Byla 2-2195-804/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant pareiškėjai D. S., liudytojams V. G. ir K. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja po savo mamos J. B. mirties 2006-04-04 priėmė palikimą ir jį faktiškai valdo.

4Pareiškėja nurodė, kad jos mama J. B. po sutuoktinio mirties pagal įstatymą paveldėjo žemės sklypą, unikalus numeris: ( - ); gyvenamąjį namą, unikalus numeris: ( - ); tvartą, unikalus numeris: ( - ); malkinę, unikalus numeris: ( - ); kluoną, unikalus Nr. ( - ); vištidę, unikalus numeris: ( - ); lauko virtuvę, unikalus numeris: ( - ); kitus statinius (inžinerinius), unikalus numeris: ( - ), esančius Trakų r. sav. ( - ). 2001-12-17 J. B. pardavė žemės sklypą, unikalus numeris: ( - ), anūkei V. G.. 1997-05-18, 2002-06-11 gaisrų metu sudegė visi statiniai, išskyrus lauko virtuvę, unikalus numeris: ( - ), kuri stovi iki šiol. 2006-04-04 mirė pareiškėjos mama J. B., po kurios mirties pareiškėja iki šiol faktiškai valdo savo mamos J. B. palikimą, o būtent: su dukra V. G. sodina daržą, prižiūri ir naudoja lauko virtuvę, tvarko aplinką. Pareiškėja nurodė, kad šeimoje ji buvo vienas vaikas. Pareiškėja nurodė, kad po mamos mirties ji nesikreipė pas notarus dėl paveldėjimo, nes nežinojo, kad reikia tai padaryti. Pareiškėja nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimui gauti.

5Suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, prieštaravimų šiam prašymui nepareiškė. Savo atsiliepime nurodė, kad sutinka su pareiškėjos prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja po savo mamos J. B. mirties 2006-04-04 priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti ir prašė bylą nagrinėji jam nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

8Apklausti teisme liudytojais V. G., pareiškėjos dukra, ir K. G., V. G. sutuoktinis, patvirtino, kad pareiškime nurodytos aplinkybės yra teisingos, kad pareiškėja po J. B. mirties faktiškai pradėjo valdyti palikimą, žemės sklype, kuris priklauso V. G. jie su pareiškėja sodina daržus, deklaruoja pasėlius, nori ptižiūri lauko virtuvę, galbūt atstatyti ją ir kitus pastatus.

9Pareiškėjos ir liudytojų paaiškinimai, byloje surinkti rašytiniai įrodymai – mirties liudijimas AA Nr. ( - ), 2012-04-26 ir 2012-06-19 pažymos apie kilusius gaisrus, notaro biuro liudijimas, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-05-14 išrašas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Onuškio seniūnijos 2012-05-16 pažyma – patvirtina pareiškime nurodytas aplinkybes.

10Remiantis į byla pateiktu Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notaro 2012-05-04 liudijimu nustatyta, jog paveldėjimo byla, 2006-04-04 mirus J. B., nepradėta.

11CK 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir panašiai). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

12Pareiškėja po savo mamos J. B. mirties 2006-04-04 likusį palikimą trijų mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo juo rūpintis kaip savo turtu, t. y. pradėjo palikimą faktiškai valdyti (CK 5.50 str.), ką patvirtina rašytiniai įrodymai, pareiškėjo paaiškinimai ir liudytojų parodymai.

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo nurodytas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėja negali gauti (CPK 445 str.).

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

15Iš pareiškėjos yra priteistinos 40,99 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88, 92 str.).

16Vadovaudamasis CPK 5, 88, 96, 177-178, 270 str., 444 str. 1 d., 444 str. 2 d. 8 p., 445 - 448 str. str., teismas

Nutarė

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. S. a.k. ( - ) po savo mamos J. B., a.k. ( - ) mirusios 2006-04-04 Alytuje, mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi jį valdyti.

18Juridinis reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

19Priteisti iš D. S. 40,99 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D.... 3. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 4. Pareiškėja nurodė, kad jos mama J. B. po sutuoktinio mirties pagal... 5. Suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 8. Apklausti teisme liudytojais V. G., pareiškėjos dukra, ir K. G., V. G.... 9. Pareiškėjos ir liudytojų paaiškinimai, byloje surinkti rašytiniai... 10. Remiantis į byla pateiktu Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notaro 2012-05-04... 11. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu... 12. Pareiškėja po savo mamos J. B. mirties 2006-04-04 likusį palikimą trijų... 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo nurodytas juridinę... 14. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.... 15. Iš pareiškėjos yra priteistinos 40,99 Lt išlaidų, susijusių su... 16. Vadovaudamasis CPK 5, 88, 96, 177-178, 270 str., 444 str. 1 d., 444 str. 2 d. 8... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. S. a.k. ( - ) po savo... 18. Juridinis reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.... 19. Priteisti iš D. S. 40,99 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...