Byla N2-12562-794/2014
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Anželai Šumauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei D. R., tretiesiems asmenims Z. R., D. D. dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

22014-09-29 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinys atsakovei D. R., tretiesiems asmenims Z. R., D. D. dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo. Nurodė, kad atsakovė, būdama neištekėjusi, ( - ) susilaukė dukters E. R.. Pagimdžiusi dukterį, atsakovė netrukus išvyko dirbti į Vokietiją, todėl bendru su savo broliu Z. R. ir jo sugyventine D. D. sutarimu jie rūpinosi mažamete E. nuo pat jos gimimo. 2009-10-23 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1712 E. R. buvo nustatyta laikinoji globa, laikinuoju globėju paskirtas Z. R.. 2010-04-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-121-642/2010 D. R. ieškinys buvo patenkintas ir E. R. grąžinta motinai D. R.. 2012-10-19 Šaulių apygardos teismo nutartimi įpareigojo E. R. grąžinti D. R.. Tačiau ši nutartis nebuvo įvykdyta ir E. R. nebuvo perduota motinai, todėl 2013-02-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-403 Z. R. buvo paskirtas laikinuoju nepilnametės E. R. globėju likusiam be tėvų globos vaikui ir gaunant globos išmoką. Kadangi atsakovė D. R. savo elgesiu neatitinka tėvų valdžios paribojimo sąlygų, nes ji norėjo pradėti auginti bei rūpintis savo dukra, tačiau iki šiol gyvena atskirai nuo dukros, ieškovas prašo atskirti vaiką nuo motinos.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė D. R. su ieškiniu iš esmės sutinka, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nes atsižvelgiant į jos gyvenimo ir darbo sąlygas Vokietijoje, ji neturi galimybės atvykti į teismo posėdį. Nurodė, kad ji labai myli dukterį ir norėtų gyventi kartu. Tačiau, atsižvelgdama į vaiko nuomonę, kuri nurodė nenorinti katu gyventu su mama, atsakovė neketina priverstinai vykdyti Šiaulių apygardos teismo nutartį, todėl sutinka su pateiktu ieškiniu.

4Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo Z. R. su ieškiniu sutinka, prašo ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, jog atsakovė yra jos sesuo, kuri su vaiku nepalaiko pastovaus bendravimo, tarp jos ir vaiko nėra susiformavę artimi ryšiai. Mergaitė nuo pat gimimo augdama jo šeimoje, daug artimesniais laiko ją faktiškai globojančius asmenis. Jis ir jo sugyventinė D. D. yra labai artimi vaikui, todėl ryšių su jais nutraukimas vaikui būtų traumuojantis išgyvenimas.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ir tretieji asmenys prašė tenkinti ieškinį visiškai dėl procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių. Ieškovė atstovė ir tretieji asmenys patvirtino, kad Z. R. ir D. D. namuose sudarytos tinkamos sąlygos mažametei E. R. gyventi.

6Atsakovė D. R.. teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdį jai pranešta tinkamai (CPK 121 str. 2 d.). 2014-02-02 teisme gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, todėl byla išnagrinėta atsakovei. nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių paaiškinimais nustatyta, kad ( - ) atsakovei D. R. gimė dukra E. R., duomenų apie vaiko tėvą nėra. 2009-10-23 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1712 E. R. buvo nustatyta laikinoji globa , laikinuoju globėju paskirtas Z. R.. 2010-04-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-121-642/2010 D. R. ieškinys buvo patenkintas ir E. R. grąžinta motinai D. R.. 2012-10-19 Šaulių apygardos teismo nutartimi įpareigojo E. R. grąžinti D. R.. Tačiau ši nutartis nebuvo įvykdyta ir E. R. nebuvo perduota motinai, todėl 2013-02-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-403 Z. R. buvo paskirtas laikinuoju nepilnametės E. R. globėju likusiam be tėvų globos vaikui ir gaunant globos išmoką. Trečiųjų asmenų Z. R. ir D. D. namuose sudarytos tinkamos sąlygos E. R. gyventi. Pagal savo sveikatos būklę ir asmenines savybes tretieji asmenys gali būti globėjais.

9Civilinio kodekso 3.179 straipsnyje nustatyta, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų yra vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė taikoma, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams dėl tam tikrų aplinkybių, nesant tėvų kaltės. Tokiais atvejais turi būti dvi tarpusavyje susijusios aplinkybės: 1) abu tėvai ar vienas iš jų dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių negyvena ar negali gyventi su vaiku; 2) reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas.

10Atsižvelgiant, į tai, jog atsakovė pripažino ieškinį (CPK 42 str., 1 d., 187 str.), pripažįstama, kad remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovė D. R. ilgą laiką negyvena ir šiuo metu negali gyventi su savo dukra E. R. dėl objektyvių priežasčių – dėl gyvenimo skirtingoje šalyje, dėl socialinių ir vaiko priežiūros įgūdžių stokos ir nenoro traumuoti vaiką, atsižvelgiant į vaiko nenorą gyventi kartu su mama, todėl yra pagrindas atskirti dukrą E. R. nuo motinos D. R. (CK 3.179 str.). Kadangi E. R. įstatymų nustatyta tvarka atskirta nuo motinos, yra pagrindas jai nustatyti nuolatinę globą (CK 3.251 str. 2 d., 3.257 str. 1 d. 3 p.).

11Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kad tretieji asmenys nuo pat vaiko gimimo rūpinasi, prižiūri ir išlaiko E. R., pastaroji išreiškė norą gyventi su trečiaisiais asmenimis, pagal savo sveikatos būklę ir asmenines savybes Z. R. gali būti globėju, todėl yra pagrindas Z. R. paskirti E. R. globėju, nustatant globos vietą globėjo gyvenamojoje vietoje (CK 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1d. 1 p.).

12Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų, todėl atsakovei išlieka pareiga išlaikyti dukrą E. R. (CK 3.192, 3.195 str.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad net ir esant sunkiai tėvų turtinei padėčiai, išlaikymas nepilnamečiam vaikui neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį. Ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo yra pagrįstas, labiau mažinti priteisiamo išlaikymo dydžio nėra pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, vertinant byloje nustatytas faktines aplinkybes, pripažįstama, kad atsakovė turi pareigą teikti dukrai E. 500,00 Lt dydžio išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją iki vaiko pilnametystės, paskiriant Z. R. disponuoti išlaikymui skirtomis lėšomis (CK 3.275 str.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų.

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. l d.). Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovės D. R. valstybei priteistinas žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė su ieškinio reikalavimais iš esmės sutiko nuo pat ieškinio pateikimo dienos, atsižvelgiant į abiejų šalių turtinę padėtį, vadovaujantis civilinio proceso įstatymo teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, valstybei iš atsakovės nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 85 str. 1 d. 3 p., 94 str., 96 str. 1 d.). Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“) (CPK 3 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263, 268 – 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5, 1.6, 1.137, 3.179 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Atskirti E. R., asmens kodas ( - ) nuo jos motinos atsakovės D. R., asmens kodas ( - )

18Nustatyti E. R. nuolatinę globą šeimoje, nuolatiniu globėju paskiriant Z. R., asmens kodas ( - ) nustatant nuolatinės globos vietą globėjo gyvenamojoje vietoje.

19Priteisti iš atsakovės D. R. dukters E. R. išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 500,00 Lt nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki jos pilnametystės, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka.

20Išaiškinti globėjui Z. R. globėjo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272 straipsniai), kad jis yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus, turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jiems vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai, privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdami klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, informuoti artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdama į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą padavus Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. 2014-09-29 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo Klaipėdos... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė D. R. su ieškiniu iš esmės sutinka,... 4. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo Z. R. su ieškiniu sutinka, prašo... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ir tretieji asmenys prašė tenkinti... 6. Atsakovė D. R.. teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdį jai pranešta... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių... 9. Civilinio kodekso 3.179 straipsnyje nustatyta, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų... 10. Atsižvelgiant, į tai, jog atsakovė pripažino ieškinį (CPK 42 str., 1 d.,... 11. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kad tretieji asmenys... 12. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 14. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263, 268... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Atskirti E. R., asmens kodas ( - ) nuo jos motinos atsakovės D. R., asmens... 18. Nustatyti E. R. nuolatinę globą šeimoje, nuolatiniu globėju paskiriant Z.... 19. Priteisti iš atsakovės D. R. dukters E. R. išlaikymui kas mėnesį mokamomis... 20. Išaiškinti globėjui Z. R. globėjo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...