Byla 2-558-672/2013
Dėl žalos atlyginimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui A. D. dėl žalos atlyginimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

Nustatė

2Ieškovas - Šiaulių teritorinės ligonių kasa pateikė Akmenės rajono apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. D. 239,33 Lt už A. K. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Nurodė, kad A. D. kartu su Ž. R. bendrais veiksmais nesunkiai sužalojo A. K.. Akmenės rajono apylinkės teismas 2012-10-24 nutartimi konstatavo, kad A. D. ir Ž. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, buvo atliesti nuo baudžiamosios atsakomybės.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 straipsnio 2 ir 4 dalimis, ieškinys, pareikštas dokumentinio proceso tvarka, yra nagrinėjamas rašytinio proceso būdu ir iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovei apie ieškinį nepranešama.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš ieškovo pateiktos Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-10-24 nutarties matyti, kad A. D. ir Ž. R. bendrais veiksmais nesunkiai sužalojo A. K., t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, A. D. ir Ž. R. buvo atliesti nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi pripažino savo kaltę, nurodė, kad gailisi, įsipareigojo atlyginti žalą. Ieškovo pateikta pažyma patvirtina, kad A. K. buvo suteikta sveikatos priežiūros paslaugos už 587,33 Lt. Kadangi nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta bendrais A. D. ir Ž. R. veiksmais, ieškovas raštu kreipėsi į A. D. ir Ž. R., prašydamas solidariai atlyginti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 578,33 Lt. Ieškovas nurodė, kad Ž. R. 2013-03-12 atlygino 294 Lt už A. K. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau A. D. žalos neatlygino, todėl liko neatlyginta 239,33 Lt. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas A. D. savo įsipareigojimus būtų įvykdęs, nėra.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsniu kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Remiantis CK 6.6 straipsnio 3 dalimi solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Akmenės rajono apylinkės teismas 2012-10-24 nutartimi konstatavo, kad A. D. ir Ž. R. bendrais veiksmais nesunkiai sužalojo A. K., todėl A. D. ir Ž. R. privalo solidariai atlyginti žalą už A. K. suteiktas sveikatos priežiūras. CK 6.290 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai. Teismas konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas yra teisėtas ir įrodytas pateiktais dokumentais, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina prašoma 239,33 Lt suma.

7Vadovaujantis CPK 79 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 83 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, valstybei iš atsakovo priteistinas 29 Lt žyminis mokestis.

8Vadovaudamasis CPK 79 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 83 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 262 straipsniu, 270 straipsniu, 424 straipsniu, 425 straipsniu, 427 straipsniu, 428 straipsniu, CK 6.6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 6.263 straipsniu, 6.290 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

9Ieškinį patenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 239,33 Lt (du šimtus trisdešimt devynių litų 33 ct) žalos atlyginimo ieškovui Šiaulių teritorinės ligonių kasai, juridinio asmens kodas 188784026, Vilniaus g. 273, Šiauliai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000.

11Priteisti valstybei iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Naujoji Akmenė, 29 Lt (dvidešimt devynių litų) žyminį mokestį.

12Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus, arba raštu pateikti motyvuotus ir pagrįstus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai.

13Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos atsakovei neįvykdžius sprendimo ir raštu nepateiks teismui tai patvirtinančių dokumentų, nepateiks prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Sprendimo patvirtintą kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui.

15Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai