Byla e2-151-336/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui T. D., nedalyvaujant atsakovui E. P.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui E. P. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. P. 2899,38 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2015-10-18 Kėdainių r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., ( - ) g. 15 įvykusio įvykio metu buvo apgadintas turtas (pastatas bei jame buvę daiktai), draustas AB „Lietuvos draudimas“, draudėjas ( - ) bendruomenės centras. Dėl šio įvykio metu padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas“ iš viso išmokėjo 2899,38 Eur sumą draudėjui. Dėl šio įvykio E. P. atžvilgiu Kėdainių rajono apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla.

5Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko visiškai, papildomai pateikė įvykio vietos nuotraukas. Paaiškino, kad 2015-10-18 atsakovas sugadino ieškovės apdraustą turtą, esantį ( - ) g. 15, ( - ) k., Kėdainių r. sav. Buvo nustatyta, kad nuplėšta ( - ) bendruomenės centro pastatio lango metalinė apsauginė žaliuzė, išdaužtas langas bei lauko durys, viduje išvartyti daiktai, sulaužytos vidaus durys, grindyse išmušta skylė, nudaužta židinio akmens plokštė, išdaužytos sienos, sulaužyti baldai, sugadinta krosnelė, muzikinis grotuvas, kavos servizas. Ieškovė gavo pranešimą apie įvykį. Buvo nuspręsta, kad įvykis atitinka draudžiamojo įvykio sąvoką pagal draudimo sutartį. Tuomet ieškovė pradėjo žalos administravimą, kuris prasidėjo, kuomet ieškovės atstovas ekspertas A. Z. nuvyko į įvykio vietą apžiūrėti turtui padaryto nuostolio. Ekspertas atlikęs apžiūrą surašė turto sunaikinimo-sugadinimo aktą, kuriame užfiksuotos įvykio aplinkybės, detalizuoti turtui padaryti sugadinimai. Ieškovei buvo pateiktos sąskaitos-faktūros už draudėjo patirtas turto sugadinimo atstatymo išlaidas. Ieškovė išmokėjo 90,34 Eur sumą už langų keitimą ir 209,82 Eur už kitus įrenginius ( - ) bendruomenės centrui, 2462,39 Eur sumą už remonto darbus rangovui UAB „Šumera“, 136,83 Eur sumą už apsaugines žaliuzes UAB „Dextera“. Atsakovas į ieškovės pretenzijas dėl padarytų nuostolių atlygino nereagavo. Įvykio data ieškinyje nurodoma 2015-10-18, kadangi draudėjo ( - ) bendruomenės centro pirmininkė 2015-10-19, apie 9 val., atvyko į bendruomenės centrą ir pamatė padarytus nuostolius, tačiau pačio įvykio data gali būti 2015-10-17.

6Šioje byloje ieškovė įrodinėja tris atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą bei priežastinį ryšį. Kaltės neįrodinėja, nes generalinis deliktas – neteisėti veiksmai apima atsakovo kaltę, o jo kaltė preziumuojama. Neteisėti veiksmai – nevykdė pareigos elgtis su kitų turtu taip, kad nepadarytų tam turtui žalos, atsakovas įsibrovė į draudėjo patalpas, sulaužęs žaliuzes, įsibrovęs į vidų sugadino turtą, t. y. padarė žalos, toks veiksmas neteisėtas, kuris įrodytas policijos pareigūnų surinktais duomenimis, t. y. baudžiamąja byla. Žalą įrodo pateikti ir aptarti dokumentai, kurie taip pat įrodo, kad ieškovė perėmė reikalavimo teisę iš draudėjo ir turi teisę reikalauti iš atsakovo draudėjui išmokėtos draudimo išmokos. Jeigu atsakovas nebūtų įsibrovęs ir sugadinęs turto, nebūtų atsiradę žalos, atsakovo neteisėti veiksmai yra tiesioginė žalos atsiradimo priežastis. Todėl yra pagrindas taikyti atsakovui deliktinę civilinę atsakomybę.

7A. E. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, viešo paskelbimo būdu. Šiuo būdu jam įteikti ir procesiniai dokumentai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Kėdainių rajono apylinkės teismo baudžiamosios bylos Nr. 1-6-836/2017 duomenimis E. P., t.y. atsakovas, slapstosi.

8Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ( - ) bendruomenės centras, laikotarpiu nuo 2014-10-24 iki 2015-10-23, AB „Lietuvos draudimas“ buvo apdraudęs pastatą ir įrengimus, esančius ( - ) g. 15, ( - ) k., ( - ) sen., Kėdainių r. sav. (e. b. l. 8, 9). Iš pateikto 2015-10-23 turto sunaikinimo, sugadinimo akto matyti, kad 2015-10-19, apie 9 val., bendruomenės pirmininkė atvykusi į bendruomenės centrą pastebėjo, kad yra išdaužtas langas per atplėštas apsaugines žaliuzes. Apžiūrėjus įvykio vietą, nustatyta, kad buvo piktavališkai sugadintas pastatas ir jame buvęs turtas. Išvardintas įvairus sunaikintas ir sugadintas turtas (e. b. l. 10-13). Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių policijos Kriminalinės policijos skyriaus 2015-11-03 rašto matyti, kad 2015-10-19 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį. Nustatyta, kad bendruomenės centrui dėl įvairaus turto sugadinimo ir sunaikinimo padaryta 4512,71 Eur žala bei nustatytas įtariamasis – E. P. (e. b. l. 7). Draudėjas ( - ) bendruomenės centras sudarė statybos rangos sutartį Nr. 15-11-12 su UAB „Šumera“ centro remonto darbams po įsilaužimo atlikti, darbų kaina 2462,39 Eur (e. b. l. 15-16, 17). Ieškovė, pagal UAB „Šumera“ pateiktą sąskaitą-faktūrą Nr. 0000689, sumokėjo už atliktus darbus. Be to ieškovė papildomai paskaičiavo ir išmokėjo draudėjui ( - ) bendruomenės centrui 90,34 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 06452 už lango, stiklo paketo keitimą bei transportavimą; 136,83 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 150475 už apsauginių žaliuzių montavimą ir transportavimą; 209,82 Eur už įvykio metu sugadintus daiktus (iš nuostolio 325,67 Eur sumos atėmus 115,85 Eur besąlyginę išskaitą) (e. b. l. 18-26, 28-32). Byloje esančiose skaitmeninėse fotonuotraukose užfiksuotas įvairaus turto sugadinimas ir sunaikinimas (e. b. l . 67-126). Pagal 2009-04-01 patalpų panaudos sutartį Nr. 15 Kėdainių rajono savivaldybė (panaudos davėjas) perdavė ( - ) bendruomenės centrui (panaudos gavėjui) 10 metų laikotarpiui, panaudos pagrindais, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti 120,80 kv. m ploto patalpas, esančias ( - ) k., ( - ) sen., Kėdainių r. sav. (e. b. l. 127-132). Ieškovė kreipėsi į atsakovą raštu dėl žalos atlyginimo (e. b. l. 5, 26).

9Teismo posėdžio metu taip pat buvo apžiūrėta baudžiamoji byla Nr. 1-6-836/2017, kurioje atsakovas kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalį. Byla šiuo metu sustabdyta. 2016-05-25 nutartimi teismas atsisakė kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl Europos arešto orderio išdavimo E. P. atžvilgiu. Posėdžio metu buvo pagarsintas kaltinamasis aktas, iš kurio nustatyta, kad atsakovas E. P., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2015-10-17, apie 18 val. 30 min., tyčia metė kamuolį į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijai priklausančias kameras, kabėjusias ant ( - ) kaimo bendruomenės centro pastato, esančio ( - ) g. 15, ( - ) sen., Kėdainių r., taip sugadino 210 eurų bendros vertės dvi vaizdo kameras, spirdamas koja išlaužė 30 eurų vertės bendro naudojimo lauko duris, kastuvu ir akmeniu išdaužė 8 eurų bendros vertės du langus, spirdamas koja sulaužė 100 eurų bendros vertės dvi vidines duris, taip padarė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijai 348 eurų turtinę žalą, taip pat rankomis pakėlė ir sulankstė 136,83 eurų vertės ( - ) bendruomenės centrui priklausančias apsaugines žaliuzes, akmeniu išdaužė 90,34 eurų vertės langą ir išdaužė 32,44 eurų vertės grindinę dangą, numušė 139,25 eurų vertės židinio akmens plokštę, kumščiu išdaužė sienose skyles, padarydamas 1354,62 eurų turtinę žalą, spirdamas koja sulaužė 695,73 eurų bendros vertės keturias vidines duris, sulaužė 111,75 eurų bendros vertės du stalus, praplėšė 47,50 eurų bendros vertės dviejų kėdžių odinius atlošus, sulaužė 52,52 eurų vertės vienos spintelės keturias duris, sudaužė 83,99 eurų vertės muzikinį grotuvą, numetė ir sudaužė 29,92 eurų vertės kavos servizą, spirdamas koja sulaužė 240,35 eurų vertės lauko duris, tuo padarydamas ( - ) kaimo bendruomenės centrui 3015,23 eurų turtinę žalą, tai yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje. Iš E. P. paaiškinimo matyti, kad jis dėl pareikšto įtarimo prisipažino visiškai, parodė, kad 2015-10-17, vakare, su draugais žaidė krepšinį ir vartojo alkoholinius gėrimus prie ( - ) bendruomenės centro, esančio Kėdainių r. sav., ( - ) sen., ( - ) k. Negali paaiškinti kodėl, tačiau pradėjo mėtyti kamuolį į bendruomenės centro pastatą, į vaizdo kameras, kol pataikė ir jas nusuko. Po kurio laiko visi pradėjo skirstytis, o jis pasiliko. Dėl to, kad buvo apsvaigęs nuo alkoholio, priėjo prie pastato, pakelė apsaugines žaliuzes, akmeniu išdaužė dviejų langų stiklus. Per išdaužtą langą įlindo į pastato vidų. Lipdamas įsipjovė dešinės rankos riešą, bėgo kraujas, jo pritaškė patalpoje. Viduje spardė duris, vartė kėdes, stalus, sulaužė spintelės dureles, mėtė daiktus. Kumščiu daužė sienas, išmušė jose skyles. Prie bibliotekos durų rado kastuvą, kuriuo išdaužė laiptinės langą, taip pat išspyrė pagrindines duris, vedančias iš bibliotekos. Nieko nepavogė ir pavogti neketino. Blaivus nebūtų taip pasielgęs. Gailisi įvykdęs nusikaltimą.

10Ieškinys tenkinamas visiškai.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta deliktinės civilinės atsakomybės samprata, kuri sako, jog deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Deliktinė atsakomybė pasireiškia nuostolių atlyginimu. CK 6.246 straipsnio 1 dalis, numatanti civilinės atsakomybės pagrindus, nurodo, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Jos šalių iki teisės pažeidimo nesieja teisiniai santykiai, išskyrus numatytas išimtis. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.263 straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga asmeniui, atsakingam už žalą, padarytą asmeniui ar turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, visiškai ją atlyginti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tai yra specialioji deliktinės civilinės atsakomybės norma, kurioje kartu su bendrąja CK 6.246 straipsnio 1 dalies norma įtvirtintas generalinis deliktas, kurio esmė yra užtikrinti pagrindinę civilinės atsakomybės funkciją – kompensuoti nukentėjusiam asmeniui jo teisių pažeidimu padarytą žalą. Pagal generalinio delikto taisyklę atsakomybės pagrindas yra bendro pobūdžio rūpestingumo ir atsargumo pareigos pažeidimas, sukėlęs kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582-916/2015). CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už sukeltą žalą asmens. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2013).

12Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Teismų jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-290-706/2015; 2016 m. balandžio 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-225-611/2016).

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas E. P. 2015-10-17 savo neteisėtu aktyviu veikimu (kaltė) sunaikino ir sugadino įvairų ( - ) bendruomenės centrui, esančiam Kėdainių r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., ( - ) g. 15, priklausantį turtą (priežastinis ryšys), ką patvirtina policijos surinkti duomenys, prokuratūros teismui pateiktos baudžiamosios bylos kaltinamasis aktas, atsakovo prisipažinimas bei kiti bylos duomenys, ir taip padarė centrui žalos už 2899,38 Eur sumą, kurią atlygino ieškovė AB „Lietuvos draudimas“, todėl pastaroji įgijo išmokėtos draudimo išmokos dydžio reikalavimo teisę į už padarytą žalą atsakingą asmenį – atsakovą E. P. (CK 6.1015 straipsnis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, išdėstytą teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, vadovaujantis CK 6.245 straipsnio 4 dalimi, 6.246, 6.247, 6.249 straipsniais, 6.263 straipsnio 1, 2 dalimis, 6.1015 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo E. P. ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ priteistinas 2899,38 Eur žalos atlyginimas.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovei iš atsakovo priteistinas 65,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo valstybei priteistinos 5,15 Eur bylinėjimosi (procesinių dokumentų įteikimo) išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 265, 268, 270, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 2899,38 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt devynių eurų 38 ct) žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 65,00 Eur (šešiasdešimt penkių eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, Basanavičiaus g. 12, Vilnius, a. s. LT77 7300 0100 0054 3713, AB „Swedbank“.

19Priteisti iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 5,15 Eur (penkių eurų 15 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (sumokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai