Byla 2S-583-173/2011

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimaviciaus, kolegijos teiseju Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi pareiškejos V.M.U., suinteresuotu asmenu R.P. ir VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ atskiruosius skundu del Kauno miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutarties civilineje byloje pagal V.M. U. pareiškima suinteresuotiems asmenims VšI „Teleradijo kompanija Hansa“, R.P., antstoliui M.Lekecisnskui, UAB „Pergales koncernui“, Vytauto Didžiojo universitetui, N. I., M. N., R.P. P. M., N. M., S. D., Z. M., G. M., L. R., G. G., L.K., V.M., G.D., A.S., A.B., J. R., V.I., UAB „Kaduva“, Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Lietuvos žemes ukio rumams, Tado Ivanausko zoologijos muziejui, Maironio muziejui, Kauno rajono policijos komisariatui, UAB „Kauno vandenys“, V. T. reabilitacijos ligoninei, Kauno miesto savivaldybei, K. G. slaugos ligonei, Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui, Kauno Panemunes seneliu namams, VšI Kauno apskrities ligoninei, Raudonojo Kryžiaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei, S. P., V. L., G. T., B. A., A. A., J. Ž., G. V., L.E. Z.,I. V., G.A. B., D. B. N., E.D. V., P. J. D., S. M., E. D., O. J., V. B., J. S., E. V., A. L.B., E. K. del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, n u s t a t e :

2pareiškeja V.M.U. pateike pareiškima, kuriuo praše pakeisti Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendimo civilineje byloje Nr. 2-4739-480/2007, kuriuo VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ ipareigota savo lešomis ir jegomis per viena menesi nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos nukelti nuo gyvenamojo namo stogo Vaistines g. 13, Kaune, magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistralinius tinklus, vykdymo tvarka, leidžiant jai nuo Vaistines skg. 13, Kaune, gyvenamojo namo stogo nugriauti VšI „Teleradijo kompanijai Hansa“ priklausancia elektroniniu ryšiu infrastruktura, pasitelkiant rangos darbams atlikti UAB „Busto valda“ bei priteisiant iš skolininko 3180 Lt griovimo darbams apmoketi.

3Suinteresuotas asmuo R.P. pareiškejos prašyma palaike ir paaiškino, kad i 2007-10 08 teismo sprendime nurodyta infrastrukturos apimti patenka likusi ant stogo infrastruktura. Visos inspektuojancios imones pasisake, kad nukelimas prilygsta nugriovimui, todel neišardžius viso statinio ir nenukelus jo nuo stogo, teismo sprendimas liks neivykdytas. Prašo pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarka, leidžiant nugriauti infrastruktura nuo stogo, priteisiant išlaidas už nugriovimo darbus.

4Suinteresuotas asmuo VšI „Teleradijos kompanija Hansa“ su pareiškimu nesutinka. Laiko, kad Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendima civilineje byloje Nr.2-4739-480/2007 ivykde. Nurode, jog magistraliniu tinklu ant stogo nera, nes jie buvo išmontuoti, o skirstomuju ir abonentiniu tinklu nukelti neimanoma, nes tokiu atveju butu sunaikinta visa linija. Pažymejo, jog teismo sprendimu ipareigotas perkelti i kita vieta tik magistralinius tinklus. Eliminavus skirstomuosius ir abonentinius tinklus, suinteresuoti asmenys netektu ryšio.

5Kauno miesto apylinkes teismas 2010-12-02 nutartimi prašyma patenkino iš dalies. Skolininkui VšI „Teleradijo kompanija Hansa” neivykdžius Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendimo civilineje byloje Nr.2-4739-480/2007 ipareigojancio savo lešomis ir jegomis per viena menesi nuo sprendimo isiteisejimo dienos nukelti nuo gyvenamojo namo stogo Vaistines skg. 13, Kaune, magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistralinius tinklus, pakeite sprendimo vykdymo tvarka ir suteike teise išieškotojai V.M.U. nukelti nuo gyvenamojo namo stogo Vaistines skg. 13, Kaune, magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistralinius tinklus išieškotojos parinktam kompetentingam rangovui skolininko VšI „Teleradijo kompanija Hansa” lešomis. Priteises pareiškejai iš VšI „Teleradijo kompanija Hansa” 1200Lt už advokato teisine pagalba ir 533 Lt už teismo procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo spaudoje budu. Teismas nurode, jog iš vykdomosios bylos Nr. 0022/08/11438 matyti, kad antstolio M.Lekecinsko kontorai išieškotoja V.M.U. 2008-05-20 pateike vykdymui vykdomaji rašta Nr.2-4739-480. 2008-05-20 ipareigojimu Nr.0022/08/11438 skolininko buvo pareikalauta nedelsiant, ne veliau kaip per 5 d. nuo šio ipareigojimo gavimo raštu informuoti apie teismo sprendimo ivykdyma. 2008-06-03 tikrinant teismo sprendimo vykdyma nustatyta, kad skolininkas jo neivykde, todel buvo surašytas aktas, kad skolininkas teismo sprendimo neivykde ir 2008-06-04 buvo kreiptasi i teisma del baudos už sprendimo nevykdyma. Kauno miesto apylinkes teismas 2008-07-24 nutartimi civilineje byloje Nr. 2-11109-480/2008 VŠI „Teleradijo kompanijos Hansa“ nenubaude už teismo sprendimo nevykdyma, taciau nustate nauja 2 men. termina, per kuri ipareigojo savo lešomis ir jegomis nuo gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, stogo nukelti magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistraliniu tinklus. 2008-10-02 antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojos pareiškimas, kuriuo ji informavo, kad VŠI „Teleradijo kompanija Hansa“ nenukele nuo gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, stogo magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginio ir magistraliniu tinklu. Tikrinant teismo sprendimo ivykdyma 2008-10-07 antstolis nuvykes adresu Vaistines skg. 13, Kaune, nustate, kad skolininkas nenukele nuo gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, stogo magistraliniu tinklu elektroninio ryšiu infrastrukturos irenginio ir magistraliniu tinklu, todel buvo surašytas sprendimo ipareigojancio skolininka atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lešu perdavimu, neivykdymo aktas (vykd. b.l.47). Kauno miesto apylinkes teismas, 2008-11-11 nutartimi, civilineje byloje Nr. 18654-521/2008, nustate, kad Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendime (civiline byla Nr. 2-4739-480/2007, tomas II, b.l.82-84) nurodyti magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginys ir magistraliniai tinklai apima ant namo esancio Vaistines g. 13, Kaune, likusius metalini stova su keturiais laidais, todel laike, kad teismo sprendimas nera ivykdytas ir paskyre skolininkui 500 Lt bauda. Kadangi pareiškeja pateike duomenu apie tai, ar UAB „Busto valda“ yra kvalifikuota atlikti nurodytus darbus bei nepateike jos sutikimo del minimu darbu atlikimo, teismas, atsižvelgiant i nukeltinu irenginiu specialia paskirti, prašyma tenkino iš dalies, leisdamas išieškotojos parinktam kompetetingui rangovui nukelti magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistralinius tinklus skolininko saskaita. Prašyma tenkindamas iš dalies, teismas ivertino ir tai, jog pareiškejos pateikta lokaline samata Vaistines skg. 13, Kaune, demontavimo darbams atlikti, sudaryta 2008 m. kainomis (b.l. 13), o išieškotoja leistinomis irodinejimo priemonemis turi irodyti faktiškai patirtas išlaidas vykdant teismo sprendima, todel jos prašyma priteisti 3180 Lt, atmete kaip nepagrista.

6Atskiruoju skundu pareiškeja V.M.U. ir suinteresuotas asmuo R.P. prašo panaikinti nutarties dali, kuria leista nukelti nuo gyvenamojo namo stogo Vaistines skg. 13, Kaune, magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistralinius tinklus išieškotojos parinktam kompetentingam rangovui skolininko VšI „Teleradijo kompanija Hansa” lešomis, ir klausima išsprendus iš esmes, prašyma patenkinti pilnai. Skunde nurodoma, jog apylinkes teismas neteisetai išplete prašymo del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ribas, suteikdamas apeliantei teise ne tik atlikti griovimo darbus, bet ir naujos elektoriniu ryšiu infrastrukturos ir magistraliniu tinklu irengimo darbus. Neivertinta, jog prašyme del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo pareiškeja nurode, kad skolininkui nenukelus elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginio nuo apeliantei nuosavybes teisemis priklausancio stogo, teismo sprendimo vykdymo tvarka nustatytina, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002, kuris reglamentuoja statinio statybos rušis. Jo 4 d. 7.4. p. numato statinio nugriovima. Atsakovui neivykdžius teismo sprendimo nukelti infrastruktura nuo namo stogo, infrastruktura nuo stogo griautina. Nugriovus infrastruktura, ja savininkas gales persikelti, kaip kad jam bus reikalinga“, t.y. savininkas pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ 4 d. 7.1 .p. gales isirengti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose (naujo statinio statyba). Statinio statybos rušis nusako reglamentuoja STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“, kurio IV dalies p.7-nurodytos šios statinio statybos rušys: 7.1 - naujo statinio statyba, 7.2-statinio rekonstravimas, 7.3-statinio remontas, 7.4-statinio nugriovimas. Pagal p.15 - Statinio nugriovimas - statybos rušis, kurios tikslas - išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas, o pagal p. 8-naujo statinio statybos tikslai yra: p. 8.3 - nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant i ju sasajas su esamais tinklais. Apylinkes teismas šiu argumentu neivertino, nepagristai išplete prašymo ribas ir neteisetai igalino apeliante savo lešomis irengti magistraliniu tinklu infrastruktura, nes pastaroji neturi teises atlikti šiu irenginiu statybos darbu (projektavimo; statybos ir t.t.). Be to, pirmosios instancijos teismas nepagristai sprende, jog už prašyme nurodyta sprendimo ivykdymo tvarkos pakeitima (statinio nugriovima), tures apmoketi pareiškeja savo lešomis, nes ji to padaryti nera pajegi, o jos nurodytas rangovas kvalifikuotas atlikti aptariamus statybos rangos darbus.

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ prašo nutarti panaikinti. Skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai ivertino aplinkybe, jog Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendimas civilineje byloje Nr. 2-4739-480/2007 buvo neivykdytas. 2008-10-27 faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas Nr. 103 patvirtina, kad iki teismo sprendimo ivykdymo ant pareiškejos gyvenamojo namo stogo (ant metalinio stovo) dar buvo pritvirtinta 10 virš namo nuteistu laidu ir 6 laidai (atatampos), kurie laiko metalini stova, o ivykdžius sprendima, liko tik 4 laidai ir 6 atatampos. Ši aplinkybe patvirtina fakta, jog ant pareiškejos gyvenamojo namo stogo buvo irengti ne tik magistraliniai tinklai, taciau ir kiti, bei lemia pirmosios instancijos teismo nepagrista išvada, kad magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginys ir magistraliniai tinklai apima ir likusia ant stogo elektroniniu ryšiu infrastruktura (laidinio radijo linijas). Be to, nutarties dalis, kuria pareiškejai suteikta teise pasirinkti bet kuri rangova ir sumoketi jam bet kokia pinigu suma už atliktus darbus, yra nepagrista, neteiseta ir sudaro prielaidas piktnaudžiavimui.

8Atskirieji skundai atmestini.

9Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. l d.). Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str.).

10CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visu teisetu priemoniu, jog sprendimas butu kuo greiciau ir realiai ivykdytas, ir aktyviai padeti šalims ginti ju teises bei istatymu saugomus interesus. CPK 585 straipsnyje itvirtinta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi buti ivykdyti per antstolio nustatyta termina. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šaliu prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 645 str. 3 d.). Iš vykdomosios bylos Nr. 0022/08/11438 matyti, kad antstolio M.Lekecinsko kontorai išieškotoja V.M.U. 2008-05-20 pateike vykdymui vykdomaji rašta Nr.2-4739-480. 2008-05-20 ipareigojimu Nr.0022/08/11438 skolininko buvo pareikalauta nedelsiant, ne veliau kaip per 5 d. nuo šio ipareigojimo gavimo raštu informuoti apie teismo sprendimo ivykdyma. 2008-06-03 tikrinant teismo sprendimo vykdyma nustatyta, kad skolininkas jo neivykde, todel buvo surašytas aktas ir 2008-06-04 buvo kreiptasi i teisma del baudos už sprendimo nevykdyma. Kauno miesto apylinkes teismas 2008-07-24 nutartimi civilineje byloje Nr. 2-11109-480/2008 VŠI „Teleradijo kompanijos Hansa“ nenubaude už teismo sprendimo nevykdyma, taciau nustate nauja 2 men. termina, per kuri ipareigojo savo lešomis ir jegomis nuo gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, stogo nukelti magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistraliniu tinklus. 2008-10-02 antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojos pareiškimas, kuriuo ji informavo, kad VŠI „Teleradijo kompanija Hansa“ nenukele nuo gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, stogo magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginio ir magistraliniu tinklu. Tikrinant teismo sprendimo ivykdyma 2008-10-07 antstolis nuvykes adresu Vaistines skg. 13, Kaune, nustate, kad skolininkas nenukele nuo gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, stogo magistraliniu tinklu elektroninio ryšiu infrastrukturos irenginio ir magistraliniu tinklu, todel buvo surašytas sprendimo ipareigojancio skolininka atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lešu perdavimu, neivykdymo aktas (vykd. b.l.47). Kauno miesto apylinkes teismas, 2008-11-11 nutartimi, civilineje byloje Nr. 18654-521/2008 nustate, kad Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendime (civiline byla Nr. 2-4739-480/2007, tomas II, b.l.82-84) nurodyti magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginys ir magistraliniai tinklai apima ant namo esancio Vaistines g. 13, Kaune, likusius metalini stova su keturiais laidais, todel laike, kad teismo sprendimas nera ivykdytas ir paskyre skolininkui 500 Lt bauda.

11Teiseju kolegija taip pat pažymi, kad pagal CPK 284 straipsnio 1 dali teismas turi teise dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas i turtine abieju šaliu padeti ar kitas aplinkybes, sprendimo ivykdyma atideti ar išdestyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarka. Istatymu leidejas suteike teismui teise pakeisti istatymu nustatyta teismo sprendimo ivykdymo tvarka tik reikiamais atvejais ir tik atsižvelgiant i konkrecias aplinkybes. Remiantis tuo, kad teismo sprendimu vykdymas yra civilinio proceso sudedamoji dalis, kuriai yra privalomi civilinio proceso koncentracijos, ekonomiškumo (CPK 7 str.), teismo sprendimu privalomumo principai (CPK 18 str.), darytina išvada, jog teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas yra galimas tik išimtiniais atvejais, kai susidaro aplinkybes, del kuriu negalima ivykdyti sprendimo iprasta tvarka ir ji galima ivykdyti kita tvarka skolininko lešomis. Kadangi skolininkas jau keleta metu vengia ivykdyti teismo sprendima, teiseju kolegija mano, kad išieškotojas turejo teise kreiptis i teisma del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo (CPK 771 str. 3 d., 284 str.). Galimybe pakeisti teismo sprendimo ivykdymo tvarka užtikrina isiteisejusio teismo sprendimo privalomuma ir vykdytinuma bei išieškotojo interesu apsauga, jeigu skolininkas elgiasi nesažiningai, t.y. vengia ivykdyti teismo sprendima – neatlieka veiksmu, kuriuos jis buvo ipareigotas atlikti teismo sprendimu. Kolegija pažymi, jog Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendimo civilineje byloje Nr. 2-4739-480/2007 nevykdymo faktas ir atsakomybe už šiu veiksmu padarinius yra konstatuota teismo sprendimu (Kauno miesto apylinkes teismo 2008-11-11 nutartimi civilineje byloje Nr. 18654-521/2008). Ši nutartis yra isiteisejusi, todel tinkamo mineto teismo sprendimo ivykdymo fakto nepagrindžia ir minetos nutarties nepaneigia 2008-10-27 faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas Nr. 103. Byloje nera pateikta leistinu irodymu (antstolio patvarkymo apie vykdomosios bylos Nr. 0022/08/11438 užbaigima) apie vykdomojo rašto ivykdyma, todel apelianto VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ argumentai bei pateikti irodymai apie, jo nuomone, tinkamai ivykdyta sprendima yra atmestini kaip nepagristi. Ivykdes sprendima asmuo apie tai turi informuoti jo priverstini vykdyma atliekanti antstoli, kad šis atitinkami užbaigtu vykdomaja byla. Šis antstolio procesinis veiksmas (arba neveikimas), gali buti istatymu nustatyta tvarka skundžiamas teismui. Taigi, ivertinus tai, jog Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendimas civilineje byloje Nr. 2-4739-480/2007 nera ivykdytas; tai, jog skolininkas neatlieka veiksmu, kuriuos jis buvo ipareigotas atlikti teismo sprendimu pakankamai ilgai, kolegija spendžia, kad apylinkes teismas pagristai nusprende leisti pareiškejai sprendima ivykdyti savo lešomis ir savo nuožiura, pasitelkiant kvalifikuotus rangovus. Ilgai besitesiantis sprendimo nevykdymo laikas taip pat paneigia VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ argumentus, jog pareiškeja gales piktnaudžiauti savo teisemis, nes sprendimo ivykdymo tvarka yra keiciama istatymu nustatyta tvarka ir tik del to, kad jis nera ivykdytas net priverstine tvarka. Argumentai, jog Kauno miesto apylinkes teismas 2010-10-07 protokoline nutartimi atšauke 2010-03-05 nutartimi paskirta statinio, esancio Vaistines skg. 13, Kaune, ekspertize, revizuojamos nutarties teisetumo taip pat nepagrindžia. Iš byloje esanciu duomenu matyti, jog analogiška ekspertize jau buvo atlikta (t.3 b.l. 78-80). Suinteresuoto asmens prašymas paskirti teismo ekspertize tam, kad butu nustatyta, ar gyvenamojo namo, esancio Vaistines skg, 13, Kaune, stogo yra like magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irenginys ir magistraliniai tinklai, byloje del teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo taip pat negalejo buti patenkintas. Kaip mineta, byloje nera pateikta leistinu irodymu (antstolio patvarkymo apie vykdomosios bylos Nr. 0022/08/11438 užbaigima) apie vykdomojo rašto ivykdyma. Nesant irodymu apie vykdomosios bylos pabaiga, negalima spresti klausimo, kad teismo sprendimas ivykdytas. Kolegijos nuomone, šis klausimas, esant butinybei, galetu buti išsprestas analizuojant antstolio, kuris vykdo sprendima priverstine tvarka, veiksmu (ar neveikimo) teisetuma, o ne byloje del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Del to, suinteresuoto asmens VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ atskirasis skundas atmestinas.

12V.M.U. ir R.P. atskiruju skundu argumentai, jog apylinkes teismas neteisetai išplete prašymo del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ribas, suteikdamas apeliantei teise ne tik atlikti griovimo darbus, bet ir naujos elektoriniu ryšiu infrastrukturos ir magistraliniu tinklu irengimo (nukelimo) darbus, nepagristi. Kauno miesto apylinkes teismo 2007-10-08 sprendimu civilineje byloje Nr. 2-4739-480/2007, VšI „Teleradijo kompanija Hansa“ ipareigota savo lešomis ir jegomis per viena menesi nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos nukelti, o ne nugriauti, nuo gyvenamojo namo stogo Vaistines skg. 13, Kaune, magistraliniu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos irengini ir magistralinius tinklus. Del to, sprendžiant klausima del sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, teismas neturi teises pakeisti baigiamojo procesinio dokumento turinio ar jo sprendiniu. Šie procesinio teismo dokumento elementai (jei jie byloje dalyvaujantiems asmenims yra neaiškus) gali buti taisomi tik šalinant tokio sprendimo trukumus (CPK 276-278 str.). Apeliantes V.M.U. argumentai, jog ji nepajegi apmoketi už prašyme nurodyta sprendimo ivykdymo tvarkos pakeitima atmestini. Jos pateikta Lokaline samata Vaistines skg. 13, Kaune, demontavimo darbams atlikti, sudaryta 2008 m. kainomis. Faktiškai patirtos išlaidos, vykdant teismo sprendima, turi buti irodytos leistinomis irodinejimo priemonemis bei turi buti realiai pagristos, todel šioje vykdymo proceso stadijoje pareiškejai negalejo buti priteistos. Ivertinus tai, pareiškejos V.M.U. ir suinteresuoto asmuo R.P. atskirieji skundai atmestini.

13Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

14atskiruosius skundus atmesti. Kauno miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutarti palikti nepakeista.

15

Proceso dalyviai