Byla II-72-562/2011
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant vertėjai Teresei Gusarovai, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. J., jo atstovui advokatui Zigmantui Benečiui, institucijos, kurios pareigūnai surašė protokolą ir priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovui Petrui Silickui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. J. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22010-10-07 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės G. Ž. užkardos (toliau – Institucija) pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 164-52 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad 2010-10-03 apie 23.40 val. Šalčininkų raj., Šalčininkų sen., kelyje Širviai-Žališkės, ties ( - ) k. vairuodamas automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), V. J. nepakluso Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, išreikštam per garsiakalbį, VSAT pareigūnui vairuojant specialiai pažymėtą tarnybinį automobilį su mėlynos spalvos švyturėliais (b.l. 14).

3Institucijos l. e. p. vadas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, 2010-10-14 nutarimu Nr. 164-52 (toliau – Nutarimas) pripažino V. J. kaltu padarius Protokole nurodytą veiką, kurią VSAT pareigūnas kvalifikavo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 130 str. 4 d. Nutarime taip pat nurodė, kad, nors

4V. J. nepripažįsta padaręs pažeidimą, jo paaiškinimas vertinamas kritiškai kaip bandymas išvengti atsakomybės. Padarytas pažeidimas visiškai įrodytas faktiniais duomenimis, nustatytais administracinio teisės pažeidimo byloje (administracinio teisės nažeidimo protokolu, pareigūno tarnybiniu pranešimu). Nenustatęs atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, skyrė V. J. administracinę nuobaudą - 3500 litų baudą (b.l. 5, 10).

5V. J. padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Nutarimu skirtą 3500 litų baudą. Paaiškino, kad paskirta nuobauda naikintina, kadangi jis nepadarė administracinio teisės pažeidimo, be to, nagrinėjant bylą, buvo padaryta procesinių pažeidimų. V. J. nuomone, administracinę nuobaudą skyręs pareigūnas nepaisė ATPK 9, 284 straipsnių reikalavimų. Paaiškino, kad 2010-10-03 apie 23.40 val. važiuodamas Šalčininkų raj., Šalčininkų sen., keliu Širviai-Žališkės, jis pamatė du stabdančius asmenis ir sutiko juos pavežėti iki Vilniaus. Atkreipė dėmesį į tai, kad jis paėmė keleivius tamsiuoju paros metu, todėl neturėjo galimybės matyti artėjantį VSAT automobilį, taip pat nematė šio automobilio įjungto švyturėlio ir nepastebėjo jokių stabdymo požymių, t. y. negalėjo suvokti, kad jį stabdo pareigūnas. Tik pradėjęs važiuoti išgirdo garsinį signalą ir, pažvelgęs į šoninio vaizdo veidrodėlį bei pamatęs švyturėlius, sustojo. V. J. nuomone, aplinkybė, kad mažindamas greitį jis dar pavažiavo kol visišai sustojo, negali būti laikoma nepaklusimu VSAT pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. Pažymėjo, kad jį sustabdęs VSAT pareigūnas pažeidė APTK 130 straipsnio pastaboje nustatytus reikalavimus stabdymui tamsiuoju paros metu. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, V. J. mano, kad jis nepadarė administracinio teisės pažeidimo, ir nuobauda jam skirta nepagrįstai (b.l. 1-4).

6Teismo posėdyje V. J. ir jo atstovas atsisakė skundo motyvų dėl Institucijos padarytų procesinių pažeidimų nagrinėjant bylą. Kitoje dalyje palaikė skundą ir prašė jį tenkinti (b.l. 65-66).

7Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės G. Ž. užkarda su V. J. skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti, paliekant Nutarimą nepakeistą. Atsiliepime į skundą (b.l. 42-45) pažymėjo, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl negali būti pakeistas. Institucijos manymu, skunde išdėstytus teiginius reikia vertinti kritiškai. Paaiškino, kad 2010-10-03 apie 23.40 val.

8V. J. vairuojamas automobilis VW Passat, valst. Nr. ( - ), buvo stabdomas uniformuoto VSAT pareigūno, važiavusio tarnybiniu automobiliu, kuris buvo pažymėtas skiriamaisiais VSAT ženklais, su įjungtu mėlynos spalvos švyturėliu ant stogo ir įjungta garsine sirena, taip pat paaškino, kad reikalavimas sustabdyti transporto priemonę buvo išreikštas per garsiakalbį liepiant sustoti. Pažymėjo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, jog V. J. nepakluso VSAT pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, o ne už tai, kad prie V. J. stovinčio automobilio privažiavo tarnybinis VSAT automobilis ir V. J. privalėjo stovėti bei laukti, kol prie jo prieis ir prisistatys VSAT pareigūnas.

9Teismo posėdyje Institucijos atstovas palaikė atsiliepimą jame išdėstytais motyvais ir prašė skundo netenkinti (b.l. 65-66).

10Skundas netenkinamas.

11Skundžiamu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės G. Ž. užkardos l. e. p. vado 2010-10-14 nutarimu Nr. 164-52 V. J. (Nutarime padarytas rašymo apsirikimas nurodant asmens vardą) patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad 2010-10-03 apie 23.40 val. Šalčininkų raj., Šalčininkų sen., kelyje Širviai-Žališkės, ties ( - ) k. vairuodamas automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), jis apie 0,5 kilometro važiavo nepaklusdamas VSAT pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, kuris buvo išreikštas per garsiakalbį liepiant sustoti, VSAT pareigūnui vairuojant skiriamaisiais ženklais pažymėtą tarnybinį automobilį su mėlynos spalvos švyturėliu. Šiuo nutarimu V. J. veiksmai kvalifikuoti pagal ATPK 130 str. 4 d. ir paskirta 3500 litų bauda (b.l. 5, 10).

12ATPK 130 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę – užtraukia baudą vairuotojams nuo 3000 iki 4000 litų. To paties straipsnio pastaboje nurodoma, kad uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesą atspindinčius elementus). Patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

13Remiantis bylos duomenimis – administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 14), 2010-10-04 tarnybiniu pranešimu (b.l. 11), teismo posėdyje apklausto liudytojo E. T. parodymais (b.l. 58-59) ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. J. paaiškinimais (b.l. 15-17, 65-66), – nustatytos faktinės įvykio aplinkybės, kad 2010-10-03 VSAT pareigūnas E. Tarasovas, vykdydamas tarnybą, važiuodamas tarnybiniu automobiliu, pažymėtu skiriamaisiais VSAT ženklais, su švyturėliu ant stogo, apie 23.40 val. kelyje Širviai-Pėpės pastebėjo įtartiną automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo V. J., ir, įjungęs mėlynos spalvos švyturėlį, privažiavo prie šio automobilio. Tačiau V. J. vairuojamas automobilis dideliu greičiu nuvažiavo ( - ) kaimo link. Todėl VSAT pareigūnas pradėjo persekioti sprunkantį automobilį per garsiakalbį liepdamas sustoti, bet kito automobilio vairuotojas nepakluso ir važiavo toliau. Taip pat nustatyta, kad V. J. sustabdė savo automobilį tik tada, kai jis buvo priverstas tai padaryti, nes VSAT tarnybinis automobilis prispaudė jį prie kelkraščio ir užstojo kelią iš priekio. Liudytojas E. Tarasovas taip pat parodė, kad sustabdyto automobilio vairuotojas ir toliau priešinosi pareigūno teisėtiems reikalavimams laikydamas automobilio dureles ir vengdamas patikrinimo. Ir tik tada, kai panaudojus jėgą automobilio durelės buvo atidarytos, V. J. buvo sulaikytas. Teismas nesiremia liudytojų O. J., T. B., A. K. ir V. P. parodymais, nes nurodyti VSAT pareigūnai nedalyvavo V. J. sulaikyme ir todėl negalėjo paliudyti teismui apie bylai reikšmingas aplinkybes.

14Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės, visų pirma, patvirtina, kad VSAT pareigūno teisėtas reikalavimas sustabdyti transporto priemonę buvo išreikštas ATPK 130 straipsnio pastaboje numatyta tvarka, t. y. pareigūnas vairavo tarnybinį automobilį, pažymėtą skiriamaisiais VSAT ženklais, įjungęs ant šio automobilio stogo švyturėlį, stabdė V. J. vairuojamą automobilį per garsiakalbį liepdamas sustoti, kitaip tariant, aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė reikalavimą sustabdyti transporto priemonę. Pažymėtina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neneigė paminėtų aplinkybių (dėl skiriamųjų VSAT ženklų ant automobilio, įjungto švyturėlio ir garso sirenos). Dėl aplinkybės, kad patrulyje dirbo tik vienas VSAT pareigūnas vietoj ATPK 130 straipsnio pastaboje numatytų dviejų, teismas vertina, kad šis procedūrinis pažeidimas yra neesminis ir šiuo konkrečiu atveju jis neįtakojo pažeidimo nustatymo, taip pat nelėmė didesnio V. J. teisių suvaržymo.

15Antra, aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės taip pat patvirtina, kad V. J. nepakluso VSAT pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, t. y. privažiavus tarnybiniam automobiliui su įjungtu ant stogo švyturėliu, V. J. dideliu greičiu nuvažiavo ( - ) kaimo link, toliau važiavo nepaklusdamas per garsiakalbį išreikštam reikalavimui sustoti, nesustojo net tada, kai tarnybinis automobilis pradėjo jį spausti prie kelkraščio, ir sustojo tik tada, kai tarnybinis automobilis užstojo jam kelią. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teiginiai, kad jis nesuvokė, jog jį stabdo VSAT pareigūnas, ir kad nematė įjungto švyturėlio, neatitinka kitų V. J. paaiškinimų ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių, yra nenuoseklūs ir nelogiški, todėl teismas šiuos paaiškinimus vertina kritiškai. 2010-10-07 savo paaiškinimuose (b.l. 16-17) V. J. nurodė, kad jis gyvena netoli Lietuvos valstybės sienos, todėl dažnai mato (ir, vadinasi, žino, kaip atrodo) pasieniečių tarnybinius automobilius. Net ir tuo atveju, jei nekiltų abejonių dėl to, kad V. J. nepastebėjo VSAT tarnybinio automobilio, konstatuotina, kad, matydamas savo keleivių reakciją (t. y. pamatę tarnybinį automobilį, jie staigiai įlipo į V. J. vairuojamą automobilį ir liepė jam greičiau važiuoti), kurią patvirtino ir pats administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo (b.l. 15-17), elgdamasis protingai ir apdairiai jis galėjo ir turėjo suprasti, kad iš paskos važiuojantis automobilis ne šiaip važiuoja ta pačia kryptimi, o persekioja jų automobilį. Be to, yra akivaizdu, kad tamsiuoju paros metu (pažeidimas padarytas apie 23.40 val.) V. J. negalėjo nepastebėti kelyje automobilio su įjungtais švyturėliais. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad tarnybinis automobilis pradėjo persekioti automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), netoli ( - ) kaimo ir atitinkamų manevrų dėka (prispaudė VW Passat prie kelkraščio ir užstojo jam kelią iš priekio) sustabdė jį tik už šio kaimo, tokiu būdu, VSAT pareigūnas persekiojo V. J. pakankamai ilgą kelio atkarpą (apie 0,5-1 km). Pastaroji aplinkybė taip pat suteikia pagrindo abejoti, kad per tą laiką automobilio VW Passat vairuotojas anksčiau nepastebėjo važiuojančio jam iš paskos automobilio su įjungtais švyturėliais. Išvardytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo sąmoningais veiksmais vengė sustabdyti vairuojamą automobilį, t. y. nepakluso VSAT pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.

16Išvados, padarytos įvertinus bylos faktines aplinkybes, suteikia teismui pagrindo konstatuoti nagrinėjamu atveju esant ATPK 130 straipsnio 4 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėčiai. Todėl skundžiamu Institucijos 2010-10-14 nutarimu Nr. 164-52 V. J. buvo teisėtai ir pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal minėtą kodekso normą. Įvertinus administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą Institucijoje procesinių teisės normų laikymosi aspektu, esminių pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį ir pavojingumą, pažeidėjo atsakomybę sunkinančią aplinkybę (pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda, b.l. 23), jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių (ATPK 31 str.) nebuvimą, taip pat konstatuotina, kad V. J. paskirtas ATPK 130 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatyto baudos dydžio vidurkis (3500 Lt) atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus bei ATPK 20, 30 ir 302 straipsnių nuostatas. V. J. neprašė teismo pakeisti Nutarimą, paskiriant jam švelnesnę nuobaudą (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p.), todėl, remdamasis minėta išvada dėl paskirtos nuobaudos pagrįstumo, teismas nevertina pateiktų duomenų apie administracinėn atsakomybėn patraukto asmens šeimos sudėtį ir pajamas.

17Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaujantis ATPK 297 straipsnio nuostatomis, V. J. skundas netenkinamas, paliekant nepakeistą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės G. Ž. užkardos l. e. p. vado 2010-10-14 nutarimą Nr. 164-52, kuriuo V. J. pagal ATPK 130 str. 4 d. paskirta 3500 litų bauda.

18Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., 129 str., teisėja

Nutarė

19V. J. skundo nepatenkinti.

20Palikti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės G. Ž. užkardos l. e. p. vado 2010-10-14 nutarimą

21Nr. 164-52 nepakeistą.

22Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 2. 2010-10-07 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 3. Institucijos l. e. p. vadas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo... 4. V. J. nepripažįsta padaręs pažeidimą, jo paaiškinimas vertinamas... 5. V. J. padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Nutarimu skirtą 3500... 6. Teismo posėdyje V. J. ir jo atstovas atsisakė skundo motyvų dėl... 7. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 8. V. J. vairuojamas automobilis VW Passat, valst. Nr. ( - ), buvo stabdomas... 9. Teismo posėdyje Institucijos atstovas palaikė atsiliepimą jame išdėstytais... 10. Skundas netenkinamas.... 11. Skundžiamu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 12. ATPK 130 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nepaklusimas uniformuoto Valstybės... 13. Remiantis bylos duomenimis – administracinio teisės pažeidimo protokolu... 14. Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės, visų pirma, patvirtina, kad VSAT... 15. Antra, aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės taip pat patvirtina, kad V.... 16. Išvados, padarytos įvertinus bylos faktines aplinkybes, suteikia teismui... 17. Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaujantis ATPK 297 straipsnio... 18. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,... 19. V. J. skundo nepatenkinti.... 20. Palikti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 21. Nr. 164-52 nepakeistą.... 22. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...