Byla 1A-39-135/2016
Dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Zalagos, teisėjų Ernestos Montvidienės, Boleslovo Kalainio, sekretoriaujant Audronei Peleckienei, dalyvaujant prokurorui Artūrui Karjakinui, nuteistajam V. M., jo gynėjui adv. Zigmantui Lipnevičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. M. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3pagal BK 214 str. 1 d. ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams;

4pagal BK 215 str. 1 d. ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 4 (keturiems) mėnesiams;

5pagal BK 182 str. 1 d. ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 1 (vienam) mėnesiui.

6Bausmės, už nusikaltimus, numatytus BK 215 str. 1 d. ir BK 182 str. 1 d., subendrintos apėmimo būdu, ir paskirtas V. M. laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiam. Ši bausmė iš dalies sudedant subendrinta su už nusikaltimą, numatytą BK 214 str. 1 d., paskirta bausme ir V. M. galutinė bausmė skirta laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams. Vadovaujant BK 641 straipsniu, bausmė sumažinta 1/3, ir nustatyta galutinė 1 (vienerių) metų ir 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią paskirta atlikti pataisos namuose.

7Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2015-03-02 17.10 val.

8Nuosprendžiu atsisakymas nuo civilinio ieškinio priimtas ir civilinis procesas dėl turtinės žalos atlyginimo nutrauktas.

9Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

10V. M. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai disponavo elektronine mokėjimo priemone: 2015 m. sausio 25 d., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, sukurstytas teisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, esančio K. pataisos namuose, koordinuojant jo veiksmus – davus nurodymą nuvykti į ( - ) ir apgaule savo ir jo naudai neteisėtai įgyti L. C. „( - )“ AB banko mokėjimo kortelę bei ją neteisėtai panaudoti finansinei operacijai inicijuoti, jis, 2015 m. sausio 25 d., apie 12 val. ( - ), apgaulės būdu neteisėtai įgijo vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę – L. C. „( - )“ AB banko mokėjimo kortelę, kurią neteisėtai laikė bei gabeno į Radviliškio miestą, kur 2015-01-25 12.48 val. ( - ) esančiame ,,( - )“ AB banko bankomate neteisėtai panaudojo šią mokėjimo kortelę išgrynindamas pinigus – 620 eurų, šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką numatytą Baudžiamojo kodekso 214 str.1 d.

11Be to jis nuteistas už tai, kad 2015 m. sausio 25 d., teisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, sukurstytas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, esančio K. pataisos namuose, jam koordinuojant jo veiksmus – davus nurodymą nuvykti į ( - ) ir apgaule savo ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens naudai neteisėtai įgyti L. C. „( - )“ AB banko mokėjimo kortelę bei ją neteisėtai panaudoti finansinei operacijai inicijuoti ir tokiu būdu užvaldyti svetimą L. C. turtą, bei nurodžius mokėjimo kortelės PIN (asmens identifikavimo numeris) kodą, jis, 2015 m. sausio 25 d., apie 12 val. nuvykęs į ( - ), neteisėtai įgijo L. C. „( - )“ AB banko mokėjimo kortelę, kurią neteisėtai laikė bei nugabeno į R. miestą, kur 2015-01-25 12.48 val. ( - ) esančiame ,, ( - )“ AB banko bankomate, turėdamas tikslą neteisėtai inicijuoti finansinę operaciją ir tokiu būdu savo ir kitų asmenų naudai užvaldyti svetimą L. C. turtą – pinigus, žinodamas, kad kortelė priklauso ne jam, o L. C., neteisėtai panaudojo L. C. „( - )“ AB banko išduotą mokėjimo kortelę, leidžiančią disponuoti grynaisiais pinigais, esančiais „( - )“ AB banko bankomate bei L. C. banko sąskaitoje, jai suteiktu PIN (asmens identifikavimo numeris) kodu, finansinei operacijai inicijuoti pateikdamas operacinei sistemai ir „( - )“ AB bankui save kaip kitą asmenį – L. C., turinčią teisę atlikti finansinę operaciją „( - )“ AB banko mokėjimo kortele ir taip neteisėtai atliko vieną finansinę operaciją, leidžiančią elektroniniu būdu disponuoti L. C. turtu – pinigais – iš bankomato išėmė grynuosius pinigus – 620 eurų, tokiu apgaulės būdu savo ir kitų asmenų naudai, užvaldė svetimą L. C. turtą – 620 eurų ir padarė nukentėjusiajai L. C. 620 eurų turtinės žalos, šiais savo veiksmais padarė nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 215 str.1 d., 182 str. 1 d.

12Apeliaciniu skundu nuteistasis V. M. prašo pakeisti 2015-10-09 Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendį ir pripažinti antrą jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, pakeisti paskirtas bausmes švelnesnėmis, visas paskirtas bausmes subendrinti jas apimant arba taikant dalinį bausmių sudėjimo būdą, skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti.

13Nurodo, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nustatė tikslias nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, bet nenustatė tai, kad nuosprendžiu nustatytas padarytas nusikalstamas veikas padarė bijodamas jo veiksmus koordinuojančių asmenų, atliekančių bausmę Kybartų pataisos namuose. Nurodo, kad jam buvo nurodytą taip padaryti, jis pats jokio noro daryti nusikaltimus neturėjo, nes jis jokios naudos iš to neturėjo. Tvirtina, kad teismas jam tokią griežtą bausmę paskyrė dėl to, kad jis nusikalto praėjus ne daug laiko po paleidimo iš įkalinimo vietos. Mano, kad būtent dėl to, jog jis neseniai grįžo iš įkalinimo įstaigos, ir buvo pasirinktas nusikaltimų darymui, kad bijotų. Taip pat nurodo ir tai, jog teismas neatsižvelgė, jog jis pilnai atlygino nusikalstamomis veikomis padarytą žalą, kurią padėjo atlyginti mama, ir nepripažino tai jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Be to, mano, jog teismas neteisingai subendrino paskirtas bausmes jas bendrindamas apėmimo ir dalinio sudėjimo, nurodo, kad teismas neatsižvelgė į nukentėjusiojo prašymą neskirti griežtos bausmės. Tvirtina, kad teismas galėjo skirdamas subendrintą bausmę, bausmes apimti, ne visos veikos buvo padarytos vienam tikslui pasiekti, tarp padarytų veikų yra labai trumpas laiko tarpas.

14Teismo posėdyje nuteistasis V. M. ir jo gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą tenkinti.

15Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

16Nuteistojo V. M. skundas tenkinamas iš dalies.

17Nuteistasis V. M. apeliaciniame skunde kaltės ir veikų kvalifikavimo neginčija, nuosprendį skundžia dėl jam paskirtos per griežtos galutinės bausmės ir prašo paskirti švelnesnę bausmę, nurodo, kad turėjo būti pripažinta dar viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, taip pat mano, jog netinkamai bendrintos bausmės, paskirtos už atskiras nusikalstamas veikas. Aukštesnysis teismas bylą nagrinėja nuteistojo paduoto apeliacinio skundo ribose.

18Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamajam teismas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos BK 54 str. numatytais bausmės skyrimo pagrindais bei atsižvelgti į Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. įtvirtintus bausmės skyrimo tikslus - sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį ir būtų adekvati padarytai veikai, t.y. bausmė turi atitikti padarytos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį bei kaltininko asmenybę. Todėl teismas yra įpareigotas nusikaltusiems asmenims skirti tiksliai individualizuotas ir subalansuotas baudžiamąsias priemones.

19V. M. pripažintas kaltu dėl vieno nesunkaus (BK 182 str. 2 d.) ir dviejų apysunkių (BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d.) nusikaltimų padarymo. Jis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl to gailėjosi (2 t. 151 b. l., 3 t. 57, 59 b. l.), dėl ko ši aplinkybė pripažinta jo atsakomybę lengvinančia. Dėl tų pačių priežasčių baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir skiriant bausmę, V. M. atžvilgiu buvo taikytos BK 641 str. nuostatos. Nuteistasis nukentėjusiosios atsiprašė ir su ja susitaikė, nukentėjusioji pastarajam jokių pretenzijų neturi, prašė nebausti (3 t., 58, 59 b. l.). Nukentėjusiosios patirtą turtinė žala 620 EUR atlygino kaltinamojo motina (3 t. 55, 57 b. l.). Civilinis procesas dėl turtinės žalos priteisimo bylos nagrinėjimo metu buvo nutrauktas. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad turtinė žala yra atlyginta tinkamai. Kaltininko savanoriškas žalos atlyginimas BK 59 str. 1 d. 3 p. numatytas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl pirmosios instancijos teismas, nepripažinęs šios aplinkybės V. M. atsakomybę lengvinančia dėl to, kad žala buvo atlyginta jo motinos lėšomis, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir nesivadovavo teismų praktika.

20Pagal baudžiamąjį įstatymą kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad jis savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismai, vadovaudamiesi BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustato atsakomybę lengvinančią aplinkybę tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės bylos Nr. 2K-38/2009, 2K-174/2009, 2K-7-287/2009). Dėl to skundžiamas nuosprendis pakeistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas) ir V. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nukentėjusiajai buvo atlyginta turtinė žala (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistojo dar vienos atsakomybę lengvinančios aplinkybės pripažinimas šiuo atveju nėra pagrindas švelninti V. M. už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes. Kolegija konstatuoja, kad skundžiamu nuosprendžiu nuteistajam paskirtos bausmės yra tinkamai individualizuotos, atitinkančios BK 41 straipsnyje numatytą bausmės paskirtį. Be to, kaip jau minėta, teismas, skirdamas V. M. bausmę, atsižvelgė ir į tai, jog yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nenustatyta jo atsakomybės sunkinančių aplinkybių, taip pat į tai, kad jis nusikalto neišnykus teistumui, teisiamas už analogiškus nusikaltimus, už kuriuos jau buvo teistas ankstesniu nuosprendžiu, niekur nedirba ir nededa pastangų įsidarbinti.

21Šių aplinkybių visetas leidžia teigti, kad apylinkės teismas, parinkdamas bausmių rūšis bei dydžius, kurie yra žymiai mažesni, nei atitinkamų straipsnių sankcijose numatyti bausmių vidurkiai, tinkamai įvertino kaltinamojo asmenybę ir ji charakterizuojančius duomenis, kas leidžia daryti išvadą, jog kaltininko antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamų poelgių ir nusikalstamos veikos buvo tik nuoseklus kaltininko gyvenimo būdo ir jo ankstesnio elgesio padarinys. Tokiu būdu galima teigti, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog bausmės paskirtis ir tikslai bus pasiekti tik paskyrus laisvės atėmimo bausmes, todėl paskirtos bausmės nelaikytinos neteisingomis ir per griežtomis. Dėl apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, jog nuteistasis darė nusikaltimus, nes bijojo jam skambinančio nenustatyto asmens, pažymėtina, jog byloje nėra jokių duomenų, kad nuteistojo atžvilgiu prieš nusikaltimų darymą būtų naudojama psichinė ar fizinė prievarta, tokių duomenų apeliaciniame skunde nepateikė nei pats nuteistasis, todėl pagrindo manyti, jos V. M. nusikalto tik dėl to, jog bijojo iš pataisos namų skambinančio nenustatyto asmens, nėra jokio pagrindo.

22Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam V. M. bausmę, Lietuvos Respublikos BK 41 str. ir 54 str. įtvirtintų bausme siekiamų tikslų bei bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų iš esmės nepažeidė, tačiau nuosprendis keistinas ir dėl netinkamo BK 63 straipsnio nuostatų pritaikymo (BPK 328 str. 1 p.)

23Teismas netinkamai taikė BK 63 straipsnio nuostatas ir paskirtas bausmes pagal BK 215 str. 1 d., 182 str. 1 d. subendrino apėmimo būdu, o šią subendrintą bausmę subendrino iš dalies sudedant su paskirta bausme pagal BK 214 str. 1 d. Pažymėtina, kad visų V. M. padarytų nusikaltimų tikslas buvo vienas – sukčiavimo būdu užvaldyti svetimą turtą, todėl visos šiuo nuosprendžio paskirtos bausmės turėjo būti bendrinamos apėmimo būdu (BK 63 str. 2 d., 5 d. 1 p.).

24Esant tokioms aplinkybėms, skundžiamas nuosprendis keistinas, kadangi apylinkės teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą – BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 63 straipsnio nuostatas, ir dėl to neteisingai paskyrė bausmę (BPK 328 str. 1, 2 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p.,

Nutarė

26Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nuosprendį.

27P. V. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis savo noru atlygino padarytą žalą.

28Nuosprendį dalyje pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį dėl bausmių, paskirtų pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., subendrinimo.

29Paskirtas bausmes pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d. subendrinti vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. apėmimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

30Vadovaujantis BK 641 straipsniu, V. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę – 10 (dešimties) mėnesių 20 (dvidešimties) dienų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose.

31Likusią Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. M.... 3. pagal BK 214 str. 1 d. ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams... 4. pagal BK 215 str. 1 d. ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams... 5. pagal BK 182 str. 1 d. ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams... 6. Bausmės, už nusikaltimus, numatytus BK 215 str. 1 d. ir BK 182 str. 1 d.,... 7. Į bausmės laiką įskaitytas laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas... 8. Nuosprendžiu atsisakymas nuo civilinio ieškinio priimtas ir civilinis... 9. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 10. V. M. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai disponavo elektronine mokėjimo... 11. Be to jis nuteistas už tai, kad 2015 m. sausio 25 d., teisminio tyrimo... 12. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. M. prašo pakeisti 2015-10-09 Radviliškio... 13. Nurodo, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nustatė tikslias... 14. Teismo posėdyje nuteistasis V. M. ir jo gynėjas advokatas prašė apeliacinį... 15. Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.... 16. Nuteistojo V. M. skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Nuteistasis V. M. apeliaciniame skunde kaltės ir veikų kvalifikavimo... 18. Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamajam teismas... 19. V. M. pripažintas kaltu dėl vieno nesunkaus (BK 182 str. 2 d.) ir dviejų... 20. Pagal baudžiamąjį įstatymą kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe... 21. Šių aplinkybių visetas leidžia teigti, kad apylinkės teismas, parinkdamas... 22. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam V. M. bausmę, Lietuvos... 23. Teismas netinkamai taikė BK 63 straipsnio nuostatas ir paskirtas bausmes pagal... 24. Esant tokioms aplinkybėms, skundžiamas nuosprendis keistinas, kadangi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 26. Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nuosprendį.... 27. P. V. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis savo noru atlygino... 28. Nuosprendį dalyje pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį dėl bausmių,... 29. Paskirtas bausmes pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d.... 30. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, V. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu... 31. Likusią Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį palikti...