Byla 2S-2113-436/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14530-775/2014 pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Valditė“, tretieji asmenys UAB „Univesa“, UAB „RA studija“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Valditė“ 14 972,55 Lt žalos atlyginimo ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-05-29 nutartimi panaikino 2013-03-25 Kauno apylinkės teismo sprendimą bei 2013-09-23 Kauno apygardos teismo nutartį ir perdavė bylą Kauno apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

6Kauno apylinkės teismas 2014-06-09 nutartimi ieškovei nustatė 14 dienų terminą patikslinti ieškinį, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kurioje nurodyta, jog nepagrįstos yra teismų išvados, kad už žalą tretiesiems asmenims yra atsakingas tik užsakovas, pirmosios instancijos teismas ir apeliacinės instancijos teismas nevertino, jog veikloje galbūt dalyvavo kiti asmenys – projektuotojas, statybos techninis prižiūrėtojas, nes ir jų veiksmai galėjo lemti žalos tretiesiems asmenims padarymą. Kasacinis teismas pažymėjo, jog nustačius, kad ginčo statybos rangos sutarčių vykdyme dalyvavo rangovas, projektuotojas, statybos rangos darbų techninis prižiūrėtojas, jie trauktini į bylą bendraatsakoviais ir, priklausomai nuo jų veiksmų, spręstina dėl jų atsakomybės dydžio. Pagal Statybos įstatymo 37 str. statinio projektuotojo ir rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, todėl jų draudikai įstatymo nustatyta tvarka taip pat trauktini į bylą.

7Ieškovo atstovo prašymu terminas ieškinio trūkumams pašalinti 2014-06-27 teisėjos rezoliucija buvo pratęstas iki 2014-07-14.

8Ieškovas teismui pateikė prašymą išreikalauti duomenis iš UAB „Valditė“ apie civilinės atsakomybės draudimą, kadangi pačiam ieškovui šių duomenų gauti nepavyko, o jų neturėdamas ieškovas negali patikslinti ieškinio. Iš atsakovo UAB „Valditė“ draudimo duomenys teisme gauti 2014-07-07.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad CPK 7 str. numato, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Ieškovas teismo nustatytu terminu ir netgi praėjus daugiau nei dviem savaitėms po nustatyto termino pabaigos nepatikslino ieškinio, nenurodė priežasčių, dėl kurių negalėjo pašalinti trūkumų, neprašė pratęsti termino patikslinto ieškinio pateikimui, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str.).

  1. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Nurodo, kad palikdamas ieškinį nenagrinėtu Kauno apylinkės teismas pažeidė procesinės teisės normas (CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 122 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovės atstovas 2014-06-25 ir 2014-06-26 prašymais prašė teismą pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, kadangi teismo nustatytu terminu ieškovė neturėjo galimybės pateikti teismui patikslintą ieškinį, kuriame byloje dalyvaujančiais asmenimis būtų nurodyti rangovo ir statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudikai. Ieškovės atstovas prašė teismą pratęsti terminą nenurodydamas konkrečios datos, nes nežinojo ir negalėjo žinoti per kokį laiką atsakovė UAB „Valditė“ įvykdys teismo įpareigojimą pateikti duomenis apie savo civilinės atsakomybės draudiką.

13Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad rezoliucija terminą pratęsė iki 2014-07-14. Apie šią teismo rezoliuciją ieškovės atstovas nebuvo informuotas ir nežinojo, kad teismas pratęsė terminą ieškinio trūkumams pašalinti iki 2014-07-14.

14Teismas nutartyje nepagrįstai teigia, kad 2014-07-14 išsiuntė ieškovės atstovui faksu duomenis apie UAB „Valditė“ civilinės atsakomybės draudiką. CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad procesiniame dokumente turi būti nurodytas būdas, kuriuo dalyvaujančiam byloje asmeniui turėtų būti įteikiami procesiniai dokumentai. Apie advokato veikloje naudojamą elektroninio pašto adresą ieškovės atstovas teismui pranešė pateikdamas 2014-06-25 ir 2014-06-26 prašymus. Šių prašymų įžanginėse dalyse pateikti ieškovės atstovo kontaktiniai duomenys. Duomenų apie advokato veikloje naudojamą faksą ieškovės atstovas teismui nepateikė, kadangi ieškovės atstovas advokato veikloje nenaudoja fakso. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad teismo 2014-07-14 siųsti dokumentai ieškovės atstovui nebuvo įteikti.

15Pagal CPK 122 straipsnio 1 dalį procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą ir asmenį, kuriam galima juos įteikti, arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Ieškovės atstovas, pateikdamas duomenis apie advokato kontoros adresą, bei veikloje naudojamo elektroninio pašto adresą, pranešė teismui apie pageidavimą gauti procesinius dokumentus – paštu arba elektroniniu paštu. Ieškovės atstovas aktyviai naudojasi Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo teikiamomis paslaugomis (2014-06-25 ir 2014-06-26 prašymus ieškovės atstovas teismui pateikė naudodamasis Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo teikiamomis paslaugomis), todėl teismo siunčiami dokumentai ieškovės atstovui galėjo būti įteikiami per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad teismo 2014-07-14 siųsti dokumentai ieškovės atstovui neįteikti. Atkreiptinas teismo dėmesys į reikšmingą aplinkybę, kad siunčiant dokumentus faksu aparatas pateikia ataskaitą apie siunčiamo dokumento pristatymą adresatui. Kadangi ieškovės atstovas faksu nesinaudoja, siuntimui teismo naudotas fakso aparatas turėjo ataskaitoje pažymėti, jog duomenys nebuvo išsiųsti gavėjui.

16Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 122 straipsnio 1 dalį.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

20Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

21Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar teisiškai pagrįsta pirmosios instancijos teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartis, kuria apeliantės procesinis dokumentas – ieškinys paliktas nenagrinėtas.

22Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pagal apeliantės ieškinį, 2014 m. birželio 9 d. nutartimi nustatė 14 dienų terminą patikslinti ieškinį.

23Ieškovo atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas 2014-06-25 ir 2014-06-26 pateikė teismui prašymus pratęsti terminą patikslintam ieškiniui pateikti, ir išreikalauti iš UAB „Valditė“ (rangovo) duomenis apie jos civilinę atsakomybę įvykio metu apdraudusį draudiką.

24Bylą nagrinėjančios teisėjos 2014-06-27 rezoliucijomis ieškovės atstovo prašymai buvo patenkinti – terminas patikslintam ieškiniui pateikti pratęstas iki 2014-07-14, iš atsakovės atstovo pareikalauti ieškovės prašomi duomenys.

25Teismo rezoliucijos – tai proceso metu teismo priimti dokumentai (CPK 116 str. 1 d.). Pagal CPK 116 str. 2 d. visi teismo procesiniai dokumentai yra surašomi, priimami ir įteikiami šio Kodekso nustatyta tvarka.

26Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas bei patvirtintas procesinis veiksmas, kuriuo teismas siūlo adresatui susipažinti su pateikiamo dokumento turiniu. Procesinių dokumentų įteikimas civiliniame procese sukelia daug reikšmingų procesinių padarinių. Tam, kad procesinis įteikimas būtų teisėtas ir sukeltų atitinkamus teisinius padarinius, būtina atlikti teisėtą įteikimo procedūrą ir nustatyta tvarka patvirtinti įteikimą. CPK 117 str. 1 d. nustatyta, kad teismas procesinius dokumentus įteikia registruotąja pašto siunta, per antstolius, pasiuntinių teikėjus, kitais šiame Kodekse nurodytais būdais.

27Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas apie 2014 m. birželio 27 d. priimtas rezoliucijas ieškovės atstovo advokato Tado Dumbliausko neinformavo (CPK 118 str. 1 d.). Iš LITEKO duomenų matyti, kad ieškovės atstovas minėtus prašymus teismui pateikė per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. 2014-06-25 pateikto dokumento procese LITEKO sistemoje yra įrašyta pastaba, kad terminas patikslintam ieškiniui pateikti pratęstas iki 2014-07-14. Tačiau ši pastaba LITEKO išorės vartotojams, tarp jų ir nagrinėjamos bylos ieškovės atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui nematoma, nes byla nėra elektroninė. Taip pat sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad ieškovės atstovui nebuvo įteikti iš UAB „Valditė“ išreikalauti duomenys apie pastarojo civilinės atsakomybės draudiką, be kurių pateikti patikslintą ieškinį neįmanoma.

28Skundžiamojoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šie duomenys ieškovės atstovui buvo išsiųsti faksu 2014-07-14. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų minėtų duomenų išsiuntimą advokatui Tadui Dumbliauskui faksu ar kitu būdu.

29Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą, neteisingai taikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 338 str.) ir perduoti ieškinio trūkumų šalinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

31Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti.

32Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio atsakovui UAB „Valditė“, tretieji asmenys UAB „Univesa“, UAB „RA studija“ dėl nuostolių atlyginimo, trūkumų šalinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo... 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-05-29 nutartimi panaikino 2013-03-25... 6. Kauno apylinkės teismas 2014-06-09 nutartimi ieškovei nustatė 14 dienų... 7. Ieškovo atstovo prašymu terminas ieškinio trūkumams pašalinti 2014-06-27... 8. Ieškovas teismui pateikė prašymą išreikalauti duomenis iš UAB... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi ieškinį paliko... 10. Atskiruoju skundu ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovas advokatas... 11. Nurodo, kad palikdamas ieškinį nenagrinėtu Kauno apylinkės teismas... 12. Ieškovės atstovas 2014-06-25 ir 2014-06-26 prašymais prašė teismą... 13. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad rezoliucija terminą pratęsė iki... 14. Teismas nutartyje nepagrįstai teigia, kad 2014-07-14 išsiuntė ieškovės... 15. Pagal CPK 122 straipsnio 1 dalį procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio... 16. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 20. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 21. Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar teisiškai pagrįsta pirmosios instancijos... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 23. Ieškovo atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas 2014-06-25 ir 2014-06-26... 24. Bylą nagrinėjančios teisėjos 2014-06-27 rezoliucijomis ieškovės atstovo... 25. Teismo rezoliucijos – tai proceso metu teismo priimti dokumentai (CPK 116... 26. Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas bei... 27. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas apie 2014 m. birželio 27 d.... 28. Skundžiamojoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šie... 29. Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti.... 32. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio atsakovui UAB „Valditė“,...