Byla 2A-229-516/2015
Dėl skolos priteisimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ignika“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2441-431/2014, pagal ieškovo antstolio R. V. ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“ dėl skolos priteisimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ignika“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas iš kokių lėšų – administravimo išlaidų ar bendrąja kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka – turi būti tenkinamas reikalavimas dėl skolos, susidariusios bankroto proceso metu antstoliui atlikus faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugas, priteisimo ir kuris bankroto administratorius- esamas, ar šias paslaugas užsakęs ankstesnysis bankroto administratorius – turi atsakyti pagal tokį ieškinį.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi UAB „Sapnų sala“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ignika“; 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto; 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi bankroto administratorių UAB „Ignika“ atstatydino iš BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorių ir naujuoju šios bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

6Ieškovas antstolis R. V., ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš BUAB „Sapnų sala“ bankroto administravimo išlaidų priteisti 31 339 Lt skolą. Reikalavimą grindė 2012-05-28 antstolio ir BUAB „Sapnų sala“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ignika“, Paslaugų teikimo sutartimi Nr. 128-27-12-F (toliau ir Sutartis), kuria antstolis administratoriaus pavedimu, konstatavo faktines aplinkybes ir įregistravo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus. Šių protokolų pagrindu buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros bendrai 31 339 Lt sumai, kurios iki šiol nėra apmokėtos. Ieškovo teigimu, paslaugos buvo suteiktos BUAB „Sapnų sala, todėl 31 339 Lt skola priteistina iš BUAB „Sapnų sala“ patvirtintų administravimo išlaidų.

7BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorius ieškinio nepripažino, nurodydamas, kad reikalavimas turi būti reiškiamas tuo metu įmonę atstovavusiam bankroto administratoriui UAB „Ignika“.

8I. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai – ieškovui antstoliui R. V. iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“ priteisė 31 339 Lt skolą; priteistą skolą pripažino bankroto administravimo išlaidomis; valstybei iš atsakovo priteisė 31,98 Lt pašto išlaidų. Teismas nustatė, kad BUAB „Sapnų sala“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ su antstoliu R. V. 2012-05-28 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 128-27-12-F. BUAB „Sapnų sala“ administratoriaus 2012-06-29, 2012-07-05, 2012-07-26 ir 2012-08-01 pavedimais, antstolis konstatavo faktines aplinkybes ir įregistravo Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus. Už suteiktas paslaugas buvo išrašytos sąskaitos bendrai 31 339 Lt sumai, kurių atsakovas nesumokėjo. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad Sutartį pasirašė buvęs BUAB „Sapnų sala“ administratoriaus UAB „Ignika“ įgaliotas asmuo, nereiškia, jog materialinis teisinis santykis atsirado tarp antstolio ir šio bankroto administratoriaus, todėl atsakovas BUAB „Sapnų sala“, o ne administratorius yra atsakingas pagal ieškinį. Be to, jeigu įmonėse, kurioms iškelta bankroto byla įstatymo nustatyta tvarka yra pakeičiami administratoriai, tai niekaip neįtakoja įmonės prievolių vykdymo. Byloje nurodomos aplinkybės, kad BUAB „Sapnų sala“ 2012-05-02 vykęs pirmasis kreditorių susirinkimas 5 dienotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo nutarė patvirtinti 80 000 Lt atlyginimą administratoriui už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, skirti 90 000 Lt visoms kitoms administravimo išlaidoms už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, kad administravimo išlaidų sąmata buvo išnaudota administratoriaus UAB „Ignika“, o kreditorių susirinkimas nepatvirtino nei UAB „Ignika“ ataskaitos, nei didesnės administravimo išlaidų sumos, neatleidžia atsakovo nuo pareigos vykdyti jam tenkančias prievoles. Teismas taip pat pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pildyti šią sąmatą ir jau nustatytos išlaidos, esant objektyvioms priežastims, gali būti didinamos. Jeigu bankroto administratorius UAB „Ignika“ išnaudojo administravimui skirtas lėšas anksčiau, negu užbaigtas bankroto procesas, tai tų lėšų išnaudojimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas ir ši aplinkybė taip pat neatleidžia atsakovo nuo pareigos vykdyti prievolę.

10II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškinį. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121. BUAB „Sapnų sala“ kreditorių susirinkimas nepatvirtino didesnės administravimo išlaidų sąmatos, taip pat ir paskutinės buvusio administratoriaus UAB „Ignika“ teiktos veiklos ataskaitos. BUAB „Sapnų sala“ kreditorių susirinkimas iki šio skundo pateikimo dienos dar nėra nustatęs bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ administravimo išlaidų sąmatos. Todėl nurodytų išlaidų išieškojimas iš naujai paskirto bankroto administratoriaus administravimo išlaidų, reikštų priverstinį papildomos administravimo išlaidų sąmatos kreditorių susirinkime tvirtinimą, o tai turėtų tiesioginės įtakos bankrutuojančios įmonės kreditoriams, kadangi kuo didesnė administravimo išlaidų sąmata, tuo mažesnė dalis bankrutuojančios įmonės lėšų gali būti paskirstyta kreditoriams ĮBĮ nustatyta tvarka.

132. Ieškovas, sudarydamas Sutartį su atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ įgaliotu asmeniu K. A. žinojo, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla. O tai reiškia, kad ieškovas privalėjo domėtis, ar bankrutuojanti įmonė galės ir/ar turės galimybę tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartį.

143. Buvęs bankroto administratorius UAB „Ignika“, privalėjo įrodyti, kad jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras administravimo išlaidų sąmatos eilutes, jog atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos, ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

15Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Atsakovui nenurodžius apeliaciniame skunde konkrečių pažeidimų, kuriuos padarė pirmosios instancijos teismas, nėra apeliacijos dalyko, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

172. Aplinkybė, kad atsakovo kreditoriai nepatvirtino bankroto administratoriaus sąmatos, savaime nedaro negaliojančiais visų bankroto administratoriaus atsakovo vardu sudarytų sandorių. Be to, aplinkybė, kad tarp atsakovo atstovų ar kreditorių šiuo metu vyksta ginčai ar nesutarimai dėl minėtų paslaugų apmokėjimo, nedaro jokios įtakos teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties, turinčios įstatymo galią, tinkamam vykdymui.

18Trečiasis asmuo UAB „Ignika“ atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

21Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar antstolio reikalaujama priteisti skola pagal BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus ir antstolio sudarytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. Nr. 128-27-12-F, priteistina iš bankroto administravimui skirtų išlaidų ir kuris administratorius – užsakęs šias paslaugas ankstesnysis administratorius, ar esamas įmonės administratorius – turi prievolę apmokėti už šias paslaugas.

22CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios ir turi prioritetą prieš CPK normas jų konkurencijos atveju.

23Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Šios nuostatos netaikytinos prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir susijusioms su bankroto procedūrų vykdymu.

24Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi UAB „Sapnų sala“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ignika“; 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto; BUAB „Sapnų sala“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ignika“, su antstoliu R. V., 2012-05-28 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 128-27-12-F, kurios pagrindu antstolis 2012-06-29, 2012-07-05, 2012-07-26 ir 2012-08-01 – 2012-08-03 konstatavo faktines aplinkybes, įregistravo Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus Nr. 128-12-676, Nr. 128-12-677, Nr. 128-12-678, Nr. 128-12-673, Nr. 128-12-674, Nr. 128-12-679, ir 2013-03-07 BUAB „Spanų sala“ išrašė ir pateikė apmokėjimui 31 339 Lt vertės sąskaitas faktūras Nr. RV 128 Nr. 1002660/61/62/63/64/65 (3–8 b. l.). Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi bankroto administratorių UAB „Ignika“ atstatydino iš BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus pareigų ir naujuoju bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“. Antstolis R. V. teismui pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo, kildinamą iš Paslaugų teikimo sutarties Nr. 128-27-12-F, reikalaudamas ją priteisti iš BUAB „Sapnų sala“ bankroto administravimui skirtų išlaidų, kadangi naujai paskirtas administratorius neatsiskaito su antstoliu pagal pateiktas sąskaitas faktūras. Tuo tarpu BUAB „Sapnų sala“ teigia, kad buvęs šios bendrovės administratorius UAB „Ignika“ privalėjo įrodyti, jog šios jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos, ir jog išlaidos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

25Pagal ĮBĮ 36 straipsnį, pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kokios įmonės išlaidos yra priskiriamos bankroto administravimo išlaidoms. Kasacinio teismo praktikoje apibendrinta, kad ĮBĮ nėra nustatytas baigtinis išlaidų, kurios negali būti priskiriamos prie administravimo išlaidų, sąrašas. Pagal bendrą principą administravimo išlaidos turi turėti būtinumo požymį – tai yra tokios išlaidos, be kurių negali būti sėkmingai užbaigta bankroto procedūra, atliekamas administratoriaus darbas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2013). Kasacinio teismo yra taip pat išaiškinta, kad tuo atveju, kai iškėlus bankroto bylą įmonė, atstovaujama profesionalaus bankroto administratoriaus, toliau vykdo ar sudaro naujus sandorius, reikalingus bankroto procedūroms vykdyti (ĮBĮ 17 straipsnis), tokių sandorių šalys laikytinos lygiateisėmis, ir bankrutuojančios įmonės išlaidos tokių sandorių vykdymui yra laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009)

26Pirmiau minėta, kad antstolis reikalavimą grindžia po UAB „Sapnų sala“ bankroto bylos iškėlimo su šia įmone sudaryta Paslaugų teikimo sutartimi. Bylos duomenys liudija, kad faktinės aplinkybės buvo konstatuojamos bankroto administratoriui perimant įmonės patalpas, turtą ir dokumentus, kadangi bankrutuojančios bendrovės buvę valdymo organai geruoju nevykdė teismo įpareigojimo perduoti bendrovės turtą ir dokumentus. Todėl BUAB „Sapnų sala“, atstovaujama tuometinio bankroto administratoriaus UAB „Ignika“, su antstoliu R. V. sudarė minėtą Paslaugų teikimo sutartį, siekiant tinkamo bankroto procedūrų įvykdymo. Naujai paskirtam administratoriui UAB „Ignika“ 2013-05-31 perdavė BUAB „Sapnų sala“ dokumentus, be kita ko, ir su antstoliu R. V. sudarytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. 128-27-12-F (67-69 b. l.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad antstolis R. V. suteikė minėtoje sutartyje nurodytas paslaugas; iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad naujai paskirtam administratoriui buvo pateiktos apmokėjimui sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas (3-8 b. l.). Todėl apeliantas nepagrįstai kelia abejones dėl paslaugų suteikimo fakto ar jų būtinumo. Pagal pirmiau minėtą kasacinio teismo praktiką, tokios išlaidos priskirtinos bankroto administravimo išlaidoms, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad šios išlaidos priteistinos iš bankrutuojančiai įmonei skirtų administravimo išlaidų sumos, nepaisant to, kad Sutartį sudaręs BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorius UAB „Ignika“ šiuo metu nebeadministruoja šios įmonės.

27Naujai paskirtas BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorius pirmosios instancijos teismo sprendimą kvestionuoja taip pat ir ta aplinkybe, kad BUAB „Sapnų sala“ kreditorių susirinkimas iki šio skundo pateikimo dienos dar nėra nustatęs bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“ administravimo išlaidų sąmatos. Be to, teigia, kad šios išlaidos negali būti išieškomos iš naujai paskirto administratoriui skirtos administravimo išlaidų sumos, kadangi tai reikštų priverstinį papildomos administravimo išlaidų sąmatos kreditorių susirinkime tvirtinimą, o tai turėtų tiesioginės įtakos bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimui.

28Teisėjų kolegija, atsakydama į šiuos apelianto argumentus pažymi, kad apeliantas teisus nurodydamas, kad didesnė administravimo išlaidų sąmata mažina kreditorių reikalavimų patenkino galimybes, tačiau bankroto procedūrų vykdymas yra susijęs su tam tikromis administravimo išlaidomis, be kurių negali būti sėkmingai, operatyviai ir sklandžiai atliekamas administratoriaus darbas, užbaigta bankroto procedūra. Pirmiau minėta, jog jeigu tam tikros išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms tinkamai įgyvendinti ir atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti, tai tokios išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, nepaisant to, kad šioje byloje administratorius jau yra pasikeitęs. Tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas nebuvo numatęs tokių administravimo išlaidų, esant tokių papildomų išlaidų poreikiui, administravimo išlaidų sąmata kreditorių susirinkimo nutarimu gali būti keičiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2-5 dalys), todėl apeliantas nepagrįstai apeliuoja į šios dienos patvirtintą/nepatvirtintą visų administravimo išlaidų sumą, ar poreikį ateityje spręsti dėl jų padidinimo, kadangi paslaugos bankrutuojančiai įmonei jau buvo suteiktos, o jų būtinumo naujai paskirtas administratorius nepaneigė. Tačiau net ir paneigus tokių paslaugų poreikį, BUAB „Sapnų sala“ kyla prievolės pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr. 128-27-12-F ir, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, jeigu bankroto administratorius UAB „Ignika“ išnaudojo administravimui skirtas lėšas ne pagal paskirtį ir anksčiau, negu buvo užbaigtas bankroto procesas, tai tų lėšų išnaudojimo teisėtumo klausimas yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas ir ši aplinkybė taip pat neatleidžia atsakovo nuo pareigos vykdyti prievolę.

29Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, jog antstolis, sudaręs minėtą Paslaugų sutartį su nemokia įmone, pats prisiėmė riziką dėl galimo šios Sutarties neįvykdymo, kadangi tokio pobūdžio išlaidos dengiamos iš administravimui skirtų lėšų, o pagal ĮBĮ 36 straipsnį, kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu. Todėl net ir įmonei esant nemokiai, antstolis, teikdamas šiai įmonei paslaugas, neturėjo pagrindo abejoti dėl galimo jų neapmokėjimo dėl įmonės nemokumo.

30Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje dalyje pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo antstoliui priteistos pinigų sumos dydžiu.

31Pirmosios instancijos teismas, antstoliui priteisdamas pagal minėtą šalių Sutartį 31 339 Lt skolą, konstatavo, kad byloje nėra ginčo dėl ieškovo reikalavimo pagrįstumo ir dydžio, nors buvęs bankroto administratorius „UAB „Ignika“ atsiliepime į ieškinį teigė, kad pagal susitarimą pirmoji faktinių aplinkybių konstatavimo valanda turėjo kainuoti 350 Lt (be PVM ), o paskesnės tik po 150 Lt (be PVM). Antstolis, reikšdamas reikalavimus dėl skolos priteisimo, teismui nebuvo pateikęs šalių Sutarties bei Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, iš kurių būtų matyti antstolio darbo laiko sąnaudos, teikiant bankrutuojančiai įmonei paslaugas. Taigi, pirmosios instancijos teismas, antstoliui priteisdamas skolą tik pagal antstolio išrašytas sąskaitas faktūras, nepatikrino šalių Sutarties turinio, paslaugų atlikimo pavedimų apimties, šalių sulygtos kainos ir antstolio laiko sąnaudų, konstatuojant faktines aplinkybes, dėl to apeliacinės instancijos teismas, kuris nagrinėja tiek fakto, tiek teisės klausimus (CPK 320 straipsnis), išsireikalavęs iš šalių minėtą Sutartį, administratoriaus pavedimus antstoliui konstatuoti faktines aplinkybes, taip pat Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus nustatė, kad tarp šalių iš tiesų buvo sudarytas susitarimas už pirmąją faktinių aplinkybių konstatavimo valandą mokėti 350 Lt (be PVM), o už kitas, tik po 150 Lt (be PVM), tačiau toks susitarimas buvo tik dėl vienos – 2012-05-30 – paslaugų teikimo dienos, už kurią šioje byloje reikalavimai nėra reiškiami. Tuo tarpu kituose administratoriaus pavedimuose antstoliui nurodyta 350 Lt (be PVM) paslaugų kaina už visas faktinių aplinkybių konstatavimo valandas. Tačiau antstolio sąskaitose faktūrose, pagal kurias jis reiškia atsakovui reikalavimus, yra nurodytos didesnės laiko sąnaudos, konstatuojant faktines aplinkybes, nei nurodyta pačiuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose.

32Iš 2012-06-29 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-676 matyti, kad konstatavimas vyko nuo 13:59 val. iki 15:47 val. (2 val.), tuo tarpu 2013-03-07 sąskaitoje faktūroje Nr. RV 128 Nr. 1002660 antstolis nurodo 6 val. Šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sudaro 2,5 puslapio.

33Iš 2012-07-05 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-677 matyti, kad konstatavimas vyko nuo 09:05 val. iki 13:00 val. (4 val.), tuo tarpu 2013-03-07 sąskaitoje faktūroje Nr. RV 128 Nr. 1002661 antstolis nurodo 20 val. Šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sudaro 12 puslapių.

34Iš 2012-07-05 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-678 matyti, kad konstatavimas vyko nuo 13:15 val. iki 17:04 val. (4 val.). 2013-03-07 sąskaitoje faktūroje Nr. RV 128 Nr. 1002662 antstolis teisingai nurodo – 4 val. Šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sudaro 4 puslapius.

35Iš 2012-07-26 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-673 matyti, kad konstatavimas vyko nuo 09:10 val. iki 11:13 val. (2 val.). Tuo tarpu 2013-03-07 sąskaitoje faktūroje Nr. RV 128 Nr. 1002663 antstolis nurodo 6 val. Šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sudaro 3,5 puslapio.

36Iš 2012-07-26 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-674 matyti, kad konstatavimas vyko nuo 11:30 val. iki 14:25 val. (3 val.). Tuo tarpu 2013-03-07 sąskaitoje faktūroje Nr. RV 128 Nr. 1002664 antstolis nurodo 6 val. Šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sudaro 5,5 puslapio.

37Iš 2012-08-01 – 2012-08-03 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-679 matyti, kad 2012-08-01 konstatavimas vyko nuo 12:20 val. iki 17:20 val. (5 val.); 2012-08-02 konstatavimas vyko nuo 10:30 val. iki 16:30 val. (6 val.); 2012-08-03 konstatavimas vyko nuo 13:00 val. iki 15:40 val. (3 val.); iš viso 14 val. Tuo tarpu 2013-03-07 sąskaitoje faktūroje Nr. RV 128 Nr. 1002665 antstolis nurodo 32 val. Šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sudaro 29 puslapius.

38Taigi, antstoliui gali būti priteisiama tik tokia pinigų suma už faktinių aplinkybių konstatavimą, kiek antstolis realiai sugaišo laiko teikdamas šias paslaugas, nepaisant to, kad teismui pateiktose minėtose sąskaitose faktūrose, nurodytas didesnis paslaugų teikimo valandų kiekis (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

39Apeliacinio teismo vertinimu, už 2012-06-29 Faktinių aplinkybių konstatavimą dvi valandas, ieškovui priteistina 847 Lt suma (350 Lt x 2 = 700 Lt + 21 proc. PVM); už 2012-07-05 Faktinių aplinkybių konstatavimą 4 valandas (iki pietų), ieškovui priteistina 1694 Lt suma (350 Lt x 4 = 1400 Lt + 21 proc. PVM ); už 2012-07-05 Faktinių aplinkybių konstatavimą 4 valandas (po pietų), ieškovui priteistina 1694 Lt suma (350 Lt x 4 = 1400 Lt + 21 proc. PVM ); už 2012-07-26 Faktinių aplinkybių konstatavimą 2 valandas (iki pietų) , ieškovui priteistina 847 Lt suma (350 Lt x 2 = 700 Lt + 21 proc. PVM); už 2012-07-26 Faktinių aplinkybių konstatavimą 3 valandas (po pietų), ieškovui priteistina 1270,50 Lt suma (350 Lt x 3 = 1050 Lt + 21 proc. PVM ); už 2012-08-01 – 2012-08-03 Faktinių aplinkybių konstatavimą 14 val., ieškovui priteistina 5929 Lt suma (350 Lt x 14 = 4900 Lt + 21 proc. PVM ); iš viso 12 281,50 Lt su PVM.

40Taigi, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovui iš atsakovo buvo priteista už suteiktas paslaugas 31 339 Lt pinigų suma, neįsitikinus antstolio reikalavimo pagrįstumu, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino visų rašytinių įrodymų, dėl to pažeidė CPK normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą (CPK 177, 178 straipsniai), todėl priėmė iš dalies neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kurį apeliacinės instancijos teismas pakeičia, sumažinant iš atsakovo antstoliui priteistiną skolą pagal minėtą šalių Sutartį nuo 31 339 Lt (9076,40 eurų) iki 3556,96 eurų (12 281,50 Lt).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičia valstybei iš šalių priteistinas 31,98 Lt pašto išlaidas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

43Ieškovo ieškinys patenkintas 39 procentais, todėl valstybei iš atsakovo priteistina 12,47 Lt (3,61eurai), o iš ieškovo – 19,51 Lt ( 5,6 eurai) pašto išlaidų (CPK 93, 96 straipsniai).

44Apeliacinės instancijos teismo apeliantas neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, o ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių turėtas tokias išlaidas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nesprendžia (CPK 98 straipsnis).

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą pakeisti.

47Ieškovui antstoliui R. V. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ (juridinio asmens kodas 122014943) priteistą skolą sumažinti nuo 31 339 Lt (9076,40 eurų) iki 3 556,96 eurų (12 281,50 Lt).

48Valstybei iš ieškovo A. R. V. priteisti 5,6 eurų (19,51 Lt), o iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ 3,61 eurų (12,47 Lt) pašto išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas iš kokių lėšų – administravimo išlaidų ar... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi UAB „Sapnų... 6. Ieškovas antstolis R. V., ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš BUAB... 7. BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorius ieškinio nepripažino,... 8. I. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ieškinį... 10. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 12. 1. BUAB „Sapnų sala“ kreditorių susirinkimas nepatvirtino didesnės... 13. 2. Ieškovas, sudarydamas Sutartį su atsakovo bankroto administratoriaus UAB... 14. 3. Buvęs bankroto administratorius UAB „Ignika“, privalėjo įrodyti, kad... 15. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą... 16. 1. Atsakovui nenurodžius apeliaciniame skunde konkrečių pažeidimų, kuriuos... 17. 2. Aplinkybė, kad atsakovo kreditoriai nepatvirtino bankroto administratoriaus... 18. Trečiasis asmuo UAB „Ignika“ atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 21. Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar antstolio reikalaujama priteisti... 22. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 23. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte... 24. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d.... 25. Pagal ĮBĮ 36 straipsnį, pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti... 26. Pirmiau minėta, kad antstolis reikalavimą grindžia po UAB „Sapnų sala“... 27. Naujai paskirtas BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorius pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, atsakydama į šiuos apelianto argumentus pažymi, kad... 29. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, jog antstolis,... 30. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje... 31. Pirmosios instancijos teismas, antstoliui priteisdamas pagal minėtą šalių... 32. Iš 2012-06-29 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-676... 33. Iš 2012-07-05 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-677... 34. Iš 2012-07-05 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-678... 35. Iš 2012-07-26 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-673... 36. Iš 2012-07-26 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-674... 37. Iš 2012-08-01 – 2012-08-03 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.... 38. Taigi, antstoliui gali būti priteisiama tik tokia pinigų suma už faktinių... 39. Apeliacinio teismo vertinimu, už 2012-06-29 Faktinių aplinkybių... 40. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovui iš atsakovo... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo... 43. Ieškovo ieškinys patenkintas 39 procentais, todėl valstybei iš atsakovo... 44. Apeliacinės instancijos teismo apeliantas neprašo priteisti bylinėjimosi... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 46. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą pakeisti.... 47. Ieškovui antstoliui R. V. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo bankrutuojančios... 48. Valstybei iš ieškovo A. R. V. priteisti 5,6 eurų (19,51 Lt), o iš atsakovo...