Byla 2-2843-374/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei E. Č. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovės E. Č. 218,48 Lt žalos atlyginimo (b.l.2-4).

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, paskelbtas pranešimas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, nustatyta procesinių dokumentų įteikimo data – 2014-08-19 (CPK 130 str. 1 d.), teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Teisme atsakovės atsiliepimas negautas, todėl tenkintinas ieškovo prašymas ir priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovė 2011-01-11 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu mokėti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją už ( - ) mirusį tėvą V. Č.. Kartu su prašymu pateikė ( - ) gimnazijos ( - ) išduotą pažymą Nr. ( - ) apie E. Č. mokymąsi šioje mokykloje. ( - ) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr. ( - ) atsakovei buvo paskirta 218,48 Lt našlaičių pensija per mėnesį nuo ( - ) iki sukaks 24 metai, jeigu mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje. Atsakovė buvo supažindinta su informacija dėl našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo ir pasirašytinai įsipareigojo per 10 dienų informuoti ieškovą apie tai, kad nebesimoko. Atsakovė ( - ) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui pateikė ( - ) universiteto Ugdymo mokslų fakulteto ( - ) išduotą pažymą Nr. ( - ) apie jos mokymąsi universitete. ( - ) atsakovė pateikė dar vieną ( - ) Ugdymo mokslų fakulteto ( - ) pažymą Nr. ( - ) apie E. Č. mokymąsi.

9Patikrinus duomenis apie asmenų studijas ar mokymąsi pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas, gautus iš mokinių ir studentų registrų, ieškovas nustatė, kad atsakovė nuo ( - ) studijas nutraukė, bet jai buvo mokama našlaičių pensija. Atsakovė laiku nepranešė ieškovui apie tai, kad ji nesimoko, nors raštu buvo įsipareigojusi tai padaryti.

10Ieškovas ( - ) išsiuntė atsakovei raštą, kuriame siūloma sumokėti 218,48 Lt permokėtą sumą geruoju, tačiau atsakovė žalos neatlygino.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. numato, kad fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 str. 1d. numatyta, kad teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, o to paties straipsnio 2 d. numato, kad nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai, o to paties įstatymo 44 str. 2d. numatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės E. Č. ieškovui priteistinas 218,48 Lt žalos atlyginimas.

13Visiškai patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovės priteistina 72 Lt žyminio mokesčio ir 5,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 77,63 Lt (LR CPK 96 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės E. Č., a.k. ( - ), ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, Marijampolė, A. Valaičio g. 2, a.s. Nr.( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, 218,48 Lt (du šimtus aštuoniolika litų 48 ct) (63,28 Eur (šešiasdešimt tris eurus 28 ct)) žalos atlyginimo.

17Priteisti iš atsakovės E. Č., a.k. ( - ), 77,63 Lt (septyniasdešimt septynis litus 63 ct) (22 Eur (dvidešimt du eurus)) bylinėjimosi išlaidų, valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660).

18Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai