Byla T-1005-932/2018
Dėl papildomos pareigos paskyrimo nuteistajam E. S., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Julita Dabulskytė - Raizgienė, sekretoriaujant Valentinai Solovejienei, dalyvaujant nuteistajam E. S. prokurorui Armandui Vainauskui, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovei Giedrei Ščeponavičienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl papildomos pareigos paskyrimo nuteistajam E. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ),

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. nuosprendžiu E. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 24 straipsnio 6 dalį ir 180 straipsnio 2 dalį – 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir E. S. paskirta 1 (vienerių) metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su 2017-01-31 baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir E. S. paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 4 mėnesiams ir 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant visą bausmės atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Be to, E. S. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - 10 MGL (376,60 Eur) įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant nurodytą įmoką sumokėti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, t. y. iki 2017-06-27. Bausmės pabaiga – 2019-03-27.

4Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius teikimu prašo spręsti klausimą dėl papildomos pareigos - 20 val. nemokamų darbų paskyrimo. Teikime nurodoma, jog Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius E. S. elgesį kontroliuoja nuo 2017-04-04, asmeniui sudarytas priežiūros planas (asmens b. l. 28), pasirašytinai supažindintas su bausmės vykdymo tvarka ir sąlygomis (asmens b. l. 33). Nuteistasis sumokėjo 10 MGL dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (asmens b. l. 49), tačiau priežiūros laikotarpiu nevykdė teismo paskirto įpareigojimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, t. y. 2018-03-27 baustas administracine tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 247 straipsnio 37 dalį (vykdant planinį veiklos patikrinimą ( - ), įsikūrusioje ( - ), nustatyta, kad veiklos vykdytojas į atliekų susidarymo apskaitos žurnalą neįtraukė tam tikrų cheminių medžiagų) (asmens b. l. 60-61), už tai skirtas įspėjimas (asmens b. l. 63). Po paskirto įspėjimo nuteistasis padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 straipsnio 1 dalies 2 punkte (vairavo transporto priemonę, kuri neįregistruota nustatyta tvarka ir neapdrausta privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu), už nusižengimą paskirta 25 Eur bauda, kuri buvo sumokėta (asmens b. l. 66-68). E. S. pakartotinio nusikalstamumo lygis pagal OASys rizikos vertinimo metodiką yra žemas (21 balas iš 168 galimų). Dėl nurodytų priežasčių Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius siūlo nuteistajam E. S. papildomai paskirti įpareigojimą – 20 val. nemokamų darbų, įpareigojant juos atlikti per 3 mėnesius.

5Teismo posėdžio metu Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovė

6G. Ščeponavičienė teikimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

7Nuteistasis E. S. teikimui iš esmės neprieštaravo, nemokamus darbus atlikti sutiko, tačiau pažymėjo, kad jis be probacijos tarnybos leidimo niekur nebuvo išvykęs. Jo darbovietė yra ( - ), ten jis dirba nuo 2011 m., niekur kitur nei į darbą už miesto ribų nevažinėjo.

8Prokuroras A. Vainauskas pažymėjo, kad teikimas formaliai yra pagrįstas, tačiau, įvertinus tai, kad nuteistojo nusižengimai nėra šiurkštūs, paskirtą baudą sumokėjo, dirba, pagrindo skirti nemokamus darbus nėra. Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimas atmestinas

9Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad jei probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu vykdo probacijos sąlygas, tačiau padaro kitų teisės pažeidimų, už kuriuos jam ne mažiau kaip du kartus taikytos administracinės nuobaudos, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu gali jam papildomai paskirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) šio kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų arba šio kodekso

1082 straipsnyje numatytų auklėjamojo poveikio priemonių.

11Iš pateiktos medžiagos matyti, jog nuteistasis E. S. tinkamai vykdė teismo skirtą įpareigojimą tęsti darbą, t. y. nuteistasis dirba ( - ) (asmens b. l. 45, 52, 55, 56-58). Taip pat nuteistasis pilnai įvykdė jam skirtą baudžiamojo poveikio priemonę ir sumokėjo jam paskirtą 10 MGL dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (asmens b. l. 49). Teismo nuosprendžiu E. S. buvo skirtas ir įpareigojimas neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Teikime bausmę vykdanti institucija pažymėjo, kad buvo nustatytas šio įpareigojimo pažeidimas, kadangi E. S. įvykdė administracinį nusižengimą, kuris padarytas ( - ). Nors formaliai administracinis nusižengimas išties įvykdytas už Vilniaus miesto ribų, tačiau, kaip matyti, nuteistojo veiksmai, sukėlę pastarajam administracinę atsakomybę, padaryti ne kur kitur, o jo darbovietėje. Apie tai, kad nuteistasis dirba būtent ( - ), probacijos tarnybos darbuotojui buvo seniai žinoma. Nuteistasis darbo santykius privalėjo tęsti, todėl nėra pagrindo laikyti, kad nuteistojo nuvykimas į darbą, esantį už Vilniaus miesto ribų, negavus bausmę vykdančios institucijos leidimo, yra laikytinas BK 75 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyto įpareigojimo nevykdymu. Priešingas vertinimas būtų aiškiai formalus, neatitiktų tikrosios minimo įpareigojimo paskirties.

12Visgi teikime nurodytas administracinis nusižengimas, numatytas ANK 247 straipsnio

1337 dalyje, nėra nereikšmingas, vertinant nuteistojo elgesį probacijos laikotarpiu. Kaip matyti,

14E. S., žinodamas apie savo pareigą nevykdyti jokių teisės nusižengimų, tokios pareigos nesilaikė ir, ( - ) vykdydamas jam pavestas funkcijas, į atliekų susidarymo apskaitos žurnalą neįtraukė pavojingų atliekų (kuro filtrų),cheminių medžiagų, dėl ko buvo pripažintas kaltu, jam paskirtas įspėjimas (asmens b. l. 64-68). Dėl nurodyto nusižengimo nuteistasis parašė paaiškinimą, už probacijos sąlygų nevykdymą jam paskirtas įspėjimas (asmens b. l. 63). Po paskirto įspėjimo nuteistasis dar kartą buvo traukiamas administracinėn atsakomybėn – pastarasis už transporto priemonės, kuri neįregistruota nustatyta tvarka bei neapdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, vairavimą buvo pripažintas kaltu pagal ANK 415 straipsnio 1 dalį, jam paskirta 25 Eur dydžio bauda, kuri 2018-08-14 buvo sumokėta (asmens b. l. 64-68).

15Sprendžiant klausimą, ar šie įvykdyti administraciniai nusižengimai yra pagrindas skirti prašomą papildomą įpareigojimą, teismas pažymi, kad tiek vienas, tiek kitas administracinis nusižengimas savo pobūdžiu nėra šiurkštūs, vienas iš nusižengimų išimtinai susijęs su netinkamai įvykdytomis darbinėmis pareigomis, o Kelių eismo taisyklių pažeidimą nulėmęs nusižengimas padarytas vairuojant įmonei priklausančią transporto priemonę. Nuteistasis sumokėjo paskirtą administracinę nuobaudą (už kitą nusižengimą jam skirtas įspėjimas), tinkamai vykdo teismo skirtą įpareigojimą dirbti, pilnai sumokėjo įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad nuteistasis dirba 5 darbo dienas per savaitę, darbo valandos nuo 8 iki 18 val., dėl ko nemokamų darbų skyrimas apsunkintų nuteistojo galimybes vykdyti darbines funkcijas. Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad papildomo įpareigojimo paskyrimas nėra tikslingas, jis iš esmės niekaip neprisidėtų prie efektyvesnio bausmės tikslų įgyvendinimo, dėl ko teikimas atmestinas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso

17358 straipsniu, 362 straipsniu, 364 straipsniu,

Nutarė

18Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl papildomo įpareigojimo paskyrimo nuteistajam E. S. atmesti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai