Byla e2-25080-595/2015
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui UAB „Brandmakers LT“ dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo jo naudai 2120,37 eurų skolos 2014 metais nesumokėto valstybinės žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme ir 115,77 eurų delspinigių. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai yra įteikti LR CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad atsakovui UAB „Brandmakers LT“ 2013-09-25 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 13SŽN-(14.13.55.)-228 (toliau – Sutartis) pagrindu buvo išnuomotas valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ). Sutartyje yra numatyti žemės nuomos mokesčio mokėjimo tvarka, terminai bei kiti šalių įsipareigojimai. LR Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.4 ir 1.7 punktuose numatyta, kas konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą bei nuomos mokesčio mokėjimo terminus nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė taryba. Mokestis yra apskaičiuojamas nuo žemės vertės pagal nustatytą tarifą, kurie nurodyti Žemės nuomos mokesčio deklaracijoje. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-14 (redakcija 2014-05-29, Nr. T2-107), 4 p. nustatyta, kad žemės nuomos mokestį administruoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Valstybinės žemės nuomininkas yra saistomas valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų, įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimų, t.y. turi mokėti žemės nuomos mokestį nustatytais terminais ir tvarka.

7Nustatyta, kad atsakovas nėra sumokėjęs žemės nuomos mokesčio už 2014 metus, t.y. susidaręs įsiskolinimas 2120,37 eurų sumai. Taip pat dėl netinkamo prievolės vykdymo ieškovas remiantis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-14 (redakcija 2014-05-29, Nr. T2-107), 55, 55.1 ir 55.2 punktais už laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį yra priskaičiavęs 115,77 eurų dydžio delspinigių sumą už laikotarpį nuo 2014-11-16 iki 2015-05-18 (CK 6.71 str.).

8Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, ieškovo nurodytų aplinkybių dėl skolos dydžio bei jos pagrįstumo nenuginčijo (CPK 12, 178 str. str.).

9LR CK 6.552 str. 2 d. nustatyta, kad valstybinės žemės, nuomojamos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. LR Žemės įstatymo 9 str. 12 p. numatyta, kas be aukciono išnuomotos valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato LR Vyriausybė. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovas, nemokėdamas valstybinės žemės nuomos mokesčio, pažeidė savo prievolę. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 12, 178 str. str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.189 str. 1 d., 6.552 str. 2 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 2120,37 eurų skolos už valstybinės žemės nuomą, taip pat 115,77 eurų delspinigių.

10Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas visiškai ir į tai, kad ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 96 str. 1 d., valstybės naudai iš atsakovo priteistina 50 eurų žyminio mokesčio.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Brandmakers LT“, į.k. 302714370, 2120,37 eurų skolos, 115,77 eurų delspinigių ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, į.k. 188710823, naudai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Brandmakers LT“, į.k. 302714370, 50 eurų žyminio mokesčio valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus žyminį mokestį valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai