Byla N-62-1888-10
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo G. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo G. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo G. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato įgaliotas pareigūnas 2009 m. liepos 24 d. G. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, už tai, kad jis, tą pačią dieną, apie 19.41 val., Vilniuje, Žirmūnų g. 1, vairavo transporto priemonę, automobilį Citroen C5, valstybinis numeris ( - ) būdamas neblaivus (nustatytas 1,92 promilės girtumas), nesilaikė saugaus atstumo ir atsitrenkė į priekyje važiavusio automobilio priekabą. Protokole nurodyta, kad G. B. pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 127 straipsnio 3 dalį.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu, nustatęs, jog eismo įvykio metu buvo apgadintas tik administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens vairuojamas automobilis, G. B. pripažino kaltu padarius ATPK 1241 straipsnio 6 dalyje ir 126 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus ir paskyrė 2000 litų baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 2 metams.

6II.

7Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu G. B. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo sušvelninti jam paskirtą administracinę nuobaudą – palikti paskirtą 2000 litų baudą, o teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą sutrumpinti iki 1 metų. Apeliantas mano, jog pagrindas tokiam prašymui yra, nes nagrinėjant bylą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, buvo pažeistos procesinės normos (neatidėtas bylos nagrinėjimas, nors apeliantas buvo pateikęs prašymą, tokiu būdu nesudarant galimybės naudotis advokato pagalba). Be to, teismas be pagrindo netaikė ATPK 301 straipsnio 1 dalies, kadangi G. B. vairuotojo pažymėjimas reikalingas darbui bei senyvo amžiaus tėvų priežiūrai.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Apeliacinis skundas netenkinamas.

11G. B. administracinėn atsakomybėn patrauktas už ATPK 126 straipsnio 4 dalyje ir 1241 straipsnio 6 dalyje numatytų pažeidimų padarymą. Ginčo dėl padaryto pažeidimo nėra. Teisėjų kolegija, patikrinusi byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl asmens kaltės padarius jam inkriminuojamus pažeidimus. Tačiau apeliaciniame skunde keliamas nuobaudos individualizavimo klausimas. Taip pat apeliantas teigia pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kol susiras advokatą ar kitą įgaliotą atstovą. Nors G. B. teigia, kad prašymą pateikė iki teismo posėdžio pradžios, teisėjų kolegija pažymi, jog iš teismo raštinės žymos ant prašymo (b. l. 15) matyti, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą pirmosios instancijos teismas gavo jau po bylos nagrinėjimo. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas 2009 m. liepos 24 d., o bylos nagrinėjimas vyko 2009 m. rugpjūčio 19 d., darytina išvada, kad G. B. turėjo pakankamai laiko susirasti gynėją. Be to, G. B. pasinaudojo gynėjo paslaugomis kreipdamasis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

12Dėl G. B. paskirtos nuobaudos pažymėtina, kad jam buvo paskirta minimali ATPK 126 straipsnio 4 dalyje numatyta nuobauda. Dar labiau ji galėtų būti sušvelninta tik pritaikius ATPK 30 1 straipsnio nuostatas. ATPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo ar pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, yra ne kartą konstatavęs, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (žr. administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. N1?1396/2007, N17?103/2007). Teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos medžiagą, kitas apelianto nurodytas aplinkybes sprendžia, kad išskirtinių aplinkybių šioje byloje nenustatyta ir tai nesudaro pagrindo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas.

14Teisėjų kolegija pabrėžia, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens darbo pobūdis nėra išimtinė aplinkybė, leidžianti skirti G. B. mažesnę nei įstatymo numatyta nuobaudą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tai, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens darbas siejamas su poreikiu vairuoti transporto priemones, panašaus pobūdžio bylose savaime nepripažįstamas ypatinga aplinkybe, turinčia lemti išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą (žr., pvz.: administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. N3-34/2007, N1-413/2007), ir nesuteikia jokio esminio prioriteto, svarstant administracinės atsakomybės švelninimą.

15Tai, kad asmuo gailisi dėl padaryto pažeidimo yra jo atsakomybę švelninanti aplinkybė (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Tačiau ši aplinkybė gali būti įvertinta parenkant administracinę nuobaudą sankcijos už padarytą pažeidimą ribose. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas paskyrė ATPK 126 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytą minimalią nuobaudą. Atsižvelgus į tai, šiuo atveju net ir esant ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytai atsakomybę švelninančiai aplinkybei, nėra pagrindo labiau švelninti paskirtą administracinę nuobaudą.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje esančius įrodymus bei pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą, mano, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą nutarimą.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18G. B. apeliacinio skundo netenkinti.

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą G. B. administracinio teisės pažeidimo byloje palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai