Byla 2A-500/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo adv. Anatolijui Vilkui, direktoriui Nikolajui Černyšovui, atsakovo atstovei Vaidai Gustainytei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viktola“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 13 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr.2-809-43/2007 pagal ieškovo UAB „Viktola“ ieškinį atsakovui UAB „Hansa lizingas“ dėl išperkamosios nuomos įmokų priteisimo, kur tretieji asmenys AB „Šiaulių autoservisas“, VĮ „Regitra“ Vilniaus filialas, UAB „Trailway Rental“ ir J. D., bei atsakovo UAB „Hansa lizingas“ priešieškinį ieškovui UAB „Viktola“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Viktola“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

41. Pripažinti negaliojančia, kaip numatančią esminę šalių nelygybę, UAB „Viktola“ ir UAB „Hanza lizingas“ 2003-11-14 sudarytos sutarties Nr.01-30-1182D 6 punkto formuluotę, nustatančią, kad „... įmokos, sumokėtos lizingo firmai pagal lizingo sutartį lizingo gavėjui negrąžinamos...“;

52. Priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2000-03-22 išperkamosios nuomos sutarties Nr.IN00/04 pagrindu įmokėtus 76774,36 Lt ir 2003-06-10 nuomos sutarties Nr.306424 pagrindu sumokėtus 6608 Lt.

6Ieškovas nurodė, kad 2000-03-22 tarp UAB „Viktola“ ir UAB „Trailway Rental“ buvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis Nr.IN00/04. Sutarties objekto pardavėjas ir savininkas buvo UAB „Trailway Rental“, iš kurios vėliau sudarytos sutarties pagrindu visą finansinį portfelį įsigijo atsakovė. 2003-05-13 lizingo objektas – puspriekabė-šaldytuvas Schmitz Cargobull SKO24 – buvo sulaikyta ir vėliau paaiškėjo, kad ji yra vogta, jos duomenys yra kiti, t.y. lizingo sutarties objektas yra visai kitas ir tai buvo pagrindas nutraukti lizingo sutartį, nes pasibaigus lizingo sutarčiai, šalis negaus to objekto, dėl kurio buvo susitarta. 2003-11-14 tarp šalių sudarytos sutarties Nr.01-30-1182D 6 p. numato, jog nutraukus lizingo sutartį, visos lizingo įmokos negrąžinamos. Šis susitarimas buvo sąlygotas to, kad ieškovės atstovas nesuprato lietuvių kalbos, pačios lizingo sutarties nutraukimas buvo pasekmė atsakovės veiksmų, kurie pažeidė lygiateisiškumo principą ir suteikė vienai iš šalių pranašumą. 76774,36 Lt yra lizingo objekto likutinė vertė jo sulaikymo dieną, atėmus neišpirkto turto vertę.

7Atsakovas teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 34526,14 Lt bei 6% palūkanų nuo priešieškinio sumos nuo priešieškinio priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovo teigimu ieškovas atsakovo atsakomybę kildina iš to, kad atsakovas įsigijo finansinį portfelį ir visą eilę objektų, tarp jų ir ginčo puspriekabę, ir pagal tai perėmė visas nuomotojo teises ir pareigas, taip pat ir trečiojo asmens UAB „Trailway Rental“ atsakomybę. Už tai, kad UAB „Trailway Rental“ kažkada perdavė ieškovui neatitinkantį sąlygų objektą, atsakovas negali būti atsakingas. Išperkamosios nuomos sutartis buvo nutraukta ne dėl atsakovo, o dėl ieškovo kaltės, nes susikaupė beveik 10000 Lt dydžio skola per keturis mėnesius. Pagal sutartį – tai esminis sutarties pažeidimas ir nėra pagrindo grąžinti sumokėtas įmokas. Pagal tas pačias nuostatas yra pagrindas tenkinti priešieškinį ir išieškoti iš ieškovo tokio dydžio nuostolius, kurie grąžintų atsakovą į pradinę padėtį, jeigu sutartis būtų buvusi vykdoma normaliai. Tai būtų pajamos, kurias turėjo ir tikėjosi gauti lizingo bendrovė ir kurių negavo dėl ieškovo kaltės.

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino visiškai, t.y. priteisė iš UAB „Viktola“ UAB „Hansa lizingas“ naudai 34526,14Lt skolos ir palūkanų bei 1035,78 Lt sumokėto žyminio mokesčio, o taip pat šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 35561,92Lt sumą nuo 2004-04-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nurodė, kad 2000-03-22 ieškovas ir tretysis asmuo UAB „Trailway Rental“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr.IN00/04, kurios pagrindu 2000-03-24 priėmimo-perdavimo aktu UAB „Trailway Rental“ perdavė ieškovui puspriekabę SCHMITZ, valstybinis Nr.ZS 470, o ieškovas įsipareigojo pagal šalių suderintą įmokų grafiką turto išpirkimo laikotarpiu mokėti UAB „Trailway Rental“ sutartines įmokas. 2000-12-29 atsakovas ir UAB „Trailway Rental“ sudarė sutartį Nr.2000-919, kuria UAB „Trailway Rental“ pardavė atsakovui visas sutarties priede Nr.1 nurodytas transporto priemones ir perleido atsakovui visus suėjusius reikalavimus pagal sutarties priede Nr.1 nurodytas išperkamosios nuomos sutartis. 2001-01-10 pranešimu UAB „Trailway Rental“ informavo ieškovą, kad UAB „Trailway Rental“ 2000-12-29 pasirašė lizingo portfelio pardavimo sutartį Nr.2000-919 su atsakovu. Nurodė, kad pagal šią sutartį UAB „Trailway Rental“ visas savo teises bei įsipareigojimus, prisiimtus išperkamosios nuomos sutartimis su ieškovu, perleido atsakovui. Pagal 2001-07-25 išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, puspriekabės SCHMITZ SKO24, valstybinis Nr.ZS 470, savininkas yra atsakovas. VĮ „Regitra“ Vilniaus filialas 2003-05-13 pranešimu informavo Vilniaus policijos komisariatą, kad transporto priemonės SCHMITZ SKO24, valstybinis Nr.ZS 470, identifikavimo Nr.WSMS7780000063480, identifikaciniame numeryje nurodytas priekabos tipas nesutampa su priekabos tipu. Gali būti suklastotas identifikacinis numeris. Pagal 2003-05-22 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadą Nr.3039 puspriekabės Schmitz Cargobull, valstybinis Nr.ZS 470, VIN-as yra pakeistas, perkalant atskirus VIN-o simbolius. 2003-07-13 šalys pasirašė priedą Nr.4 prie lizingo sutarties Nr.IN00/04, kuriuo lizingo gavėjas (ieškovas) įsipareigojo mokėti lizingo firmai (atsakovui) sutartines įmokas pagal naują įmokų grafiką. Pagal nurodytą įmokų grafiką ieškovas įsipareigojo iki 2004-06-15 sumokėti atsakovui viso 34526,15Lt. Atsakovui ir UAB „Trailway Rental“ sudarius 2000-12-29 sutartį Nr.2000-919, kuria UAB „Trailway Rental“ perleido atsakovui visus suėjusius reikalavimus pagal nurodytas išperkamosios nuomos sutartis, įvyko asmenų pasikeitimas prievolėje, pradinį kreditorių lizingo sutartyje pakeitė naujasis kreditorius – atsakovas. Šios sutarties 1.3.p. jos šalys konstatavo, kad visas turtas yra lizingo sutarčių pagrindu perduotas nuomininkams valdyti ir naudoti bei lizingo laikotarpio pabaigoje išsipirkti. Nuo sutarties sudarymo momento visos nuomotojo teisės ir pareigos pereina pirkėjui. Tokiu būdu atsakovė iš UAB „Trailway Rental“ perėmė tik finansuotojo, t.y. lizingo davėjo, teises ir pareigas, o ne pardavėjo pareigas atsakyti už turto kokybę, nuosavybės teisių turėjimą ir kt. Atsakovas neperėmė UAB „Trailway Rental“ kaip juridinio asmens teisių ir pareigų. Ginčo puspriekabės pardavėjas buvo UAB „Trailway Rental“, todėl už pardavėjo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą gali būti atsakinga UAB „Trailway Rental“, bet ne atsakovas, perėmęs tik finansavimo pareigą (CK 6.573str.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas ieškinį atmetė, kaip pareikštą ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, t.y. netinkamam atsakovui. Teismas taip pat nurodė, kad 2003-10-16 pranešimu ieškovas informavo atsakovą, kad vienašališkai nutraukia 2000-03-22 sudarytą puspriekabės-šaldytuvo SCHMITZ Cargobull, valstybinis Nr.ZS 470, išperkamosios nuomos sutartį, kadangi atsakovas pažeidė esmines sutarties sąlygas. 2003-11-14 sutartimi Nr.01-30-1182D dėl lizingo sutarties nutraukimo, šalys susitarė, kad nuo 2003-11-14 nutraukia tarp atsakovo ir ieškovo sudarytą lizingo sutartį Nr.IN00/04 – nuomojamas turtas: vienas naudotas šaldytuvas SCHMITZ, valstybinis Nr.ZS 470. Šios sutarties 1.p. šalys konstatavo, kad lizingo gavėjo (ieškovo) įsipareigojimai pagal lizingo sutartį Nr.IN00/04 nėra pilnai ir tinkamai įvykdyti, o lizingo sutartis pasibaigia lizingo gavėjui visiškai ir laiku apmokėjus lizingo firmai (atsakovui) įsiskolinimą ir kitas skolas. Be to, šalys susitarė, kad sutartyje minimas lizingo sutarties nutraukimas neatleidžia nuomininko (ieškovo) nuo debitorinio įsiskolinimo, kuris pagal lizingo sutartį sudaro 9884,78Lt, įskaitant delspinigius, atsiradusius pagal lizingo sutartį, mokėjimo. Šiame sutarties punkte šalys nurodė ieškovo 9884,78Lt įsiskolinimą atsakovui, kurio ieškovas neginčijo. Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuojama, kad 2000-03-22 sutartis Nr. IN00/04 buvo nutraukta jos 12.4.2.p. nustatytu pagrindu – nuomininkui (ieškovui) iš esmės pažeidus sutartį, t.y. nuomininkui nesumokėjus visos ar dalies sutartinės įmokos pagal įmokų grafiką ir nesugebėjus per 30 dienų po mokėjimų termino padengti šio įsiskolinimo. 2003-11-14 sutarties Nr.01-30-1182D 6.p. šalys susitarė, kad įmokos, sumokėtos lizingo firmai (atsakovui) pagal lizingo sutartį lizingo gavėjui (ieškovui) negrąžinamos. Lizingo gavėjas jokių pretenzijų lizingo firmai dėl lizingo sutarties vykdymo nereiškia. Kadangi 2000-03-22 sutartis Nr.IN00/04 buvo nutraukta dėl ieškovo kaltės, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovo ginčijama 2003-11-14 sutarties Nr.01-30-1182D 6.p. sąlyga, nustatanti, kad įmokos, sumokėtos lizingo firmai pagal lizingo sutartį lizingo gavėjui negrąžinamos, nustato esminę sutarties šalių nelygybę. Šiuo atveju ieškovui nesumokėjus lizingo įmokų, atsakovas negavo planuotų pajamų, todėl nukentėjusiąja šalimi pripažintina atsakovas ir susitarimas, kad įmokos, sumokėtos lizingo firmai pagal lizingo sutartį lizingo gavėjui negrąžinamos, iš esmės išlygina šalių padėtį. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovo ginčijama 2003-11-14 sutarties Nr.01-30-1182D 6.p. sąlyga atitinka CK 6.574 str., reglamentuojančio lizingo sutarties nutraukimą, nuostatas. Iš esmės analogiška sąlyga yra įtvirtinta ir 2000-03-22 sutarties Nr.IN00/04 12.4.2.p. Jeigu sutartis nutraukiama pagal šį punktą, sutartinės įmokos, kurias nuomininkas sumokėjo iki pirmalaikio sutarties nutraukimo, nuomininkui negrąžinamos. Taigi, ieškovo ginčijama 2003-11-14 sutarties Nr.01-30-1182D sąlyga nebuvo nauja, o tik perkelta iš 2000-03-22 sutarties Nr.IN00/04 12.4.2.p., kurio ieškovas neginčija. Esant tokioms aplinkybėms, teismas ieškinį pirmojo reikalavimo dalyje atmetė, o nepatenkinus pirmojo ieškinio reikalavimo, kitų reikalavimų dalyje ieškinys taip pat negali būti patenkintas. Be to, teismas nurodė, kad atsakovo prašomą priteisti sumą sudaro debitorinio įsiskolinimo suma, neišpirkta turto vertė, sutarties pakeitimo mokestis bei palūkanos iki 2000-03-22 sutarties Nr.IN00/04 termino pabaigos. CK 6.256str. 1d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.249str. 1d. nuostoliais yra laikomos negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Todėl atsakovas, 2003-11-14 nutraukę su ieškovu 2000-03-22 sutartį Nr.IN00/04, turi teisę reikalauti išieškoti iš ieškovo, kaip lizingo gavėjo, sutartimi nustatytas nesumokėtas įmokas, t.y. išieškoti tokio dydžio nuostolius, kurie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi ieškovui, kaip lizingo gavėjai, tinkamai įvykdžius 2000-03-22 sutartimi Nr.IN00/04 prisiimtus įsipareigojimus.

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliantas nurodo, kad:

101. Teismas neištyrė visų bylos aplinkybių. Jis turėjo įvertinti ne tik tarp šalių susiklosčiusius išperkamosios nuomos teisinius santykius, bet ir pirkimo – pardavimo teisinius santykius. Byloje duomenų, jog ieškovas prašė įsigyti ginčo puspriekabę , nėra. Puspriekabė buvo įsigyta 1999 m. lapkričio 24 d., t.y. iki sutarties su ieškovu sudarymo ir minėtos puspriekabės pirkimo ieškovas neįtakojo. Visa tai leidžia teigti, jog tarp šalių buvo sudaryta sutartis, turinti mišrios sutarties (pirkimo – pardavimo ir išperkamosios nuomos sutarties) požymių. Iš nuomos sutarties matyti, kad trečiasis asmuo santykiuose dalyvavo ne tik kaip lizingo davėjas, bet ir kaip turto pardavėjas. Būdamas turto nuomotoju, trečiasis asmuo buvo atsakingas už išnuomoto daikto trūkumus, kurie iš dalies ar visiškai galėjo sukliudyti naudoti daiktą, net ir tais atvejais kai nuomotojas, sudarydamas sutartį, apie tuos trūkumus nežinojo.

112. Nustačius, jog puspriekabės identifikaciniai numeriai buvo pakeisti, t.y. jog ginčo puspriekabė buvo su išnuomoto daikto trūkumais, kurie kliudė tuo daiktu naudotis pagal paskirtį, už tai atsakingu turėjo būti pripažinta atsakovas, nes tokią pareigą numato CK 6.485 straipsnio 1 dalies nuostatos.

123. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nuomos sutartį nutraukė vienašališkai atsakovas Nuomos sutarties 12.4.2. punkto pagrindu. Nesant ieškinio ar priešieškinio reikalavimų dėl sutarties nutraukimo ir ieškovo kaltės, apelianto nuomone, teismas išėjo už ieškinių reikalavimų ribų, nes nė viena ginčo šalių neginčijo sutarties pasibaigimo.

134. Teismas nepagrįstai rėmėsi Nuomos sutarties 12.4.2 punktu, nes šiame punkte numatytos pasekmės gali kilti tik egzistuojant šioje normoje numatytoms sąlygoms, t.y. tuomet, jei sutartį būtų pažeidęs ieškovas bei egzistuotų vienašališkas raštiškas atsakovo reikalavimas ieškovui. Tačiau tokių įrodymų teismui nebuvo pateikta. Nuomos sutarties nutraukimą inicijavo pats ieškovas, sužinojęs, jog neatitinka puspriekabės metai ir identifikacinis numeris.

14Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Šalys pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui sudarytą taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti.

16Prašymas tenkintinas.

17Taikos sutartis tvirtintina.

18Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

19CPK 35 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje instancijoje (CPK 140 str. 1 d.). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

20Šalys 2007 m spalio 16 d. taikos sutartyje nurodė, jog yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinėmis pasekmėmis bei jas supranta (CPK 137 str. 2 d. 4 p., 294 str. 2 d.).

21Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pateikta 2007 m. spalio 16 d. taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.).

22Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, panaikintinas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 13 d. sprendimas, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Ieškovui CPK 87 str. 2 d. pagrindu gražintina 75 procentai žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

241. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 13 d. sprendimą.

252. Patvirtinti 2007 m spalio 16 d. ieškovo UAB „Viktola“ ir atsakovo UAB „Hansa lizingas“ atstovų pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė, kad:

262.1. Ieškovas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį, priėmimo dienos sumokėti atsakovui 35 561,92 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą devyniasdešimt du centus), pervedant minėtą sumą į atsakovo sąskaitą: LT167300010000000447 AB bankas „Hansabankas“.

27Ieškovas taip pat įsipareigoja atsiskaityti tiesiogiai su UAB „Baltijos realizacijos centras“, juridinio asmens kodas 1162315, už šios sutarties 2 punkte nurodytos puspriekabės saugojimą arba per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo atsakovo pareikalavimo kompensuoti atsakovo išlaidas minėtos puspriekabės saugojimui, neviršijant 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) sumos plius PVM.

282.2.

29Atsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Šios sutarties 1 punkte nurodytos sumos gavimo savo sąskaitoje dienos perduoti ieškovui valdyti nuosavybės teise puspriekabę SCHMITZ (valstybinis Nr. ZS 470, identifikavimo Nr. WSMS7780000063480, pagaminimo metai 1998 (toliau - turtas), kuri šiuo metu yra saugoma atsakovo įgalioto atstovo UAB „Baltijos realizacijos centras“ teritorijoje adresu Ažubalių km., Avižieniai, Vilniaus r., (Ukmergės plentas, 4-as km). Turtas bus perduodamas ieškovui šalių įgaliotiems atstovams pasirašant turto perdavimo-priėmimo aktą. Šalys susitaria, kad turtas bus perduodamas ieškovui tokios būklės, kokios jis yra, ir ieškovas neturės teisės reikšti atsakovui jokių pretenzijų dėl turto pagaminimo metų ar kitų identifikacinių duomenų autentiškumo, taip pat dėl turto būklės, kokybės, jo tinkamumo naudoti pagal paskirtį ir kitų panašių aplinkybių.

302.3. Šalys jokių kitų mokėjimų bei veiksmų, kurie nenurodyti šios sutarties 1 ir 2 punkte, viena kitai neatlieka ir pretenzijų dėl teisme kilusio ginčo viena kitai neturi. Šalys taip pat neturi pretenzijų viena kitai dėl galimų netesybų ir/ar palūkanų iš reikalavimo teisių, nurodytų ieškinyje ir priešieškinyje. Atsakovo sumokėtą žyminį mokestį kompensuos ieškovas šios sutarties 1 punkte nustatyta tvarka. Ieškovo patirtos žyminio mokesčio išlaidos tenka ieškovui. Šalys neturi viena kitai pretenzijų dėl kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu teisme, įskaitant išlaidas atstovų - advokatų pagalbai apmokėti, tai yra kitos šalių patirtos išlaidos dėl bylos nagrinėjimo - advokatų išlaidos, išlaidos dėl sugaišto laiko, pašto, kelionės ir kitos panašios išlaidos tenka jas patyrusiai šaliai.

312.4. Kitas teismo išlaidas, kurias paskirsto teismas (pašto išlaidos ir pan.) dengs ieškovas.

322.5. Ieškovas šia sutartimi atsisako ieškinyje, o atsakovas - priešieškinyje pareikštų visų savo reikalavimų ir pretenzijų. Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, Šalys nebekels viena kitai jokių pretenzijų dėl civilinėje byloje Nr. 2A-500/2007 pareikštų reikalavimų ir /ar dėl pagrindų, sukėlusių ginčo nagrinėjimą teisme.

332.6. Šalys imsis visų galimų priemonių, kad šioje sutartyje prisiimti įsipareigojimai būtų įvykdyti tinkamai ir per įmanomai trumpiausius terminus.

343. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viktola“ ieškinį UAB „Hansa lizingas“ dėl išperkamosios nuomos įmokų priteisimo bei atsakovo UAB „Hansa lizingas“ priešieškinį ieškovui UAB „Viktola“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

354. Priteisti iš ieškovo UAB „Viktola“ 144,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įtekimu.

365. Grąžinti ieškovui UAB „Viktola“ 2034,30 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Viktola“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 4. 1. Pripažinti negaliojančia, kaip numatančią esminę šalių nelygybę, UAB... 5. 2. Priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2000-03-22 išperkamosios nuomos... 6. Ieškovas nurodė, kad 2000-03-22 tarp UAB „Viktola“ ir UAB „Trailway... 7. Atsakovas teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 13 d. sprendimu ieškinį... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m.... 10. 1. Teismas neištyrė visų bylos aplinkybių. Jis turėjo įvertinti ne tik... 11. 2. Nustačius, jog puspriekabės identifikaciniai numeriai buvo pakeisti, t.y.... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nuomos sutartį nutraukė... 13. 4. Teismas nepagrįstai rėmėsi Nuomos sutarties 12.4.2 punktu, nes šiame... 14. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį... 15. Šalys pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui sudarytą taikos sutartį ir... 16. Prašymas tenkintinas.... 17. Taikos sutartis tvirtintina.... 18. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.... 19. CPK 35 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos... 20. Šalys 2007 m spalio 16 d. taikos sutartyje nurodė, jog yra susipažinusios su... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pateikta 2007 m. spalio 16 d. taikos... 22. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 24. 1. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 13 d. sprendimą.... 25. 2. Patvirtinti 2007 m spalio 16 d. ieškovo UAB „Viktola“ ir atsakovo UAB... 26. 2.1. Ieškovas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo... 27. Ieškovas taip pat įsipareigoja atsiskaityti tiesiogiai su UAB „Baltijos... 28. 2.2.... 29. Atsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Šios... 30. 2.3. Šalys jokių kitų mokėjimų bei veiksmų, kurie nenurodyti šios... 31. 2.4. Kitas teismo išlaidas, kurias paskirsto teismas (pašto išlaidos ir... 32. 2.5. Ieškovas šia sutartimi atsisako ieškinyje, o atsakovas -... 33. 2.6. Šalys imsis visų galimų priemonių, kad šioje sutartyje prisiimti... 34. 3. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viktola“ ieškinį UAB... 35. 4. Priteisti iš ieškovo UAB „Viktola“ 144,55 Lt išlaidų, susijusių su... 36. 5. Grąžinti ieškovui UAB „Viktola“ 2034,30 Lt sumokėto žyminio...