Byla 2A-286/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, ieškovui R. B. , dalyvaujant ieškovo atstovams adv. Vitoldui Kumpai, adv. Rūtai Pumputienei, atsakovo atstovui Algimantui-Romualdui Astaškai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis aitvaras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-593-43/2006 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Verslo žinios“, R. B. ir V. N. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Naujasis aitvaras“ (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos leidiniai“) dėl autoriaus teisių, prekių ir paslaugų ženklo savininko teisių, dalykinės reputacijos pažeidimo, neteisėto fizinio asmens atvaizdo panaudojimo reklamoje ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai UAB ,,Verslo žinios“, R. B. ir V. N. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Naujasis aitvaras“: 1) ieškovo V. N. naudai 15 000 Lt kompensaciją už autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimą; 2) ieškovo UAB „Verslo žinios“ naudai 20 000 Lt kompensaciją už autoriaus turtinių teisių pažeidimą; 3) ieškovo UAB „Verslo žinios“ naudai 25 000 Lt dėl ieškovo dalykinei reputacijai ir geram vardui padarytos žalos dėl ieškinyje nurodytos laikraščio „Vakaro žinios“ reklamos, kuria pažeidžiamos UAB „Verslo žinios“ prekių ženklo savininko teisės, susijusios su prekių ir paslaugų ženklu VERSLO ŽINIOS w fig; 4) ieškovo R. B. naudai 5 000 Lt kompensaciją už teisės į atvaizdą pažeidimą; 5) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai nurodė, kad ieškovas UAB „Verslo žinios“ rengia ir leidžia laikraštį „Verslo žinios“, ieškovas yra Valstybiniame patentų biure įregistruoto prekių ir paslaugų ženklo VERSLO ŽINIOS savininkas. Ieškovas dizaineris V. N. pagal ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ užsakymą yra sukūręs laikraščio „Verslo žinios“ originalų informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizainą. Ieškovas R. B. yra ieškovo UAB „Verslo žinios“ generalinis direktorius ir laikraščio „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius. AB „Lietuvos paštas“ 2004 m. gegužės 7 d., įdėjęs į laikraštį „Verslo žinios“, išplatino laikraščio „Vakaro žinios“ reklamą, kurios užsakovas yra atsakovas. Ši reklama yra neteisėta ir pažeidžia šias ieškovų teises: ieškovo V. N. asmenines autoriaus neturtines teises į laikraščio „Verslo žinios“ informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizainą, ieškovo UAB „Verslo žinios“ autoriaus turtines teises į laikraščio „Verslo žinios“ informacinės medžiagos išdėstymo dizainą, ieškovo UAB „Verslo žinios“ teisę į prekių ženklą VERSLO ŽINIOS ir ieškovo R. B. teisę į atvaizdą. Taip pat ši reklama pažeidžia ieškovo UAB „Verslo žinios“ dalykinę reputaciją ir yra neteisėtas atsakovo nesąžiningos konkurencijos veiksmas, siekiant pasinaudoti ieškovės komercine reputacija. Atsakovas laikraščio „Vakaro žinios“ 2004 m. gegužės 7 d. specialiajame priede nuplagijavo laikraščio „Verslo žinios“ dizainą, nenurodė originalaus dizaino autoriaus bei negavo sutikimo dėl pakeitimų dizaine atlikimo. Kadangi ieškovas UAB „Verslo žinios“ yra turtinių autoriaus teisių į laikraščio „Verslo žinios“ informacinės medžiagos išdėstymo dizainą savininkas, laikraščio „Verslo žinios“ dizaino nuplagijavimas pažeidė ir ieškovo teises. Atsakovas neteisėtoje lyginamojoje reklamoje panaudojo pagrindinį skiriamąjį registruoto ieškovo UAB „Verslo žinios“ prekių ženklo elementą, taip suklaidindama skaitytojus. Be to, atsakovas be ieškovo R. B. sutikimo laikraščio „Vakaro žinios“ specialiajame priede panaudojo jo atvaizdą, minėjo jo vardą bei pavardę. Visais šiais veiksmais atsakovas stengėsi diskredituoti laikraštį „Verslo žinios“ bei sudominti jo skaitytojus laikraščiu „Vakaro žinios“.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš UAB „Naujasis aitvaras“: 1) V. N. naudai 15 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą dėl autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimo, 2) UAB „Verslo žinios“ naudai 20 000 Lt kompensaciją už autoriaus turtinių teisių pažeidimą ir 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą dėl dalykinės reputacijos ir gero vardo bei prekių ženklo Verslo Žinios w fig., registracijos Nr. 26339, savininko teisių pažeidimo, 3) R. B. naudai 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą už teisės į atvaizdą pažeidimą, 4) UAB „Verslo žinios“ naudai 1 950 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 4 843,20 Lt išlaidų advokatų pagalbai apmokėti, iš viso – 6 793,20 Lt, 5) į valstybės biudžetą 21,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

6Teismas, remdamasis Lietuvos grafinio dizaino asociacijos išvada, konstatavo, kad laikraščio ,,Vakaro žinios specialusis leidinys“ informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizainas yra iš esmės kopija laikraščio ,,Verslo žinios“ informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizaino, padarytas nenurodant originalaus dizaino autoriaus ir negavus jo sutikimo dėl dizaino pakeitimo, todėl sprendė, kad leidinyje ,,Vakaro žinios specialusis leidinys“ panaudotas laikraščio ,,Verslo žinios“ informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizainas pažeidė ieškovo V. N. autoriaus neturtines teises (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1-3 p.). Teismas, atsižvelgęs į aplinkybę, kad atsakovo turtinė padėtis yra labai gera, bei tai, kad ieškovo prašoma priteisti suma atitinka sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijus, ieškovui V. N. priteisė 15 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

7Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovai V. N. ir UAB ,,Verslo žinios“ 2001 m. kovo 1 d. autorinės sutarties 2 straipsnyje susitarė, kad autorinė teisė (tiek turtinės autoriaus teisės, tiek neturtinės) į kūrinius, publikuojamus leidiniuose, kaip į visumą, priklauso ieškovui UAB ,,Verslo žinios“, o į kūrinius, įtrauktus į šiuos leidinius, autorinės asmeninės neturtinės teisės priklauso autoriui, sprendė, kad leidinyje ,,vakaro žinios specialusis leidinys“ be ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ sutikimo panaudotas ,,Verslo žinios“ informacinės medžiagos išdėstymo dizainas pažeidė ieškovo, kaip turtinių autoriaus teisių į laikraščio ,,Verslo žinios“ informacinės medžiagos išdėstymo dizainą savininko teises, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti nuostolius. Teismas nurodydamas, kad ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ prašoma priteisti iš atsakovo kompensacija sudaro mažiau nei šeštadalį įstatymo nustatyto maksimalaus kompensacijos dydžio, iš atsakovo ieškovui UAB ,,Verslo žinios“ priteisė 20 000 Lt kompensaciją už autoriaus turtinių teisių pažeidimą. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad leidinio ,,Vakaro žinios specialusis leidinys“ 10-ajame puslapyje panaudotas ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ registruotas prekių ženklas Verslo žinios w fig, reg. Nr. 26339, ieškovas sutikimo atsakovui panaudoti nurodytą prekių ženklą nedavė, o Konkurencijos taryba 2005 m. sausio 20 d. nutarimu dėl UAB ,,Naujasis aitvaras“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams pripažino UAB ,,Naujasis aitvaras“ skleistą reklamą ,,Lyderių laikraštis – Verslo žinios“, ,,Laikraščių lyderis – Vakaro žinios“ neleidžiama lyginamąja reklama ir už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą skyrė atsakovui administracinę nuobaudą, kurios atsakovas įstatymų nustatyta tvarka neskundė, konstatavo, kad laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklama pažeidė ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ teises bei įstatymų saugomus interesus. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad R. B. vardas, pavardė bei atvaizdas panaudoti straipsnyje, menkinančiame ieškovo dalykinę reputaciją, konstatavo, kad laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklama pažeidė ieškovo R. B. teisę į atvaizdą ir priteisė iš atsakovo ieškovui 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Teismas pripažino, kad atsakovas, išplatindamas reklaminį leidinį ,,Vakaro žinios specialusis leidinys“, atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, diskredituodamas ir menkindamas ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ vardą, prekių ženklą, laikraštį ,,Verslo žinios“, pažeisdama ieškovo dalykinę reputaciją, todėl iš atsakovo ieškovui UAB ,,Verslo žinios“ priteisė 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

8Atsakovas UAB ,,Naujasis aitvaras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovų solidariai 1 950 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą. nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas, pripažinęs informacinės medžiagos išdėstymą dizainu, spręsdamas ginčą, turėjo remtis ne Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, o Dizaino įstatymu, kuris nustato dizaino teisinę apsaugą, dizaino registracijos ir naudojimo tvarką. Pagal šį įstatymą dizainerio teisės ginamos tik tuo atveju, jei dizainas įregistruotas Lietuvos respublikos dizaino registre. Tik įregistruoto dizaino savininkas turi išimtinę teisę leisti ar drausti gaminti dizaino kopijas (DĮ 4 str., 36 str.). Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos grafinio dizaino asociacijos valdybos pirmininko Audriaus Klimo raštu, nes raštas yra nekonkretus, paviršutiniškas, jame nenurodyta, su kokiu laikraščio ,,Verslo žinios“ numeriu buvo lyginamas specialusis leidinys ,,Vakaro žinios“ ir kodėl to specialaus leidinio nepalygino su laikraščio ,,Vakaro žinios“ bet kokiu kitu numeriu. Išvada, kad popieriaus spalva, faktūra ir popieriaus tankis identiški, yra keista, kadangi tokios spalvos ir tokio tankio popierius gaminamas gamyklose, juo naudojasi dauguma spaustuvių ir tai nėra dizainerio kūrybos rezultatas. Dizainerio V. N. autoriaus asmeninės teisės į ,,Verslo žinios“ informacijos išdėstymo dizainą nebuvo pažeistos, kadangi jis tokių teisių neturėjo, o 15 000 Lt priteista nepagrįstai, nesivadovaujant veikiančiais įstatymais.
  2. Teismas nepagrįstai ieškovui UAB ,,Verslo žinios“ priteisė 20 000 Lt kompensaciją už autoriaus teisių pažeidimą, nes, kaip paminėta aukščiau, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad yra įregistravęs informacinės medžiagos išdėstymo dizainą Lietuvos Respublikos dizaino registre, neįrodė, kad teisę į tokį dizainą turi V. N. , todėl ieškovas UAB ,,Verslo žinios“ jokių teisių pagal 2001 m. kovo 1 d. sutartį neįgijo.
  3. Teismas nepagrįstai pripažino, kad specialiojo leidinio ,,Vakaro žinios“ 10-ajame puslapyje įdėta lyginamoji reklama ir panaudotas UAB ,,Verslo žinios“ registruotas prekių ženklas, kadangi registruotas ženklas ,,Verslo žinios“ visiškai skiriasi nuo specialiojo leidinio ,,Vakaro žinios“ 10-ajame puslapyje pavaizduotos skiautelės su dienraščio pavadinimu, į ką atsakovas ir atkreipė dėmesį. Skiriasi raidžių v, z, e, ž, i šriftai, prekių ženklo geometrija, kas įrodo, kad UAB ,,Verslo žinios“ įregistravo ne tokį ženklą, kurį naudojo. Tai įrodo, kad atsakovas įregistruoto prekių ženklo nenaudojo lyginamajai reklamai. 10-ajame puslapyje apskritai nekalbama apie jokias paslaugas ar prekes, atsakovas neskatina jokių prekių įsigyti ar naudotis paslaugomis. Šis puslapis tik grafinė iliustracija tiriamajam straipsniui ,,Ko nesugeba ,,Verslo žinios“, padaro ,,Vakaro žinios“, kur kritikuojamos ,,Verslo žinios“. Apeliantas teigia, kad Konkurencijos tarybos nuobaudos neskundė teismui todėl, kad nutarime Nr. 28-2 konstatuota, jog esminė žala dėl netvarkingai atrodančios ,,Verslo žinios“ skiautelės panaudojimo straipsnio iliustracijai nepadaryta. Teismas, priteisdamas UAB ,,Verslo žinios“ 25 000 Lt už neesminę žalą, kurios ieškovas net nebandė įrodyti, nesivadovavo sąžiningumo, protingumo, teisingumo kriterijais, kaip tai numato CK 1.5 straipsnio 4 punktas bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika (civ. byla Nr. 3K-3-66/2005).
  4. Teismas nepagrįstai pripažino, kad atsakovas pažeidė R. B. teisę į atvaizdą ir priteisė jam 5 000 Lt, kadangi R. B. yra viešas asmuo - UAB ,,Verslo žinios“ direktorius valdytojas, laikraščio ,,Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius. Jo fotografija įdėta prie tiriamojo straipsnio 11-ajame puslapyje buvo išplatinta Eltos, ką atsakovas ir nurodė. Kadangi straipsnyje, prie kurio buvo įdėta R. B. nuotrauka, yra kritikuojamas dienraščio ,,Verslo žinios“ žurnalistų nerūpestingai sudarytas klaidingas trijų šimtų didžiausių Lietuvos įmonių sąrašas, viešo asmens fotografijos išspausdinimas su ironišku užrašu ,,Vakaro žinios“ nuolat taiso ,,Verslo žinių“ vyr. redaktoriaus R. B. klaidas“ ir pateisinamas, ir paaiškinamas, nes skaitytojas turi teisę žinoti, kaip atrodo asmuo, atsakingas už redakcijos klaidas. ,,Vakaro žinios“ tiek pagrindiniame numeryje, tiek prieduose turi teisę spausdinti tiriamuosius, kritikuojamuosius straipsnius apie bet kuriuos asmenis, tarp jų ir UAB ,,Verslo žinios“. To nedraudžia Visuomenės informavimo įstatymo 5 straipsnis, CK 2.24, 2.22 straipsniai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (civ. bylos Nr. 3-K3-42/2005, 3K-7-130/2000) yra nurodęs, kad viešieji asmenys turi būti pakantūs kritikai.
  5. Teismas peržengė byloje pareikštus reikalavimus, sprendimo motyvuojančioje dalyje konstatavęs, kad atsakovas UAB ,,Naujasis aitvaras“ atliko nesąžiningus konkurencijos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, pažeisdamas ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ dalykinę reputaciją, kadangi ieškovas R. B. ir UAB ,,Verslo žinios“ nereikalavo pripažinti, kad informacija, paskelbta tiriamuosiuose straipsniuose, neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, pakenkė jo leidinio dalykinei reputacijai ir šio klausimo teismas nenagrinėjo.
  6. Teismas, paskelbdamas sprendimą be motyvų, pažeidė CPK 268 ir 269 straipsnius.

9Ieškovų atstovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovų UAB ,,Verslo žinios“ reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo bei V. N. reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, netinkamai taikė ATGTĮ 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Dizaino įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 4 ir 36 straipsnių nuostatas. Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Visų pirma ieškovai reikalavimus priteisti turtinę bei neturtinę žalą kildina iš autoriaus teisių pažeidimo ir reikalavimus reiškia ATGTĮ 4 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 80 ir 79 straipsnių pagrindu.

12Pagal ATGTĮ 4 straipsnio 2 dalies 10 punktą (2003 m. ATGTĮ Nr. IX-1355 red.) autorių teisių objektu yra taikomosios dailės kūriniai ir kūriniai, neužregistruoti kaip pramoninis dizainas. Tai reiškia, kad ATGTĮ 4 straipsnio 2 dalies 10 punkte buvo numatyta išimtis, kad, kūrinį užregistravus kaip pramoninį dizainą, jis nebėra autorių teisių apsaugos objektu, ir tokio kūrinio atžvilgiu yra taikomos teisės normos, reglamentuojančios pramoninio dizaino apsaugą. Šioje byloje ginčas vyksta dėl kūrinio, kuris nėra užregistruotas kaip pramoninis dizainas.

13Ieškovai ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo grindžia šiomis faktinėmis aplinkybėmis: ieškovas V. N. pagal 1996 m. spalio 1 d. autorinę sutartį sukūrė laikraščio ,,Verslo žinios“ originalų informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizainą ir sutartimi savo turtines teises perdavė UAB ,,Verslo žinios“ (b. l. 84, 87, t. 1); atsakovas 2004 m. gegužės 7 d. išplatino laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklamą ,,Special edition“ (b. l. 26, t. 1); laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklamoje nuplagijavo laikraščio ,,Verslo žinios“ informacinės ir grafinės medžiagos išdėstymo dizainą, kurį sukūrė dizaineris (ieškovas) V. N. , nenurodant originalaus dizaino autoriaus V. N. ir negavus sutikimo dėl pakeitimų dizaine atlikimo.

14Atsakovas teigia, kad dizainas, kurį ieškovai laiko autorių teisių objektu, pagal šiuo metu galiojančio ATGTĮ 4 straipsnio 2 dalį nėra autorių teisių objektas, nes nėra originalus, be to, informacinės medžiagos išdėstymo dizainas yra procesas, veiklos metodas, koncepcija ir nėra pagal ATGTĮ 5 straipsnį autorių teisių saugomas objektas.

15Atsakovas laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklaminį leidinį išplatino 2004 m. gegužės 7 d. Tuo metu autorių teisių apsaugą reglamentavo 2003 m. kovo 5 d. ATGTĮ. Taigi sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, taikomos 2003 m. ATGTĮ normos, reglamentuojančios autorių teises. ATGTĮ 4 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad autorių teisių objektas yra originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštos kūrybinės veiklos rezultatas. Šis įstatymas dizainą, neužregistruotą kaip pramoninį dizainą, priskyrė prie autoriaus teisių objektų (ATGTĮ 4 str. 2 d. 10 p.). Dizaino įstatymas (2002 m. įstatymo red. Nr. IX-1181) taip pat numatė, kad pagal Dizaino įstatymą įregistruotas dizainas taip pat gali būti saugomas pagal autorių teisę, jeigu jis išreikštas kokia nors objektyvia forma (Dizaino įstatymo 4 str. 3 d.). Dizainas, dėl kurio šioje byloje vyksta ginčas, įregistruotas nebuvo. Dizaino įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad dizainas - tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos. Laikraščio ,,Verslo žinios“ dizainą, dėl kurio vyksta ginčas, pagal autorinę sutartį sukūrė ieškovas V. N. . Laikraščio ,,Verslo žinios“ tituliniame lape raudoname logotipo fone geltonos spalvos rodyklė rudos spalvos apvade (puslapio dešinėje pusėje), grafikai rudame fone su raudonais taškais linijos lūžio vietoje, grafikus rėmina gelsvos spalvos fonas, kuriame įkomponuotas šriftas su datomis ir duomenimis. Puslapio kairėje pusėje gelsvos spalvos rodyklės pavaizduotos tūryje ir įkomponuotos ant skritulio, pavaizduoto tūryje, rodyklėje talpinami duomenys. Spalvų derinys yra parinktas taip, kad derėtų prie švelniai rudo atspalvio popieriaus, ant kurio yra spausdinamas laikraštis ,,Verslo žinios“. Vaizdas, kurį sudaro linijos, spalvos, grafikai, rodyklės, ir yra laikraščio ,,Verslo žinios“ titulinio puslapio dizainas. Apeliantas teigia, kad dizainas, dėl kurio tarp šalių vyksta ginčas, yra procesas, veiklos metodas, koncepcija, todėl nėra autorinių teisių objektas. Dėl jau aptartų argumentų laikraščio ,,Verslo žinios“ pirmojo puslapio vaizdas yra dizainas, todėl nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad tai yra procesas, veiklos metodas ar koncepcija. Linijų, rodyklių, grafikų, spalvų visuma, sukurianti atitinkamą vaizdą, nėra nei procesas, nei veiklos metodas ar koncepcija. Šis ieškovo sukurtas laikraščio ,,Verslo žinios“ dizainas (vaizdas) įgijo objektyvią formą, kai jis buvo panaudotas išleidus laikraštį ,,Verslo žinios“, t. y. kai jį galėjo suvokti ir atgaminti kiti asmenys.

16ATGTĮ gina autorių asmenines neturtines teises (ATGTĮ 14 str.). Ieškovas V. N. teigia, kad atsakovas laikraštyje ,,Vakaro žinios“ nuplagijavo jo dizainą, sukurtą laikraščiui ,,Verslo žinios“. Savo teiginį grindžia ne tik savo paaiškinimais, bet ir Lietuvos grafinio dizaino asociacijos išvada. Lietuvos grafinio dizaino asociacija 2004 m. birželio 22 d. valdybos posėdyje konstatavo, kad laikraščio ,,Verslo žinios“ ir dienraščio ,,Vakaro žinios special edition“ dizaino elementai yra tapatūs arba beveik tapatūs (b. l. 28, t. 1). Nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą, ar atsakovas nuplagijavo ieškovo dizainą, reikalinga išanalizuoti ieškovo laikraščio ,,Verslo žinios“ dizaino ir atsakovo laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklaminio leidinio ,,Vakaro žinios special edition“ panaudoto dizaino linijas, spalvas, grafikus, rodykles ir kitus požymius. Kaip jau buvo anksčiau aptarta, laikraštis ,,Verslo žinios“ yra spausdinamas ant rudo atspalvio popieriaus. Ieškovas V. N. nurodė, kad laikraščiui ,,Verslo žinios“ dizaino spalvos yra parinktos atsižvelgiant į popieriaus spalvą. Laikraštis ,,Vakaro žinios“ yra spausdinamas ant baltos spalvos popieriaus. Tuo tarpu 2004 m. gegužės 7 d. laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklaminis leidinys ,,Special edition“ buvo atspausdintas ant tokios pat spalvos, kaip ir laikraščio ,,Verslo žinios“, popieriaus, ir buvo parinktos tokios pat spalvos kaip ir ieškovo sukurtame dizaine. Laikraščio ,,Vakaro žinios“ leidinyje ,,Special edition“ logotipo fone panaudota rodykle geltoname fone, kaip ir laikraščio ,,Verslo žinios“ logotipo fone. Atsakovas panaudojo grafikus ir spalvas, kaip ir ieškovo laikraštyje: rudame fone grafikai yra raudonos spalvos, grafikus rėmina gelsvos spalvos fonas, kuriame įkomponuotas šriftas su duomenimis; gelsvos spalvos rodyklės patalpintos ant skritulio, kaip ir ieškovo dizaine, skrituliai yra tokios pat spalvos, kaip ir ieškovo. Vidiniuose puslapiuose panaudotos serifinis šriftas rubrikų pavadinimams, pilkos spalvos, virš jo sanserifiniu spaustu šriftu užrašas ,,Vakaro žinios“, kaip ir ieškovo dizaine. Ši šriftų kompozicija yra dalinama į dvi dalis juoda linija, kaip ir ieškovo.

17Taigi išanalizavus atsakovo minėtus laikraščio reklamos elementus – spalvas, linijas, rodykles, grafikus, skritulius, šriftų pasirinkimus, jų dydžius, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad laikraščio ,,Vakaro žinios“ leidinio ,,Special edition“ vaizdas yra sudarytas iš tapačių arba beveik tapačių ieškovo laikraščio ,,Verslo žinios“ aptarto vaizdo (dizaino) elementų.

18ATGTĮ gina autoriaus neturtines teises (ATGTĮ 14 str.). Neturtinės autoriaus teisės neperduodamos kitiems asmenims, be autoriaus sutikimo negalima naudoti, keisti, iškraipyti kūrinio turinio, kiti asmenys neturi teisės bet kokiu kitokiu būdu kėsintis į kūrinį, jeigu tai pažeis autoriaus garbę ar reputaciją. Atsakovas nėra gavęs ieškovo V. N. sutikimo dėl pakeitimų dizaine atlikimo (ATGTĮ 14 str. 1 d. 3 p.). Asmuo, pažeidęs autorių neturtines teises, privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydį nustato teismas (ATGTĮ 80 str.). Pirmosios instancijos teismas ieškovui V. N. priteisė 15 000 Lt dydžio neturtinę žalą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo turtinė padėtis yra labai gera. Pats atsakovas 2004 m. gegužės 7 d. laikraščio ,,Vakaro žinios“ leidinyje ,,Special edition“ pateikė duomenis, kad jo laikraštis yra šalies dienraščių lyderis ir jo tiražas išaugo iki milijoninės auditorijos. Todėl žalos dydis, kurį nustatė teismas, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijams, todėl nėra pagrindo priteistą 15 000 Lt sumą mažinti.

19Autorius savo turtines teises autorine sutartimi gali perduoti kitiems asmenims (ATGTĮ 98 str. 1 d., 39 str. 1 ir 2 d.). Ieškovas V. N. 2001 m. kovo 1 d. autorine sutartimi (b. l. 8, t. 1) autoriaus turtines teises perdavė UAB ,,Verslo žinios“. Taigi UAB ,,Verslo žinios“ autorinės sutarties pagrindu yra turtinių teisių turėtojas ir remiantis ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, turi išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ir būdu, ar kitaip perdirbti kūrinį. Tokiu būdu laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklaminiame leidinyje panaudotas laikraščio ,,Verslo žinios“ dizainas be ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ sutikimo pažeidė jo turtines teises ir todėl ieškovas turi teisę reikalauti kompensacijos už padarytus nuostolius. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad, V. N. neįregistravus dizaino Lietuvos Respublikos dizaino registre, jis negalėjo UAB ,,Verslo žinios“ suteikti licencijos į neįregistruotą dizainą, todėl UAB ,,Verslo žinios“ negali reikalauti nuostolių kompensacijos. Ieškovas reikalavimą kompensuoti nuostolius reiškia ne Dizaino įstatymo normų pagrindu, o ATGTĮ normų pagrindu. ATGTĮ nekelia reikalavimo įregistruoti kūrinį, šiuo atveju dizainą, specialiame registre. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas 20 000 Lt kompensaciją už autorių turtinių teisių pažeidimą nesivadovavo protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė į kokias aplinkybes atsižvelgia ir, nustatydamas kompensacijos dydį, vadovavosi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais.

20Reklamos įstatymas draudžia be fizinio asmens sutikimo reklamoje minėti jo vardą, pavardę, pateikti jo nuomonę, informaciją apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudoti fizinio asmens atvaizdą (Reklamos įstatymo 4 str. 2 d. 7 p.). Laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklaminio leidinio ,,Special edition“ 11 puslapyje yra atspausdinta laikraščio ,,Verslo žinios“ vyr. redaktoriaus R. B. nuotrauka. Atsakovas teigia, kad R. B. yra viešas asmuo ir įstatymai leidžia publikuoti viešo asmens nuotraukas bei juos kritikuoti. Šis atsakovo apeliacinio skundo argumentas būtų pagrįstas, jeigu ieškovo R. B. nuotrauka būtų buvusi pateikta ne reklamoje. Minėtas ,,Vakaro žinių“ leidinys yra reklama. Tą patvirtina atsakovo veiksmai. Pagal susitarimą su Vilniaus centriniu paštu Vilniaus mieste buvo išplatinta 15 tūkst. minėto reklaminio leidinio vnt. (b. l. 27, t. 1; b. l. 24, t. 2). Konkurencijos Taryba 2005 m. sausio 20 d. nutarimu konstatavo, kad laikraščio ,,Vakaro žinios“ 2004 m. gegužės 7 d. leidinys yra reklaminis. Tai yra valstybinės institucijos, turinčios kompetenciją kontroliuoti Reklamos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą, dokumentas ir nėra paneigtas kitais įrodymais (CPK 197 str. 2 d.). Minėtu nutarimu Konkurencijos Taryba pripažino, kad atsakovo 2004 m. gegužės 7 d. reklaminio leidinio 10 puslapyje skleista reklama ,,Lyderių laikraštis – Verslo žinios“, ,,Laikraščių lyderis – Vakaro žinios“ yra neleidžiama lyginamoji reklama (b. l. 29-32, t. 1). R. B. nuotrauka yra pateikta 11 puslapyje, t.y. greta reklamos, kurioje laikraščio ,,Verslo žinios“ pavadinimas ir logotipas pateikiami kaip nuplėšta skiautė. Taigi atsakovas viename iš vienas šalia kito esančių puslapių, naudodamas neleidžiamą lyginamąją reklamą, teiginį ,,Lyderių laikraštis – ,,Verslo žinios“ iliustruoja nuplėšta laikraščio ,,Verslo žinios“ pavadinimo ir logotipo skiaute ir tame pačiame puslapyje pateikia teiginį ,,Laikraščių lyderis – ,,Vakaro žinios“ ir šį teiginį iliustruoja laikraščio ,,Vakaro žinios“ tvarkingu pavadinimu ir logotipu. Šią lyginamąją reklamą atsakovas, panaudodamas teiginį ,,Ko nesugeba ,,Verslo žinios“, padaro ,,Vakaro žinios“ ir jį iliustruodamas laikraščio ,,Verslo žinios“ vyr. redaktoriaus R. B. nuotrauka, perkelia iš 10 puslapio į greta esantį ir, tokiu būdu reklamuodamas savo laikraštį lyginamojoje reklamoje, panaudoja ieškovo R. B. nuotrauką neigiama reikšme.

21Asmenys, kurių teisės bei teisėti interesai yra pažeidžiami naudojant reklamą, turi teisę reikalauti atlyginti žalą (Reklamos įstatymo 26 str.). Reklamos įstatymas neturtinės žalos atlyginimo nenumato. Tačiau ieškovas neturtinės žalos atlyginimo reikalauja ir CK 2.22 straipsnio pagrindu. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas yra viešas asmuo, todėl jo sutikimas spausdinti nuotrauką yra nereikalingas. Visuomenės informavimo priemonės – laikraščio – vyriausiasis redaktorius yra viešas asmuo. Tačiau šiuo nagrinėjamu atveju ieškovo nuotrauka buvo panaudota atsakovui reklamuojant savo laikraštį. Dėl jau aptartų argumentų lyginamoji reklama yra pripažinta neleidžiama. Todėl ieškovo nuotraukos pateikimas kontekste neleidžiamos lyginamosios reklamos žemina ieškovo R. B. , laikraščio ,,Verslo žinios“ vyriausiojo redaktoriaus, dalykinę reputaciją, ir ieškovas pagal CK 2.22 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą.

22Prekių ženklų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punktas nesuteikia prekės ženklo savininkui teisės uždrausti kitiems asmenims ženklą naudoti lyginamojoje reklamoje, jei tokia reklama yra leidžiama. Atsakovas 2004 m. gegužės 7 d. reklaminio leidimo 10 puslapyje panaudojo ieškovo laikraščio ,,Verslo žinios“ prekės ženklą, įregistruotą 1998 m. sausio 14 d. Valstybiniame patentų biure (b. l. 16-18, t. 1), skleisdamas reklamą ,,Lyderių laikraštis - ,,Verslo žinios“, ,,Laikraščių lyderis – Vakaro žinios“. Minėta, kad Konkurencijos taryba šią atsakovo reklamą pripažino lyginamąja ir neleidžiama. Konkurencijos taryba 2005 m. sausio 20 d. nutarime Nr. 29-2 konstatavo, kad minėta reklama yra lyginamoji ir didžiąja dalimi galėjo būti pažeisti konkuruojančio ūkio subjekto UAB ,,Verslo žinios“ interesai. Teisėjų kolegijos nuomone, toks ieškovo laikraščio prekės ženklo panaudojimas neleidžiamoje lyginamojoje reklamoje (pateikiama nuplėšta laikraščio skiautė), įvertinant, kad gretimame leidinio puslapyje teigiama, kad ,,Ko nesugeba ,,Verslo žinios“, padaro ,,Vakaro žinios“, kai tuo tarpu laikraščio ,,Vakaro žinios“ prekių ženklas pateiktas tvarkingai, prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams ir tikėtina, kad dėl to nukentėjo ieškovo laikraščio ,,Verslo žinios“ reputacija. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad toks ieškovo laikraščio prekės ženklo panaudojimas reklamoje pažeidė jo dalykinę reputaciją.

23Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prekių ženklo savininkas gali reikalauti atlyginti neturtinę žalą, padarytą jam veiksmais, pažeidusiais Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje nurodytas teises. Ieškovas prašė už neteisėtą jo prekių ženklo panaudojimą reklamoje priteisti neturtinę žalą. Tačiau minėto Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalis nenumato, kad, esant tokio pobūdžio pažeidimui, prekių ženklo savininkas turi teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Asmenys, kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai yra pažeidžiami panaudojant draudžiamą reklamą, pagal Reklamos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punktą turi teisę reikalauti atlyginti žalą. Tačiau Reklamos įstatymas nenumato neturtinės žalos atlyginimo (CK 6.250 str. 2 d.). Todėl pirmosios instancijos teismui priteisti ieškovui neturtinę žalą pagal Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalies nuostatas nebuvo pagrindo.

24Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas UAB ,,Verslo žinios“ nereikalavo paneigti atsakovo paskleistus duomenis kaip neatitinkančius tikrovės ir žeminančius jo reputaciją. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad paskleisti faktai, jog ,,Ko nesugeba ,,Verslo žinios“, padaro ,,Vakaro žinios“, kad ,,Vakaro žinios“ nuolat taiso ,,Verslo žinių“ redaktoriaus R. B. klaidas“, kad leidinio 13 puslapyje laikraštis ,,Verslo žinios“ įvardinamas kaip bulvarinis laikraštis ,,geltonosios verslo žinios“ neatitinka tikrovei ir žemina laikraščio dalykinę reputaciją (b. l. 10-12, t. 2). Ieškovas CK 224 straipsnio pagrindu iš atsakovo prašė priteisti 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Į šią sumą ieškovas įskaičiavo ir neturtinę žalą, kurią prašė priteisti Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalies pagrindu. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad paskleisti duomenys atitinka tikrovę, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo šioje dalyje ieškinio netenkinti, nes CK 2.24 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad yra preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovei, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Pirmosios instancijos teismas CK 2.24 straipsnio bei Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalies pagrindu ieškovui priteisė 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Kadangi dėl jau aptartų argumentų neturtinė žala Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalies pagrindu negali būti ieškovui atlyginama, priteista suma mažinama iki 10 000 Lt.

25Kadangi iš atsakovo UAB ,,Naujasis aitvaras“ ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ naudai priteistas neturtinės žalos atlyginimo dydis sumažintas iki 10 000 Lt, iš UAB ,,Naujasis aitvaras“ UAB ,,Verslo žinios“ naudai priteistinas žyminis mokestis sumažintinas iki 1 560 Lt (CPK 93 str. 2 d.). Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą iš dalies, iš ieškovo UAB ,,Verslo žinios“ atsakovo UAB ,,Naujasis aitvaras“ naudai priteistina sumokėto už apeliacinį skundą 390 Lt žyminio mokesčio dalis (CPK 93 str. 3 d.). Iš atsakovo UAB ,,Naujasis aitvaras“ valstybės naudai priteistinos 9 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1, 3 punktais,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kurią iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis aitvaras“ ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo žinios“ naudai priteistas 25 000 litų neturtinės žalos atlyginimas, pakeisti ir priteistą sumą sumažinti iki 10 000 Lt.

28Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis aitvaras“ ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo žinios“ naudai priteistas 1 950 Lt žyminis mokestis, sumažinti iki 1 560 Lt.

29Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

30Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis aitvaras“ valstybės naudai 9 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme.

31Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo žinios“ atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Naujasis aitvaras“ 390 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai UAB ,,Verslo žinios“, R. B. ir V. N. patikslintu ieškiniu prašė... 4. Ieškovai nurodė, kad ieškovas UAB „Verslo žinios“ rengia ir leidžia... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas, remdamasis Lietuvos grafinio dizaino asociacijos išvada, konstatavo,... 7. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovai V. N. ir UAB ,,Verslo žinios“... 8. Atsakovas UAB ,,Naujasis aitvaras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 9. Ieškovų atstovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 12. Pagal ATGTĮ 4 straipsnio 2 dalies 10 punktą (2003 m. ATGTĮ Nr. IX-1355 red.)... 13. Ieškovai ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo grindžia... 14. Atsakovas teigia, kad dizainas, kurį ieškovai laiko autorių teisių objektu,... 15. Atsakovas laikraščio ,,Vakaro žinios“ reklaminį leidinį išplatino 2004... 16. ATGTĮ gina autorių asmenines neturtines teises (ATGTĮ 14 str.). Ieškovas V.... 17. Taigi išanalizavus atsakovo minėtus laikraščio reklamos elementus –... 18. ATGTĮ gina autoriaus neturtines teises (ATGTĮ 14 str.). Neturtinės autoriaus... 19. Autorius savo turtines teises autorine sutartimi gali perduoti kitiems asmenims... 20. Reklamos įstatymas draudžia be fizinio asmens sutikimo reklamoje minėti jo... 21. Asmenys, kurių teisės bei teisėti interesai yra pažeidžiami naudojant... 22. Prekių ženklų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punktas nesuteikia prekės... 23. Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prekių... 24. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas UAB ,,Verslo žinios“... 25. Kadangi iš atsakovo UAB ,,Naujasis aitvaras“ ieškovo UAB ,,Verslo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kurią iš... 28. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria iš... 29. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 30. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis aitvaras“... 31. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo žinios“...