Byla e2A-747-232/2020
Dėl avanso grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Šulco, Liudos Uckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tomo Venckaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. G. ieškinį atsakovei L. B. dėl avanso grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas E. G. (toliau – ir ieškovas) prašė priteisti iš atsakovės L. B. (toliau – ir atsakovė) 2 500 Eur sumokėto avanso, 1700 Eur žemės sklypo sutvarkymo išlaidų, 155,92 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė prašymą atsiimti ieškinio reikalavimus dėl 1700 Eur išlaidų žemės sklypo sutvarkymui ir 63,11 Eur palūkanų priteisimo. Atsakovė atsiėmimui neprieštaravo.

93.

10Ieškovas nurodė, kad 2017-09-15 su atsakove pasirašė preliminariąją sutartį dėl 10 arų žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – žemės sklypas, ginčo sklypas) pirkimo ir sumokėjo atsakovei 2 500 Eur avansą. Pagrindinė turto pirkimo–pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2017-11-30. Preliminariosios sutarties 14 punkte šalys susitarė, kad atsakovei nepagrįstai vengiant sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu, atsakovė grąžina avansą (rezervavimo mokestį) ieškovui ir sumoka jam tokio paties dydžio baudą. Šalys iki preliminariojoje sutartyje nurodyto termino pabaigos pagrindinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties nesudarė dėl atsakovės kaltės, kuri delsė sudaryti pagrindinę sutartį, vilkino organizuoti pagrindinės sutarties sudarymą, atsisakė parduoti žemės sklypą ieškovo surastam trečiajam asmeniui pagal šalių nusistovėjusią praktiką, pagrindinės sutarties sudarymą paskyrė preliminariojoje sutartyje nustatyto termino paskutinę dieną, kai sudaryti pagrindinę sutartį pačiam ieškovui nebeliko laiko. Paaiškino, kad atsakovė prarado norą sudaryti pagrindinę sutartį, kai dėl ieškovo suorganizuotų žemės sklypo sutvarkymo darbų padidėjo žemės sklypo vertė. Pažymėjo, kad dėl sąskaitų arešto, savo vardu negalėjo ir neketino pirkti žemės sklypo, o pagrindinė žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta su ieškovo nurodytu asmeniu. Nurodė, kad preliminariąją sutartį buvo įregistravęs nekilnojamojo turto registre. Prieš sudarant pagrindinę sutartį norėjo ją išregistruoti, tačiau tą padaryti atsisakė atsakovė.

114.

12Atsakovė L. B. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

135.

14Nurodė, kad preliminarioje sutartyje nurodytu terminu atvyko į notarų biurą pasirašyti pagrindinės sutarties su visais reikiamais dokumentais, tačiau ieškovas atsisakė pirkti žemės sklypą. Apie tai, kad žemės sklypo nepirks, ieškovas notarei pranešė 2017-11-29, o atsakovei apie tai iš viso nepranešė. Atvykęs pas notarę ieškovas nurodė, kad nori pirkti sklypą kito asmens vardu. Patvirtino, kad preliminarios sutarties projektą rengė atsakovė. Paaiškino, kad su ieškovu anksčiau buvo pasirašiusi preliminariąsias sutartis dėl kitų žemės sklypų pardavimo ir su ieškovo pasiūlytais pirkėjais buvo sudaryti dviejų žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandoriai, tačiau ginčo atveju, susitarimo dėl žemės sklypo pardavimo kitam asmeniui nebuvo. Pažymėjo, kad šalys neturėjo praktikos registruoti preliminariąsias sutartis.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinio reikalavimus dėl 2 500 Eur sumokėto avanso ir 92,81 Eur palūkanų priteisimo iš atsakovės atmetė. Likusioje dalyje ieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė atsakovei iš ieškovo 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė valstybės naudai iš ieškovo 18,85 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Grąžino ieškovui 39,67 Eur žyminio mokesčio.

187.

19Teismas nustatė, kad ieškovas, kaip būsimas pirkėjas, 2017-09-15 pasirašė su atsakove, kaip būsima pardavėja, preliminariąją sutartį dėl žemės sklypo. Preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo atsakovei 2 500 Eur avansą. Pagrindinė turto pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2017-11-30. Taip pat nustatė, kad 2017-09-29 preliminarioji sutartis buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre ir 2017-12-08 išregistruota. Preliminariąją sutartį įregistravo ieškovas. Nustatytu laiku pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta.

208.

21Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė iki sutartiniai teisiniai santykiai, atsakovei ketinant parduoti jai priklausantį žemės sklypą ieškovui, o ieškovui ketinant šį turtą įsigyti iš atsakovės preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

229.

23Atkreipė dėmesį, jog pats ieškovas įregistravo preliminariąją sutartį (neužilgo po jos pasirašymo) nekilnojamojo turto registre ir tokiu būdu ją išviešino. Vertino, kad ieškovas aiškiai suprato ir siekė įtvirtinti preliminariojoje sutartyje abiem šalims numatytas teisines pasekmes.

2410.

25Teismas paaiškino, kad neturi reikšmės kokiu būdu buvo parduoti ankstesnį atsakovės žemės sklypai. Pažymėjo, kad byloje nepateikta įrodymų, jog ieškovas preliminarioje sutartyje nustatytu terminu, t. y. iki 2017-11-30 buvo pasirengęs sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį su atsakove. Byloje nepateikta jokio šalių raštiško susitarimo dėl preliminarios sutarties pakeitimo, todėl sutartis yra privaloma pilna apimtimi abiem šalims. Teismas sprendė, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės.

2611.

27Padarė išvadą, kad ieškovo sumokėta pinigų suma pagal preliminariąją sutartį turėjo atlikti preliminariosios sutarties užtikrinimo funkciją, jeigu ieškovas nepagrįstai atsisakytų sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas sprendė, kad šalys preliminariosios sutarties 13 punkte iš esmės susitarė dėl 2 500 Eur baudos, jei sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma dėl ieškovo (pirkėjo) kaltės. Nurodė, kad teismui pripažinus ieškovo (pirkėjo) kaltę dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, atsakovei (pardavėjai) atsiranda teisinis pagrindas gauti sulygtą baudą dėl sutarties nevykdymo. Konstatavo, kad per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą dėl ieškovo kaltės šalims nesudarius pagrindinės sutarties, t. y. pasibaigus šalių prievolei sudaryti tokį sandorį, ieškovas prarado teisinį pagrindą reikalauti grąžinti 2 500 Eur sumokėtą pinigų sumą, todėl atmetė ieškovo reikalavimą dėl 2 500 Eur avanso grąžinimo.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2912.

30Ieškovas E. G. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3113.

32Nurodė, kad vien tai, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, savaime nereiškia ieškovo vengimo ją sudaryti. Teigė, kad ieškovas dėjo pastangas preliminariąją sutartį įvykdyti pagal susiformavusią ginčo šalių analogiškų preliminariųjų sutarčių vykdymo praktiką, kai pagrindinę sutartį su atsakove, kaip pardavėja, sudarydavo ieškovo surasti kiti pirkėjai. Apie nukrypimą nuo šios praktikos atsakovė ieškovą informavo paskutiniu momentu, kai suorganizuoti pagrindinės sutarties sudarymą, įsigyjant žemės sklypą, kartu su sutuoktine ieškovui nebebuvo likę laiko. Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas vengė sudaryti pagrindinę sutartį dėl jo sąskaitų arešto. Pažymėjo, kad atsakovei nebuvo jokio skirtumo, kam parduoti žemės sklypą.

3314.

34Nurodė, kad ieškovas inicijavo pagrindinės sutarties sudarymą, pagerino žemės sklypą. Atsakovė veikė taip, kad žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis nebūtu sudaryta. Po to, kai žemės sklypas buvo pagerintas, atsakovei tapo naudinga žemės sklypo neparduoti.

3515.

36Teismas neįvertino, jog pagrindinei sutarčiai sudaryti atsakovė notarei vienašališkai nurodė didesnę žemės sklypo kainą (27 000 Eur) nei buvo šalių sutarta preliminariojoje sutartyje (26 500 Eur). Ieškovui iš anksto nebuvo pateiktas susipažinti pagrindinės sutarties projektas.

3716.

38Teigė, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė preliminariosios sutarties 13 punktą, neįvertinęs to punkto normos hipotezėje įtvirtintų sąlygų netesybų taikymui turinio. Ieškovas neišsisukinėjo nuo sutarties sudarymo. Teismas nepagrįstai neįvertino to, kad atsakovė neinformavo ieškovo, jog taiko netesybas, bei niekada neįskaitė ieškovo reikalavimo grąžinti avansą su savo nepareikštu reikalavimu taikyti netesybas, todėl nėra teisinio pagrindo atsakovei pasilikti avansą.

3917.

40Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog 2019-11-30 susitikimo notarų biure metu atsakovė pagrindinę sutartį galėjo sudaryti tik su preliminariojoje sutartyje nurodytu ieškovu. Teismas nesprendė, ar pagrindinę sutartį atsakovė negalėjo sudaryti su ieškovo surastu pirkėju.

4118.

42Teismas nesivadovavo suformuota teismų praktika, kuri įpareigoja teismus, esant ieškovo reikalavimui, vertinti netesybų dydžio pagrįstumą, nustatant, ar jos atitinka kreditoriaus tikėtinus nuostolius ir kitus turtinius praradimus, draudžiant kreditoriaus pasipelnymą iš netesybų, praturtėjimą skolininko sąskaita, taip pat vertinti kitas netesybų mažinimui svarbias aplinkybes. Teismas, nukrypęs nuo įrodymų vertinimo taisyklių, neįvertino teismų praktikoje reikšmingomis netesybų mažinimui laikomų bylos aplinkybių ir juos pagrindžiančių įrodymų, ir neatskleidė bylos esmės netesybų mažinimo aspektu. Ieškovė dėl žemės sklypo nepardavimo nepatyrė jokios žalos, nuostolių ar nepatogumų. Ieškovė turėjo galimybę vėliau žemės sklypą parduoti ieškovui arba ieškovo sūnui.

4319.

44Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo išreikalauti atsakovės notarei Auksei Poškuvienei 2017-11-30 siųstą el. laišką, kuris atskleistų bylai svarbias aplinkybes. Prašė išreikalauti nurodytą el. laišką.

4520.

46Atsakovė L. B. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4721.

48Nurodė, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, nustatydamas ieškovo kaltę dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Teigė, kad tai, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta būtent dėl ieškovo kaltės pagrindžia byloje esančių įrodymų visetas. Sutarties sudarymo metu ieškovas pinigų už perkamą sklypą nebuvo sumokėjęs, jų neturėjo ir neturėjo galimybės sumokėti, kadangi jo banko sąskaitos buvo areštuotos. Taip pat ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad 2017-11-30 būtų turėjęs 24 000 Eur.

4922.

50Nurodė, kad ieškovas neperspėjo, jog sklypas bus parduodamas ne ieškovui, o kitam asmeniui. Atsakovė tikėjosi, kad žemės sklypo pirkėju bus ieškovas. Pažymėjo, kad atsakovė buvo saistoma preliminarios sutarties sąlygų ir pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties su pirkėjo pasiūlytu trečiuoju asmeniu neturėjo teisės. Pasirašymo atveju būtų pažeistos preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos.

5123.

52Teigė, kad įvykdė visas preliminarios sutarties sąlygas, kad būtų laiku sudaryta pagrindinė sutartis, t. y. kreipėsi į notarą dėl pagrindinės sutarties sudarymo, pateikė visus reikiamus dokumentus notarui pagrindiniam sandoriui sudaryti, šalių sutartu laiku atvyko pas notarą, tačiau ieškovas atsisakė sudaryti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį.

5324.

54Pažymėjo, kad ieškovo sumokėta pinigų suma pagal preliminariąją sutartį turėjo atlikti preliminariosios sutarties užtikrinimo funkciją, jeigu ieškovas nepagrįstai atsisakytų sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Atkreipė dėmesį, kad sutartų netesybų dydžio nereikia įrodinėti.

5525.

56Ieškovas E. G. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą teikia tikrovės neatitinkančią, klaidinančią informaciją. Pažymėjo, kad palaiko apeliacinio skundo argumentus.

57Teismas

konstatuoja:

58IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5926.

60Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

6127.

62Apeliantas teigė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą išreikalauti atsakovės notarei Auksei Poškuvienei 2017-11-30 siųstą el. laišką. Teisėjų kolegija neturi pagrindo tokio apelianto (ieškovo) argumento pripažinti pagrįstu.

6328.

64Civiliniame procese įtvirtinti dispozitivumo (CPK 13 straipsnis) bei rungimosi (CPK 12 straipsnis) principai lemia, jog šalys privalo aktyviai veikti įrodinėjimo procese. CPK 178 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys. Taigi, įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims. Proceso įstatymas numato šalių pareigą dar pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu pateikti teismui visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai (CPK 226 straipsnis). Vadovaudamasis CPK 180 straipsniu, teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Prašymas išreikalauti įrodymus negali būti savitikslis, o jo pagrįstumą teismas vertina vadovaudamasis CPK XIII skyriuje nustatytomis įrodinėjimo proceso taisyklėmis, tame tarpe spręsdamas, ar prašymas atitinka įrodymų sąsajumo, leistinumo reikalavimus, ar byloje jau esantys įrodymai yra pakankami faktinėms aplinkybėms tinkamai nustatyti ir jas teisingai įvertinti.

6529.

66Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė kokias aplinkybes siekia įrodinėti remiantis prašomu išreikalauti el. laišku bei kokias aplinkybes gautas el. laiškas galėtų byloje patvirtinti. Atsižvelgiant į nurodytą, apelianto prašymas išreikalauti el. laiško kopiją atmetamas.

6730.

68Byloje kilo ginčas dėl atsakovės prievolės grąžinti avansą, preliminariojoje sutartyje sutartu laikotarpiu nesudarius pagrindinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties.

6931.

70Byloje, remiantis rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais, nustatytos tokios, toliau įvardijamos faktinės aplinkybės, dėl kurių ginčo tarp šalių nėra.

7132.

72Šalys 2017-09-15 pasirašė preliminariąją sutartį dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pagal kurią būsima pardavėja (atsakovė) įsipareigojo parduoti būsimam pirkėjui (ieškovui) žemės sklypą (preliminariosios sutarties 1 punktas), o būsimas pirkėjas įsipareigojo pirkti iš būsimai pardavėjai žemės sklypą (preliminariosios sutarties 2 punktas). Šalys susitarė, kad turto pirkimo–pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2017-11-30 (preliminariosios sutarties 3 punktas). Šalys susitarė, kad turto kaina pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentu yra 26 500 Eur (preliminariosios sutarties 4 punktas). Preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo atsakovei 2 500 Eur avansą, kaip tą numatė preliminarios sutarties 5 punktas. Ieškovas 2017-09-29 preliminariąją sutartį įregistravo nekilnojamojo turto registre. Paskutinę termino dieną 2017 11 30, 16 val. šalims atvykus į notarų biurą sutartis nebuvo sudaryta būsimai sklypo pardavėjai, atsisakius sutartį sudaryti su būsimo pirkėjo atsivesta ir pasiūlyta kita sklypo pirkėja.

7333.

74Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Preliminariajai sutarčiai, be kitų, yra būdingas tai, kad tokios sutarties šalys neturi teisės reikalauti priverstinio sutarties įvykdymo natūra – šalims per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Vis dėlto ši preliminariosios sutarties ypatybė nereiškia, kad šalies atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį, nulemtas subjektyvių – nuo tokios šalies valios priklausančių – priežasčių, nesukelia jai neigiamų teisinių padarinių – ta preliminariosios sutarties šalis, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

7534.

76Preliminariosios sutarties šalių prievolė sudaryti pagrindinę sutartį, kaip ir bet kuri kita prievolė, kaip ji suprantama pagal CK 6.1 straipsnį, gali būti užtikrinta netesybomis pagal sutartį (CK 6.70 straipsnis). Netesybos pagal sutartį – sutarties nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų, kurios atlieka ir esamų bei būsimų prievolių įvykdymo užtikrinimo funkciją, tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi apibrėžtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 10 12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2019 06 04 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-193-469/2019 43 punktas). Preliminariosios sutarties šalis CK 6.165 straipsnio 4 dalies prasme turi teisę reikalauti ir netesybų, kaip minimalių nuostolių, patirtų dėl kitos šalies nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį, atlyginimo, jeigu tokia turtinė prievolė yra įtvirtinta sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 02 06 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-11-469/2020).

7735.

78Minėta, kad preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo atsakovei 2 500 Eur avansą. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Jis vykdo mokėjimo paskirtį, bet šia paskirtimi gali būti naudojamasi, jeigu ateityje atsiranda mokėjimo prievolė. Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį. Tačiau tai savaime nereiškia, kad avansu sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Reikia įvertinti, ar avansu sumokėti pinigai nebuvo šalių susitarimu ar kitu pagrindu numatyti panaudoti pagal kitą paskirtį, pvz., kaip netesybos prievolės įvykdymui užtikrinti. Nuostatos dėl avanso mokėjimo gali būti įtrauktos į preliminariąją sutartį, nes ji susijusi su būsimu pagrindinės sutarties sudarymu ateityje, o pagal pagrindinę sutartį gali būti vykdomi mokėjimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 05 10 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

7936.

80Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją sutartyje nustačius, reikalavimas grąžinti tokias pinigų sumas negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 11 06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2015 02 09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22-219/2015; 2020 02 11 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-7-378/2020).

8137.

82Civilinei atsakomybei pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį taikyti yra būtini du teisiškai reikšmingi faktai: 1) preliminariosios sutarties šalies atsisakymas ar vengimas sudaryti pagrindinę sutartį; 2) atsisakymas ar vengimas sudaryti pagrindinę sutartį turi būti nepagrįstas. Pažymėtina, kad šios sąlygos yra kumuliatyvios – preliminariosios sutarties šalies atsakomybei atsirasti nepakanka nustatyti, jog kita šalis atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Galimos tokios situacijos, kai viena preliminariosios sutarties šalis atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau toks jos elgesys yra nulemtas objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių – priežasčių (kitos preliminariosios sutarties šalies neteisėti veiksmai, faktinės aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos nėra prisiėmusi sutarties šalis, ir pan.), – tokiais atvejais, nors ir egzistuoja pirminė sąlyga, nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį. Civilinė atsakomybė, kylanti nevykdant preliminariosios sutarties, yra grindžiama kalte, t. y. pagrindas taikyti civilinę atsakomybę yra tik tada, jeigu šalis ne tik pažeidė preliminariąją sutartį, kaip tokio pobūdžio sutarties pažeidimas suprantamas pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, bet ir egzistuoja jos kaltė dėl sutarties pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 02 06 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-11-469/2020).

8338.

84Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinys dėl avanso grąžinimo galėtų būti atmestas tik atsakovui įrodžius, jog ieškovas nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Jeigu netesybų mokėjimo pagrindas pagal preliminariosios sutarties nuostatas yra pagrindinės sutarties nesudarymas ir nustatyta, kad kita šalis tinkamai vykdė pareigas pagal sutartį ir neprisidėjo prie pagrindinės sutarties nesudarymo (nesutrukdė kitai šaliai sudaryti pagrindinę sutartį), tai tokios sutartinės nuostatos yra pagrindas asmeniui taikyti netesybas, nebent jis įrodytų sutartinę civilinę atsakomybę šalinančias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 05 10 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

8539.

86Ginčo preliminarios sutarties 13 punkte šalys susitarė, kad būsimam pirkėjui (ieškovui) nepagrįstai vengiant pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį iki 2017-11-30, laikoma, kad šalių iki sutartiniai santykiai pasibaigė dėl būsimo pirkėjo kaltės, pažeidus bendradarbiavimo pareigą. Tokiu atveju būsimo pirkėjo sumokėtas rezervavimo mokestis lieka būsimam pardavėjui (atsakovui). Preliminarios sutarties 14 punkte šalys susitarė, kad būsimam pardavėjui nepagrįstai vengiant pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartį iki 2017-11-30, laikoma, kad šalių iki sutartiniai santykiai pasibaigė dėl būsimo pardavėjo kaltės, pažeidus bendradarbiavimo pareigą. Tokiu atveju būsimo pirkėjo (ieškovo) sumokėtą rezervavimo mokestį būsimas pardavėjas per penkias darbo dienas grąžina būsimam pirkėjui (ieškovui) ir sumoka jam tokio pačio dydžio baudą.

8740.

88Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagal šalių sudarytos preliminariosios sutarties nuostatas ieškovės sumokėtas avansas atlieka ne tik mokėjimo ir atsiskaitymo, bet ir netesybų funkciją.

8941.

90Įrodinėjimo civiliniame procese pareiga bendriausia prasme tenka tai bylos šaliai, kuri teigia, kad egzistuoja viena ar kita faktinė aplinkybė (jų daugetas), sudaranti jos reikalavimų ar atsikirtimų pagrindą (CPK 12 ir 178 straipsniai). Toks įrodinėjimo naštos paskirstymas – rungimosi principo, būdingo nacionaliniam civiliniam procesui, išraiškos forma. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodinėjimo pareiga nėra beribė – asmuo negali būti įpareigotas įrodyti tokias faktines aplinkybes, kurių jis objektyviai negali įrodyti (lot. probatio diabolica) arba kurių įrodinėjimas yra maksimaliai apsunkintas, be to, asmeniui negali būti priskirta neproporcingai didelės apimties įrodinėjimo našta. Priešingas aiškinimas suponuotų asmens teisės į teisingą teismą paneigimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 07 04 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-236-969/2019 107 punktas; 2019 11 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-359-701/2019, 40 punktas).

9142.

92Kasacinis teismas pasisakydamas dėl faktinių aplinkybių, sudarančių civilinės atsakomybės taikymo pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį pagrindą, įrodinėjimo naštos paskirstymo yra nurodęs, jog preliminariosios sutarties šalis, teismine tvarka reikalaujanti taikyti civilinę atsakomybę, privalo įrodyti, kad kitos šalies aktyvūs ir (ar) pasyvūs veiksmai nulėmė pagrindinės sutarties nesudarymą, t. y. kad kita šalis atsisakė ar vengė sudaryti pagrindinę sutartį. Vienai preliminariosios sutarties šaliai įrodžius, kad kita sutarties šalis atsisakė ar vengė sudaryti pagrindinę sutartį, įrodinėjimo našta pereina antrajai preliminariosios sutarties šaliai, t. y. ta sutarties šalis, kuri atsisakė ar vengė sudaryti pagrindinę sutartį, siekdama išvengti civilinės atsakomybės jai taikymo, turi įrodyti, kad atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį yra pagrįstas. Toks įrodinėjimo naštos perkėlimas preliminariosios sutarties šaliai, atsisakiusiai sudaryti pagrindinę sutartį, paaiškintinas tais argumentais, kad vis dėlto ta šalis, kuri pasirinko atitinkamą elgesio modelį, geriausiai žino ir gali paaiškinti priežastis (aplinkybes), nulėmusias tokį pasirinkimą, todėl būtent ji turi geresnes galimybes įrodyti sau naudingas aplinkybes nei kita preliminariosios sutarties šalis Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2020 02 06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11469/2020).

9343.

94CK 6.158 straipsnyje kuriame apibrėžiama sutarčių vykdymo praktika 1 dalyje nurodyta, kad kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. CK 6.193 straipsnyje suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Minėto straipsnio 4 dalis numato, jog kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Cituojamo straipsnio 5 dalyje numatyta, jog aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

9544.

96Remiantis CK 6.200 straipsnyje suformuluotais sutarties vykdymo principais vykdydamos sutartį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

9745.

98Byloje nėra ginčo, kad ginčo preliminarios sutarties projektą (sąlygas) buvo paruošusi ieškovė, kad pirminiame variante sankcijos už sutarties neįvykdymą, sutarties 13 punkte buvo nustatytos tik ieškovui ir kad tik ieškovui tai pastebėjus į sutarties 14 punktą ranka įrašyta nuostata dėl baudos atsakovei jei ji nepagrįstai atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį, kad atsakovė yra pardavusi ne vieną sklypą ne tik ieškovui, bet ir kitiems pirkėjams ir turėjo atitinkamą patirtį parduodant nekilnojamąjį turtą kaip beje ir ieškovas, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovė buvo silpnesnioji, mažiau patyrusi sutarties šalis. Taip pat nėra ginčo, kad inicijuoti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymą pas atsakovės pasirinktą notarą buvo prisiėmusi pareigą irgi atsakovė. Byloje pateiktos apelianto žinutės siųstos elektroniniu paštu atsakovei patvirtina, kad apeliantas ragino atsakovę inicijuoti sutarties pasirašymą ir kad tik paskutinę termino dieną į darbo dienos pabaigą šalims buvo paskirtas laikas atvykti pas notarą, pasirašyti sutartį.

9946.

100Nustatyta, kad paskutinę preliminariojoje sutartyje nustatyto termino dieną 2017-11-30, 16 val. į notarų biurą sudaryti žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties buvo atvykę: ieškovas, kuris atsivedė ir vietoj savęs pasiūlė kitą potencialią būsimą pirkėją, liudytoja byloje apklaustą D. I., kuri ketino pirkti sklypą, ir atsakovė. Tačiau atsakovė atsisakė sklypą parduoti šiai pirkėjai. Ieškovas nurodė ir atsakovė nepaneigė aplinkybės, kad ji yra pardavusi ne vieną jai priklausiusį sklypą, tame tarpe ir du sklypus, dėl kurių pardavimo sudarydavo preliminarias sutartis su ieškovu, bet pagrindinės sutartys buvo sudaromos su ieškovo surastu asmeniu, kitu potencialiu pirkėju. Ieškovas teigė, jog ir šiuo atveju žemės sklypas turėjo būti parduotas jo surastam pirkėjui, nes jo paties sąskaitoms buvo uždėtas areštas ir atsakovei apie tai buvo žinoma. Taigi, iki sudarant ginčo preliminarią sutartį tarp šalių buvo susidarę civiliniai bendradarbiavimo teisiniai santykiai kai ieškovas padėdavo atsakovei parduoti jai priklausiusius žemės sklypus preliminarias sutartis įforminant su ieškovu kaip būsimu pirkėju, o pagrindines pirkimo pardavimo sutartis sudarant su ieškovo pasiūlytu kitu pirkėju. Atsakovė to neneigė.

10147.

102Teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino, jog preliminariosios sutarties projektą rengė ji. Pripažino, jog su ieškovu anksčiau buvo pasirašiusi preliminariąsias sutartis dėl kitų jos žemės sklypų pardavimo ir su jo pasiūlytais pirkėjais buvo sudaryti dviejų žemės sklypų pirkimo- pardavimo sandoriai. Preliminarioje sutartyje nurodyta žemės sklypo pardavimo kaina atsakovę tenkino. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai sprendė, jog byloje neturi reikšmės, kaip anksčiau buvo parduoti kiti atsakovei priklausę sklypai. Atsakovei pripažinus faktą, kad ji ir anksčiau buvo pasirašiusi preliminariąsias sutartis su ieškovu dėl jai priklausiusių sklypų pardavimo, bet pagrindines pirkimo - pardavimo sutartis sudarė su ieškovo surastais kitais pirkėjais. Ši aplinkybė laikytina įrodyta remiantis CPK 182 straipsnio 5 punktu. Tokia šalių praktika, kai žemės sklypų savininkė, norėdama parduoti turimus sklypus, iš pradžių dėl sklypų būsimo pardavimo sudaro preliminarias sutartis su asmeniu, kuris įsipareigoja nupirkti sklypus per nustatytą terminą, o vėliau pastarasis suranda ir galutinį sklypo pirkėją, su kuriuo ir sudaroma pagrindinė sklypo pirkimo-paravimo sutartis, turi net tik preliminarios sutarties bet ir komercinio atstovavimo santykių (CK 2.152 straipsnis, 2.154 straipsnio 1 dalis) tarpininkavimo bruožų. Kas neprieštarauja galiojančiam teisiniam civilinių teisinių santykių reguliavimui priešingai atitinka CK 6.156 straipsnyje suformuluotą sutarties laisvės principą, minėto straipsnio 1,3,6 dalių nuostatas, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, jog šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei. Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija.

10348.

104Tokia ankstesnė ginčo šalių preliminariųjų sutarčių vykdymo praktika leido ieškovui tikėtis, kad panašiu būdu kaip ir anksčiau pasirašytų preliminarių sutarčių atveju, galės būti įvykdyta ir 2017-09-15 preliminarioji sutartis, t. y. kad ginčo žemės sklypą galės įsigyti ieškovo surasta pirkėja. Juo labiau, kad atsakovė teigdama, kad nagrinėjamu atveju buvo susitarta, kad sklypą pirks pats ieškovas nepaaiškino, kodėl šiuo atveju jai buvo aktualu nukrypti nuo susiklosčiusios tarp šalių praktikos ar kad pirkėjo asmenybė turėjo jai esminės reikšmės, ar kad sutartį sudarius su kita ieškovo pasiūlyta pirkėja kaip nors nukentėtų jos interesas parduoti sklypą už preliminarioje sutartyje nustatytą kainą. Liudytoja teismo posėdyje apklausta D. I. savo parodymuose nurodė, jog ji kartu su pažįstamu E. G. atvyko pas notarą sudaryti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties. Nurodė, jog perkamo žemės sklypo kaina buvo 26 500 EUR. Tačiau, notarų biure žemės sklypo savininkė pasakė, kad žemės sklypo jai neparduos ir atsisakymo priežasčių nenurodė. Liudytoja taip pat nurodė, jog žemės sklypo pirkti neatsisakė, už žemės sklypą būtų atsiskaičiusi bankiniu pavedimu.

10549.

106Taigi, negalima teigti, kad ieškovas nebendradarbiavo elgėsi nesąžiningai ir kad nedėjo pastangų, jog žemės sklypas būtų parduotas už preliminarioje sutartyje nustatytą kainą ir pardavėjos interesai nenukentėtų. Aplinkybė, kad ieškovas preliminariąją sutartį buvo įregistravęs viešajame registre, nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados. Kadangi tiek ieškovas, tiek atsakovė, t. y. preliminariosios sutarties šalys, buvo atvykusios pas notarą, jos galėjo sudaryti preliminariosios sutarties pakeitimą, numatant, kad žemės sklypą įsigis ieškovo surasta pirkėja D. I. ir pakeitimus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

10750.

108Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ieškovo atsakovei sumokėtą avansą įskaityti kaip netesybas. Šalims nepasirašius pagrindinės sutarties, yra pagrindas ieškovui iš atsakovės priteisti preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovo atsakovei sumokėtą 2 500 Eur dydžio avansą. Kadangi preliminarioji sutartis pasibaigė 2017-11-30, tai atsakovė 2 500 Eur dydžio avansą privalėjo grąžinti iki 2017-12-07 (preliminariosios sutarties 14 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad terminas yra praleistas, ieškovui iš atsakovės priteisiamos ieškovo prašomos palūkanos, sudarančios 92,81 Eur, už laikotarpį nuo 2017-12-08 iki 2018-09-05 (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) bei 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos, už priteistą sumą nuo 2018-09-10 ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

10951.

110Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino ginčo šalių veiksmų, lemiančių pagrindinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties nesudarymą, todėl iš dalies priėmė nepagrįstą sprendimą, dėl ko yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą dalyje, kurioje ieškinio reikalavimai buvo atmesti ir ieškinį patenkinti visiškai (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11152.

112Iš dalies panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos, susidariusios pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Ieškovas laimėjo šią bylą, todėl jis turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų visų instancijų teismuose, atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalys).

11353.

114Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė 2 034,01 Eur bylinėjimosi išlaidų (98,01 Eur žyminio mokesčio išlaidų ir 1936 Eur išlaidų už advokato pagalbą). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas atsiėmė dalį ieškinio reikalavimų, jam buvo grąžinta 39,67 Eur sumokėto žyminio mokesčio suma, atsižvelgdama į Rekomendacijose nustatytą rekomenduojamą priteisti maksimalų užmokesčio (atlyginimo) už teisinę pagalbą dydį, konstatuoja esant pagrindą sumažinti ieškovo prašomą bylinėjimosi išlaidų sumą ir priteisti jam iš atsakovės 900 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

11554.

116Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 057,80 Eur bylinėjimosi išlaidų (58,34 Eur žyminio mokesčio išlaidų 999,46 Eur išlaidų už advokato pagalbą). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos išsprendimo rezultatą, priteisia ieškovui iš atsakovės 1 057,80 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme.

11755.

118Pirmosios instancijos teisme susidarė 18,85 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos išsprendimo rezultatą, priteisia valstybei iš atsakovės šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11956.

120Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

121Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimą dalyje, kurioje teismas atmetė ieškinio reikalavimus dėl 2 500 Eur sumokėto avanso ir 92,81 Eur palūkanų priteisimo ieškovui iš atsakovės, priteisė atsakovei iš ieškovo 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisė valstybės naudai iš ieškovo 18,85 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų ir nurodytoje dalyje priimti naują sprendimą.

122Ieškinio reikalavimus tenkinti.

123Priteisti ieškovui E. G., asmens kodas ( - ) iš atsakovės L. B., asmens kodas ( - ) 2 500 Eur sumokėto avanso ir 92,81 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

124Priteisti ieškovui E. G., asmens kodas ( - ) iš atsakovės L. B., asmens kodas ( - ) 1 957,80 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

125Priteisti valstybei iš L. B., asmens kodas ( - ) 18,85 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas E. G. (toliau – ir ieškovas) prašė priteisti iš atsakovės L.... 7. 2.... 8. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė prašymą atsiimti ieškinio... 9. 3.... 10. Ieškovas nurodė, kad 2017-09-15 su atsakove pasirašė preliminariąją... 11. 4.... 12. Atsakovė L. B. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi... 13. 5.... 14. Nurodė, kad preliminarioje sutartyje nurodytu terminu atvyko į notarų biurą... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinio... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad ieškovas, kaip būsimas pirkėjas, 2017-09-15 pasirašė... 20. 8.... 21. Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė iki sutartiniai teisiniai... 22. 9.... 23. Atkreipė dėmesį, jog pats ieškovas įregistravo preliminariąją sutartį... 24. 10.... 25. Teismas paaiškino, kad neturi reikšmės kokiu būdu buvo parduoti ankstesnį... 26. 11.... 27. Padarė išvadą, kad ieškovo sumokėta pinigų suma pagal preliminariąją... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 29. 12.... 30. Ieškovas E. G. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto... 31. 13.... 32. Nurodė, kad vien tai, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, savaime... 33. 14.... 34. Nurodė, kad ieškovas inicijavo pagrindinės sutarties sudarymą, pagerino... 35. 15.... 36. Teismas neįvertino, jog pagrindinei sutarčiai sudaryti atsakovė notarei... 37. 16.... 38. Teigė, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė preliminariosios sutarties 13... 39. 17.... 40. Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog 2019-11-30 susitikimo... 41. 18.... 42. Teismas nesivadovavo suformuota teismų praktika, kuri įpareigoja teismus,... 43. 19.... 44. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo... 45. 20.... 46. Atsakovė L. B. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti kaip... 47. 21.... 48. Nurodė, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą,... 49. 22.... 50. Nurodė, kad ieškovas neperspėjo, jog sklypas bus parduodamas ne ieškovui, o... 51. 23.... 52. Teigė, kad įvykdė visas preliminarios sutarties sąlygas, kad būtų laiku... 53. 24.... 54. Pažymėjo, kad ieškovo sumokėta pinigų suma pagal preliminariąją sutartį... 55. 25.... 56. Ieškovas E. G. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 57. Teismas... 58. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. 26.... 60. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 61. 27.... 62. Apeliantas teigė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo... 63. 28.... 64. Civiliniame procese įtvirtinti dispozitivumo (CPK 13 straipsnis) bei rungimosi... 65. 29.... 66. Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė kokias aplinkybes siekia įrodinėti... 67. 30.... 68. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės prievolės grąžinti avansą,... 69. 31.... 70. Byloje, remiantis rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais,... 71. 32.... 72. Šalys 2017-09-15 pasirašė preliminariąją sutartį dėl žemės sklypo... 73. 33.... 74. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame... 75. 34.... 76. Preliminariosios sutarties šalių prievolė sudaryti pagrindinę sutartį,... 77. 35.... 78. Minėta, kad preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo... 79. 36.... 80. Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą... 81. 37.... 82. Civilinei atsakomybei pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį taikyti yra būtini du... 83. 38.... 84. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinys dėl avanso grąžinimo... 85. 39.... 86. Ginčo preliminarios sutarties 13 punkte šalys susitarė, kad būsimam... 87. 40.... 88. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad... 89. 41.... 90. Įrodinėjimo civiliniame procese pareiga bendriausia prasme tenka tai bylos... 91. 42.... 92. Kasacinis teismas pasisakydamas dėl faktinių aplinkybių, sudarančių... 93. 43.... 94. CK 6.158 straipsnyje kuriame apibrėžiama sutarčių vykdymo praktika 1 dalyje... 95. 44.... 96. Remiantis CK 6.200 straipsnyje suformuluotais sutarties vykdymo principais... 97. 45.... 98. Byloje nėra ginčo, kad ginčo preliminarios sutarties projektą (sąlygas)... 99. 46.... 100. Nustatyta, kad paskutinę preliminariojoje sutartyje nustatyto termino dieną... 101. 47.... 102. Teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino, jog preliminariosios sutarties... 103. 48.... 104. Tokia ankstesnė ginčo šalių preliminariųjų sutarčių vykdymo praktika... 105. 49.... 106. Taigi, negalima teigti, kad ieškovas nebendradarbiavo elgėsi nesąžiningai... 107. 50.... 108. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 109. 51.... 110. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 111. 52.... 112. Iš dalies panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį... 113. 53.... 114. Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė 2 034,01 Eur bylinėjimosi... 115. 54.... 116. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 057,80 Eur bylinėjimosi... 117. 55.... 118. Pirmosios instancijos teisme susidarė 18,85 Eur išlaidos, susijusios su... 119. 56.... 120. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 121. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimą... 122. Ieškinio reikalavimus tenkinti.... 123. Priteisti ieškovui E. G., asmens kodas ( - ) iš atsakovės L. B., asmens... 124. Priteisti ieškovui E. G., asmens kodas ( - ) iš atsakovės L. B., asmens... 125. Priteisti valstybei iš L. B., asmens kodas ( - ) 18,85 Eur procesinių...