Byla 2S-227-640/2015
Dėl skolininko J. U. turto, esančio bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe, dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys – D. D.-U., antstolė A. S

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų D. D. - U. ir J. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo pagal pareiškėjo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ bei suinteresuotų asmenų J. U. D. D.-U. prašymus dėl skolininko J. U. turto, esančio bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe, dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys – D. D.-U., antstolė A. S..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti skolininko J. U. dalį bendrame turte ir nurodė, kad antstolė A. S. vykdo 2014-05-29 Vilniaus miesto apylinkės vykdomąjį raštą Nr. 2-4738-566/2014 dėl 5071,71 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. U. išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai. Nurodo, kad vykdymo metu antstolė nustatė, kad skolininkui priklauso 514/10000 žemės sklypo, esančio Pavilionių k., Vilniuje, unikalus Nr. 0101-0100-1819, tačiau šis turtas areštuotas kitų kreditorių naudai. Tuo pačiu antstolis nustatė, kad skolininko sutuoktinė D. D.-U. dirba ir gauna iš darbinės veiklos pajamas biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. Pareiškėjas prašo nustatyti, kad ½ dalis skolininko sutuoktinės D. D.-U. gaunamų pajamų priklauso skolininkui J. U..

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi (b.l. 58-60) pareiškėjo prašymą tenkino ir nustatė, kad skolininkui J. U. ir suinteresuotam asmeniui D. D.-U. priklauso po ½ dalį pajamų, gaunamų iš D. D.-U. darbinės veiklos biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ bei iš J. U. pensijos, gaunamos iš Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Teismas nurodė, kad bendras sutuoktinių turtas – D. D.-U. gaunamos pajamos iš darbinės veiklos biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ bei skolininko J. U. gaunama pensija - nėra padalintas, todėl, vadovaujantis CPK 667 str., yra pagrindas nustatyti skolininko dalį bendrame turte – darbo užmokestyje, kuris D. D.-U. mokamas biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ bei pensijoje, kuri J. U. mokama Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, tam, kad būtų galima vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančios turto dalies. Nurodė, kad nėra nustatyta, kad suinteresuoti asmenys būtų sudarę vedybų sutartį (b.l. 55), kuria būtų pakeistas įstatyminis turto teisinis režimas, todėl sutuoktinių turtui taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą. Nurodė, kad byloje nenustatytos aplinkybės, kurios teismui leistų nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo (CK 3.123 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 667 str. bei CK 3.112 str. yra pagrindas nustatyti skolininko dalį bendrame turte, todėl teismas tenkina pareiškėjo bei suinteresuotų asmenų J. U. ir D. D.-U. prašymus ir nustato, kad skolininkui J. U. ir D. D.-U. priklauso po ½ dalį darbo užmokesčio, gaunamo iš D. D.-U. darbinės veiklos biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ bei iš J. U. pensijos, gaunamos iš Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

5Suinteresuoti asmenys D. D. – U. ir J. U. atskiruoju skundu (b.l. 67-68) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dalį, kurioje buvo patenkintas pareiškėjo prašymas ir nustatyti, kad J. U. priklauso ½ jo gaunamos VRM pensijos, esančios sutuoktinės D. D. – U. bendrąja jungtine nuosavybe, o kita ½ priklauso D. D. – U.. Nurodo, kad J. U. sutartį su AB „Lietuvos dujos“ buvo sudaręs iki 2009-01-23 santuokos įregistravimo ir sandoris buvo sudarytas J. U. asmeniniams poreikiams tenkinti, todėl išieškoti iš bendro sutuoktinio turto, juo labiau iš D. D.-U. gaunamų pajamų iš darbinės veiklos, nėra teisinio pagrindo. Nurodo, kad nors CK 3.109 str. 1 d. nėra nurodyta, kad iš bendro sutuoktinių turto gali būti vykdomos prievolės atsiradusios pagal iki santuokos sudarytą sutartį, tačiau vadovaujantis sąžiningumo principais, J. U. neneigiant savo asmeninės prievolės, atsiradusios pagal iki santuokos įregistravimo sudarytą sutartį, teisinga būtų išieškoti iš J. U. priklausančios ½ jo gaunamos VRM pensijos, esančios ir sutuoktinės bendrąja jungtine nuosavybe.

6Antstolė A. S. atsiliepimu (b.l. 76-78) į pareikštą skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininkas nedirba, transporto priemonių neturi. Turi nekilnojamojo turto, tačiau jis yra areštuotas kitų kreditorių naudai. Nurodo, kad iš bendro kreditorių turto vykdomos prievolės nurodytos CK 3.109 str., tame tarpe ir atsiradusios santuokos metu vieno iš sutuoktinių vardu. Turtas ir pajamos gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, taip pat pensija laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

7Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimo į pareikštą skundą nepateikė.

8 Atskirasis skundas netenkintinas.

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

10Apeliantai iš esmės savo skundą grindžia aplinkybe, kad J. U. sutartį su AB „Lietuvos dujos“ buvo sudaręs iki 2009-01-23 santuokos įregistravimo ir sandoris buvo sudarytas J. U. asmeniniams poreikiams tenkinti, todėl išieškoti iš bendro sutuoktinio turto nėra pagrindo. Tačiau sutikti su tokiais apeliantų teiginiais nėra pagrindo, kadangi šiuo atveju skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje yra nustatinėjama vykdymo procese, t.y. pagal 2014-05-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą ir apelianto nevykdomą vykdomąjį raštą, o ne dėl sutarties sudarytos su AB „Lietuvos dujos“. Įstatymas nustato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.), tai gi, D. D.-U. gaunamos pajamos iš darbinės veiklos yra tinkamas objektas nukreipti vykdomą išieškojimą nustačius J. U. turto dalį esančią bendrojoje jungtinėje nuosavybėje kartu su D. D.-U.. CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Šią įstatymo normą tinkamai įgyvendino tiek antstolė tiek kreditorius AB „Lietuvos dujos“ todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skolininkui J. U. ir suinteresuotam asmeniui D. D.-U. priklauso po ½ dalį pajamų, gaunamų iš D. D.-U. darbinės veiklos biudžetinėje įstaigoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ bei iš J. U. pensijos, gaunamos iš Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

11Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymą, ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

12Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai