Byla e2-12026-892/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Ieva Pluirienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41. Ieškovas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. B. 2 634,72 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikšta ieškinį, prašė priimti sprendimą už akių.

52. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka asmeniškai (CPK 123 straipsnio 1 dalis). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

73. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

84. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. vasario 19 d. atsakovas, Vilniaus teritorinė darbo birža (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toliau – ieškovė) ir UAB „Toza“ sudarė Trišalę profesinio mokymo sutartį Nr. NAKD/TMS/2-146 (toliau – Sutartis). Minėtos sutarties pagrindu atsakovas įsipareigojo užbaigus profesinį mokymą sudaryti su darbdaviu darbo sutartį Sutarties 4 punkte nurodytomis sąlygomis, t.y. įsidarbinti vairuotoju. Atsakovas šio įsipareigojimo neįvykdė (sutarties 9.3. papunktys). Bylos duomenimis, ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 7.1. papunkčiu, 2016 m. vasario 19 d. išdavė atsakovui Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą, kurio II dalies 2.2.1. papunkčiu įsipareigojo sumokėti 870,00 Eur profesinio mokymo teikėjui - UAB „ADP1LIS“ už atsakovui suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal sunkvežimio, sunkvežimio su priekaba vairuotojo mokymo programą (C, CE kategorijos), taip pat vadovaudamasis Sutarties 7.1. papunkčiu, ieškovas 2016 m. kovo 10 d. išdavė atsakovui mokymo kuponą, kurio II dalies 2.2.1. papunkčiu įsipareigojo sumokėti 1 120,00 Eur profesinio mokymo teikėjui - UAB „ADPILIS“ už atsakovui suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programą. Atsakovui buvo suteikta profesinio mokymo paslauga, t. y. pagal profesinio mokymo teikėjo ieškovui pateiktą 2016 m. balandžio 4 d. sąskaitą faktūrą profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 870,00 Eur., pagal 2016 m. gegužės 2 d. sąskaitą faktūrą – 1 120,00 Eur. Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2. papunkčiu, sumokėjo atsakovui stipendiją, t.y. 439,00 Eur., 7.3. papunkčiu, sumokėjo atsakovui už sveikatos tikrinimo išlaidas, t.y. 17,03 Eur ir kelionės išlaidas, t.y. 188,69 Eur. Taigi, ieškovas iš viso patyrė 2 634,72 Eur profesinio mokymo išlaidų. Užimtumo tarnyba 2017 m. rugpjūčio 29 d. išsiuntė atsakovui pretenziją, kuria informavo atsakovą, jog jis nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų – Sutarties 9.3. papunktyje nustatyto įsipareigojimo įsidarbinti, todėl sutartis buvo nutraukta ir atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 9.5. papunkčiu, įpareigotas atlyginti ieškovei jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu. Atsakovas gavęs pretenziją, išreiškė norą skolą grąžinti dalimis, todėl 2017 m. spalio 16 d. buvo sudarytas susitarimas dėl patirtų profesinio mokymo išlaidų atlyginimo, tačiau susitarimo atsakovas nevykdė, nesumokėjo nei vienos įmokos.

95. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.63 straipsnio 2 dalį nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. Tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos sutarties 9.5 papunktį atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovui visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 9.1 – 9.4 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme, ir nesant Įstatyme nustatytos išimties. Svarbių priežasčių, dėl kurių atsakovas nevykdė Sutarties9.1 – 9.4 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, teismas nenustatė. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nėra atlyginęs ieškovui jo patirtų išlaidų, atsakovui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų (CPK 178 straipsnis). Todėl ieškovo reikalavimai yra tenkinami ir ieškovui iš atsakovo priteistina 2 634,72 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu.

106. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 634,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

117. Pateikiant ieškinį, ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo buvo atleistas, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistinos 59,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

128. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonės kodas 190766619, naudai 2 634,72 Eur (du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt keturis eurus 72 ct) išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, 5 (penkių) procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą (2 634,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 59,00 Eur (penkiasdešimt devynis eurus ir 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjus minėtą sumą, teismui (raštinei) būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Atsakovas turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai