Byla 2S-1479-934/2019
Dėl buto pirkimo-pardavimo sutarties ir preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu bei vienašalės restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. R. (apelianto) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „MBK statyba“, P. T. ir K. Z. dėl buto pirkimo-pardavimo sutarties ir preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu bei vienašalės restitucijos taikymo.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6I. R. (toliau – pareiškėjas) 2018-11-29 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu įgijo iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Doka Lietuva“ reikalavimo teises į UAB „MBK statyba“ 174 386,57 Eur skolą ir jos išieškojimą pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 (išieškojimas vykdomas pagal 2016-11-08 vykdomąjį raštą vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02898) ir 716,85 Eur skolą ir jos išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-323-987/2017 (išieškojimas vykdomas pagal 2018-05-09 vykdomąjį raštą vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02165).

72.

82019-06-04 pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu pakeisti įrašą nekilnojamojo turto viešame registre, žymintį juridinius faktus apie nekilnojamąjį turtą – butą, priklausantį atsakovui, esantį ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), pašalinant iš 7 punkto „Juridiniai faktai“ 7.2 papunktyje įrašą „į šį turtas nukreiptas įsiskolinimo pagal Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu uždarajai akcinei bendrovei „Doka Lietuva“ priteistą iš uždarosios akcinės bendrovės „MBK statyba“, išieškojimas“ bei įkeliant įrašą „į šį turtą nukreiptas įsiskolinimo pagal Vilniaus apygardos teismo 2015-09-17 sprendimu I. R., asmens kodas ( - ) naudai vykdymą, priteistą iš uždarosios akcinės bendrovės „MBK statyba“, išieškojimas“. Tokį prašymą pareiškėjas grindė tuo, kad vykdymo procese jis yra išieškotojas, o pradinis kreditorius nebeturi jokių teisių į išieškojimą vykdymo procese. Pažymėjo, kad nurodomo įrašo keitimas privalomas siekiant tinkamai parodyti su turtu susijusius juridinius faktus, atsiradusius dėl teisių ir pareigų į turtą pasikeitimu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-02 nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl registro įrašo pakeitimo.

124.

13Nutartyje teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu (toliau – NTRĮ) nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai laikomi įregistruotais, kai atitinkami duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto registrą. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Duomenų įrašymo į centrinį duomenų banką tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Nuostatai), pagal kuriuos juridiniai faktai išregistruojami ir žymos registre panaikinamos gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius, kad įregistruotas juridinis faktas pasibaigęs arba pasikeitęs. Vadovaujantis nuostatų 26 punktu, prašymą įregistruoti ar išregistruoti kitas daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ar pakeisti duomenis nekilnojamojo daikto registro įraše pateikia šių teisių turėtojas, įstatymo įgaliota institucija arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu ar išregistravimu.

145.

15Teismas pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nustatė, kad butas adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei UAB „MBK statyba“, išraše yra registruotas juridinis faktas (7.2.punktas), jog yra įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui, kad į šį turtą nukreiptas įsiskolinimo, priteisto Vilniaus apygardos teismo 2015-09-17 sprendimu uždarajai akcinei bendrovei „Doka Lietuva“ iš uždarosios akcinės bendrovės „MBK statyba“, išieškojimas; įregistravimo pagrindas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-23 sprendimas Nr. 2-323-987/2017 ir Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2A-413-577/2018. Teismas taip pat nustatė, kad 2019-04-12 antstolio patvarkymu Nr. S1-23798 dėl išieškotojo pakeitimo antstolis vykdomosiose bylose Nr. 0157/16/02898 (pagal Vilniaus apygardos teismo 2015-09-17 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4613-803/2015 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą) ir Nr. 0157/18/01472 (pagal Vilniaus apylinkės teismo 2017-03-23 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-323-987/2017 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą) išieškotoją UAB „Doka Lietuva“ pakeitė išieškotoju I. R.. Atsižvelgus į šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašomas pakeisti įrašas (juridinis faktas) yra įregistruotas įsiteisėjusiais aukščiau nurodytais teismų sprendimais, kurie nėra pakeisti ir privalo būti vykdomi, ką ir atliko antstolis pakeitęs išieškotoją UAB „Doka Lietuva“ išieškotoju I. R.. Teismas sprendė, kad teismo sprendimai, kurių pagrindu įregistruotas prašomas pakeisti juridinis faktas, yra įsiteisėję ir vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, minėti sprendimai nėra pakeisti (dalyje dėl ieškovo pakeitimo), todėl teismas neturi teisinio pagrindo spręsti dėl įregistruoto juridinio fakto įrašo pakeitimo tokia apimtimi, kokia prašo pareiškėjas. Be to, teisių perėmimas įvyko vykdymo procese, kuriame patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo priėmė antstolis, o ne teismas, todėl pareiškėjas dėl antstolio procesinio veiksmo pagrindu įvykusio juridinio fakto įregistravimo gali kreiptis į nekilnojamojo turto registro tvarkytoją nuostatose nustatyta tvarka bei skųsti registro tvarkytojo sprendimą dėl atsisakymo atlikti įrašą apie išieškotojo pasikeitimą tuo atveju, jei pareiškėjas mano, kad tokiu būdu buvo pažeistos jo kaip naujojo išieškotojo teisės vykdymo procese.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

176.

18Pareiškėjas 2019-07-12 atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės tenkinant pareiškėjo prašymą pilnai. Atskirąjį skundą pareiškėjas grindžia tokiais argumentais:

196.1.

20teismas nepagrįstai laiko Nekilnojamojo turto registro įrašą Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo sprendimų dalimi ir dėl to nekeičiamu, nes tai nėra nurodyta teismų sprendimuose. Taigi įrašo pakeitimu nėra siekiama pakeisti įsiteisėjusių teismų sprendimų turinį;

216.2.

22NTRĮ numatyta, kad registre skelbiami juridinę reikšmę turintys faktai ir įvykiai, susieti su konkrečiu turtu ir turintys reikšmę jo teisiniam statusui. Registre įrašas atsirado pirmosios instancijos teismo iniciatyva siekiant viešai paskelbti apie aktualų turto teisinį rėžimą. Pareiškėjui perėmus išieškotojo teises ir pareigas vykdymo procese minėtas juridinis faktas tapo netikslus ir neatspindi turto, į kurį nukreiptinas išieškojimas, teisinio rėžimo, nes išieškojimas nėra vykdomas UAB „Doka Lietuva“ naudai;

236.3.

24Registre įrašas apie UAB „Doka Lietuva“ naudai vykdomą išieškojimą atliktas teismo pavedimu, todėl registro įrašą keisti turi teisę tas subjektas, kurio iniciatyva įrašas buvo atliktas, t. y. teismas, todėl nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas dėl įrašo pakeitimo turi kreiptis į VĮ „Registrų centras“, o jam atsisakius pakeisti įrašą, tokį jo sprendimą skųsti. Toks teismo siūlymas prieštarauja įstatymo nuostatoms, kad teismas vykdo teisingumą ir ginčą sprendžia iš esmės, be to pareiškėjas nėra laikytinas subjektu, galinčiu inicijuoti teismo atlikto veiksmo pakeitimą;

256.4.

26sprendimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese priėmus antstoliui, todėl jis taip pat gali kreiptis dėl registro įrašo pakeitimo;

276.5.

28neatlikus įrašo pakeitimo teismo registrui pateikta informacija tampa neteisinga ir klaidinančia, neatspindinčia tikrosios teisinės padėties bei pareiškėjo teisių, varžo jo, kaip naujo išieškotojo, procesines teises į tinkamą ir pilną teismo sprendimo įvykdymą bei ginčo turto realizavimą.

297.

30Atsakovė K. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, nes skundas yra nepagrįstas ir neargumentuotas. Atsiliepime nurodė, kad palaiko pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentus. Papildomai pažymėjo, jog patenkinus pareiškėjo prašymą būtų pakeista Vilniaus apygardos teismo sprendimo esmė, nes minėtame sprendime nėra pareiškėjo prašomo pakeisti įrašo.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas netenkintinas.

338.

34Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2019-07-02 nutarties, kuria nutarta netenkinti pareiškėjo prašymo dėl įrašo pakeitimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

359.

36Pareiškėjas skundžia pirmosios instancijos teismo atsisakymą tenkinti prašymą pakeisti įrašą nekilnojamojo turto viešame registre, nurodant, kad iš nekilnojamojo turto išieškojimas vykdomas naujojo išieškotojo (pareiškėjo) naudai. Pareiškėjas nurodo, kad toks teismo sprendimas neužtikrina viešo registro duomenų teisingumo, nepakeistas įrašas neatspindi tikrosios teisinės padėties, varžo pareiškėjo, kaip naujojo išieškotojo, procesines teises į teismo sprendimo vykdymą ir turto realizavimą. Be to, minėtas įrašas registre buvo atliktas teismo iniciatyva, todėl teismas, o ne pareiškėjas turi inicijuoti įrašo pakeitimą, kad jis atspindėtų realią faktinę situaciją.

3710.

38Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas CPK nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (CPK 596 straipsnio 1 dalis).

3911.

40Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2019-04-12 antstolio patvarkymu Nr. S1-23798 buvo pakeistas išieškotojas vykdymo procese, t. y. pareiškėjas perėmė pirminio išieškotojo UAB “Doka Lietuva” teises ir pareigas vykdymo procese (5 t., b. l. 20).

4112.

42Pagal Nuostatų 26 punktą prašymą įregistruoti ar išregistruoti kitas daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ar pakeisti duomenis nekilnojamojo daikto registro įraše pateikia šių teisių turėtojas, įstatymo įgaliota institucija arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu ar išregistravimu.

4313.

44Taigi, vadovaujantis Nuostatų 26 punktu bei atsižvelgiant į tai, kad antstolio patvarkymu yra išspręstas išieškotojo vykdymo procese pakeitimo klausimas, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog patvarkymo pagrindu pareiškėjas turi teisę kreiptis registro tvarkytoją dėl atitinkamų pakeitimų atlikimo. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų kreipęsis į registro tvarkytoją dėl norimo atlikti registro įrašo pakeitimo, ir tokį prašymą registro tvarkytojas būtų atsisakęs priimti kaip pateiktą asmens, neturinčio teisės jį paduoti. Todėl atmestinas pareiškėjo argumentas, jog skundžiamu teismo sprendimu yra ribojamos jo, kaip išieškotojo, teisės.

4514.

46Pažymėtina ir tai, kad antstoliui išsprendus išieškotojo pakeitimo vykdymo procese klausimą, nėra pagrindo keisti ar tikslinti prieš tai teismo priimtus procesinius sprendimus, kuriuose minimas pirminis išieškotojas, kadangi nuo antstolio patvarkymo įsiteisėjimo dienos išieškotojo teisių perėmėjas įgyja išieškotojo teises ir pareigas numatytas CPK, įskaitant ir teisę kreiptis į registro tvarkytoją dėl registro įrašo pakeitimo. Atsižvelgus į tai, atmestini pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl teismo pareigos kreiptis dėl registro įrašo pakeitimo pareiškėjui neturint tokios subjektinės teisės.

4715.

48Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui arba nesusiję su nagrinėjamu ginčo dalyku, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; 2009-05-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

16.

49Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo prašymą dėl registro įrašo pakeitimo, tinkamai įvertino reikšmingas bylai aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

51Pareiškėjo atskirąjį skundą netenkinti.

52Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 nutartį palikti nepakeistą.

53Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. R.... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. I. R. (toliau – pareiškėjas) 2018-11-29 Reikalavimo teisių perleidimo... 7. 2.... 8. 2019-06-04 pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-02 nutartimi netenkino pareiškėjo... 12. 4.... 13. Nutartyje teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 14. 5.... 15. Teismas pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 6.... 18. Pareiškėjas 2019-07-12 atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 19. 6.1.... 20. teismas nepagrįstai laiko Nekilnojamojo turto registro įrašą Vilniaus... 21. 6.2.... 22. NTRĮ numatyta, kad registre skelbiami juridinę reikšmę turintys faktai ir... 23. 6.3.... 24. Registre įrašas apie UAB „Doka Lietuva“ naudai vykdomą išieškojimą... 25. 6.4.... 26. sprendimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese priėmus antstoliui,... 27. 6.5.... 28. neatlikus įrašo pakeitimo teismo registrui pateikta informacija tampa... 29. 7.... 30. Atsakovė K. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Atskirasis skundas netenkintinas.... 33. 8.... 34. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2019-07-02 nutarties,... 35. 9.... 36. Pareiškėjas skundžia pirmosios instancijos teismo atsisakymą tenkinti... 37. 10.... 38. Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis,... 39. 11.... 40. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2019-04-12 antstolio patvarkymu Nr.... 41. 12.... 42. Pagal Nuostatų 26 punktą prašymą įregistruoti ar išregistruoti kitas... 43. 13.... 44. Taigi, vadovaujantis Nuostatų 26 punktu bei atsižvelgiant į tai, kad... 45. 14.... 46. Pažymėtina ir tai, kad antstoliui išsprendus išieškotojo pakeitimo vykdymo... 47. 15.... 48. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 49. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 51. Pareiškėjo atskirąjį skundą netenkinti.... 52. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 nutartį palikti nepakeistą.... 53. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....