Byla AN15.-17-1057/2018
Dėl pažeidimo gailisi. Baudą atlygins iš atlyginimo suėjus pilnametystei. Galvoja dirbti statybose. Į darbą dabar nepriima, žadėjo priimti vasarą. Kai pradės dirbti, atlygins žalą, sumokės baudas. Supranta, kad teks prisiimti atsakomybę už savo veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė, sekretoriaujant Mindaugui Juknevičiui, Mildai Kančytei, Gretai Sankūnei, Daivai Paliokaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam A. B. (A. B.), jo atstovui advokatui Sigitui Gedvilui, taip pat atstovams pagal įstatymą I. B. ir J. B. (J. B.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo A. B., asmens kodas ( - ) administracinio nusižengimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 415 straipsnio 2 dalį, 423 straipsnio 1 dalį ir 426 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4A. B. 2017 m. gegužės 15 d. apie 10.55 val. Vilniuje, L. Sapiegos g. 21 vairavo automobilį „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, automobilis neįregistruotas įstatymo nustatyta tvarka. Važiuodamas atbulas jis atsitrenkė į stovintį automobilį „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ) ir apgadino abu automobilius. Iš eismo įvykio vietos pasitraukė pažeisdamas kelių eismo taisyklių reikalavimus. Nuostolio dydis – 1 320,18 eurų. Šiais savo veiksmais jis kaltinamas padaręs administracinius nusižengimus, numatytus ANK 415 straipsnio 2 dalyje, 423 straipsnio 1 dalyje ir 426 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamas A. B. paaiškino, kad pažeidimą pripažįsta. Automobilis buvo draugo G. M. Automobilis buvo sugadintas nedaug, su G. susitarė. Buvo blaivus. Automobilis buvo neįregistruotas, jis to nežinojo. Iš įvykio vietos išėjo, automobilį paliko. Vairavo pats, vairuoti išmokino draugai. Automobilio dokumentai buvo. Važiavo automobiliu atbulas. Neturi teisės vairuoti, nes nepilnametis. Savo poelgį vertina blogai. Yra byla, kad vairavo be teisių. Dėl pažeidimo gailisi. Baudą atlygins iš atlyginimo suėjus pilnametystei. Galvoja dirbti statybose. Į darbą dabar nepriima, žadėjo priimti vasarą. Kai pradės dirbti, atlygins žalą, sumokės baudas. Supranta, kad teks prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

6Rašytiniame A. B. paaiškinime nurodoma, jog 2017 m. gegužės 15 d. važiavo automobiliu „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ), už posūkio norėjo pastatyti mašiną. Prie šaligatvio įjungęs galinę pavarą palietė kitą automobilį. Išlipo, pažiūrėjo, kad nieko baisaus nėra, pastatė mašiną ir pasišalino. Važiavo vienas, ant šaligatvio laukė draugai (b. l. 25).

7Byloje esančiame policijos pareigūno tarnybiniame pranešime nurodoma, jog 2017 m. gegužės 15 d. 11.30 val. atvykus pagal pranešimą į eismo įvykio vietą adresu L. Sapiegos g. 21 automobilio „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ) vairuotojas V. J. paaiškino, kad automobilis „Mazda“, valst. Nr. ( - ) judėdamas atbulas atsitrenkė į jo sustojusį automobilį. „Mazda“ vairuotojas siūlė atlyginti žalą (100, 200 eurų), tačiau V. J. nesutiko. Tada „Mazda“ vairuotojas paliko automobilį ir pabėgo (b. l. 6).

8V. J. pareiškime nurodoma, kad jis 2017 m. gegužės 15 d. apie 10.55 val. vairavo automobilį „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ). Važiavo V. Grybo g., kai iš šalutinio kelio – Karių kapų g. išlėkė automobilis „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ), kuris staigiai sustabdė L. Sapiegos g. norėdamas paimti laukiančius du draugus, įjungė atbulinę pavarą ir staigiai manevruodamas trenkėsi į pareiškėjo stovintį automobilį. „Mazdos“ vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino (b. l. 10).

9G. M. rašytiniame paaiškinime nurodoma, jog 2017 m. gegužės 7 d. draugas A. B. pirko automobilį „Mazda 323 F“, valst. Nr. ( - ). Kadangi draugas neturėjo asmens dokumento, todėl jis paprašė, kad automobilis būtų užrašytas G. M. vardu (b. l. 22).

10BIRT ataskaitų žiūryklėje nurodoma, jog gatvėje susidūrė automobilis „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ) ir „Mazda“, valst Nr. ( - ). Nesutariama dėl aplinkybių, laukiama pareigūnų. Pranešimo laikas – 10.58 val. (b. l. 7).

11Eismo įvykio vietos schemoje užfiksuotas eismo įvykio mechanizmas (b. l. 8).

12Papildomuose duomenyse apie eismo įvykį užfiksuota, jog buvo apgadintas automobilio „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ) priekinis bamperis bei automobilio „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ) užpakalinis bamperis (b. l. 9).

13Fotolentelėje užfiksuotos eismo įvykio aplinkybės ir automobiliui „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ) padaryti apgadinimai (b. l. 11).

14Pagal UAB „Moller auto“ duomenis, dėl eismo įvykio ir jo padarinių pašalinimo automobiliui „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ) buvo padaryta 1 320,18 eurų dydžio turtinė žala (b. l. 13-15).

15VĮ „Regitros“ duomenimis automobilis „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ) buvo išregistruotas 2017 m. gegužės 14 d. (b. l. 16).

16Pagal byloje esančią transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį automobilį „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ) 2017 m. gegužės 15 d. priklausė G. M. (b. l. 21).

17Pagal byloje esančius asmens duomenis matyti, jog 2017 m. gegužės 15 d. A. B. buvo ( - ) metų (b. l. 26).

18Ekspertizės duomenimis, A. B. 2017 m. gegužės 15 d. galėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti (b. l. 105-112).

19Dėl administracinių nusižengimų kvalifikavimo

20Administracinė atsakomybė pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį kyla už vieno iš alternatyvių šio straipsnio dispozicijoje įvardintų veiksmų padarymą, tame tarpe ir už vairavimą transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos). Pagal ANK 423 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla, kai neturintys teisės vairuoti transporto priemones asmenys padaro kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulemiantį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą). Pagal ANK 426 straipsnio 2 dalį asmuo atsako už pasitraukimą iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių.

21Byloje surinkti duomenys patvirtina, jog A. B. padarė jam inkriminuotus administracinius nusižengimus. Byloje yra nustatyta, jog A. B. 2017 m. gegužės 15 d. apie 10.55 val. vairavo automobilį „Mazda“ valst. Nr. ( - ). Pats A. B. tai patvirtino tiek teisme, tiek rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 25). Tokią aplinkybę taip pat patvirtina įvykyje tiesiogiai dalyvavusio V. J. paaiškinimas (b. l. 10) bei policijos pareigūnų tarnybinis pranešimas (b. l. 6). Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog automobilis „Mazda“, valst. Nr. ( - ), kuris priklausė G. M. (b. l. 21-22) eismo įvykio metu nebuvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas (b. l. 16). Tokiais savo veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 226 (viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik įregistruotoms transporto priemonėms) ir 227 (viešajame eisme dalyvaujančių motorinių transporto priemonių įregistravimą užtikrina jos valdytojas) punktus ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 straipsnio 2 dalyje.

22Be to, byloje taip pat nustatyta, jog A. B. neturėjo teisės vairuoti automobilį, vairuodamas pažeidė KET ir dėl to apgadino automobilį „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ). A. B. manevruodamas atbuline eiga nebuvo pakankamai atidus, atsitrenkė į automobilį „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ) ir tuo pažeidė KET 9 (reikalavimą imtis visų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų asmenų turtui) ir 14 (draudimą vairuoti transporto priemones neturint tam teisės) punktus. Šias aplinkybes patvirtina paties A. B. paaiškinimai teisme ir tyrimo metu (b. l. 25), V. J. paaiškinimas (b. l. 10), policijos pareigūno tarnybinis pranešimas (b. l. 6), eismo įvykio vietos schema (b. l. 8). Konkreti automobiliui „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ) padaryta žala (priekinio bamperio apgadinimas) ir jos dydis (1 320,18 eurų) užfiksuota papildomuose duomenyse apie eismo įvykį, fotolentelėje, UAB „Moller auto“ duomenyse (b. l. 9, 11, 13-15). Eismo įvykio metu A. B. buvo tik ( - ) metų, todėl pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punktą negalėjo turėti teisės vairuoti atitinkamą automobilį (b. l. 26). Taigi, konstatuojama, kad A. B. padarė jam inkriminuojamą ANK 423 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

23Byloje taip pat nustatyta, kad A. B. pažeisdamas KET pasitraukė iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos, kai padaryta žala viršijo 15 bazinių baudų ir nuobaudų dydžių. Teismas pažymi, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1031 (2015 m. sausio 1 d. redakcija) vienas bazinis baudų ir nuobaudų dydis lygus 37,66 euro, todėl padaryta žala – 1 320,18 eurų (b. l. 13-15) viršijo 15 bazinių baudų ir nuobaudų dydžių. Be to, A. B. teisme pripažino pasišalinęs iš įvykio vietos. Tai taip pat nurodoma V. J. paaiškinime (b. l. 10). Policijos pareigūno tarnybiniame pranešime užfiksuota, jog V. J. nesutiko su eismo įvykį sukėlusio vairuotojo siūloma suma žalai atlyginti (100, 200 eurų) ir kad įvykį sukėlęs vairuotojas pasišalino (b. l. 6). BIRT ataskaitų žiūryklėje taip pat užfiksuota, jog susidūrė automobiliai „Volkswagen“, valst. Nr. ( - ) ir „Mazda“, valst Nr. ( - ), o dėl įvykio aplinkybių nesutariama, laukiama pareigūnų. Pats pranešimas užfiksuotas 10.58 val. (b. l. 7). Taigi, matyti, jog eismo įvykio dalyviai nesutarė dėl visų eismo įvykio aplinkybių. Pagal KET 220 punktą tokiais atvejais į įvykio vietą privaloma kviesti policiją ir dėl to A. B. neturėjo teisės pasišalinti iš įvykio vietos. Pasišalindamas iš įvykio, kurį pats sukėlė vietos, kai padaryta žala viršijo 15 bazinių baudų ir nuobaudų dydžių, A. B. padarė ANK 426 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

24Teismas taip pat pažymi, jog ekspertizės metu A. B. nustatytas lengvas protinis atsilikimas su reikšmingu elgesio sutrikimu, reikalaujančiu gydymo bei socializuoto elgesio sutrikimas, tačiau nepaisant to, konstatuota, jog įvykio metu jis galėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti (b. l. 105-112), taigi buvo pripažintas pakaltinamu. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo A. B. netraukti administracinėn atsakomybėn.

25Dėl nuobaudų skyrimo

26Pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį vairuotojai gali būti baudžiami nuo 30 iki 40 eurų dydžio bauda. Pagal ANK 423 straipsnio 1 dalį asmenys gali būti baudžiami nuo 300 iki 560 eurų dydžio bauda. Pagal ANK 426 straipsnio 2 dalį neturintys teisės vairuoti asmenys gali būti baudžiami nuo 1 500 iki 2000 eurų dydžio bauda. Pagal ANK 44 straipsnį nepilnamečiui skiriama bauda lygi pusei baudos, nustatytinos vadovaujantis šio kodekso taisyklėmis už padarytą administracinį nusižengimą, bet ne mažesnė negu penki ir ne didesnė negu devyni šimtai eurų.

27Skirdamas konkrečią baudą teismas įvertina ANK 34 straipsnio 2 dalyje įvardintas aplinkybes, t. y. tai, jog padaryti su eismo saugumu susiję administraciniai nusižengimai, jie padaryti tiesiogine tyčia. Administracine tvarka A. B. jau yra baustas (b. l. 2-5, 38-39). A. B. yra jauno amžiaus (b. l. 26). Mokyklos pateiktoje charakteristikoje A. B. apibūdinamas kaip nepasižymintis gabumais, bet mandagus. Elgesys pasikeitė 10 klasėje spalį. Tapo neramus, irzlus, bėgdavo iš pamokų, rado naujų draugų už mokyklos ribų. Jam konstatuoti tam tikri psichikos sutrikimai, kurie nors ir nesudaro pagrindo pripažinti nepakaltinamu ar ribotai pakaltinamu (b. l. 105-112), tačiau į juos atsižvelgiama skiriant baudą. A. B. atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs administracinius nusižengimus ir dėl jų gailėjosi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

28Teismas konstatuoja, jog atsižvelgiant į bylos aplinkybes, A. B. skiriamos baudos, lygios pusei ANK 415 straipsnio 2 dalies, 423 straipsnio 1 dalies, 426 straipsnio 2 dalies sankcijose numatytų minimalių baudų.

29Tais atvejais kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų (ANK 38 straipsnio 2 dalis).

30Teismas pažymi, jog visa asmeniui paskirta bauda ar jos dalis ANK 675 ir 676 straipsniuose nustatyta tvarka gali būti keičiama viešaisiais darbais atsižvelgiant į asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į tai, ar bus įgyvendinta administracinės nuobaudos paskirtis. Bauda keičiama viešaisiais darbais skaičiuojant vieną viešųjų darbų valandą už penkis eurus baudos (ANK 37 straipsnio 1-2 dalys). A. B. yra nepilnametis, teisme nurodė, jog šiuo metu nedirba, nes niekur nepriima, žadėjo priimti tik vasarą. Byloje esantys duomenys – motinos I. B. individualios veiklos pažyma (b. l. 33-35) bei motinos ir tėvo J. B. pažymos dėl bedarbio dalyvavimo aktyviose darbo rinkos programose (b. l. 36-37) patvirtina, jog A. B. dėl sunkios materialinės padėties tiek iš asmeninių lėšų, tiek padedant tėvams gali būti sunku sumokėti teismo paskirtą baudą. Taip pat pažymėtina, jog atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ANK 42 straipsnyje įtvirtintą nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtį galima užtikrinti visą šiuo nutarimu paskirtą baudą pakeičiant į viešuosius darbus, 1 viešųjų darbų valandą skaičiuojant už 5 Eur baudos (ANK 37 str., 43 str.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635, 636 straipsniais,

Nutarė

32Pripažinti A. B., asmens kodas ( - ), kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam 15 eurų dydžio baudą.

33Pripažinti A. B. kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 423 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 150 eurų dydžio baudą.

34Pripažinti A. B. kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 426 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam 750 eurų dydžio baudą.

35Vadovaujantis ANK 38 straipsnio 2 dalimi A. B. paskirtas baudas subendrinti ir paskirti galutinę 750 eurų dydžio baudą.

36Vadovaujantis ANK 37 straipsnio 1-3 dalimis 675 straipsnio 4 dalimi A. B. paskirta 750 eurų dydžio bauda keičiama į viešuosius darbus įpareigojant jį per 7 mėnesius ir 15 dienų išdirbti 150 valandų neatlygintinų, visuomenei naudingų viešųjų darbų, per mėnesį išdirbant 20 valandų viešųjų darbų.

37A. B. išaiškinti, kad:

381. Vengiančiam atlikti viešuosius darbus asmeniui teismas, gavęs institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, nutarimu pakeičia viešuosius darbus bauda pagal ANK 37 straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį. Pakartotinai bauda viešaisiais darbais nekeičiama.

392. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką neatliko viešųjų darbų, teismas, gavęs institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, gali nutarimu pratęsti jų atlikimo terminą, kol asmuo atidirbs visas nustatytas valandas.

403. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių asmuo negali atlikti jam paskirtų viešųjų darbų, teismas savo nutarimu pakeičia neatliktus viešuosius darbus bauda pagal ANK 37 straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį.

414. Nutarimus dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais vykdo policija ir savivaldybės vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

42Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo 3. Teismas... 4. A. B. 2017 m. gegužės 15 d. apie 10.55 val. Vilniuje, L.... 5. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamas 6. Rašytiniame A. B. paaiškinime nurodoma, jog 2017 m.... 7. Byloje esančiame policijos pareigūno tarnybiniame pranešime nurodoma, jog... 8. V. J. pareiškime nurodoma, kad jis 2017 m. gegužės 15... 9. G. M. rašytiniame paaiškinime nurodoma, jog 2017 m.... 10. BIRT ataskaitų žiūryklėje nurodoma, jog gatvėje susidūrė automobilis... 11. Eismo įvykio vietos schemoje užfiksuotas eismo įvykio mechanizmas (b. l. 8).... 12. Papildomuose duomenyse apie eismo įvykį užfiksuota, jog buvo apgadintas... 13. Fotolentelėje užfiksuotos eismo įvykio aplinkybės ir automobiliui... 14. Pagal UAB „Moller auto“ duomenis, dėl eismo įvykio ir jo padarinių... 15. VĮ „Regitros“ duomenimis automobilis „Mazda 323“, valst. Nr. 16. Pagal byloje esančią transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį... 17. Pagal byloje esančius asmens duomenis matyti, jog 2017 m. gegužės 15 d. 18. Ekspertizės duomenimis, A. B. 2017 m. gegužės 15 d.... 19. Dėl administracinių nusižengimų kvalifikavimo... 20. Administracinė atsakomybė pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį kyla už vieno iš... 21. Byloje surinkti duomenys patvirtina, jog A. B. padarė jam... 22. Be to, byloje taip pat nustatyta, jog A. B. neturėjo... 23. Byloje taip pat nustatyta, kad A. B. pažeisdamas KET... 24. Teismas taip pat pažymi, jog ekspertizės metu A. B.... 25. Dėl nuobaudų skyrimo... 26. Pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį vairuotojai gali būti baudžiami nuo 30 iki... 27. Skirdamas konkrečią baudą teismas įvertina ANK 34 straipsnio 2 dalyje... 28. Teismas konstatuoja, jog atsižvelgiant į bylos aplinkybes, 29. Tais atvejais kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia... 30. Teismas pažymi, jog visa asmeniui paskirta bauda ar jos dalis ANK 675 ir 676... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 32. Pripažinti A. B., asmens kodas ( - ),... 33. Pripažinti A. B. kaltu padarius administracinį... 34. Pripažinti A. B. kaltu padarius administracinį... 35. Vadovaujantis ANK 38 straipsnio 2 dalimi A. B. paskirtas... 36. Vadovaujantis ANK 37 straipsnio 1-3 dalimis 675 straipsnio 4 dalimi 37. A. B. išaiškinti, kad:... 38. 1. Vengiančiam atlikti viešuosius darbus asmeniui teismas, gavęs... 39. 2. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką... 40. 3. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių asmuo negali atlikti jam paskirtų... 41. 4. Nutarimus dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais vykdo policija ir... 42. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...