Byla 2S-191-798/2014
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4A. G. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012. Nurodė, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-07-19 priėmė nutartį, kuria patvirtino šalių pateiktą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė. Tai pat nurodė, kad atsakovas pagal taikos sutarties 2.1 p. įsipareigojo sumokėti 20 000 Lt neturtinės žalos kompensaciją per 14 dienų nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo, o likusią sumą – 20 000 Lt per 6 mėnesius. Teigė, kad derybose bankas pažadėjo, jog ieškovas bus priimtas dirbti banko personalo struktūrose. Dėl šio pažado buvo sumažinta ieškinio suma ir atsisakyta dalies reikalavimų, tačiau bankas šio pažado nevykdė. Prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. pareiškėjo A. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012 atmetė.

7Teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, tikrino, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Nustatė, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012 paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad atsakovas UAB „Snoras Development“ pažadėjo, jog ieškovas bus priimtas dirbti banko personalo struktūrose ir dėl šio pažado buvo sumažinta ieškinio suma ir atsisakyta dalies reikalavimų, negali būti vertinama kaip nauja esminė aplinkybė, nes pareiškėjas šią aplinkybę žinojo bylos nagrinėjimo metu. Pateiktos sutarties 3 punkte nurodė, kad neturi jokių pretenzijų atsakovui UAB „Snoras Development“, atsisako nuo bet kokių turtinių ar neturtinių reikalavimų atsakovui, taip pat patvirtino, kad įsiteisėjus nutarčiai, patvirtinančiai taikos sutartį, šalys ateityje neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, susijusių su buvusiais darbo santykiais. Teismas pareiškėjo reikalavimą atnaujinti civilinį procesą vertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-2550-560/2013 iškėlęs UAB „Snoras Development“ bankroto bylą, 2013-06-21 nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą, t.y. A. G. reikalavimo teisę į 22 671,39 Lt sumą iš UAB „Snoras Development“ bei, kad A. G. yra sumokėta 3000 Lt suma. Pažymėjo, kad klausimą, ar prievolė yra įvykdyta, turi spręsti vykdomąjį dokumentą priėmęs vykdyti antstolis (tiek skolininkas, tiek išieškotojas turi teisę skųsti nesutikdamas su procesiniais antstolio veiksmais įstatymų nustatyta tvarka), o ne teismas (CPK 632 str.). Be to, reikšti savarankiško reikalavimo dėl tinkamo taikos sutarties įvykdymo, naujai kelti reikalavimus dėl piniginių sumų priteisimo ieškovas neturi pagrindo bei teisės, nes tai reikštų bylą nagrinėjančiam teismui prievolę spręsti ginčą, kuris tarp šalių jau yra išspręstas įsiteisėjusia ir vykdytina teismo nutartimi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nemotyvuotas, jame nėra pagrindo, numatyto CPK 366 str. 1 d., atnaujinti bylos procesą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas A. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-2893-294/2013; patenkinti pareiškimą dėl proceso atnaujimo.

11Pareiškėjas iš esmės nurodo tas pačias aplinkybes, išdėstytas prašyme dėl proceso atnaujinimo. Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesuprato, jog jo sutikimas pasirašyti taikos sutartį buvo siejamas ne tik su sutarties sąlygomis, bet ir su tuo, kad jį priims į darbą. Teigia, kad ši sąlyga slypi taikos sutarties 8 punkte, kuriame šalys susitarė, jog šalių viena kitai atskleista informacija laikoma konfidencialia. Pažymi, kad buvo suklaidintas BAB banko SNORAS administratoriaus darbuotojų, o apgaule sudarytas sandoris yra niekinis ir negaliojantis. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nesvarstė jo nurodytų motyvų bei neįvykdė įstatymo leidėjo priskirtos funkcijos vykdyti teisingumą.

12Atsakovas BUAB „SNORAS Development“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą; skirti pareiškėjui A. G. 20 000 Lt baudą pusę sumos priteisiant BUAB „SNORAS Development“.

13Nurodo, kad taikos sutarties 8 punkte šalys įsipareigojo neatskleisti konfidencialios informacijos. Paaiškina, kad tokia informacija laikytina taikos sutarties turinys ir jos įgyvendinimo eiga, taip pat derybų dėl taikos sutarties metu šalių viena kitai atskleista informacija. Šalys šiuo punktu įsipareigojo neatskleisti tam tikros žinomos informacijos, tačiau nieko nesusitarė ir taikos sutartyje nenurodė apie papildomus UAB „SNORAS Development“ įsipareigojimus pareiškėjo atžvilgiu. Taip pat pažymi, kad civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012 BAB bankas SNORAS nebuvo dalyvaujančiu asmeniu, o UAB „SNORAS Development“ neturi jokių teisių ar įgalinimų prisiimti papildomus įsipareigojimus BAB banko SNORAS vardu. Suinteresuotas asmuo, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas taikos sutarties sudarymo metu buvo atstovaujamas advokato, daro išvadą, kad jis gavo visą reikiamą kvalifikuotą teisinę pagalbą, todėl negali teigti, kad buvo apgautas ar neteisingai suvokė taikos sutarties sąlygas. Teismas, įvertinęs taikos sutarties sąlygas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir ją patvirtino 2012 m. liepos 19 d. nutartimi. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjas privalo prisiimti atsakomybę ir riziką dėl atsiradusių neigiamų padarinių, kuriuos sukėlė neaiškūs ir taikos sutartyje nenurodyti susitarimai su asmenimis, kurie nebuvo įtraukti į civilinės bylos Nr. 2-4605-852/2012 nagrinėjimą. Kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog pareiškėjo reikalavimas atnaujinti procesą vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir negali būti vertinamas kaip nauja esminė aplinkybė, pareiškėjui turėtų būti skiriama bauda. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis faktą įrodo ir tai, kad BUAB „SNORAS Development“ administratorius gavo pareiškėjo 2013 m. spalio 17 d. prašymą, kuriuo prašo padidinti BUAB „SNORAS Development“ įsiskolinimą 208 581 Lt suma. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo pateiktas prašymas atnaujinti bylą nesant jokio pagrindo teikti prašymą atnaujinti procesą, atskirojo skundo pateikimas, prašymas bankroto byloje dėl kreditorinio reikalavimo padidinimo, patvirtina, kad pareiškėjas piktnaudžiavo proceso teisėmis, todėl teismas turėtų jam skirti maksimalią 20 000 Lt baudą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu.

17CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

18Naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe (įrodymu) apelianto nuomone yra tai, kad teismui nebuvo žinoma, jog šalių sudarytos taikos sutarties 8 punkte nustatančiame konfidencialumą, BAB banko SNORAS bankroto administratorius ir ieškovas A. G. susitarė apie tai, jog apeliantas bus įdarbintas banko personalo struktūrose.

19Pagal teismų praktiką, pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme atnaujinti procesą.

20Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodyta aplinkybė (įrodymas) negali būti laikoma naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe dėl trijų priežasčių. Pirma, sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad BAB bankas SNORAS civilinėje byloje Nr. 2-4605-852/2012 nebuvo byloje dalyvaujančiu asmeniu, o UAB „Snoras Development“ neturėjo jokių teisių ir įgalinimų prisiimti papildomus įsipareigojimus BAB banko SNORAS vardu. Dėl to reikšti prašymą atnaujinti procesą byloje, kurios šalys UAB „Snoras Development“ ir A. G. nėra teisinio pagrindo. Antra, jei apeliantui buvo kas nors pažadėta iki taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme, tai ši aplinkybė apeliantui negalėjo būti nežinoma bylos nagrinėjimo metu, kaip to reikalauja CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas. Trečia, apeliantas jokiais leistinais įrodymais nepagrindė, kad BAB banko SNORAS bankroto administratorius ir ieškovas A. G. susitarė apie tai, jog apeliantas bus įdarbintas banko personalo struktūrose (CPK 178 str.).

21Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti procesą, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, teismas nenustatė.

22Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo prašymas skirti ieškovui A. G. baudą atmestinas.

23Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, nustatęs, kad dalyvaujantis byloje asmuo piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, t. y., nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 20 000 Lt baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

24Bauda skirtina tik tais atvejais, kai iš byloje nustatytų aplinkybių galima vienareikšmiškai spręsti, kad asmuo yra nesąžiningas ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas yra akivaizdžiai nesąžiningas ir sąmoningai vilkina procesą. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių tokias aplinkybes. Vien tai, kad asmuo naudojasi savo procesine teise kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, savaime nelaikytina piktnaudžiavimu. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 straipsnis, garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas.

25Taip pat pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010)

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. A. G. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. pareiškėjo A. G.... 7. Teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, tikrino,... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 11. Pareiškėjas iš esmės nurodo tas pačias aplinkybes, išdėstytas prašyme... 12. Atsakovas BUAB „SNORAS Development“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 13. Nurodo, kad taikos sutarties 8 punkte šalys įsipareigojo neatskleisti... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl proceso atnaujinimo... 17. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 18. Naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe (įrodymu) apelianto nuomone yra... 19. Pagal teismų praktiką, pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai... 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodyta aplinkybė... 21. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 22. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo prašymas skirti... 23. Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, nustatęs, kad dalyvaujantis byloje... 24. Bauda skirtina tik tais atvejais, kai iš byloje nustatytų aplinkybių galima... 25. Taip pat pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį palikti...