Byla 2S-1683-614/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-361-892/2019 pagal pareiškėjo L. V. G. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. L. V. G. buvo iškelta bankroto byla; bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Stiprus žmogus“. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. vasario 22 d.

62.

7Pareiškėjo L. V. G. bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ pateikė bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo planą, kurį 2019-07-19 vykusiame antrajame kreditorių susirinkime kreditoriai atsisakė patvirtinti. Nurodė, kad antrajame kreditorių susirinkime plano patvirtinimui prieštaravo pagrindinis kreditorius BUAB „Gaulesta“ (93,2 proc.), todėl planas buvo pakoreguotas pagal jo nurodytas pastabas: pareiškėjas pateikė prašomus papildomus duomenis apie gaunamas pajamas ir tai, jog iš jokios kitos valstybės pajamų (pensijos) negauna; plane nurodė, kad turi žemės sklypo dalį (unikalus Nr. ( - )); ši žemės sklypo dalis nėra atidalinta iš bendrosios jungtinės nuosavybės, be to, šis sklypas priklauso dar dviem bendrasavininkiams. Plane numatyta paruošti žemės sklypo kadastrines bylas ir atidalinti turimą žemės sklypą, po to jį įregistruoti ir realizuoti kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka; fizinis asmuo plane taip pat nurodė, kad gyvena nebaigtos statybos name, statomame plane nurodytame žemės sklype. Fizinis asmuo plane numatė įregistruoti nebaigtos statybos namą bei nustatyti jam priklausančią namo dalį (statybos leidimas išduotas kartu su sutuoktine); atlikęs nurodytus veiksmus, fizinis asmuo plane numatė, jog bus šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl turto vertintojo parinkimo įvertinti turimus nekilnojamojo turto objektus (dalį žemės sklypo ir dalį nebaigtos statybos namo) bei šio turto pardavimo tvarkos nustatymo. Taigi, fizinis asmuo įtraukė jam priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą į planą, numatė atskirus etapus, kokiu būdu šis nekilnojamasis turtas bus atidalintas, įregistruotas, objektyviai įvertintas bei parduotas. Pareiškėjas patikslino kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką pagal bankroto administratoriaus pastabas. Pagal patikslintą plano variantą kreditoriams kiekvieno pusmečio pabaigoje bus skirstoma žymi – 3 903,72 Eur - suma, o per visą bankroto procesą kreditoriams numatyta išmokėti (nevertinant pajamų ir paduotino turto) 23 416,32 Eur, pagrindiniam kreditoriui – 21 462,84 Eur. Bankroto administratorius nurodė, kad neturi duomenų, leidžiančių teigti, jog planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimų, todėl mano, kad jis galėtų būti patvirtintas teismo.

83.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atsiliepimu prašė netvirtinti patikslinto mokumo atkūrimo plano, kadangi: 1) nepagrįsta bankroto administravimo išlaidoms kas mėnesį reikalinga 70 Eur suma, nepateiktas darbų sąrašas, įkainiai; 2) plane nurodyta būtinųjų išlaidų suma didesnė nei patvirtino teismas, ji nepagrįsta įrodymais; 3) plane sudarytas nekonkretus kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuris neatitinka fizinio asmens nurodytų pajamų, būtinųjų išlaidų ir bankroto administravimo išlaidų santykio; 4) L. V. G. nuo bankroto bylos iškėlimo neatliko jokių veiksmų, susijusių su turto identifikavimu, įregistravimu ir vertės nustatymu, plane nenurodė turto pardavimo eiliškumo, terminų ir numatomos pardavimo kainos, tokiu būdu pažeisdamas FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

104.

11Suinteresuotas asmuo UAB „Bikuvos prekyba“ atsiliepime nurodė, kad sutinka, jog pareiškėjo L. V. G. mokumo atkūrimo planas būtų patvirtintas.

125.

13Suinteresuoto asmens BUAB „Gaulesta“ bankroto administratorius teismo posėdyje prašė pareiškėjo mokumo atkūrimo plano netvirtinti. Kreditoriaus nuomone, pareiškėjas yra nesąžiningas. Per aštuonis bankroto proceso mėnesius pareiškėjas neatliko jokių su turto identifikavimu susijusių veiksmų. Pareiškėjas nepateikė komunalinių paslaugų teikimo sutarčių. L. V. G. sumokėjo BMB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“ 3 000 Eur ir tokiu būdu pažeidė įstatymą bei kitų kreditorių interesus dėl atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi atsisakė patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo planą ir bankroto bylą nutraukė.

177.

18Teismas nustatė, kad nuo bankroto bylos iškėlimo 2018 m. gruodžio 12 d., t. y. per daugiau nei aštuonis mėnesius, pareiškėjas neatliko jokių veiksmų, susijusių su turimo nekilnojamojo turto identifikavimu. Mokumo plane turi būti nurodytas fizinio asmens numatomas parduoti turimas turtas (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas), tačiau tokių duomenų pareiškėjo pateiktame patvirtinti mokumo atkūrimo plane nėra. Teismas pažymėjo, kad pateiktame mokumo plane nekonkretizuotai nurodytos aplinkybės dėl nebaigtos statybos įregistravimo. Tokius pareiškėjo veiksmus, byloje nustatęs, kad asmuo turėjo pakankamai laiko ir galimybių atskleisti duomenis apie turimą turtą, teismas vertino kaip neatitinkančius FABĮ 1 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies nuostatų. Teismo posėdžio metu pareiškėjas iš pradžių nenurodė, kad ketina parduoti namą, vėliau nurodė, kad parduos, jei būtina. Tokie paaiškinimai, teismo vertinimu, sudaro pagrindą abejoti ketinimų vykdyti mokumo atkūrimo planą realumu. Bankroto administratorius nurodė, kad dėl lėšų trūkumo pareiškėjas nesiėmė veiksmų dėl turto identifikavimo, tačiau pripažino, kad asmens depozitinėje sąskaitoje yra lėšų, kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas apmoka ne mažos apimties skolinius įsipareigojimus asmenims, kurie nėra įtraukti į kreditorių sąrašą, todėl argumentai, kad vien dėl lėšų neturėjimo buvo neįregistruotas turimas nekilnojamas turtas, yra neįtikinami. Galiausiai, į bylą nebuvo pateikta duomenų, kad buvo atlikti kokie nors veiksmai, susiję su turto įregistravimu, bei jie sustabdyti dėl būtinų lėšų jiems atlikti trūkumo. Taigi, pareiškėjo ir bankroto administratoriaus plane ir teismo posėdyje nurodytos aplinkybės prieštaringos ir nenuoseklios, tokia pati išvada darytina vertinant kitas aplinkybes (dėl būtinųjų išlaidų, lėšų, skirtinų kreditoriams) (CPK 185 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjo elgesį, pilnai neatskleidžiant visų aplinkybių ir nesiimant veiksmų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo finansinės padėties pagerinimui ir mokumo atkūrimo plano vykdymui, teismas vertino kaip akivaizdų nesąžiningumą, pasireiškiantį pareiškėjo sąmoningu neveikimu, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, todėl teismas sprendė, kad pareiškėjo elgesys negali būti traktuojamas kaip sąžiningas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto prasme, bei yra pagrindas nutraukti bankroto bylą, vadovaujantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

198.

20Be to, teismas konstatavo, kad pareiškėjas, 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą, pažeidė FABĮ 18 straipsnio 1 dalį bei, sumokėdamas 3 000 Eur BMB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“, kuris neįtrauktas į pareiškėjo kreditorių sąrašą, patvirtintą teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi, pažeidė FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, todėl yra pagrindas nutraukti bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, sustiprino abejones dėl bankrutuojančio asmens sąžiningumo ir nurodytų aplinkybių, taip pat apie realų siekį atkurti nemokumą, patikimumo (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismas nustatė, kad pareiškėjas mokumo plane nenurodė jokių sutarčių, sudarytų su komunalinių paslaugų teikėjais, nepateikė jų į bylą, nors teismo posėdyje nurodė, jog tokias sutartis yra sudaręs ir turi jas vykdyti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendė, kad pateiktas planas neatitinka tikrovės bei įstatymo reikalavimų (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Įrodinėdamas mokamų komunalinių mokesčių sumas, pareiškėjas teismui pateikė tik sąskaitų apmokėjimo kvitus, iš kurių nėra aišku, už kokį objektą paslaugos yra apmokamos. Patikslintame mokumo atkūrimo plane pareiškėjas nurodė, kad jo būtinos išlaidos per mėnesį sudaro 650,84 Eur, taigi, beveik dvigubai didesnę sumą nei teismas patvirtino nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo, kurios pareiškėjas neskundė. Teismo posėdžio metu pareiškėjas bei bankroto administratorius paaiškino, kad mėnesio išlaidų paskaičiavime nurodyta 686,66 Eur suma tenka pareiškėjui ir sutuoktinei. Vadinasi pareiškėjui būtina išlaidų suma per mėnesį sudaro apie 340 Eur. Taigi, daug mažiau nei nurodyta plane. Kita vertus, teismas sutiko su kreditoriaus BUAB „Gaulesta“ paaiškinimais, kad ne visos kvituose nurodytos išlaidos gali būti laikomos būtinomis (pvz. alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai), išlaidų už komunalines ir pan. paslaugas dydžiai nėra pagrįsti įrodymais dėl įsipareigojimo fakto. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad mokumo atkūrimo plane nurodytų būtinųjų išlaidų dydis nėra pakankamai pagrįstas (CPK 178 straipsnis).

219.

22Įvertinęs išdėstytas aplinkybes visų byloje esančių ir išanalizuotų įrodymų visumos kontekste, teismas sprendė, kad bankrutuojančio fizinio asmens pateiktas mokumo atkūrimo planas negali būti pripažįstamas tinkamu bankroto procedūroms įgyvendinti, kadangi suponuoja prielaidas pasyviai atsikratyti visų skolų ir neskatina pareiškėjo dėti visas įmanomas pastangas, dengiant prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams. Bankrutuojančio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo planas iš esmės neatitinka įstatymo reikalavimų (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktų), nenumato konkrečių priemonių fizinio asmens mokumui atkurti, kuriomis būtų užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas, nepažeidžiant teisingos skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros, todėl planą tvirtinti atsisakytina, byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Byloje taip pat nustatytas faktinis bei teisinis pagrindas nutraukti bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktuose numatytais pagrindais.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

2410.

25Pareiškėjas L. V. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus regiono teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti mokumo atkūrimo planą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2610.1.

27Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad jis nuslėpė visą turimą turtą nuo kreditorių. Nurodė, kad BUAB „Gaulesta“ apie namą žino nuo 2012 m. Kreditorius nenurodė, kokį kitą konkretų turtą pareiškėjas nuslėpęs.

2810.2.

29Apelianto teigimu, turtui atidalinti, namo statybai užbaigti ir įregistruoti nepakako lėšų, todėl mokumo atkūrimo plane jis pasirinko tokius veiksmus atlikti. Teismas nevertino priežasčių ir netinkamai taikė sąžiningumo sąvoką.

3010.3.

31Pareiškėjo manymu, 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą sumokėti BMB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“ 3 000 Eur, FABĮ normų nepažeidė, kadangi nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo tą pačią dieną. Teisės aktai nedraudžia vaikams padėti savo tėvams. 3 000 Eur BMB „Legausta“ mokėjo ne jis, o dukra.

3210.4.

33Apelianto nuomone, teismas faktines aplinkybes vertino formaliai, nevertino mokumo atkūrimo plano, o tik atsižvelgė į BUAB „Gaulesta“ bankroto administratoriaus paaiškinimus.

3411.

35Suinteresuotas asmuo VMI prie FM atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei palikti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį nepakeistą. VMI teigimu, apeliantas ignoravo kreditorių pastabas dėl plano trūkumų, pakartotinai pateikė iš esmės tokį patį planą, nedėjo pastangų, siekdamas kreditorių reikalavimų patenkinimo, teisingos kreditorių ir skolininkų interesų pusiausvyros.

3612.

37Suinteresuoto asmens BUAB „Gaulesta“ bankroto administratorius atsiliepimu prašo pareiškėjo L. V. G. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Kreditoriaus nuomone, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo šią civilinę bylą, įvertino visus byloje esančius dokumentus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

3813.

39Apelianto bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja L. V. G. atskirojo skundo patenkinimui. Papildomai nurodė, kad pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra areštuotas, todėl iki plano pateikimo patvirtinti jokie veiksmai su nekilnojamuoju turtu negalėjo būti atliekami.

40Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4214.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4415.

45Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

4616.

47Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo planą, ir bankroto byla nutraukta, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4817.

49Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė į bylą naują įrodymą – kasos pajamų orderio kvitą. Pagal CPK 314 straipsnį, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į tai, kad aptariamas įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas jo prie bylos neprijungia.

5018.

51Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad jis nuslėpė visą turimą turtą nuo kreditorių. Nurodė, kad BUAB „Gaulesta“ apie namą žino nuo 2012 m. Kreditorius nenurodė, kokį kitą konkretų turtą pareiškėjas nuslėpęs. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas netinkamai interpretuoja frazę „nuslėptas turtas“. Faktinė aplinkybė, kad apeliantui ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – namas ir žemės sklypas – nereiškia, kad apelianto turtas yra atskleistas, kadangi nėra žinoma būtent jam priklausanti to turto dalis, būtent jam priklausančio turto dalies vertė. Turto atidalinimą, įregistravimą, įvertinimą turi atlikti apeliantas. Daugiau nei aštuonis mėnesius po nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą tokie veiksmai nėra atliekami. Taigi pareiškėjas neatlieka jokių veiksmų, kad jo turtas būtų atskleistas.

5219.

53Apelianto teigimu, turtui atidalinti, namo statybai užbaigti ir įregistruoti nepakako lėšų, todėl mokumo atkūrimo plane jis pasirinko tokius veiksmus atlikti. Teismas nevertino priežasčių ir netinkamai taikė sąžiningumo sąvoką. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apelianto nurodyta aplinkybė, jog jis neturėjo/neturi lėšų turtui atidalinti, įregistruoti, įvertinti nepatvirtina, jog jis jų turės patvirtinus mokumo atkūrimo planą. Vienas iš reikalavimų mokumo atkūrimo planui yra numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nagrinėjamu atveju šio punkto reikalavimas neįvykdytas, ir pareiškėjo pateiktas patvirtinti mokumo atkūrimo planas neturi prasmės, nes jo įgyvendinimas yra neįmanomas.

5420.

55Pareiškėjo manymu, 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą sumokėti BMB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“ 3 000 Eur, FABĮ normų nepažeidė, kadangi nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo tą pačią dieną. Teisės aktai nedraudžia vaikams padėti savo tėvams. 3 000 Eur BMB „Legausta“ mokėjo ne jis, o dukra. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą sumokėti BMB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“ 3 000 Eur, FABĮ normų nepažeidė, kadangi 2018 m. gruodžio 12 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2019 m. vasario 22 d. Vilniaus apygardos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą. Tačiau pažymėtina, jog ši aplinkybė nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kadangi mokumo atkūrimo planui keliamų reikalavimų neatitinkantis pareiškėjo pateiktas mokumo atkūrimo planas bet kuriuo atveju negalėjo būti patvirtintas.

5621.

57Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

5822.

59Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimą reglamentuojančias teisės normas. Dėl to atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nesudarantys pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Taigi apelianto atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

60Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

61Atskirąjį skundą atmesti.

62Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. L. V. G. buvo... 6. 2.... 7. Pareiškėjo L. V. G. bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo UAB „Bikuvos prekyba“ atsiliepime nurodė, kad... 12. 5.... 13. Suinteresuoto asmens BUAB „Gaulesta“ bankroto administratorius teismo... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad nuo bankroto bylos iškėlimo 2018 m. gruodžio 12 d., t.... 19. 8.... 20. Be to, teismas konstatavo, kad pareiškėjas, 2018-12-19 pasirašydamas... 21. 9.... 22. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes visų byloje esančių ir išanalizuotų... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 24. 10.... 25. Pareiškėjas L. V. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus regiono teismo 2019 m.... 26. 10.1.... 27. Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad jis nuslėpė visą turimą... 28. 10.2.... 29. Apelianto teigimu, turtui atidalinti, namo statybai užbaigti ir įregistruoti... 30. 10.3.... 31. Pareiškėjo manymu, 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą... 32. 10.4.... 33. Apelianto nuomone, teismas faktines aplinkybes vertino formaliai, nevertino... 34. 11.... 35. Suinteresuotas asmuo VMI prie FM atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir... 36. 12.... 37. Suinteresuoto asmens BUAB „Gaulesta“ bankroto administratorius atsiliepimu... 38. 13.... 39. Apelianto bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ atsiliepime... 40. Teismas... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 14.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. 15.... 45. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo... 46. 16.... 47. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m.... 48. 17.... 49. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė į bylą naują įrodymą –... 50. 18.... 51. Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad jis nuslėpė visą turimą... 52. 19.... 53. Apelianto teigimu, turtui atidalinti, namo statybai užbaigti ir įregistruoti... 54. 20.... 55. Pareiškėjo manymu, 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą... 56. 21.... 57. Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo... 58. 22.... 59. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais argumentais,... 60. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 61. Atskirąjį skundą atmesti.... 62. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti...