Byla 2A-294/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės A. Č. ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-173-267/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DnB NORD lizingas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „DnB NORD lizingas“ ieškiniu, pareikštu atsakovams UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č., prašė priteisti solidariai iš nurodytų atsakovų ieškovo naudai 582 519,95 Lt skolos, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 1-3 l.).

4Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „AGV Transport“ (buvusi A. Č. ir partnerių KŪB) 2007 m. gegužės 17 d. buvo sudaryta Lizingo sutartis Nr. 2007/05-S125, kuria ieškovas (lizingo davėjas) suteikė atsakovui UAB „AGV Transport“ (lizingo gavėjui) teisę valdyti bei naudoti 2 sunkvežimius MAN TGA 26.440 (6x2-2 LL) (toliau – lizingo objektas; Sunkvežimiai), įsigytus pagal 2007 m. gegužės 22 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2007/05-S125-P, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo UAB „AGV Transport“ (toliau – Pirkimo – pardavimo sutartis), o nurodytas atsakovas įsipareigojo mokėti lizingo mokėjimus (toliau – Lizingo sutartis). Įsipareigojimų pagal Lizingo sutartį užtikrinimui 2007 m. gegužės 17 d. tarp ieškovo ir atsakovų G. Č. bei A. Č. buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. 2007/05-S125-G1 ir 2007/05-S125-G2, kuriomis nurodyti atsakovai (laiduotojai) įsipareigojo, kaip solidarieji skolininkai, įvykdyti atsakovo UAB „AGV Transport“ prievoles pagal Lizingo sutartį, jeigu atsakovas UAB „AGV Transport“ neįvykdys visų ar dalies prievolių ieškovui (toliau – Laidavimo sutartys).

5Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „AGV Transport“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį, dėl ko atsakovams buvo pateikta 2008 m. rugpjūčio 8 d. pretenzija Nr. 756 dėl įsiskolinimo, raginant iki 2008 m. rugpjūčio 21 d. sumokėti skolą, tačiau atsakovai skolos negrąžino, todėl ieškovas 2008 m. spalio 24 d. pranešimu Nr. 1130 vienašališkai nutraukė Lizingo sutartį. Nutraukus Lizingo sutartį, atsakovas UAB „AGV Transport“ turėjo pareigą grąžinti ieškovui Sunkvežimius, tačiau to nepadarė, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai likusią neapmokėtą Sunkvežimių (lizingo objektų) vertę, kuri sudaro 582 519,95 Lt (CK 6.38 str. 1 d., 6.81 str., 6.567 str., 6.574 str.), teigdamas, jog tai likusi neapmokėta lizingo objektų (Sunkvežimių) vertė pagal Lizingo sutartį, o ne pradelsti mokėjimai, kurių suma pagal atsakovo G. Č. išrašytą paprastąjį vekselį 2008 m. spalio 6 d. buvo 317 539,12 Lt (2 b. t., 1-4 l.).

6Atsakovai UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 56-61 l.). Nurodė, kad atsakovas UAB „AGV Transport“ tinkamai vykdė Lizingo sutartį, todėl ieškovas neturėjo teisinio pagrindo vienašališkai nutraukti šią sutartį. Atsakovų teigimu, atsakovas G. Č. 2007 m. spalio 6 d. išdavė ieškovui 317 539,12 Lt sumos paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuris padengė atsakovo UAB „AGV Transport“ skolas pagal Lizingo sutartį, o pagal CK 6.36 straipsnio 2 dalį, piniginės prievolės gali būti apmokamos vekseliais. Pažymėjo, jog ieškovas pripažino aukščiau nurodytą vekselį, kadangi kreipėsi į antstolį dėl vykdomojo rašto pagal šį vekselį išdavimo.

7Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (2 b. t., 110-16 l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu patenkino ieškinį ir priteisė solidariai iš atsakovų UAB „AGV Transport“, G. Č. bei A. Č. ieškovo naudai 582 519,95 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13 990 Lt bylinėjimosi išlaidų (4 b. t., 76-84 l.).

10Nurodė, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas, patvirtinantis nepriklausančią nuo juridinių faktų (įvykių ar veiksmų) teisėto vekselio turėtojo turtinę teisę, t. y. reikalavimo teisę į jame nurodytą pinigų sumą, o ne tinkamą piniginės skolininko prievolės kreditoriui įvykdymą įrodantis dokumentas, todėl nagrinėjamu atveju vekselio, kuris nėra apmokėtas, išdavimas negali būti vertinamas kaip tinkamas prievolės įvykdymas pagal CK 6.65 straipsnį, o ieškovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti Lizingo sutartį pagal šios sutarties 10.5 punktą. Pasak teismo, vekselio išrašymas bei ieškovo ir atsakovo pateikti įrodymai pagrindžia, jog mokėjimai pagal Lizingo sutartį buvo atlikti, pažeidžiant Lizingo sutarčių mokėjimų grafikuose nustatytus terminus, o atsakovai, 2008 m. spalio 24 d. sužinoję apie Lizingo sutarties nutraukimą, teismine tvarka neginčijo nutraukimo pagrįstumo ir nevykdė mokėjimų pagal šią sutartį. Juolab kad atsakovas UAB „AGV Transport“ be ieškovo ir trečiojo asmens žinios išnuomojo Sunkvežimius Rusijos įmonei „Grifon“, o tai taip pat yra esminis Lizingo sutarties pažeidimas (Lizingo sutarties 10.5 p.).

11Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčo šalys išreiškė savo valią, kai 2008 m. spalio 24 d., paaiškėjus faktui, jog atsakovas UAB „AGV Transport“ (lizingo gavėjas) prarado automobilius, ieškovas nutraukė ginčo sutarties vykdymą, todėl Lizingo sutartis yra pasibaigusi, ir tai neprieštarauja CK 6.154 straipsnio 1 dalies, 6.156 straipsnio, 6.574 straipsnio bei Lizingo sutarties X skyriaus nuostatoms, nes šiuo atveju prarastas lizingo sutarties objektas ir nėra galimybės įvykdyti Lizingo sutartį (net ir sumokėjus lizingo gavėjui visus lizingo mokėjimus, lizingo davėjas negalėtų perduoti lizingo gavėjui nuosavybės teisės į lizingo objektą pagal Sutarties 10.1. p.).

12Teismo teigimu, ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti solidariai iš atsakovų likusią neapmokėtą lizingo objektų (Sunkvežimių) vertę, kuri ieškovo pateiktais duomenimis (jų atsakovai neginčiją), sudaro 582 519,95 Lt (Lizingo sutarties 2.1 p., 3.1-3.2 p., 8.5 p., 9.1 p., 10.6 p.; Laidavimo sutarčių 2.1-2.2 p., 3.1-3.2 p.; CK 6.6 str., 6.14 str., 6.81 str., 6.574 str., 6.221 str. 2 d.).

13Teismas atmetė trečiojo asmens reikalavimą priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, nes sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja priešingas trečiojo asmens ir bylą laimėjusio ieškovo suinteresuotumas bylos baigtimi. Teismo vertinimu, patenkinus ieškinį, nėra teisinio pagrindo tenkinti trečiojo asmens, įstojusio į bylą atsakovų pusėje, prašymo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 47 str., 93 str.).

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovė A. Č. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį (4 b. t., 116-121 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso taisykles, reglamentuojančias įrodinėjimą (CPK 176 str., 181 str., 185 str.), dėl ko nenustatė visų faktinių aplinkybių, būtinų teisingam bylos išnagrinėjimui, tarp jų, kad atsakovui G. Č. pateikus 2008 m. spalio 6 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį (317 539,12 Lt sumos) ieškovui, atsakovas UAB „AGV Transport“ visiškai atsiskaitė su ieškovu pagal Lizingo sutartį, kurios nutraukimo dieną (2008 m. spalio 24 d.) dar nebuvo suėjęs nurodyto vekselio apmokėjimo terminas, kad trečiajam asmeniui buvo žinoma apie Sunkvežimių perdavimą Rusijos įmonei „Grifon“.
  2. Teismas nepakankamai motyvavo savo sprendimą (CPK 268 str. 4 d., 270 str. 4 d. 1, 4 p.); be to, pažeidė CK 6.123 straipsnio 2 dalį, reglamentuojančią įrodinėjimo pareigos paskirstymą, esant ginčui dėl tinkamo prievolės įvykdymo. Ieškovas, priėmęs atsakovo G. Č. 2008 m. spalio 6 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį, tuo pačiu priėmė iš atsakovo UAB „AGV Transport“ piniginės formos atsiskaitymą, todėl pasibaigė nurodyto atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu dėl iki 2008 m. spalio 6 d. susidariusios skolos (CK 6.36 str. 2 d., 6.123 str. 1-2 d.).
  3. Apygardos teismas pažeidė ir materialinės teisės normas, nes nepagrįstai netaikė CK 6.574 straipsnio nuostatų, nors pagal kitas lizingo sutartis, sudarytas tarp ieškovo ir atsakovo UAB „AGV Transport“, transporto priemonės buvo grąžintos ieškovui, kuris galėjo jas parduoti, t. y. iki teismo sprendimo priėmimo gauti dalies nuostolių atlyginimą pagal Lizingo sutartį.
  4. Nepagrįsta teismo išvada, jog vekselio, kuris nėra apmokėtas, išdavimas negali būti vertinamas kaip tinkamas prievolės įvykdymas pagal CK 6.65 straipsnį. Teismas, tinkamai pritaikęs CK 6.36 straipsnio 2 dalies nuostatas, privalėjo konstatuoti, jog atsakovai savo prievoles pagal Laidavimo sutartį įvykdė tinkamai, todėl jų prievolė ieškovui 2008 m. spalio 24 d. (vekselio išdavimo dieną) buvo pasibaigusi (CK 6.123 str. 1 d.), o ieškovas reikalauja dvigubo atsiskaitymo pagal Lizingo sutartį, kurią neteisėtai vienašališkai nutraukė.
  5. Ieškovas, neteisėtai nutraukdamas Lizingo sutartį, iš esmės pakeitė laidavimu užtikrintą prievolę, nes, pranešdamas apie reikalavimą sumokėti visą transporto priemonių kainą, nesuėjus terminui, iškėlė nepagrįstus reikalavimus atsakovui UAB „AGV Transport“, o pagal CK 6.87 straipsnio 4 dalį, dėl tokių ieškovo veiksmų pasibaigė apeliantės laidavimas, kadangi iš esmės pasikeitė prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėjo jo atsakomybė.
  6. Teismas be pagrindo teigė, kad atsakovai teismine tvarka neginčijo ieškovo 2008 m. spalio 24 d. pranešimo apie Lizingo sutarties nutraukimą pagrįstumo, kad atsakovų veiksmai, atsikirtimuose į ieškinį ginčijant šios sutarties nutraukimo teisėtumą, pažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles. Atsakovai, siekdami pripažinti neteisėtais nurodytus ieškovo veiksmus, neprivalėjo ginčyti ieškovo veiksmų, nutraukiant Lizingo sutartį, nes tokios pareigos atsakovams nenustato nei teisės aktai, nei paminėta sutartis, o jų atsikirtimuose nurodytus argumentus teismas privalo teisiškai įvertinti.
  7. Nepagrįstai nepritaikytos ir CK 6.251 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios nuostolių atlyginimo dydžio sumažinimą. Apeliantė asmeniškai nenaudojo Sunkvežimių, nebuvo naudos gavėja pagal Lizingo sutartį, nekontroliavo atsakovo UAB „AGV Transport“ veiklos, be to, neturi nekilnojamųjų daiktų, kito turto, jos pajamas sudaro tik darbo užmokestis (18 001 Lt per metus), todėl teismo priteista suma (582 519,95 Lt) apeliantei yra labai didelė ir sukeltų sunkias pasekmes.

16Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą: priteisti trečiajam asmeniui 7 668,47 Lt atstovavimo išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, o teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje, kurioje numatyta, kad: „2008 m. spalio 1 d. sunkvežimiai buvo pavogti“; „dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas“, nurodyti, jog: „nenustatytu laiku sunkvežimiai dingo, o ikiteisminis tyrimas pradėtas, remiantis UAB „DnB NORD lizingas“ pareiškimu dėl minėtų vilkikų dingimo pagal BK 182 straipsnį (sukčiavimas) ir 183 straipsnį (turto pasisavinimas)“, „UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ pareiškimu UAB „AGV Transport“ ir jos vardu veikusių asmenų atžvilgiu, remiantis BK 183 straipsnio 2 dalimi (turto pasisavinimas) ir/arba BK 184 straipsnio 2 dalimi (turto iššvaistymas), UAB DK „PZU Lietuva“ pareiškimu, remiantis BK 182 straipsnio 2 dalimi“ (4 b. t., 103-107 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog 2008 m. spalio 1 d. sunkvežimiai buvo pavogti, kadangi byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Sunkvežimiai dingo nenustatytu laiku ir gali būti, jog yra pasisavinti ir/arba užvaldyti sukčiavimo būdu. Be to, nepagrįstas ir teismo teiginys, jog dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas, kadangi ikiteisminis tyrimas dėl Sunkvežimių dingimo yra pradėtas BK 182 (sukčiavimas), 183 (turto pasisavinimas) ir 184 (turto iššvaistymas) straipsnių pagrindu.
  2. Apeliantas civilinėje byloje buvo pripažintas trečiuoju asmeniu ne savo iniciatyva, bet atsakovų prašymu, be to, jis tik pateikė teismui bylai reikšmingus dokumentus, todėl teismo išvada nepriteisti visų ar dalies jo patirtų bylinėjimosi išlaidų neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų (CK 1.5 str.; CPK 3 str. 1 d.).

17Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas prašo juos atmesti (4 b. t., 151-154 l.). Nurodo, jog nepagrįsti atsakovės A. Č. apeliacinio skundo teiginiai dėl civilinio proceso taisyklių bei materialinės teisės normų pažeidimo. Ieškovo teigimu, apeliantė pirmosios instancijos teisme negrindė savo pozicijos aplinkybe, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „AGV Transport“ buvo sudarytos ir kitos susijusios lizingo sutartys, be to, dauguma apeliantės nurodytų aplinkybių neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui. Pažymi, kad, pasirašius 2008 m. spalio 6 d. vekselį, iš esmės nepasikeitė ieškovo reikalavimo į skolininką (atsakovą UAB „AGV Transport“) apimtis, o pasikeitė tik šio reikalavimo pagrindas, todėl šiuo atveju vekselis atliko prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, bet prievolės pagal Lizingo sutartį buvo neįvykdytos. Ieškovo nuomone, Lizingo sutartis buvo nutraukta ne anksčiau kaip 2008 m. lapkričio 4 d., t. y. pasibaigus vekselio apmokėjimo terminui; be to, apeliantė nepagrįstai reikalauja nagrinėti Lizingo sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą, kadangi toks reikalavimas nepareikštas šioje byloje. Ieškovas taip pat nurodo, kad nepagrįstas ir trečiojo asmens apeliacinis skundas, kadangi negalimas apeliacinis skundas dėl teismo spendimo motyvuojamosios dalies, kuri nesukuria savarankiškų teisių ir pareigų byloje dalyvaujantiems asmenims, pakeitimo; juolab kad trečiojo asmens ginčijamos aplinkybės šiuo atveju neturi reikšmės, sprendžiant klausimą dėl skolos priteisimo, o klausimą dėl trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

20Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, susijusias su ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumu, bei tinkamai pritaikė materialinės teisės normas.

22Dėl atsakovės A. Č. apeliacinio skundo

23CK 6.567 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti bei naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad, sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį ir dėl to nutraukiama lizingo sutartis, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (CK 6.574 str.).

24Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį, laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str. 1 d.).

25Bylos duomenimis, ieškovas ir atsakovai G. Č. bei A. Č. 2007 m. gegužės 17 d. sudarė Laidavimo sutartis Nr. 2007/05-S125-G1 ir Nr. 2007/05-S125-G2, kuriomis nurodyti atsakovai įsipareigojo, kaip solidarūs skolininkai, atsakyti ieškovui visu jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu, ta pačia apimtimi, kaip ir lizingo gavėjas – atsakovas UAB „AGV Transport“, jeigu nurodytas atsakovas, už kurį laiduojama, neįvykdys visų ar dalies įsipareigojimų pagal 2007 m. gegužės 17 d. Lizingo sutartį Nr. 2007/05-S125, kuria teisė valdyti ir naudoti du sunkvežimius suteikta atsakovui UAB „AGV Transport“, kuris įsipareigojo mokėti ieškovui „lizingo mokėjimus“ (užmokestį), nustatytus mokėjimų grafike (Lizingo sutarties 1.1 p.; Laidavimo sutarčių 2.1 p., 3.1-3.2 p.; 1 b. t., 4-20 l.). Atsakovas UAB „AGV Transport“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį, todėl ieškovas 2008 m. spalio 24 d. pranešimu Nr. 1130 dėl lizingo sutarčių nutraukimo, nuo 2008 m. lapkričio 4 d. nutraukdamas Lizingo sutartį, pareikalavo grąžinti ieškovui pagal šią sutartį perduotus atsakovui UAB „AGV Transport“ naudoti ir valdyti sunkvežimius, taip pat nurodė, kad to nepadaręs, atsakovas privalės sumokėti pradelstus eilinius lizingo mokėjimus, likusius lizingo mokėjimus prieš terminą ir netesybas, t. y. grąžinti ieškovą į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu nurodytas atsakovas būtų tinkamai įvykdęs Lizingo sutartį (1 b. t., 29 l.).

26Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju atsakovai nėra pareiškę materialinių reikalavimų ieškovui (priešieškinio), tarp jų dėl Lizingo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Pagal įstatymą, atsakovai, atsikirsdami į jiems pareikštą ieškinį, turi teisę nesutikti su ieškiniu, nurodyti nesutikimo motyvus ir pateikti įrodymus, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai (CPK 12 str., 142 str. 2 d., 176-178 str.), tačiau teisę ginčyti sandorio nutraukimo teisėtumą ir pagrįstumą turi tik pareiškę priešieškinį (materialinį reikalavimą) ieškovui nagrinėjamoje byloje arba savarankišką ieškinį kitoje civilinėje byloje (CPK 5 str., 143 str.). Šioje byloje nebuvo nagrinėjamas atsakovų priešieškinys ieškovui dėl Lizingo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, o pagal bylos bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, nepriimti ir atsakovų ieškiniai dėl lizingo sutarčių nutraukimo ginčijimo, pareikšti ieškovui kitose civilinėse bylose (4 b. t., 47-49, 53, 57-58 l.). Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog atsakovai teismine tvarka neginčijo teisėtumo Lizingo sutarties nutraukimo, kuris ir šiuo metu nėra nuginčytas.

27Be to, byloje nėra įrodymų, kad atsakovas UAB „AGV Transport“ būtų grąžinęs ieškovui pagal Lizingo sutartį šiam atsakovui perduotus sunkvežimius, tokių duomenų šalys nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui.

28Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog, nutraukus Lizingo sutartį, ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja iš atsakovų likusios neapmokėtos lizingo objektų (sunkvežimių) vertės, kuri sudaro 582 519,95 Lt, o apeliantės A. Č. apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog ieškovui yra grąžintos kitos transporto priemonės, kurias jis buvo perdavęs atsakovui UAB „AGV Transport“ pagal kitas lizingo sutartis, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės (CK 6.574 str.; CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

29Nepagrįsi ir apeliantės A. Č. teiginiai, jog, ieškovui vienašališkai nutraukus Lizingo sutartį, iš esmės pasikeitė atsakovo UAB „AGV Transport“ prievolė ieškovui (atsakovui atsirado pareiga sumokėti prieš terminą visą Lizingo sutarties kainą), o tuo pačiu be apeliantės sutikimo padidėjo jos atsakomybė, dėl ko pagal CK 6.87 straipsnio 4 dalį pasibaigė apeliantės laidavimas.

30CK 6.87 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė arba atsiranda kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, išskyrus atvejus, kai laidavimo sutartis numato ką kita. Pagal Laidavimo sutarčių 2.1 punktą, laiduotojai (atsakovai G. Č. bei A. Č.), kaip solidarūs skolininkai, įsipareigojo įvykdyti atsakovo UAB „AGV Transport“ prievoles pagal Lizingo sutartį ieškovui, jeigu nurodytas atsakovas tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal šią sutartį. Be to, Laidavimo sutarčių 3.1 punkte nustatyta, jog nurodyti laiduotojai atsako lizingo davėjui (ieškovui) ta pačia apimtimi, kaip ir lizingo gavėjas (atsakovas UAB „AGV Transport“), t. y. už Lizingo sutartyje numatytų lizingo mokėjimų, tarp jų lizingo objekto vertės dengimo ir nuomos mokesčių, netesybų bei kitų numatytų mokėjimų sumokėjimą lizingo davėjui (ieškovui), o pagal Lizingo sutarties 10.6 punktą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo UAB „AGV Transport“ sumokėti likusius lizingo mokėjimus už lizingo objektą, t. y. likusią neapmokėtą Sunkvežimių vertę.

31Iš aukščiau nurodyto matyti, jog apeliantė Laidavimo sutartyje įsipareigojo ieškovui atsakyti už visas atsakovo UAB „AGV Transport“ prievoles, kylančias pagal Lizingo sutartį, tarp jų ir prievolę sumokėti likusią neapmokėtą lizingo objektų vertę, prieš terminą nutraukus Lizingo sutartį, todėl nėra pagrindo teigti, jog be apeliantės žinios padidėjo jos atsakomybė (Laidavimo sutarčių 2.1 p., 3.1 p.; CK 6.87 str. 4 d.; CPK 185 str.).

32Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo patenkinti ieškovo ieškinį ir priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 582 519,95 Lt, kuriuos atsakovas UAB „AGV Transport“ liko skolingas ieškovui (CK 6.76 str. 1 d., 6.81 str. 1 d., 6.210 str.; CPK 178 str., 185 str.).

33Teisėjų kolegija nenagrinėja apeliantės A. Č. argumento dėl CK 6.251 straipsnio 2 dalies nuostatų netaikymo, kadangi apeliantė pirmosios instancijos teisme neprašė nurodytu pagrindu sumažinti ieškovui priteistų nuostolių (likusios neapmokėtos lizingo objekto vertės) dydžio, o pagal CPK 312 straipsnį, draudžiama apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

34Dėl trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinio skundo

35Apeliantas UAB DK „PZU Lietuva“ be pagrindo teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai nepriteisė iš atsakovų apelianto naudai jo turėtų atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

36Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

37Nagrinėjamu atveju apygardos teismas patenkino ieškovo ieškinį, t. y. priėmė ieškovui palankų teismo sprendimą, o apeliantas UAB DK „PZU Lietuva“ byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje, todėl apygardos teismas turėjo pagrindo netenkinti jo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 47 str., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

38Tačiau apygardos teismas suklydo, nurodydamas, kad Sunkvežimiai buvo pavogti, kad dėl jų vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.

39Pagal bylos duomenis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 57-1-1831-08 dėl turto iššvaistymo pagal BK 184 straipsnio 2 ir 4 dalis, kurio metu 2010 m. vasario 4 d. atsakovui G. Č. įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl turto iššvaistymo (1 b. t., 30 l.; 2 b. t., 90-91 l.; 4 b. t., 4 l.). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad Lizingo sutartimi atsakovui UAB „AGV Transport“ perduoti Sunkvežimiai būtų buvę pavogti ir kad dėl jų vagystės būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, tokių įrodymų į bylą šalys nepateikė ir apeliacinės instancijos teisme. Taigi pirmosios instancijos teismas suklydo skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodęs, jog: „2008 m. spalio 1 d. Sunkvežimiai buvo pavogti“; „Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas“. Tačiau nurodyta teismo klaida nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 176 str., 185 str.).

40Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar pakeisti iš esmės teisingo apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Iš esmės palikus nepakeistą apygardos teismo sprendimą, iš apeliantės A. Č. valstybei priteistinas 9 692 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą, kurio sumokėjimas buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, netenkinant apeliantų prašymo priteisti jų bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme (4 b. t., 144 l.; CPK 80 str. 4 d., 93 str., 96 str., 302 str.).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Palikti iš esmės nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą.

45Priteisti iš atsakovės A. Č., a. k. ( - ) valstybei 9 692 Lt (devynis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „DnB NORD lizingas“ ieškiniu, pareikštu atsakovams UAB... 4. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „AGV Transport“ (buvusi A. Č.... 5. Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „AGV Transport“ netinkamai vykdė savo... 6. Atsakovai UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. atsiliepime į ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu patenkino... 10. Nurodė, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas,... 11. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčo šalys išreiškė savo... 12. Teismo teigimu, ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti solidariai iš... 13. Teismas atmetė trečiojo asmens reikalavimą priteisti jo turėtas... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovė A. Č. prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 16. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prašo pakeisti... 17. Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas prašo juos atmesti (4 b. t.,... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 20. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 22. Dėl atsakovės A. Č. apeliacinio skundo... 23. CK 6.567 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagal lizingo (finansinės nuomos)... 24. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį, laidavimo sutartimi laiduotojas už... 25. Bylos duomenimis, ieškovas ir atsakovai G. Č. bei A. Č. 2007 m. gegužės 17... 26. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju atsakovai nėra pareiškę materialinių... 27. Be to, byloje nėra įrodymų, kad atsakovas UAB „AGV Transport“ būtų... 28. Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog, nutraukus Lizingo... 29. Nepagrįsi ir apeliantės A. Č. teiginiai, jog, ieškovui vienašališkai... 30. CK 6.87 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės... 31. Iš aukščiau nurodyto matyti, jog apeliantė Laidavimo sutartyje... 32. Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo patenkinti ieškovo... 33. Teisėjų kolegija nenagrinėja apeliantės A. Č. argumento dėl CK 6.251... 34. Dėl trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinio skundo... 35. Apeliantas UAB DK „PZU Lietuva“ be pagrindo teigia, kad apygardos teismas... 36. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 37. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas patenkino ieškovo ieškinį, t. y.... 38. Tačiau apygardos teismas suklydo, nurodydamas, kad Sunkvežimiai buvo pavogti,... 39. Pagal bylos duomenis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 40. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Iš esmės palikus nepakeistą apygardos teismo sprendimą, iš apeliantės A.... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Palikti iš esmės nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13... 45. Priteisti iš atsakovės A. Č., a. k. ( - ) valstybei 9 692 Lt (devynis...