Byla e2SP-14589-1070/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Gilius ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Delacona“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

32020 m. gegužės 26 d. teisme gautas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gilius ir Ko“ ir UAB „Delacona“ prašymas patvirtinti jų 2020 m. gegužės 21 d. sudarytą taikos sutartį.

4Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo atmetamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.983 straipsnyje pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos A. T. 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismas patvirtina taikos sutartį tuo atveju, jei nustato, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų.

6Nagrinėjamu atveju paduotame prašyme prašoma patvirtinti 2020 m. gegužės 21 d. sudarytą taikos sutartį. Susipažinus su prie pareiškimo pridėta taikos sutartimi, nustatyta, kad pateikta tvirtinti 2020 m. gegužės 22 d. taikos sutartis. Iš teismui pateiktos taikos sutarties matyti, kad skolininkė sutarties 1 punkte įsipareigoja skolą grąžinti iki 2020 m. birželio 5 d., tačiau taikos sutarties 1.1. punkte skolos grąžinimo terminą nurodo 2020 m. birželio 15 d. Nustačius šias aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir pati taikos sutartis pateikta su trūkumais, dėl kurių neįmanoma nustatyti tikrosios pareiškėjų valios (t. y. ar pareiškėjai padavė teismui tą sutartį, kurią siekia patvirtinti, koks yra skolininko įsipareigojimo vykdymo terminas).

7Teismas, įvertinęs pirmiau nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad byloje pateikta taikos sutartis negali būti patvirtinta supaprastinta tvarka, kadangi ši sutartis yra neaiški, yra abejonių dėl to, kad pareiškėjos padavė teismui tvirtinti būtent tą taikos sutartį, kurią siekė sudaryti ir patvirtinti civilinio proceso tvarka.

8Pareiškėjoms išaiškintina, kad teismo atsisakymas patvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį neatima iš jų teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo (CPK 582 straipsnio 11 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 582 straipsniu, teismas

Nutarė

10atmesti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Gilius ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Delacona“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

11Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai