Byla 2SA-68-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti civilinėje byloje Nr. 2-4858-653/10 pagal pareiškėjo VĮ Valstybės turto fondo skundą dėl antstolės P. K. veiksmų, kur suinteresuotais asmenimis įtraukti antstolė P. K., išieškotoja individuali J. M. buitinių paslaugų įmonė

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti antstolės P. K. 2010-02-20 sprendimo neįvykdymo aktą ir įpareigoti antstolę užbaigti vykdomąją bylą (b.l.1-4).

4Nurodė, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau- VAGK) 2001-01-18 sprendimu Nr. 2001-04-2 įpareigojo VĮ „VTF“ generalinį direktorių iki 2001-02-18 priimti sprendimą dėl patalpų, esančių Gėlių g. 3, Vilniuje, perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“ ir iki 2001-02-22 informuoti pareiškėją J. M. buitinių paslaugų įmonę bei VAGK apie šio sprendimo įvykdymą. Šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas. Vykdydamas minėtą sprendimą, 2002-07-18 VĮ „VTF“ priėmė sprendimą Nr. 11-2747 dėl patalpų perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“ ir 2002-07-19 raštu informavo apie priimtą sprendimą pareiškėją, VAGK ir UAB „Jaugvila“, o 2002-08-12 raštu Nr. 11-2992 – ir teismo antstolių kontorą. Taigi, Turto fondas įvykdė sprendimą ir daugiau jokių raginimų nebuvo gavęs. Tik 2010-01-08 Turto fondas gavo antstolės P. K. patvarkymą įpareigoti VĮ „VTF“ per 10 dienų pateikti duomenis ar yra įvykdytas VAGK 2001-01-18 sprendimas. Turto fondas 2010-01-11 raštu informavo antstolę, kad sprendimas pilnai įvykdytas ir pateikė tai įrodančius dokumentus. 2010-02-03 Turto fondas gavo dar vieną antstolės patvarkymą, kuriuo Turto fondas įpareigotas pateikti antstolei duomenis apie tai, ar buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis ir ar buvo pasirašytas valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų arba patalpų perdavimo už akcijas priėmimo – perdavimo aktas su J. M. įmone bei informuoti apie minėtų dokumentų nesudarymo priežastis. 2010-02-10 Turto fondas pateikė antstolei paaiškinimus apie priežastis, dėl kurių patalpos iki šiol nėra perduotos ir nėra sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. 2010-02-20 antstolė surašė sprendimo neįvykdymo aktą, apie kurį Turto fondas sužinojo 2010-04-19. Teigė, kad antstolė viršijo savo įgaliojimus, plečiamai aiškino vykdytiną sprendimą, kurį Turto fondas pilnai įvykdė, bet dėl teismo pritaikytų kitoje civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių (dalies ginčo patalpų areštas) negali savo priimto sprendimo toliau įgyvendinti. Antstolė ėmėsi priemonių vykdyti pareiškėjo priimtą sprendimą, o ne vykdomąjį dokumentą, todėl antstolė peržengė savo kompetencijos ribas. Dalimis parduoti turtą neįmanoma, bet išieškotoja to niekada neprašė ir tai nėra vykdomosios bylos dalykas. Vykdytinas sprendimas buvo priimtas administracinėje byloje. Jei išieškotoja mano, kad pažeistos jos daiktinės teisės, ji gali kreiptis į teismą bendra CPK tvarka.

5Antstolė P. K. atsiliepimu į skundą, su skundu nesutiko (b.l.66-68). Nurodė, kad vykdomoji byla užvesta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-12-11 išduoto vykdomojo rašto a.b. Nr. 111-885/2001 pagrindu. Pats pareiškėjas skunde nurodė, kad 2001-01-18 VAGK sprendimas nėra įgyvendintas. Turto fondas nuo 2002 m. nesiėmė jokių priemonių, siekiant išsiaiškinti kaip sprendimas turi būti vykdomas, ar jis gali būti vykdomas iš dalies, kol bus baigtas teisminis ginčas. Kadangi sprendimas yra neįvykdytas, todėl vykdomoji byla negali būti užbaigta.

6Suinteresuotas asmuo J. M. buitinių paslaugų įmonė atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko (b.l.58-60). Nurodė, kad sprendimas iki šiol neįvykdytas, nors ir galėjo būti vykdomas dalimis.

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi pareiškėjo VĮ Valstybės turto fondo skundą tenkino. Panaikino antstolės P. K. 2010-02-20 sprendimo neįvykdymo aktą ir įpareigojo antstolę P. K. užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0093/10/00024 LR CPK nustatyta tvarka. Priteisė iš antstolės P. K. valstybės naudai 7,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2010-01-08 antstolė P. K. priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą – 2009-12-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl VĮ „VTF“ įpareigojimo per 15 dienų įvykdyti 2001-01-18 VAGK sprendimo Nr. 2001/04-2 nurodymus. 2001-01-18 VAGK išnagrinėjo individualios J. M. buitinių paslaugų įmonės skundą dėl VĮ „VTF“ veiksmų, ir nustatė, kad VĮ „VTF“ nuo 2000 m. liepos 21 d. nepriimdamas sprendimo pagal Tvarkos 1 p., nepagrįstai vilkino atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, todėl nusprendė įpareigoti VĮ „VTF“ generalinį direktorių priimti sprendimą dėl patalpų, esančių Gėlių g. 3, Vilniuje, perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“; informuoti pareiškėją ir VAGK apie šio sprendimo įvykdymą. 2001-10-12 Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo VĮ „VTF“ skundą dėl minėto VAGK sprendimo panaikinimo, nustatė, kad nėra pagrindo naikinti šio sprendimo, todėl skundą atmetė kaip nepagrįstą. Šis teismo sprendimas 2001-12-06 LVAT nutartimi buvo paliktas nepakeistas. 2002-07-18 VĮ „VTF“, vykdydama 2001-01-18 VAGK sprendimą, priėmė sprendimą Nr. 11-2747 dėl patalpų, esančių Gėlių g. 3, Vilniuje, perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“ . Dėl 2002-07-18 VĮ „VTF“ priimto sprendimo Nr. 11-2747 išieškotoja ir antstolė neturi pretenzijų skolininkui, tačiau nesutinka su tolesniais VĮ „VTF“ veiksmais, susijusiais su šio sprendimo įgyvendinimu. Minėtą sprendimą VĮ „VTF“ priėmė iki teismo antstolio raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo (raginimo data yra 2002-08-06) ir apie priimtą sprendimą 2002-07-19 pranešė išieškotojui, UAB „Jaugvila“ ir VAGK, taip pat apie įvykdytą sprendimą 2002-08-12 informavo teismo antstolių kontorą. Vėliau jokių raginimų ar papildomų nurodymų dėl sprendimo vykdymo skolininkas nebuvo gavęs. 2010-01-08 antstolė kreipėsi į skolininką dėl įpareigojimo pateikti duomenis ar yra įvykdytas 2001-01-18 VAGK sprendimas). 2010-01-11 VĮ „VTF“ raštu atsakė antstolei, kad sprendimas yra įvykdytas ir apie tai buvo pranešta 2002-08-12 raštu Nr. 11-2992. 2010-02-20 antstolė priėmė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad šis aktas buvo įteiktas skolininkui, todėl pripažįstama įrodyta, jog apie sprendimo neįvykdymo aktą skolininkas sužinojo 2010-04-16 ir skundas dėl antstolės veiksmų paduotas nepraleidus CPK 512 str. numatytų terminų. Teismas konstatavo, kad VĮ „VTF“ 2001-01-18 VAGK sprendimą visiškai įvykdė, nes priėmė sprendimą, atitinkantį VAGK nurodymus, ir apie tai informavo reikiamus asmenis. Dėl to antstolė neturėjo teisės atlikti vykdymo veiksmų, nesusijusių su vykdomajame rašte ir 2001-01-18 sprendime nurodytu konkrečiu įpareigojimu VĮ „VTF“. Tuo atveju, jei VĮ „VTF“ nepagrįstai atsisako atlikti kitus veiksmus ir tuo pažeidžia J. M. buitinių paslaugų įmonės teises, ji turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto neveikimą ir ginti savo pažeistas daiktines teises įstatymų nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad antstolės P. K. 2010-02-20 sprendimo neįvykdymo aktas yra neteisėtas, prieštarauja LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 586 str. 2 d., todėl naikintinas. Nustačius, jog vykdomasis dokumentas yra įvykdytas, darytina išvada, kad antstolė privalėjo pagal CPK 632 str. 1 p. priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. To nepadarius, antstolė įpareigota CPK nustatyta tvarka užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0093/10/0024.

9Suinteresuotas asmuo antstolė P. K. pateikė atskirąjį skundą (b.l.94-96), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodo, jog po VĮ „VTF“ 2002-07-18 sprendimo priėmimo dėl patalpų perdavimo jokie raginimai dėl sprendimo vykdymo nebuvo siunčiami, nes tuo laiku vyko teismo antstolių institucinė reorganizacija, kurios metu vykdomosios bylos buvo perduotos LR Teisingumo ministerijai, pagal turimus dokumentus ši byla buvo laikoma dingusia, nes nebuvo perduota nei vienam Vilniaus m. veikiančiam antstoliui, todėl ieškovė individualios J. M. buitinių paslaugų įmonė kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo. Jei minėta vykdomoji byla būtų buvusi baigta, kaip teigia pareiškėjas, tai teismo antstolių kontora, vykdžiausi bylą, vadovaudamasi CPK 631 str. 6 d., būtų grąžinusi vykdomąjį dokumentą jį išdavusiai institucijai su žyma „visiškai įvykdyta“. Jei teismas išdavė vykdomojo rašto dublikatą, reiškia, vykdomasis raštas įvykdytas nebuvo. Be to pats VĮ „VTF“ nurodė, kad tas pats teismo sprendimas, kurį šiuo metu vykdo antstolė, nėra įgyvendintas. VĮ Valstybės turto fondas nurodė, kad dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kitoje civilinėje byloje ir tuo pagrindu areštuotų dalies patalpų, negalėjo likusios patalpų dalies perduoti UAB „Jaugvila“, nes perduotinos patalpos yra įvertintos pagal jų bendrą plotą, pagal jų bendrą plotą nustatytos privataus kapitalo ir valstybės turto vertės dalys, atitinkamai nustatytas ir UAB „Jaugvila“ akcijų paketo dydis, perduotinas valstybės nuosavybėn. Pareiškėjas nurodė, kad priimtas sprendimas negalėjo būti įvykdomas dalimis, nes neaišku, kokia UAB „Jaugvila“ akcijų paketo dalis turi būti gauti už parduodamą dalį patalpų. Mano, kad pareiškėjas nuo 2002 m. nesiėmė jokių priemonių, siekiant išsiaiškinti, kaip VAGK 2001-01-18 sprendimas turi būti vykdomas. Mano, jog antstolė teisėtai surašė aktą dėl sprendimo nevykdymo ir teisėtai kreipėsi dėl baudos skyrimo.

10Suinteresuotas asmuo J. M. buitinių paslaugų įmonė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.102-104) prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. VĮ „VTF“ vadovui ar kitam atsakingam asmeniui taikyti CPK 95 str. 2 d. nuostatas. Nurodo, jog antstolė teisingai nurodė, kad vykdomoji byla buvo laikoma dingusia, nes nebuvo perduota nei vienam Vilniaus m. veikiančiam antstoliui, todėl ieškovė individualios J. M. buitinių paslaugų įmonė kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo. Mano, jog pareiškėjui yra žinoma, kad LR CPK VI dalies straipsniai leidžia ir dalinį teismo sprendimo vykdymą, kol vyksta teisminiai ginčai, tačiau pareiškėjui paranki supainiota situacija. Pažymi, jog tokia situacija tęsiasi jau 8 metus. Patalpos, į kurias investuotas privatus kapitalas, nenaudojamas, įmonė patiria nuostolius.

11pareiškėjas VĮ „VTF“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.108-111) prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog vykdydamas minėtą sprendimą, 2002-07-18 VĮ „VTF“ priėmė sprendimą Nr. 11-2747 dėl patalpų perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“ ir 2002-07-19 raštu informavo apie priimtą sprendimą pareiškėją, VAGK ir UAB „Jaugvila“, o 2002-08-12 raštu Nr. 11-2992 – ir teismo antstolių kontorą. VĮ „VTF“ įvykdė sprendimą ir daugiau jokių raginimų nebuvo gavęs, tačiau praėjus daugiau kaip 7 metams nuo minėto VAGK sprendimo įsiteisėjimo ir vykdomosios bylos užbaigimo, VĮ „VTF“ gavo antstolės patvarkymą, kuriuo ši įpareigojo VĮ „VTF“ per 10 dienų pateikti duomenis ar įvykdytas minėtas VAGK sprendimas; VĮ „VTF“ apie sprendimo įvykdymą informavo antstolę, pateikė įrodymus. 2010-02-03 antstolė dar kartą išsiuntė patvarkymą dėl duomenų apie tai ar buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis ar buvo pasirašytas perdavimo aktas, pateikimo. VĮ „VTF“ pateikė antstolei paaiškinimus apie priežastis, dėl kurių patalpos iki šiol nėra perduotos ir nėra sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. 2010-02-20 antstolė surašė sprendimo neįvykdymo aktą, apie kurį Turto fondas sužinojo 2010-04-19. Teigė, kad antstolė viršijo savo įgaliojimus, plečiamai aiškino vykdytiną sprendimą, kurį Turto fondas pilnai įvykdė, bet dėl teismo pritaikytų kitoje civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių (dalies ginčo patalpų areštas) negali savo priimto sprendimo toliau įgyvendinti (t.y. sudaryti akcijų pasirašymo sutartį ir valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo už akcijas priėmimo –perdavimo aktą). Mano, jog teismas pagrįstai nurodė, kad priežastys, dėl kurių VĮ Valstybės turto fondo sprendimas nėra įgyvendintas, nesudaro vykdomosios bylos dalyko. Mano, jog antstolė viršijo savo įgaliojimus.

12Apelianto (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

14Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino antstolės P. K. 2010-02-20 sprendimo neįvykdymo aktą ir įpareigojo antstolę P. K. užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0093/10/00024 LR CPK nustatyta tvarka

15Apeliantė (suinteresuotas asmuo) antstolė P. K. atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti, nurodydama, kad jei minėta vykdomoji byla būtų buvusi baigta, kaip teigia pareiškėjas, tai teismo antstolių kontora, vykdžiausi bylą, vadovaudamasi CPK 631 str. 6 d., būtų grąžinusi vykdomąjį dokumentą jį išdavusiai institucijai su žyma „visiškai įvykdyta“ ir įvykdymo data; jei teismas išdavė vykdomojo rašto dublikatą, reiškia, vykdomasis raštas įvykdytas nebuvo; pats pareiškėjas VĮ „VTF“ nurodė, kad tas pats teismo sprendimas, kurį šiuo metu vykdo antstolė, nėra įgyvendintas.

16Pažymėtina, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai sukelia atitinkamas pasekmes.

17Pagal CPK 771 str. 1 d., jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. CPK 771 str. 5 d. nustatyta, kad kai veiksmus gali atlikti ar nutraukti tik pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui.

18Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos antstolės kontorai buvo pateiktas vykdomojo rašto dublikatas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002-04-30 sprendimo, kuriuo teismas nusprendė įpareigoti VĮ „VTF“, įsiteisėjus sprendimui, per 15 dienų įvykdyti VAGK 2001-01-18 sprendimo Nr. 2001/04-2 nurodymus, vykdymo. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2002-07-03 (vykd. b.l. 7).

19Kolegija pažymi, kad, kaip matyti iš VAGK 2001-01-18 sprendimo Nr. 2001/04-2 formuluotės, VĮ „VTF“ įpareigotas 1) priimti sprendimą dėl patalpų, esančių Gėlių g. 3, Vilniuje, perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“ bei 2) informuoti pareiškėją ir Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją apie šio sprendimo 1 punkto įvykdymą. Taigi, VĮ „VTF“ įpareigotas tik priimti sprendimą dėl patalpų perdavimo bei informuoti apie tokio sprendimo priėmimą, kitokių veiksmų VAGK 2001-01-18 sprendimu VĮ „VTF“ nebuvo įpareigota atlikti.

20VĮ „VTF“ 2002-07-18 priėmė sprendimą Dėl patalpų, esančių Gėlių g. 3, Vilniuje, perdavimo už akcijas UAB „Jaugvila“ (b.l. 24-25) ir 2002-07-19 raštu informavo apie priimtą sprendimą J. M. buitinių paslaugų įmonę, VAGK ir UAB „Jaugvila“; taip pat informuota ir Teismo antstolių kontora (b.l. 26; 27). Atsižvelgiant į patartas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad VĮ „VTF“ įvykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002-04-30 sprendimą, kuriuo teismas nusprendė įpareigoti VĮ „VTF“, įsiteisėjus sprendimui, per 15 dienų įvykdyti VAGK 2001-01-18 sprendimo Nr. 2001/04-2 nurodymus. Nei Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, kuri perrašyta į vykdomąjį raštą (CKP 648 str. 1 d. 4 p.), nei VAGK sprendimo rezoliucinėje dalyje VĮ „VTF“ nėra įpareigotas įvykdyti savo priimtą sprendimą.

21Pažymėtina, kad tokia pat išvadą yra padaręs ir Vilniaus apygardos teismas 2011-02-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.2S-96-340/11, išnagrinėjus antstolės P. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2010-06-08 nutarties, kuria buvo atmestas antstolės prašymas skirti VĮ „VTF“ vadovui baudą už teismo sprendimo nevykdymą.

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad VĮ „VTF“ 2001-01-18 VAGK sprendimą visiškai įvykdė, nes priėmė sprendimą, atitinkantį VAGK nurodymus, ir apie tai tinkamai informavo reikiamus asmenis. Dėl to antstolė neturėjo teisės atlikti vykdymo veiksmų, nesusijusių su vykdomajame rašte ir 2001-01-18 VAGK sprendime nurodytu konkrečiu įpareigojimu VĮ „VTF“. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog tuo atveju, jei VĮ „VTF“ nepagrįstai atsisako atlikti kitus veiksmus savo 2002-07-18 priimto sprendimo pagrindu ir tuo pažeidžia individualios J. M. buitinių paslaugų įmonės teises, suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto neveikimą, ginti savo pažeistas daiktines teises įstatymų nustatyta tvarka.

23Tokiu būdu kolegija sprendžia, jog antstolės P. K. 2010-02-20 sprendimo neįvykdymo aktas yra neteisėtas, prieštaraujantis LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 586 str. 2d., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2010-02-20 sprendimo neįvykdymo aktą panaikino ir nurodė, kad antstolė vadovaujantis CPK 632 str. 1p. privalėjo priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Kadangi antstolė to nepadarė, teismas pagrįstai apeliantę įpareigojo CPK nustatyta tvarka užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0093/10/0024.

24Kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

25Iš apeliantės (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.) (b.l.114).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2-4858-653/10 palikti nepakeistą.

28Priteisti iš apeliantės (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. valstybei 8,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjas VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Nurodė, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau- VAGK)... 5. Antstolė P. K. atsiliepimu į skundą, su skundu nesutiko (b.l.66-68).... 6. Suinteresuotas asmuo J. M. buitinių paslaugų įmonė atsiliepimu į skundą... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2010-01-08 antstolė P. K. priėmė... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė P. K. pateikė atskirąjį skundą (b.l.94-96),... 10. Suinteresuotas asmuo J. M. buitinių paslaugų įmonė atsiliepimu į... 11. pareiškėjas VĮ „VTF“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.108-111)... 12. Apelianto (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. atskirasis skundas... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino antstolės P. K.... 15. Apeliantė (suinteresuotas asmuo) antstolė P. K. atskiruoju skundu prašo... 16. Pažymėtina, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar... 17. Pagal CPK 771 str. 1 d., jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis... 18. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos antstolės kontorai buvo pateiktas... 19. Kolegija pažymi, kad, kaip matyti iš VAGK 2001-01-18 sprendimo Nr. 2001/04-2... 20. VĮ „VTF“ 2002-07-18 priėmė sprendimą Dėl patalpų, esančių Gėlių... 21. Pažymėtina, kad tokia pat išvadą yra padaręs ir Vilniaus apygardos teismas... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sutinka su pirmosios... 23. Tokiu būdu kolegija sprendžia, jog antstolės P. K. 2010-02-20 sprendimo... 24. Kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro... 25. Iš apeliantės (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. valstybės naudai... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 27. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį... 28. Priteisti iš apeliantės (suinteresuoto asmens) antstolės P. K. valstybei...