Byla 2-419-329/2015
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, trečiasis asmuo byloje UAB „Marijampolės butų ūkis“, išvadą byloje teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, dalyvaujant ieškovės Marijampolės savivaldybės atstovui Vytautui Andruliui, atsakovei Nijolei K. V., atsakovo A. V. atstovui advokatui Ričardui Lilui, atsakovams A. V., A. V., A. V. (jaunesniajam), A. V., trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovui Kęstučiui L. P., išvadą byloje teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus atstovei Romai Brazauskienei, nedalyvaujant atsakovams A. V., A. V., A. V. (jaunesniajam), A. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams A. V., Nijolei K. V., A. V., A. V., A. V. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, trečiasis asmuo byloje UAB „Marijampolės butų ūkis“, išvadą byloje teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus, ir

Nustatė

2ieškovė Marijampolės savivaldybė teismo prašo nutraukti 2003 m. balandžio 9 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis" ir A. V., gim.1962-04-25, gyvenančio Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5; iškeldinti atsakovus A. V., gim.1962-04-25, Nijolę K. V., gim.1966-04-25, A. V., gim.1989-02-06, A. V., gim.1992-02-20, A. V., gim.1993-12-02, iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (1 tomo 1-4 b.l.).

3Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad su atsakovu A. V., gim.1962-04-25, 2003 m. balandžio 9 d. buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-259-(2.8) (toliau - Nuomos sutartis) nuomos santykių tęstinumo pagrindu, atsakovui buvo išnuomota vieno kambario 29,75 kv.m. bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5, kuri nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Kartu su atsakovu A. V. nuomojamoje patalpoje apsigyveno jo šeimos nariai : žmona Nijolė K. V. ir sūnūs A. V., A. V., A. V.. Nurodė, kad 2014-09-06 UAB „Marijampolės butų ūkis“ kreipėsi į ieškovę dėl nuomos sutarties su atsakovu A. V. nutraukimo iniciavimo, kadangi nuomininkas ir jo šeimos nariai nuolat pažeidžia Nuomos sutarties 10.4 p. – girtauja, triukšmauja ne tik dienos, bet ir nakties metu, jų tarpusavio konfliktai dažnai baigiasi muštynėmis, policijos atvykimu, tokiu netinkamu elgesiu atsakovai sudaro neįmanomas sąlygas kitiems greta gyventi. Ieškovė, tikrindama pateiktą informaciją, gavo iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Marijampolės AVPK) duomenis, kurie patvirtino, kad atsakovų A. V., gim. 1962 m., A. V., gim. 1992 m., ir A. V., gim. 1993 m., atžvilgiu pradėti keli ikiteisminiai tyrimai, policijos nuovadoje nuolat gaunami atsakovų kaimynų pareiškimai dėl netinkamo atsakovų elgesio, nuolatinių triukšmavimų. Atsakovai gadina bendro naudojimo turtą, nesaugo jo, nesilaiko tvarkos, šiukšlina bendro naudojimo patalpas, atliekomis ir metalo laužu užverčia kiemą. Atsakovams daugybę kartų buvo taikomos administracinės nuobaudos už netinkamą elgesį gyvenamojoje vietoje arba bendro naudojimo kieme, viešosiose vietose, tačiau administracinės nuobaudos jokio poveikio atsakovų elgesiui nedaro. 2014-07-15 raštu Nr. 1-625(2) atsakovas A. V. buvo įspėtas, kad už Nuomos sutarties 10.4 p. pažeidimą remiantis minėtos sutarties 13.3 p. bei Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.611 str. bus iškeldintas iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, o Nuomos sutartis bus nutraukta. 2014-09-08 įspėjimais Nr. 1-843, Nr. 1-844, Nr. 1-845, Nr. 1-846 visi atsakovai pakartotinai buvo įspėti dėl netinkamo elgesio, sudaromų neįmanomų sąlygų greta gyventi kitiems asmenims ir paprašyti gera valia išsikelti iš nuomojamų bei susimokėti skolas. Tačiau atsakovai į įspėjimus nereaguoja, iš patalpų neišsikelia, netinkamo elgesio nenutraukia, toliau veda amoralų gyvenimo būdą ir tokiu savo netinkamu elgesiu nuolat pažeidžia greta gyvenančių asmenų teises bei interesus, sudaro jiems neįmanomas sąlygas gyventi. Todėl ieškovė prašo nutraukti su atsakovu A. V. sudarytą Nuomos sutartį ir CK 6.610 bei 6.611 str. pagrindu iškeldinti atsakovą ir jo šeimos narius (visus atsakovus) iš nuomojamos gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Ieškovė reikalavimams pagrįsti rėmėsi teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymais ir į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais – Marijampolės AVPK duomenimis apie atsakovų padarytus kriminalines veikas bei administracinius pažeidimus ir taikytas administracines nuobaudas.

4Atsakovė Nijolė K. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, dalyvaudama teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad ji ir jos sutuoktinis su pilnamečiais vaikais gyvena vieno kambario bute, niekas iš šeimos narių nedirba, pragyvena iš gaunamos jos neįgalumo bei socialinės pašalpos, o taip pat iš sūnų gaunamų pajamų iš atsitiktinių darbų ar surinkto ir priduoto metalo laužo. Nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio neįgalumas nustatytas ir sutuoktiniui A. V.. Pripažino, kad sutuoktinis girtauja, jų šeimoje dažnai kyla konfliktai, barniai tarp jos ir sutuoktinio arba pilnamečių vaikų ir jų tėvo, kurie kartais baigiasi tarpusavio muštynėmis. Teigė, kad ji nuo vaikystės turi psichinę negalią, tačiau neveiksnia nėra pripažinta, sugeba pasirūpinti savimi ir savo šeima. Atsakovė nurodė, kad dėl savo psichinės būsenos ji yra ūmi, nervinga, sutuoktinis dėl girtavimo taip pat nekontroliuoja savo elgesio, nevaldo emocijų, todėl jie dažnai tarpusavyje konfliktuoja, kyla muštynės, kai sūnūs įsikiša į tėvų konfliktą įvyksta susistumdymai, tada ji kviečia policiją. Atsakovė nurodė, kad dėl savo nestabilios būsenos ji dažnai išsikviečia policiją ir visai be pagrindo, dėl ko nors supykusi ant sutuoktinio. Atsakovė sutiko, kad jų šeimoje keliamą triukšmą gali girdėti kaimynai, nes dažnai buto durys būna neuždarytos, kadangi vieno kambario bute mažai vietos įsitekti visiems suaugusiems šeimos nariams, arba kai jie barasi gyvenamojo namo kieme, tačiau teigė, kad jų šeima šitaip gyvena jau daug metų ir kaimynai niekada anksčiau nesiskundė dėl jų gyvenimo būdo. Mano, kad savivaldybė ėmėsi jų šeimos iškeldinimo įtakota kaimyno E. P., su kuriuo 2014 m. vasarą sukonfliktavo A. V. ir A. V., ir kuris vėliau keršydamas jų šeimai suorganizavo visus kaimynus rašyti skundus. Atsakovė prašė ieškinį atmesti ir atsižvelgti į tai, kad ji ir jos sutuoktinis turi neįgalumą, kad neturėdami darbo ir pajamų jie negali įsigyti kito gyvenamojo būsto, kad nuomojamame bute jos sutuoktinis gyvena nuo vaikystės, tai buvo jo motinos nuomojamas butas, vėliau jai mirus nuomininku tapo A. V. (vyresnysis), kuriam sudarius santuoką bute apsigyveno ir ji, augino vaikus.

5Atsakovo A. V. (vyresniojo) atstovas advokatas Ričardas Lilas prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad nors ieškinys formaliai įrodytas, tačiau mano, kad atsakovai negali būti iškeldinti iš buto, kadangi jie yra socialiai pažeidžiami, jo atstovaujamas A. V. ir atsakovė Nijolė K. V. turi neįgalumą, šiame ginče ieškovė yra stiprioji šalis, ji atsakinga už savo socialiai pažeidžiamų gyventojų aprūpinimą gyvenamuoju būstu, todėl ieškovė turėtų tokius žmones ne keldinti iš jų gyvenamųjų patalpų, o padėti jiems integruotis į visuomenę, ugdyti jų socialinius įgūdžius, mokyti gyventi laikantis bendrojo gyvenimo taisyklių. Tačiau Savivaldybė neatlieka savo funkcijų, neteikia atsakovų šeimai socialinės pagalbos. Prašo atsižvelgti, kad bute, iš kurio Savivaldybė nori iškeldinti atsakovus, jo atstovaujamas atsakovas A. V. gyvena nuo vaikystės, o po santuokos bute apsigyveno ir jo sutuoktinė Nijolė K. V., vėliau gimė vaikai. Atstovas atkreipė dėmesį, kad atsakovai pripažįsta, jog tarpusavyje patriukšmauja, susibara, susimuša, kviečia vieni kitiems policiją, tačiau mano, kad atsakovai taip elgiasi dėl jų nusistovėjusio gyvenimo būdo, atsakovės N.K. V. liga įtakoja jos ūmų elgesį šeimos narių, ypač dažnai būnančio neblaiviu sutuoktinio A. V. atžvilgiu. Nurodė, kad tik du namo gyventojai liudijo teisme prieš atsakovus, su kaimynu Petruškevičiumi atsakovai yra konfliktiniuose santykiuose, todėl jis keršydamas atsakovams sukurstė kitus kaimynus rašyti skundus Savivaldybei. Prašo vadovautis humanizmo principu ir atmesti ieškinį, nes iškeldinus atsakovus būtų pažeista jų prigimtinė teisė į būstą.

6Atsakovai A. V., A. V., A. V. ir A. V. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą jie informuoti tinkamai, atsiliepimų į ieškinį atsakovai nepateikė. Iki teismo posėdžio atsakovas A. V. (jaunesnysis) pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (2 tomo 7 b. l.), o atsakovas A. V. (vyresnysis) pateikė prašymą vadovautis jo ankstesniais parodymais (2 tomo 143 b.l.). Atsakovai A. V. ir A. V. iki teismo posėdžio pradžios jokių prašymų nepateikė, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla išnagrinėta atsakovams nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Atsakovas A. V. (vyresnysis) 2015 m. birželio 8-10 d. vykusiame teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad kaimynas E. P., su kuriuo jis ir sūnus A. V. sukonfliktavo, keršydamas jų šeimai suorganizavo kaimynus rašyti skundus ir siekia iškeldinti jų šeimą. Atsakovas pripažino, kad jis ko ne kasdien vartoja alkoholį, dažnai ginčijasi, barasi su žmona ir suaugusiais sūnumis, kartais visi tarpusavyje susimuša, tačiau su kaimynais nesibara, išskyrus kaimyną E. P. ir su juo gyvenančią draugę. Nurodo, kad jis ir žmona yra nervingi, garsiakalbiai, todėl jų šeimoje visada įprasta bendrauti pakeltu tonu, o kaimynams atrodo, kad jie tarpusavyje koliojasi. Savivaldybė jau anksčiau galėjo juos iškeldinti, jei mano, kad toks jo šeimos elgesys trukdo gyventi kaimynams, jie šitaip gyvena jau seniai, tačiau kažkodėl tik dabar Savivaldybė kreipėsi į teismą būtent po jų konflikto su kaimynu E. P.. Atsakovas pripažino, kad yra keliasdešimt kartų baustas administracine tvarka už viešosios tvarkos ir kitus pažeidimus, įvykdytus gyvenamojoje patalpoje ar bendrame namo kieme, tačiau prašė atsižvelgti, kad jo žmona neįgali, ir nekeldinti šeimos iš buto, taip pat prašė atsižvelgti, kad bute jis gyvena nuo vaikystės, butas buvo suteiktas jo motinai, po motinos mirties butą perėmė jis ir mirusio brolio dukra J. V., Savivaldybė su jais sudarė nuomos sutartis, pagal kurias jo šeimai atiteko 1 kambarys, o J. V. – kitos buto patalpos.

8Atsakovai A. V. ir A. V. 2015 m. birželio 8-10 d. vykusiame teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad barniai, o dažnai ir muštynės šeimoje kyla dėl girto tėvo A. V. priekabiavimo. Neneigė, kad dėl jų šeimos tarpusavio santykių aiškinimosi dažnai atvyksta policiją, kurią kviečia motina Nijolė K. V.. Atsakovas A. V. (jaunesnysis) pripažino, kad kieme ir bendro naudojimo patalpose jis laiko įvairias atliekas, metalo laužą, kadangi tai yra jo pragyvenimo šaltinis – jis renka metalo laužą ir jį parduoda į metalo supirktuves, tačiau nemano, kad tokiu savo elgesiu trukdo namo kaimynams, teigia, kad kiemas yra bendras, todėl jis gali jame laikyti savo daiktus. Atsakovai nurodė, kad bute gyvena nuo gimimo, su kaimynais didelių nesutarimų neturi, konfliktuoja tik su E. P., kuris ir kursto tiek kitus kaimynus, tiek Savivaldybę, kad juos iškeldintų. Atsakovai prašė atsižvelgti, kad jų motina yra neįgali ir palikti bent jau ją gyventi bute.

9Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, dalyvaudamas teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovų kaimynai nuolat skundžiasi dėl atsakovų netinkamo elgesio, girtavimo, triukšmavimo, bendro naudojimo patalpų ir kiemo įrenginių gadinimo. Atsakovai netinkamu elgesiu pažeidžia nuomos sutarties nuostatas.

10Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus atstovė Roma Brazauskienė teismo posėdyje palaikė duotą raštu išvadą (2 tomo 110 b.l.) ir paaiškino, kad atsakovams Nijolei K. V. ir ą Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus A. V. mokama neįgalumo pensija kiekvienam, kadangi atsakovų šeimos pajamos viršija 110 Eur, todėl nuo 2015 m. rudens jiems neskiriama socialinė pašalpa. Nurodė, kad Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojai bendravo su atsakove N. K. V. dėl galimybės skirti socialines paslaugas, tačiau atsakovė pagalbos atsisakė, motyvuodama, kad sugeba savimi pasirūpinti, jiems padeda pilnamečiai jų vaikai. Atstovė paaiškino, kad palaiko ieškinio reikalavimus, nes iš gautų atsakovų kaimynų skundų matyti, kad atsakovai netinkamai elgdamiesi sudaro neįmanomas sąlygas gyventi kitiems namo gyventojams. Nurodė, kad ieškinį patenkinus, atsakovai galėtų būti apgyvendinti Marijampolės socialinės pagalbos centro laikinosios nakvynės namuose, kur galėtų gyventi 6 mėn., vėliau šį terminą galima dar tęsti, kol susirastų kitą gyvenamąją patalpą.

11Ieškinys tenkintinas.

12Nustatyta, kad vieno kambario 29,75 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5, nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Ginčo tarp šalių dėl šio fakto nėra.

13Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr. 84 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo" ir jį keitusiu Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-865 „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo" bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio - kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo UAB „Marijampolės butų ūkis" pavesta sudaryti ir pasirašyti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį.

14Su atsakovu A. V., a.k. ( - ) 2003 m. balandžio 9 d. buvo sudaryta neterminuota Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-259-(2.8) (1 tomo 5-6 b.l.) nuomos santykių tęstinumo pagrindu. Atsakovui buvo išnuomota vieno kambario 29,75 kv.m. bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5. Kartu su atsakovu A. V. nuomojamoje patalpoje gyvena jo šeimos nariai : žmona Nijolė K. V. ir sūnūs A. V., A. V., A. V..

15Nuomos sutarties 10.4 punkte yra numatyta, kad nuomininkas privalo laikytis patalpoms keliamų priešgaisrinės apsaugos bei sanitarijos reikalavimų, bendrojo gyvenimo taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką <....> laiptinėse, rūsiuose ir kitose bendrojo naudojimo vietose (1 tomo 5-6 b.l.).

16Nuomos sutarties 13.2 punkte yra numatyta, kad nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį, jeigu nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems asmenims kartu arba greta gyventi, nuomotojo arba kitų asmenų, kuriems trukdoma normaliai gyventi reikalavimu (1 tomo 5-6 b.l.).

17Ieškovė prašo nutraukti Nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus, kadangi tiek pagrindinis nuomininkas A. V., tiek ir jo šeimos nariai atsakovai Nijolė K. V. bei sūnūs A. V., A. V., A. V. pažeidinėja Nuomos sutarties 10.4 punkto reikalavimus - netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems asmenims greta gyventi. Ieškinio reikalavimus grindžia gyventojų skundais (1 tomo 18 b.l., 2 tomo 3-5 b.l.), trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ pranešimu (1 tomo 16 b.l.), įspėjimais dėl netinkamo elgesio ir Nuomos sutarties nutraukimo (1 tomo 7-15 b.l.), Marijampolės AVPK pateikta informacija apie visų atsakovų padarytus administracinius pažeidimus ir paskirtas jiems administracines nuobaudas bei apie atsakovų A. V., gim. 1962 m., A. V., gim. 1992 m., A. V. atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus (1 tomo 19, 20-54 b.l., 2 tomo 144-149 b.l.), taip pat teismo posėdyje apklaustų liudytojų D. T., K. K., B. J., V. P., E. P., J. V., Juozo G. P. parodymais.

18Nustatyta, kad byloje esantis 2014-09-06 UAB „Marijampolės butų ūkis“ raštas, o taip pat ir teismo posėdyje dalyvavęs trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovas patvirtino, jog gyvenamojo namo, esančio Marijampolėje, Vytauto g. 30A, gyventojai ne kartą skundėsi dėl minėtame name 5 bute gyvenančių atsakovų Vitkauskų šeimos narių netinkamo elgesio; 2014-07-15 ir 2014-09-08 atsakovai buvo įspėti, kad jie dėl nuolatinio triukšmavimo, girtavimo, tarpusavio konfliktų trikdo greta gyvenančių kaimynų ramybę ir sudaro neįmanomas jiems sąlygas gyventi, tuo pažeidžia Nuomos sutarties sąlygas, todėl atsakovai buvo įspėti dėl Nuomos sutarties nutraukimo ir jų iškeldinimo; taip pat atsakovas A. V. buvo įspėtas, kad sutartis bus nutraukta, nes jis nemoka nuomos mokesčio įsiskolinimo (1 tomo 7-15, 16, 17, 18 b.l.).

19Byloje esanti Marijampolės AVPK informacija patvirtina, kad atsakovų A. V., gim. 1962 m., A. V., gim. 1992 m., ir A. V., gim. 1993 m., atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, vagystės ir viešosios tvarkos pažeidimų; kad Marijampolės AVPK Viešosios tvarkos skyriaus Miesto policijos nuovadoje nuolat gaunami gyventojų pareiškimai dėl netinkamo jų kaimynų atsakovų elgesio, nuolatinių triukšmavimų, atsakovams daugybę kartų buvo taikomos administracinės nuobaudos už netinkamą elgesį gyvenamojoje vietoje arba bendro naudojimo kieme, viešosiose vietose, tačiau administracinės nuobaudos jokio poveikio atsakovų elgesiui nedaro (1 tomo 19 b.l.).

20Pateikta byloje Marijampolės AVPK informacija apie visų atsakovų padarytus administracinius pažeidimus ir paskirtas jiems administracines nuobaudas patvirtina, kad laikotarpyje nuo 2011 metų iki 2014 m. pabaigos už viešosios tvarkos pažeidimus, įvykdytus Marijampolėje, Vytauto g. 30A savo bute, bendro naudojimo patalpose arba kieme pagrindinis nuomininkas atsakovas A. V. iš viso buvo baustas administracinėmis nuobaudomis net 32 kartus (1 tomo 26-43 b.l.); atsakovė Nijolė K. V. buvo bausta administracine nuobauda 1 kartą (1 tomo 24-25 b.l.); atsakovas A. V. (jaunesnysis) buvo baustas administracine nuobauda 1 kartą (1 tomo 20 b.l.); atsakovas A. V. buvo baustas 1 kartą administracine nuobauda už šuns nepriežiūrą, dėl ko nukentėjo kaimynė G. J. (1 tomo 21 b.l.); atsakovas A. V. laikotarpyje nuo 2011 metų iki 2014 m. pabaigos už viešosios tvarkos pažeidimus, įvykdytus Marijampolėje, Vytauto g. 30A savo bute, bendro naudojimo patalpose arba kieme iš viso buvo baustas administracine nuobauda 1 kartą (1 tomo 22-23 b.l.).

21Marijampolės miesto policijos nuovados išklotinė patvirtina, kad laikotarpyje nuo 2009 metų iki 2014 m. antros pusės adresu Marijampolė, Vytauto g. 30A-5, policija buvo kviečiama 228 kartus, vidutiniškai kiekvieną mėnesį po 2-4 kartus dėl neblaivaus A. V. keliamo triukšmo, tarpusavio konfliktų tarp Vitkauskų šeimos narių, deginamų laidų, skleidžiamos didelės smarvės iš buto, aplinkos teršimo, fizinio smurto ir pan. (1 tomo 44-54 b.l.).

22Teismo posėdyje apklausti liudytojais namo Nr.30A, Vytauto g., Marijampolės m., ir gretimų bendro kiemo namų gyventojai D. T., K. K., B. J., V. P., E. P., J. V., Juozas G. P. paaiškino, kad 5-ame bute gyvenanti Vitkauskų šeima yra asociali, tėvas kiekvieną dieną būna neblaivus, pas juos bute vyksta nuolatiniai konfliktai, barniai, kurie paprastai prasideda vėlai vakare arba naktį, jie tarpusavyje barasi, o neretai ir mušasi ne tik bute, laiptinėje, bet ir bendrame namo kieme, nesilaiko švaros, šiukšlina ir spjaudosi laiptinėje, įvairiomis atliekomis ir suvilktu iš viso miesto metalo laužu užgriozdina kiemą, automobilių stovėjimo aikštelę, šiukšlėmis užvertė kieme esantį geriamojo vandens šulinį, spalvotų metalų išgavimui bute degina įvairius laidus, skleisdami smarvę po visą namą, pamazgas, o taip pat ir atliktus į kibirą gamtinius reikalus pila prie namo po pirmo aukšto butų langais, kieme. Liudytojai teigė, kad dėl atsakovų girtavimo, nuolatinio triukšmavimo, muštynių kiekvieną mėnesį po 3-4 kartus kviečiama policija, kurią dažniausiai išsikviečia patys atsakovai, o tai trikdo namo gyventojų ramybę. Liudytojai nurodė, kad toks netinkamas atsakovų elgesys pažeidžia greta gyvenančių asmenų teises bei interesus, sudaro jiems neįmanomas sąlygas gyventi.

23Tai, kad bylos nagrinėjimo eigoje atsakovų elgesys nepasikeitė, jie ir toliau savo gyvenimo būdu trikdo viešąją tvarką, pažeidžia bendrojo gyvenimo taisykles, kad policija yra kviečiama tramdyti atsakovų, pripažino 2015-06-08 vykusiame teismo posėdyje atsakovai A. V. bei Nijolė K. V., šią aplinkybę taip pat patvirtina byloje esantys atsakovo A. V. administracinių pažeidimų protokolai ir nutarimai, iš kurių matyti, kad minėtas atsakovas 2014-08-08 ir 2015-10-01 buvo baustas administracine tvarka už įvairių atliekų kaupimą prie gyvenamojo namo Vytauto g. 30A, Marijampolėje (2 tomo 144-149 b.l.), o taip pat duomenys apie neblaivaus atsakovo A. V. (vyresniojo) padarytus administracinius pažeidimus, susijusius su gyvenamojoje vietoje keliamu triukšmu, agresyviu elgesiu. (2 tomo 98-105 b.l.).

24Nustatyta, kad 2014-07-15 raštu Nr. 1-625(2) atsakovas A. V. (vyresnysis) buvo įspėtas, kad už Nuomos sutarties 10.4 p. pažeidimą remiantis minėtos sutarties 13.3 p. bei CK 6.611 str. bus iškeldintas iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, o Nuomos sutartis bus nutraukta (1 tomo 7-8 b.l.). 2014-09-08 įspėjimais Nr. 1-843, Nr. 1-844, Nr. 1-845, Nr. 1-846 visi atsakovai pakartotinai buvo įspėti dėl netinkamo elgesio, sudaromų neįmanomų sąlygų greta gyventi kitiems asmenims ir paprašyti gera valia išsikelti iš nuomojamų bei susimokėti skolas (1 tomo 9-15 b.l.).

25Taip pat nustatyta, kad bylos nagrinėjimo eigoje atsakovas A. V. sumokėjo ieškovei buvusį įsiskolinimą už nuomą (2 tomo 32, 34-35, 139 b.l.), ieškovė šiuo pagrindu atsakovams reikalavimų nutraukti Nuomos sutartį ir juos iškeldinti nereiškia.

26Ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovų netinkamo elgesio, bendro gyvenimo taisyklių pažeidimo iš esmės neginčija ir patys atsakovai, pripažindami, kad jie garsiakalbiai, dažnai ginčijasi, barasi tarpusavyje, kartais ir susimuša, jų šeimoje įprasta bendrauti pakeltu tonu, atsakovas A. V. pripažino, kad jis piktnaudžiauja alkoholiu ir kasdien jį vartoja, o atsakovas A. V. patvirtino, kad jis renka įvairias atliekas bei metalo laužą ir viską kaupia namuose arba bendro naudojimo kieme, o paskui išrūšiavęs parduoda ir iš to pragyvena. Tačiau atsakovai tokį savo elgesį laiko normaliu, įprastu, aiškina jį kaip ilgametį savo šeimos gyvenimo būdą, o ieškinio iniciavimą vertina kaip kaimyno E. P. kerštą.

27Taigi teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius byloje įrodymus konstatuoja, kad atsakovų sistemingi ilgą laiką trunkantys viešosios tvarkos pažeidimai gyvenamojoje aplinkoje (atsakovo A. V. girtavimas, atsakovo A. V. įvairių atliekų kaupimas bendro naudojimo teritorijoje, visų atsakovų triukšmavimas, koliojimasis, konfliktavimas bute ir bendro naudojimo patalpose, fizinis smurtavimas tarpusavyje) vertintini kaip netinkamas jų elgesys, sudarantis neįmanomas sąlygas kitiems greta gyventi. Darytina išvada, kad atsakovai pažeidė Nuomos sutarties10.4 punktą, todėl remiantis Nuomos sutarties 13.2 punktu yra pagrindo nutraukti neterminuotą nuomos sutartį.

28CK 6.610 str. numato, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamųjų patalpų gali būti iškeldinami tik teismo tvarka, išskyrus šio kodekso numatytus iškeldinimo pagal prokuroro sankciją atvejus.

29CK 6.611 str. numato, kad jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys, kurie netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, nuomotojo arba kitų asmenų, kuriems trukdoma normaliai gyventi, reikalavimu gali būti iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

30Asmenų teisė išsinuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, taikant savivaldybių reguliuojamus nuomos mokesčio tarifus, yra viena iš valstybės savo piliečiams teikiamų paramos formų. Asmens teisė į savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų gyvenamųjų patalpų nuomą turi specifinę socialinę prigimtį, nes tai yra valstybės paramos mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms) forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2009; 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2010; kt.). Nurodytu teisiniu reguliavimu siekiama įgyvendinti konstitucinį socialinio solidarumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2011), pagal kurį, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarime, Lietuvos valstybė, būdama socialiai orientuota, turi konstitucinę priedermę ir privalo prisiimti tam tikrų įsipareigojimų vykdymo naštą. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad socialinio solidarumo principas nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą (Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. birželio 7 d. nutarimai), o socialinė parama neturi sudaryti prielaidų asmeniui pačiam nesiekti didesnių pajamų, savo pastangomis neieškoti galimybių užtikrinti sau ir savo šeimai žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, ji neturi virsti privilegija (Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).

31Teismas mano, kad esant byloje nustatytoms konkrečioms aplinkybėms, atsakovų netinkamas elgesys, nuolatiniai kitų namo gyventojų teisės į ramią aplinką pažeidimai įvertintini kaip piktnaudžiavimas valstybės teikiama parama, todėl atsakovų iškeldinimas pripažįstamas proporcinga priemone, nes socialinės paramos gavimas nesuteikia atsakovams teisės pažeidinėti kitų asmenų teisių ir neatleidžia jų nuo pareigos tinkamai elgtis ir nepažeidinėti bendro gyvenimo taisyklių. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovai per visą bylos nagrinėjimą teisme savo elgesio nepakeitė.

32Atsižvelgdamas į šioje konkrečioje byloje aukščiau paminėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad esant neginčijamais įrodymais nustatytam faktui, jog atsakovų šiurkštus ilgalaikis bendro elgesio normų nesilaikymas, nuolatinis bendro gyvenimo taisyklių pažeidimas, netinkamas atsakovų elgesys, sudarantis neįmanomas sąlygas kitiems greta gyventi yra pakankamas ir proporcingas pagrindas nutraukti Nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus iš buto, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.610 str., 6.611 str.).

33Atsakovai nurodo, kad jie yra socialiai remtini asmenys, Nijolė K. V. ir atsakovas A. V. yra neįgalūs, jiems nustatytas 40 proc. darbingumas, todėl jų kaip socialiai pažeidžiamų asmenų teisės turėtų būti ginamos, ieškovė privalo suteikti jiems socialinę paramą ir jais rūpintis. Tačiau teismas šiuos atsakovų Nijolės K. V. ir A. V. argumentus atmeta, kadangi jie savo netinkamu elgesiu piktnaudžiauja valstybės teikiama parama. Atsakovai Nijolė K. V. ir A. V. turi suaugusius vaikus, kuriems įstatymas numato pareigą rūpintis savo neįgaliais tėvais. Byloje nėra duomenų, kad atsakovų pilnamečiai vaikai turėtų neįgalumą. Savivaldybė, taip pat turėdama pareigą rūpintis socialiai neįgaliais asmenimis, teismo posėdyje prisiėmė atsakomybę po iškeldinimo atsakovus apgyvendinti laikinai Marijampolės socialinės pagalbos centro nakvynės namuose.

34Teismas, atsižvelgdamas į atsakovų padėtį, mano tikslinga sprendimo vykdymą atidėti 4 mėnesiams, t.y. iki 2016 m. balandžio 7 d.

35Tokiu būdu, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimai dėl Nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovų iškeldinimo yra pagrįsti įrodymais ir todėl ieškinys tenkintinas ( CK 6.610 str. , 6.611 str.).

36CPK 96 str. 1 dalis nustato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

37Už du ieškinio reikalavimus mokėtinas 82 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 3 p., Teismas, siųsdamas procesinius dokumentus, patyrė 17,28 Eur išlaidų.

38Kadangi atsakovui A. V., gim.1962-04-25, 2014 12 31 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-14-T-4800-5855 suteikta antrinė teisinė pagalba ir jis 100 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (1 tomo 65 b.l.), todėl iš jo nepriteisiamos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siutimu ir žyminio mokesčio mokėjimu – CPK 96 str.

39Ieškinį patenkinus visiškai, valstybei priteistina iš atsakovų Nijolės K. V., A. V., A. V., gim. 1992-02-20, A. V. po 16,40 Eur (82 Eur : 5) iš kiekvieno žyminio mokesčio (CK 80 str. 1 d. 3 p., 96 str.), ir po 3,46 Eur (17,28 Eur : 5) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92, 96 str.).

40Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 260, 263-270 str., teismas

Nutarė

41ieškinį tenkinti.

42Nutraukti 2003 m. balandžio 9 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 29-259-(2.8), sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis" ir A. V., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ); dėl gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5, nuomos.

43Iškeldinti atsakovus A. V., a.k( - ) N. K. V., a.k. ( - ) A. V., a.k. ( - ) A. V., gim. (duomenys nesklebtini), A. V., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, Vytauto g. 30A-5, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

44Sprendimo dėl atsakovų A. V., Nijolės K. V., A. V., A. V., A. V. iškeldinimo vykdymą atidėti 4 (keturiems) mėnesiams, t.y. iki 2016 m. balandžio 7 d.

45Priteisti iš atsakovų N.K. V., A. V., A. V., gim. ( - ), A. V. valstybei po 16,40 Eur (šešiolika eurų 40 centų) iš kiekvieno žyminio mokesčio ir po 3,46 Eur (tris eurus 46 centus) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovė Marijampolės savivaldybė teismo prašo nutraukti 2003 m. balandžio... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad... 4. Atsakovė Nijolė K. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, dalyvaudama teismo... 5. Atsakovo A. V. (vyresniojo) atstovas advokatas Ričardas Lilas prašė... 6. Atsakovai A. V., A. V., A. V. ir A. V. teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 7. Atsakovas A. V. (vyresnysis) 2015 m. birželio 8-10 d. vykusiame teismo... 8. Atsakovai A. V. ir A. V. 2015 m. birželio 8-10 d. vykusiame teismo posėdyje... 9. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepimo į ieškinį... 10. Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Nustatyta, kad vieno kambario 29,75 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji... 13. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr. 84... 14. Su atsakovu A. V., a.k. ( - ) 2003 m. balandžio 9 d. buvo sudaryta... 15. Nuomos sutarties 10.4 punkte yra numatyta, kad nuomininkas privalo laikytis... 16. Nuomos sutarties 13.2 punkte yra numatyta, kad nuomotojas nutraukia... 17. Ieškovė prašo nutraukti Nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus, kadangi... 18. Nustatyta, kad byloje esantis 2014-09-06 UAB „Marijampolės butų ūkis“... 19. Byloje esanti Marijampolės AVPK informacija patvirtina, kad atsakovų A. V.,... 20. Pateikta byloje Marijampolės AVPK informacija apie visų atsakovų padarytus... 21. Marijampolės miesto policijos nuovados išklotinė patvirtina, kad... 22. Teismo posėdyje apklausti liudytojais namo Nr.30A, Vytauto g., Marijampolės... 23. Tai, kad bylos nagrinėjimo eigoje atsakovų elgesys nepasikeitė, jie ir... 24. Nustatyta, kad 2014-07-15 raštu Nr. 1-625(2) atsakovas A. V. (vyresnysis) buvo... 25. Taip pat nustatyta, kad bylos nagrinėjimo eigoje atsakovas A. V. sumokėjo... 26. Ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovų netinkamo elgesio, bendro... 27. Taigi teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius... 28. CK 6.610 str. numato, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti... 29. CK 6.611 str. numato, kad jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su... 30. Asmenų teisė išsinuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, taikant... 31. Teismas mano, kad esant byloje nustatytoms konkrečioms aplinkybėms, atsakovų... 32. Atsižvelgdamas į šioje konkrečioje byloje aukščiau paminėtas aplinkybes,... 33. Atsakovai nurodo, kad jie yra socialiai remtini asmenys, Nijolė K. V. ir... 34. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovų padėtį, mano tikslinga sprendimo... 35. Tokiu būdu, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad... 36. CPK 96 str. 1 dalis nustato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 37. Už du ieškinio reikalavimus mokėtinas 82 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str.... 38. Kadangi atsakovui A. V., gim.1962-04-25, 2014 12 31 Kauno valstybės... 39. Ieškinį patenkinus visiškai, valstybei priteistina iš atsakovų Nijolės K.... 40. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 260, 263-270 str.,... 41. ieškinį tenkinti.... 42. Nutraukti 2003 m. balandžio 9 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr.... 43. Iškeldinti atsakovus A. V., a.k( - ) N. K. V., a.k. ( - ) A. V., a.k. ( - ) A.... 44. Sprendimo dėl atsakovų A. V., Nijolės K. V., A. V., A. V., A. V.... 45. Priteisti iš atsakovų N.K. V., A. V., A. V., gim. ( - ), A. V. valstybei po... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...