 513 straipsnis), todėl pareiškėjų skundai dėl antstolio veiksmų atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178, 185 straipsniai).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 510 straipsniu ir 513 straipsniu,

Nutarė

39atmesti pareiškėjų UAB ,,Sun Industries“, į. k. 302766189, UAB ,,Gudruolis“, į. k. 303390601, UAB ,,Elioinvest“, į. k. 302800652, UAB ,,AARGAU“, į. k. 302800990, UAB ,,Obwalden“, į. k. 302806000, UAB ,,FM Real Estate“, į. k. 302806032, UAB ,,Green Fin“, į. k. 302806687, UAB ,,FC Real Estate“, į. k. 302806071, UAB ,,SBSUN“, į. k. 302801003, skundus dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų.

40Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Rimeikienė rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėjai UAB ,,Sun Industries”, UAB ,,Gudruolis”, UAB ,,Elioinvest”,... 4. Skunde nurodoma, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2020-05-19... 5. Pareiškėjai taip pat pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo... 6. Skunde nurodoma, kad antstolio taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir... 7. Antstolis Irmantas Gaidelis su pareiškėjų (skolininkų) skundais nesutiko ir... 8. Antstolis nurodė, kad antstolių kontoroje 2020-05-21 gauta vykdymui Vilniaus... 9. Suinteresuotas asmuo I. N. pateikė atsiliepimą byloje, prašė skolininkų... 10. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir... 11. Skundai atmestini.... 12. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 13. Iš į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad antstolio Irmanto Gaidelio... 14. 2020-07-14 turto arešto registro išrašo duomenimis, skolininkų atžvilgiu... 15. 2020 m. birželio 1 d. Patvarkymu dėl arešto turtui panaikinimo Nr. ( - )... 16. UAB ,,Obwalden“ piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota... 17. UAB ,,Obwalden“ piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota... 18. UAB ,,Obwalden“ piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota... 19. UAB Obwalden turtinėms teisėms į išmokėtinas pinigines lėšas iš... 20. Esamoms/būsimoms piniginės lėšos UAB „Obwalden“, į. k. 302806000,... 21. AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma:... 22. AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma:... 23. AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma:... 24. AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma:... 25. AARGAU UAB piniginėms lėšoms, sąskaitos numeris: ( - ), apribota suma:... 26. UAB AARGAU turtinėms teisėms į išmokėtinas pinigines lėšas iš... 27. Esamos/būsimos piniginės lėšos UAB AARGAU, į. k. 302800990, kasoje 4872,74... 28. 2020 m. birželio 1 d. buvo sudarytas turto aprašas, nustatyta, kad aprašytas... 29. Turto arešto aktų registro duomenimis, 2020 m. birželio 2 d. antstolio... 30. Pažymėtina, kad antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia... 31. Skolininkai nurodo, kad buvo viršytas laikinosiomis apsaugos priemonėmis... 32. Antstolis privalo vadovautis teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos... 33. Nagrinėjamu atveju antstolio Irmanto Gaidelio kontoroje, vykdant teismo... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo daryti išvadą, kad... 35. Pareiškėjai taip pat prašo įpareigoti antstolį nurodyti antstolio... 36. Paminėtina, kad CPK 586 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vykdymo veiksmų... 37. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, įvertinęs vykdomųjų bylų Nr.... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 39. atmesti pareiškėjų UAB ,,Sun Industries“, į. k. 302766189, UAB... 40. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali...