Byla e2-4517-853/2015
Dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2civilinėje byloje pagal ieškovų VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ ir VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovei (duomenys neskelbtini), atstovaujama (duomenys neskelbtini) administracijos, ir trečiajam asmeniui UAB „(duomenys neskelbtini)“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

3Ieškovai VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ ir VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą atsakovei (duomenys neskelbtini), atstovaujamai (duomenys neskelbtini) administracijos, dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę ( - ) nutraukti viešąjį konkursą „Komunalinių atliekų surinkimo (duomenys neskelbtini) teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ar naudojimo įrenginiu pirkimas“.

4Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Teisė kreiptis į teismą, kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, realizuojama tam tikra tvarka, kurią numato CPK ir kiti įstatymai, bei juose numatyti priskirtinumo ir teismingumo institutai, reglamentuojantys jurisdikcinę teismų kompetenciją. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Civilinio proceso kodekso normos nustato, kad tuo atveju, kai byla teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas), o tuo atveju, kai iškėlus bylą nustatoma, kad ieškinys priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles, teismas privalo perduoti bylą atsižvelgdamas į teismingumą, t.y. teismui, kuriam ji teisminga (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

5Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio patikrinti, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidos ir jos tinkamo įgyvendinimo sąlygos, t. y. ar suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar šią teisę įgyvendina tinkamai, laikydamasis proceso taisyklių.

6Apylinkės ir apygardų teismų kompetencija yra nustatyta CPK 26-28 straipsniuose. Remiantis CPK 26 straipsnio 1 dalimi, galioja bendroji taisyklė, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus paties CPK numatytas išimtis. Šios išimtys yra numatytos CPK 27-28 straipsniuose. CPK 27 straipsnyje įtvirtinta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl autorių neturtinių teisinių santykių, dėl civilinio viešo konkurso teisinių santykių, dėl bankroto ir restruktūrizavimo, kai viena bylos šalis yra užsienio valstybė, bylas pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, bei kitas bylas. Apygardos teismams pateikiami nagrinėti ieškiniai, kai jų suma viršija 43500 eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo (CPK 27 straipsnis).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsniu, apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių.

8Ieškovai ieškinyje nurodė, kad ieškinys reiškiamas keliant klausimą ne išimtinai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir viešojo pirkimo dokumentų neteisėtumo, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, tačiau ginant ieškovų teises, kurias inicijuodama ir skelbdama konkursą pažeidžia atsakovė, todėl reikalavimas nagrinėtinas ne pagal viešųjų pirkimų byloms nustatytą nagrinėjimo tvarką. Teismas, pažymi, jog ieškovų keliami reikalavimai susiję su viešuoju konkursu, o būtent – įpareigoti atsakovę nutraukti viešąjį konkursą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovę sustabdyti viešąjį konkursą.

9Vadovaujantis CPK 137 straipsnio 3 dalimi, ieškovams išaiškintina, kad jie turi teisę kreiptis į Šiaulių apygardos teismą. Kadangi ieškovų sumokėtas žyminis mokestis gali būti užskaitytas ir bylą nagrinėjant bendros kompetencijos apylinkės teisme, atsisakius priimti ieškinį šiame teisme, žyminio mokesčio grąžinimo klausimas nesprendžiamas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Atsisakyti priimti ieškovų VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ ir VšĮ „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovei (duomenys neskelbtini), atstovaujamai (duomenys neskelbtini) administracijos, dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, kaip neteismingą Mažeikių rajono apylinkės teismui.

12Šios nutarties nuorašą kartu su ieškiniu ir jo priedais išsiųsti ieškovams.

13Išaiškinti ieškovams, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta jiems kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują ieškinį pagal rūšinį teismingumą Šiaulių apygardos teismui.

14Teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai