Byla 2-142-445/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo,ir

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui G. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo,ir

Nustatė

2Pareiškėja padavė teisme pareiškimą suinteresuotiems asmenims dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pareiškėjai L. R. nuosavybės teise priklausančiame 0.4500 ha žemės sklype, esančiame Milioniškių k.Varėnos r., buvo J. Č., gim. 1900 m. , mirusiam 1966 m. priklausiusi sodyba, sodybos ribos pažymėtos žemės sklypo plane, parengtame 2006-01-30 Valstybinio žemėtvarkos instituto inž. V. K., buvusios sodybos plotas – 0.45 ha.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos paduotu atsiliepimu į pareiškimą prašo bylą nutraukti, kadangi prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels teisinių pasekmių.

42012-02-24 teismo nutartimi bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujintinas, nurodant pareiškėjai pateikti papildomus įrodymus. Pareiškėja pateikė prašymą pratęsti terminą papildomiems įrodymams pateikti ir toks prašymas buvo patenkintas.

52012-08-09 930 val. į teismo posėdį neatvyko pareiškėja ir nepranešė neatvykimo priežasčių, neišreiškė valios dėl paduoto pareiškimo nagrinėjimo.

6Suinteresuoto asmens atstovas nurodė, kad dėl bylos tolimesnio nagrinėjimo palieka spręsti teismui.

7Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

8CPK 246 str. 1 d. numato šalies – ieškovo (pareiškėjos) neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Šioje byloje pareiškėja bylą vedė pati ir atstovo neturėjo.

9Ieškovei siųstas teismo šaukimas jos nurodytu adresu – Milioniškių k.Varėnos r., 2012-07-05 įteiktas pareiškėjos tėvui.

10CPK 123 str. 3 d. numato, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda jo gyvenamojoje vietoje, dokumentas įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių ( pvz., tėvams). Tokiu atveju laikoma, kad įteikta nuo nurodytiems asmenims įteikimo dienos ( CPK 123 str.5 d.).

11Ši byla nagrinėjama ne pirmame teismo posėdyje, pareiškėjai buvo žinomos aplinkybės dėl papildomų įrodymų pateikimo, o jos pateiktas rašytinis prašymas pratęsti terminą įrodymams pateikti tik patvirtina aplinkybes, kad pareiškėjai žinomos bylos nagrinėjimo aplinkybės. Taigi pareiškėjai buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, iki teismo posėdžio pradžios negauta jokių prašymų dėl bylos nagrinėjimo ar atidėjimo.

12Pareiškėja neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių CPK 246 str.1 d. nurodytu atveju, suinteresuotos asmens atstovas dėl bylos eigos išreiškė nuomonę, kad palieka spręsti teismui, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu ( CPK 296 str.1 d. 6 p.).

13CPK 297 str. 2 d. numato, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka. Tai reiškia, kad priimta teismo nutartis neužkerta kelio suinteresuotam asmeniui (pareiškėjai) ateityje reikšti pareiškimą bendra Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14Teismas, nagrinėdamas bylas ypatingąja teisena, neturi teisės priimti sprendimą už akių (CPK 443 str.9 d.).

15Vadovaudamasis LR CPK 246 str. 1 d., 296 str.1 d. 5 p., 297 str. 1, 2 d., 443 str.1 d., teismas

Nutarė

16Palikti nenagrinėtą pareiškėjos L. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo.

17Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties priėmimo per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai