Byla 2-4788-329/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Bravo LT“ atstovui direktoriui D. P., atsakovo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo atstovui administracijos vadovui V. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bravo LT“ patikslintą ieškinį atsakovui Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu sutikslinusi savo reikalavimus prašo priteisti jos naudai iš atsakovo 2839,97 Lt skolą už ieškovės pateiktas prekes, 27,57 Lt delspinigius, 7,10 Lt išlaidas už pašto pasaugas, iš viso – 2874,64 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 124,00 Lt žyminį mokestį arba grąžinti neparduotų ieškovo prekių už 2839,97 Lt sumą sutarties Nr. 404 4.3 punkte nurodytu adresu ( - ) (3-4 b.l.).

3Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad 2009-10-09 tarp šalių buvo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 404, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už prekes vieną kartą per mėnesį iki kiekvieno mėnesio 10 d. Pagal 2012-11-30 tarpusavio suderinimo aktą atsakovas buvo skolingas ieškovei 4081,99 Lt, paskutinis atsakovo 813,25 Lt mokėjimas 2012 metais buvo atliktas 2012-11-12, atsakovas buvo raginamas sumokėti įsiskolinimą geranoriškai – 2013-01-03 atsakovui faksu nusiųstas reikalavimas atsiskaityti už prekes kaip tai numatyta sutarties 5.1 punkte, tai yra iki mėnesio 10 d. atsiskaityti už parduotas prekes, tačiau atsakovas į reikalavimą neatsakė, pinigų nesumokėjo. Atsakovui nevykdant ieškovės reikalavimų, 2013-01-25 paštu atsakovui išsiųstas reikalavimas, kuriame prašoma pateikti ataskaitą apie parduotas prekes ir sumokėti visą likusią skolą, tačiau ieškovės reikalavimai nebuvo įvykdyti. Teigė, kad atsakovo atsakymas į pirmąjį ieškovės reikalavimą, kuriame nurodyta, kad prekių likučiai 2013-01-04 yra 3315,30 Lt sumai, todėl susidarė 766,69 Lt skola, buvo gautas tik 2013-03-19 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu. Kadangi atsakovas už parduotas prekes turėjo sumokėti iki 2012-12-10, tačiau nesumokėjo, į reikalavimus nurodyti, koks yra prekių likutis, nereagavo, todėl už laikotarpį nuo 2012-12-10 iki 2013-01-04 delspinigiai buvo paskaičiuoti nuo visos skolos sumos (4081,99 Lt x 25 d. x 0,02 % = 20,41 Lt). Nurodė, kad aukščiau minėto parengiamojo posėdžio metu atsakovui pateikus duomenis, iš kurių matyti, kad prekių likutis 2013-01-04 yra 3315,30 Lt, laikotarpiu nuo 2013-01-05 iki 2013-02-08 delspinigiai paskaičiuoti nuo 766,69 Lt sumos (4081,99-3315,30 = 766,69), delspinigių suma yra 5,37 Lt (766,69 Lt x 35 d. x 0,02 % = 5,37 Lt). 2013-03-19 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovui pateikus prekių likučių suvestinę 2013-02-08, matyti, kad prekių likutis yra 3188,74 Lt, parduota prekių už 893,25 Lt, todėl už laikotarpį nuo 2013-02-09 iki 2013-02-18, kai atsakovas bankiniu pavedimu sumokėjo 893,25 Lt skolą, delspinigių suma yra 1,79 Lt (893,25 Lt x 10 d. x 0,02 % = 1,79 Lt), taigi iš viso delspinigių suma yra 27,53 Lt. Paaiškino, kad atsakovas po ieškovės kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo bankiniais pavedimais sumažino skolą iki 2839,97 Lt, tai yra 2013-02-18 pervedė ieškovei 893,25 Lt, 2013-04-10 – 211,48 Lt, 2013-06-10 – 137,31 Lt. Teigė, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pats pripažino, kad pristabdė apmokėjimą už realizuotas prekes, jog būtų sutvarkyti prekių likučiai. Nurodė, kad sutartyje numatyta, jog pardavėjas prekes tiekia adresu ( - ), todėl ir grąžinamos prekės turėjo būti pristatomos minėtu adresu, o duomenys apie prekių likučius, vadovaujantis sutarties 12 punktu, turėjo būti rašytinės formos ir įteikiami buveinės adresu, apie tai pažymint pranešimą gaunančios sutarties šalies darbuotojui, arba siunčiant registruotu laišku. Pripažino, kad ir iki 2012-12-10 atsakovas laiku nesumokėdavo už parduotas prekes, todėl žodžiu buvo sutarta, kad susidariusią 2500 Lt skolą atsakovas mokės dalimis, minėtą žodinį susitarimą atsakovas vykdė – vieną mėnesį vėliau, kitą anksčiau sumokėdavo už parduotas prekes. Nurodė, kad šalims bendradarbiaujant, atsakovas nereikalavo, kad ieškovė atsiimtų neparduotų prekių likučius, nuo 2009 metų iki 2012 metų nekilo tokia problema, kad prekės nepaklausios ir reikia jas keisti ar atsiiminėti, ieškovo vadybininkas važinėdavo į atsakovo parduotuves ir darydavo prekių užsakymą, tuo pačiu persižiūrėdavo ir prekių likučius, tačiau atsakovas drausdavo savo parduotuvių darbuotojams telefonu pranešti apie prekių likučius, todėl tiksliai sukontroliuoti likučių negalėjo, nuvykęs vadybininkas matydavo, kiek yra prekių ir kiek atsakovas turi mokėti, atsakovu buvo pasitikima. Ieškovės atstovas paaiškino, kad negali tiksliai nurodyti, kokia suma yra likusi neapmokėta teismo posėdžio dienai už parduotas prekes, nes atsakovas nepateikė tokių duomenų, todėl reiškia alternatyvų reikalavimą : priteisti iki 2013-05-10, t.y. po atsakovo paskutinio apmokėjimo, likusią 2839,97 Lt skolą už atsakovo žinioje turimas prekes arba įpareigoti atsakovą grąžinti neparduotas prekes 2839,97 Lt sumai sutarties 4.3 p. nurodytu adresu ( - ).

4Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, kadangi šalių sudarytos sutarties 5.1 punktas įpareigoja apmokėti už parduotas galutiniam vartotojui prekes, teigė, kad ieškovė nepagrįstai nurodo, kad negauna ataskaitų, kadangi sutarties 5.7 punktas numato, kad pardavėjas ataskaitas gauna pardavimo vietose, kas ir buvo daroma ieškovės atstovui apsilankius atsakovo parduotuvėse: buvo nustatomi prekių likučiai ir realizuotų prekių kiekiai bei formuojamas prekių tiekimas į konkrečią pardavimo vietą. Nežiūrint į tai, kad 2012-11-12 buvo atsiskaityta už parduotas prekes, ieškovė nuo 2012-10-01 prekių tiekimą sustabdė ir pradėjo reikalauti atsiskaityti už visas, pardavimui pateiktas prekes (24 b.l.).

5Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas, kadangi pagal sutartį su ieškove turi būti atsiskaitoma už parduotas prekes, atsakovo prekybos vietose yra ieškovo pateiktų neparduotų prekių likučiai, kuriuos ieškovė pagal sutarties 10 punktą pati turi susitikrinti iš atsakovo prekybos vietų. Nesutiko su ieškovės reikalaujama priteisti 27,57 Lt delspinigių suma, nurodė, kad pagrindinė skaičiavimo suma neteisėta, kadangi ieškovė delspinigius laikotarpiu nuo 2012-12-11 iki 2013-01-04 skaičiuoja nuo visos atsakovui patiektų prekių sumos, motyvuodama, jog tokiu būdu skaičiuojami delspinigiai todėl, kad atsakovas nepranešė apie prekių likučius ir neapmokėjo už parduotas prekes. Teigė, kad pagal sutartį tiekėjas pats turi pasirūpinti prekių likučiais, todėl 20,41 Lt delspinigių suma paskaičiuota neteisingai, nes, remiantis sutarties 5.7 punktu atsakovas įsipareigojo iki kiekvieno mėnesio 10 d. pateikti ieškovui ataskaitą apie parduotas ieškovo prekes, atsakovo prekybos vietose, pagal tarp šalių nusistovėjusią tvarką ieškovės darbuotojas kiekvieno mėnesio pradžioje surinkdavo prekių likučius, padarydavo užsakymus. Su likusia, ieškovės paskaičiuota 7,16 Lt delspinigių suma sutiko, pripažino, kad vėlavo atsiskaityti su ieškove už pastarosios pateiktas, galutiniam vartotojui parduotas prekes. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas apmokėti už neparduotas prekes yra nepagrįstas, joks sutarties punktas to nenumato, teigė, kad neprieštarauja prekių grąžinimui, tačiau, laikydamasi sutarties nuostatų, ieškovė pati tiesiogiai iš parduotuvių turi atsiimti neparduotas prekes, parduotuvių adresai yra ieškovei žinomi, jie nurodyti sąskaitose faktūrose. Pripažino, kad ir iki ieškinio pateikimo teismui dienos vėluodavo atsiskaityti su ieškove, todėl buvo sudarytas skolos mokėjimo dalimis grafikas, iki 2012 metų lapkričio mėnesio įsiskolinimo suma padengta, ir toliau atsakovas vykdo sutartį, tai yra atsiskaito su ieškove už parduotas prekes, o ieškovė prekių atsakovui nebeteikia nuo 2012 m. rudens, tai yra sutarties nevykdo, todėl prekiaujama prekių likučiais, esančiais atsakovo parduotuvėse, prekyba mažėja, kadangi asortimentas ne visada priimtinas. Paaiškino, kad 2012 metais gruodžio mėnesį ir 2013 metų sausio mėnesį neatsiskaitė su ieškove, prašė, kad ieškovė susiskaičiuotų prekių likučius, kaip numatyta sutartyje, tai yra praėjus 120 dienų nuo prekių pateikimo ieškovė pagal sutartį turėjo atsiimti neparduotas prekes tiesiai iš atsakovo parduotuvių. Nepripažino patikslinto ieškinio reikalavimų, išskyrus 7,16 Lt delspinigių sumą, todėl likusioje dalyje prašė ieškinį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos rašytiniais įrodymais ir šalių atstovų paaiškinimais teismo posėdžio metu nustatyta, kad tarp šalių 2009-10-09 buvo sudaryta pirkimo-pardavimo kreditan sutartis (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo pateikti atsakovui sutartyje numatytas prekes, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už prekes sutartyje numatytais terminais ir tvarka (6-7 b.l.). 2012-11-30 šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas patvirtina, kad 2012-11-30 atsakovo skola ieškovui – 4081,99 Lt, tai yra ieškovė yra pateikusi prekių atsakovei už 4081,99 Lt (8 b.l.). 2013-01-03 reikalavimu ieškovė pareikalavo, kad atsakovas atsiskaitytu su ieškove sumokėdamas visą atsakovui pateiktų ir neapmokėtų prekių sumą – 4081,99 Lt (9 b.l.). 2013-01-25 reikalavimu ieškovė pareikalavo, kad atsakovas iki 2013-01-30 pateiktų ataskaitą apie parduotas prekes ir sumokėtų visą likusią skolą (10 b.l.). Iš atsakovo ieškovei 2013-01-07 faksu siųsto atsakymo į ieškovės 2013-01-03 reikalavimą matyti, kad 2013-01-04 ieškovės pateiktų prekių likutis atsakovės parduotuvėse yra 3315,30 Lt (25, 65 b.l.). 2013-02-08 bendrų likučių suvestinė patvirtina, kad ieškovės atsakovui pateiktų prekių likutis 2013 m. vasario 8 d. yra 3188,74 Lt (27-28 b.l.). 2013-02-18 bankiniu pavedimu atsakovas sumokėjo ieškovei 893,25 Lt (34 b.l.). 2013-04-10 bankiniu pavedimu atsakovas sumokėjo ieškovei 211,46 Lt (71 b.l. antra pusė). Iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas su ieškove už pateiktas prekes atsiskaitydavo nesilaikydamas 2009-10-09 Sutarties 5.1. punkte nustatytų terminų (67-68; 69-70; 71 b.l.). 2013-04-08 ieškovė pateikė atsakovei reikalavimą iki 2013-04-10 pateikti ataskaitą apie parduotas prekes ir sumokėti visą likusią skolą, nurodė, kad neparduotų prekių atvažiuos pasiimti adresu ( - ) (74 b.l.).

8Tarp šalių kilo ginčas dėl 2009-10-09 Sutarties vykdymo, t.y. atsakovas nesutinka su patikslinto ieškinio reikalavimais apmokėti 2874,64 Lt sumą už visas ieškovės atsakovui pateiktas prekes, nesutinka su ieškovės pateikta delspinigių skaičiavimo tvarka, taip pat nesutinka su alternatyviu patikslinto ieškinio reikalavimu grąžinti neparduotų ieškovo prekių už 2839,97 Lt sumą Sutarties Nr. 404 4.3 punkte nurodytu adresu ( - ). Atsakovas nurodo, kad, vadovaudamasi šalių sudarytos Sutarties 10 punktu, ieškovė nepaklausias prekes atsiima tiesiogiai iš atsakovo prekybos vietų, tai yra atsakovas nesutinka grąžinti neparduotas prekes ieškovei pristatant jas adresu ( - ), nurodo, kad atsakovo prekybos vietose yra susidaręs nepaklausių prekių likutis, nurodo, kad prekių likučius turi susiskaičiuoti ieškovė.

9Nustatyta, kad ieškovė reiškia reikalavimą atsakovui dėl skolos priteisimo, tačiau ir pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme metu, ir bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu šalys iš esmės ginčijosi dėl ieškovės atsakovui pateiktų nepaklausių prekių atsiėmimo. Šalims buvo išaiškinta, kad jos turėtų pateikti įrodymus savo teiginiams pagrįsti (52 b.l.), ieškovei išaiškinta teisė pasirūpinti tinkamu atstovavimu, šalims išaiškinta jų pareiga įrodyti savo reikalavimus ir atsikirtimus, ieškovei išaiškinta galimybė tikslinti ieškinio reikalavimus, o atsakovui – teisė reikšti byloje priešieškinį (78 b.l.), tačiau ir patikslinusi ieškinio reikalavimus, ieškovė iš esmės reiškia ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo, o priešieškinis byloje nepareikštas.

10Pagal CK 6.156 straipsnio 1 dalį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti civiliniame kodekse nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Tam, kad būtų sudaryta sutartis, pakanka sutarties elemento – veiksnių šalių susitarimo, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties formos (CK 6.159 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu (CK 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). CK 6.200 straipsnyje numatyti bendrieji sutarties vykdymo principai: šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai ir kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; vykdydamos sutartis šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; jei pagal sutartį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

11Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad sutartį šalys sudarė laisva valia, susipažinusios ir sutikusios su sudaromos sutarties sąlygomis, tarp šalių 2009-10-09 sudaryta pirkimo-pardavimo kreditan sutartis nėra nutraukta, ji yra galiojanti (77 b.l.), todėl turi būti vykdoma. Iki ginčo šalys bendradarbiavo apie tris metus, tačiau vykdydamos Sutartį, abi šalys pažeidė Sutarties sąlygas, būtent : atsakovas nesilaikė šalių sudarytos Sutarties 5.1. punkte numatytų terminų atsiskaityti už parduotas prekes vieną kartą per mėnesį iki 10 dienos, o ieškovė nesilaikė Sutarties 8 punkte numatytos pareigos atsiimti visas prekes, neparduotas per 120 (vieną šimta dvidešimt) dienų tiesiogiai iš atsakovo parduotuvių (2009-10-09 pirkimo-pardavimo kreditan sutarties 10 p.). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas teigė, kad atsakovas su ieškove už parduotas prekes ne kartą atsiskaitė vėluodamas, kad 2012 metais buvo susidaręs 2500,00 Lt įsiskolinimas, kuris buvo padengtas pagal suderintą grafiką, atsakovas šių ieškovo nurodytų aplinkybių neginčijo, tačiau teigė, kad ieškovas neturi pagrindo reikalauti apmokėti už neparduotas prekes, nurodė, kad ieškovė nevykdo sutartyje numatytos pareigos atsiimti nepaklausias prekes atsakovės parduotuvėse bei nesutiko mokėti už visas ieškovės pateiktas prekes. Ištyręs šalių pateiktą 2009-10-09 šalių sudarytą pirkimo-pardavimo kreditan sutartį, taip pat kitus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė savo reikalavimus pagrindžiančių aplinkybių, t.y. neįrodė ieškinio faktinio pagrindo (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Reikšdama reikalavimą priteisti jos naudai iš atsakovo 2839,97 Lt skolą už pateiktas prekes, ieškovė neįrodė, kad atsakovas yra pardavęs ieškovės pateiktų prekių už 2839,97 Lt sumą, reiškė sutarties nuostatoms prieštaraujantį reikalavimą, tai yra reikalavo sumokėti už visas ieškovės atsakovui pateiktas prekes, todėl patikslintas ieškinys dalyje dėl 2839,97 Lt skolos priteisimo ieškovės naudai iš atsakovo atmestinas kaip nepagrįstas įrodymais –CPK 178 str.

12Patikslintame ieškinyje ieškovė taip pat reiškia alternatyvų reikalavimą – grąžinti neparduotų ieškovės prekių už 2839,97 Lt sumą sutarties 4.3 punkte nurodytu adresu ( - ), tačiau teismas sprendžia, kad toks ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas, prieštaraujantis šalių sudarytos sutarties nuostatoms. Šalių sudarytos 2009-10-09 pirkimo-pardavimo kreditan sutarties 8 punkte nustatyta, kad pardavėja (ieškovė) turi atsiimti visas prekes, neparduotas per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų, minėtos sutarties 10 p. nustato, kad nepaklausias prekes pardavėja (ieškovė) atsiima tiesiogiai iš parduotuvės. Todėl teismas, nesant kurios nors Sutarties šalies reikalavimo keisti Sutartį, neturi teisinio pagrindo keisti šalių nustatyto susitarimo pasirašytoje Sutartyje ir įpareigoti atsakovą grąžinti neparduotas ieškovės prekes už 2839,97 Lt sumą Sutarties 4.3 punkte nurodytu adresu ( - ). Minėtas Sutarties punktas nustato, kad adresu ( - ), pardavėja (ieškovė) tiekia prekes pirkėjui (atsakovui), tačiau nei ieškovės nurodytas Sutarties punktas, nei joks kitas konkretus Sutarties punktas nenumato pirkėjo (atsakovo) pareigos grąžinti neparduotas prekes pristatant jas adresu ( - ). Nors ieškovės atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad šalims bendradarbiaujant, atsakovas nereikalavo, kad ieškovė atsiimtų neparduotų prekių likučius, tačiau teismo posėdyje ieškovės atstovas taip pat nurodė, kad, šalims bendradarbiaujant, ieškovės darbuotojas važinėdavo atskirai į atsakovo parduotuves ir darydavo prekių užsakymą, tuo pačiu persižiūrėdavo ir prekių likučius; teigė, kad atsakovas drausdavo savo parduotuvių darbuotojams teikti informaciją telefonu apie prekių likučius, todėl tiksliai sukontroliuoti likučių negalėjo, tačiau nuvykęs į atsakovo parduotuves ieškovės darbuotojas (vadybininkas) matydavo, kiek yra prekių ir kiek atsakovas turi mokėti už parduotas prekes. Minėtas aplinkybes patvirtino teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas ieškovės darbuotojas vadybininkas R. M., nurodęs, kad, dirbdamas tiesiogiai su atsakovu, jis darydavęs prekių grąžinimus, kuriuos paimdavo parduotuvėje, todėl teismas sprendžia, kad iki ginčo tarp šalių kilimo, Sutartis buvo vykdoma jos šalims bendradarbiaujant ir kooperuojantis, problemų dėl prekių likučių pateikimo ir prekių grąžinimo tarp šalių nekilo, ieškovė nereikalavo, kad atsakovas grąžintų jos pateiktas, tačiau per 120 dienų neparduotas prekes adresu ( - ).

13Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimas atsakovui grąžinti neparduotų ieškovės prekių už 2839,97 Lt sumą sutarties Nr. 404 4.3 punkte nurodytu adresu ( - ), atmestinas kaip nepagrįstas.

14Nustatyta, kad vykdydamas sutartį, tai yra privalėdamas atsiskaityti su ieškove už pastarosios pateiktas, galutiniam vartotojui parduotas prekes iki kiekvieno mėnesio 10 d., atsakovas šią pareigą pažeidė praleisdamas Sutartyje numatytą atsiskaitymo terminą, todėl, vadovaujantis šalių sudarytos Sutarties 5.3. punktu, pardavėjai (ieškovei) pareikalavus privalo mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas šios savo pareigos neginčijo, tačiau nesutiko su ieškovės reikalaujama priteisti 27,57 Lt delspinigių suma, nurodė, kad pagrindinė skaičiavimo suma neteisėta, kadangi ieškovė delspinigius laikotarpiu nuo 2012-12-11 iki 2013-01-04 skaičiuoja nuo visos atsakovui patiektų prekių sumos, motyvuodama, jog tokiu būdu skaičiuojami delspinigiai todėl, kad atsakovas nepranešė apie prekių likučius ir neapmokėjo už parduotas prekes. Teigė, kad pagal sutartį tiekėjas pats turi pasirūpinti prekių likučiais, todėl 20,41 Lt delspinigių suma paskaičiuota neteisingai, su likusia, ieškovės paskaičiuota 7,16 Lt delspinigių suma sutiko, pripažindamas, kad vėlavo atsiskaityti su ieškove už pastarosios pateiktas, galutiniam vartotojui parduotas prekes. Byloje nustatyta, kad atsakovas savo pareigos Sutartyje numatytais terminais ir tvarka nevykdė nuo 2012-12-10, todėl ieškovės reikalavimas prašomus priteisti delspinigius skaičiuoti nuo 2012-12-11 laikytinas pagrįstu. Atsakovas nesutikdamas su delspinigiais ir nurodydamas, kad už laikotarpį nuo 2012-12-11 iki 2013-01-04 paskaičiuota 20,41 Lt delspinigių suma neteisingai, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės prašomų priteisti iš atsakovo delspinigių skaičiavimo tvarką ir būdą, todėl atsakovo argumentai dėl delspinigių skaičiavimo atmestini kaip nepagrįsti, o ieškinio reikalavimas dėl 27,57 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas.

15Atsakovui tinkamai neįvykdžius savo prievolės, kylančios iš 2009-10-09 Sutarties, taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 27,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2013-02-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.

16Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Bendra ieškovės patikslinto ieškinio suma – 2874,64 Lt, teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovo 27,57 Lt delspinigius, patenkina 1 procentą ieškinio reikalavimų.

17Ieškovo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 124,00 Lt žyminis mokestis (5 b.l.) ir 7,10 Lt pašto išlaidos (11, 72 b.l.), iš viso: 131,10 Lt. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovei priteistinos 1,31 Lt (131,10 Lt x 1 proc./100) bylinėjimosi išlaidos.

18Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 bei atsižvelgiant į tai, kad byloje susidarė mažesnės nei 10,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, pašto išlaidos nėra išieškomos.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

20patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo Kudirkos Naumiesčio kooperatyvo, įmonės kodas 174283471, buveinė Tilto g. 22, Kudirkos Naumiestyje, a.s. Nr. LT72 7300 0100 0258 1773, AB Swedbank, b.k. 73000, ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „Bravo LT“, įmonės kodas 132608734, buveinė Ateities pl. 77C, Kaune, a.s. Nr. LT27 7300 0100 7536 3041, AB Swedbank, b.k. 73000, 27,57 Lt (dvidešimt septyni litai 57 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (27,57 nuo Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-02-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1,31 Lt (vienas litas 31 ct) bylinėjimosi išlaidas.

22Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu sutikslinusi savo reikalavimus prašo priteisti... 3. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ir... 4. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su... 5. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovės patikslinto... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 7. Bylos rašytiniais įrodymais ir šalių atstovų paaiškinimais teismo... 8. Tarp šalių kilo ginčas dėl 2009-10-09 Sutarties vykdymo, t.y. atsakovas... 9. Nustatyta, kad ieškovė reiškia reikalavimą atsakovui dėl skolos... 10. Pagal CK 6.156 straipsnio 1 dalį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis... 11. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad sutartį šalys sudarė laisva... 12. Patikslintame ieškinyje ieškovė taip pat reiškia alternatyvų reikalavimą... 13. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovės patikslinto ieškinio... 14. Nustatyta, kad vykdydamas sutartį, tai yra privalėdamas atsiskaityti su... 15. Atsakovui tinkamai neįvykdžius savo prievolės, kylančios iš 2009-10-09... 16. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 17. Ieškovo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 124,00 Lt žyminis... 18. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 20. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo Kudirkos Naumiesčio kooperatyvo, įmonės kodas... 22. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...