Byla 2-1047-839/2010
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokurorei Aušrai Gylytei, trečiajam asmeniui J. M., Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro atstovei Astai Markauskienei, institucijos, teikiančios išvadą – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei S. P., o atsakovei K. M. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovei K. M., trečiajam asmeniui J. M., Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrui, institucijai, teikiančiai išvadą – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei dukros D. M. atžvilgiu, paskirti jos globėją ir turto administratorių, priteisti iš atsakovės išlaikymą dukrai periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, išmokomis iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

3Atstovė nurodė, kad atsakovė yra kalta dėl vaiko nepriežiūros, nes nuo 2007 m. vaiku nuolatinai tinkamai dėl jos pasirinkto gyvenimo būdo, nesuderinamo su motinos pareigų vykdymu, nesudarė vaikui tinkamų sąlygų gyventi, neteikė reikiamo išlaikymo, nesirūpino vaiko auklėjimu ir lavinimu. Mano, kad motinos valdžią tikslinga apriboti neterminuotai, nes ir po ieškinio pareiškimo atsakovė nededa jokių pastangų pasikeisti ir sudaryti sąlygas vaikui kartu gyventi, jį auklėti ir išlaikyti. Vaiko globėju prašo skirti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą, nes vaiko motina gyvena kartu su močiute J. M. viename būste, todėl močiutę paskyrus globėja praktiškai motinos neigiama įtaka vaiko vystymuisi nebus apribota.

4Atsakovė nustatytu laiku atsiliepimo nepateikė, posėdžiuose nedalyvavo.

5Tretysis asmuo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras prašė ieškinį tenkinti, atstovė paaiškino, kad šeimoje nevyksta jokių pokyčių teigiama linkme, atsakovė vaiko nelanko, juo nesidomi. Nors vaikas nori grįžti į namus, prisirišęs prie močiutės ir nori gyventi su ja, tačiau atsakovė gyvena taip pat tame pačiame būste, todėl jos neigiamos įtakos vaikui nebus išvengta.

6Tretysis asmuo J. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį (57 b.l.). Su ieškiniu nesutinka, nurodė, kad vaiko saugumas ir tinkamas vystymasis gali būti užtikrintas jai būnant globėja, o Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre D. nėra apsaugota nuo pavojingų jos sveikatai, socialinei raidai veiksmų bei kito fizinio ir psichinio smurto ar kitokio neigiamo poveikio jai.

7Institucija, teikianti išvadą - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (33-34 b.l.), atstovė nurodė, kad institucija išvadą palaiko, prašo atsakovei neterminuotai apriboti tėvų valdžią, nes vaiku atsakovė praktiškai nesirūpina, gyvenimo būdo nekeičia ir vaiką praktiškai prižiūri tik močiutė. Mano, kad atsakovė neturi elementarių įgūdžių auginti vaiką tinkamai, o globa pas močiutė nebus tinkamai atliekama, nes kartu gyvena atsakovė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad D. M., gim. ( - ) atsakovės K. M. dukra (12 b.l.). Atsakovės šeima nuo 2008-07-03 įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą (19 b.l.). Nuo 2009-11-20 D. M., kaip likusiam be tėvų globos vaikui, nustatyta laikinoji globa (16 b.l.).

10Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvams nesilaikant įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, LR CK numato atitinkamus vaikų teisių ir interesų gynimo būdus, vienas iš jų – tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų.

11Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės dukrai D. nuo 2008 m. iki 2009 m. du kartus buvo nustatyta laikinoji globa, kaip likusiam be tėvų globos vaikui (Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-06-25 įsakymas Nr.AĮ-562, 2009-11-20 įsakymas Nr.AĮ-958 13, 16 b.l.). Utenos rajono socialinių paslaugų centro šeimos veiklos planai 2008-2010 metais (81-100 b.l.), 2010-01-29 raštas Vaikų teisių apsaugos skyriui Dėl socialinių paslaugų K. M. šeimai (8 b.l.), šeimos aplankymo aktai (17, 18 b.l.), Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos charakteristika (7 b.l.), Vaikų teisių apsaugos skyrius išvada (32, 33 b.l.), Išrašas iš medicinių dokumentų (41 b.l.), 2010-06-03 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr.I-103-373/2010 (46, 47 b.l.), trečiojo asmens paaiškinimai (114 b.l.), patvirtina, kad atsakovė neatlieka savo kaip motinos pareigų: nesidomi vaiko gyvenimu, nedalyvauja jos auklėjime, gyvenime, nesirūpina jos gerove, vystymusi, tobulėjimu, mokymosi klausimais, neaprūpina vaiko materialiai, smurtauja, dėl ko dukros atžvilgiu buvo nustatyta globa.

12Iš liudytojų E. R., V. K., R. I., D. B. parodymų, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų (112-116 b.l.), Valstybinio socialinio draugimo fondo valdybos, (103 b.l.), Utenos darbo biržos (125, 126 b.l.) pažymos apie atsakovės administracines nuobaudas matyti, kad atsakovės elgesys nesikeičia ir ji nesiekia atsikratyti žalingos priklausomybės alkoholiui, esant galimybėms nedirba, nepriima jai teikiamos socialinės pagalbos, vaiko nelanko, nesprendžia šeimos buities problemų. Tokią išvadą suponuoja ir tai, kad net ir esant iškeltai bylai dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, atsakovė 2010-10-06 nubausta dėl pažeidimo, numatyto LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 182 str. (Lindynių laikymas) padarymą (123 b.l.).

13Kiekviena laikinos globos taikymo priemonė turėtų būti suderinta su pagrindiniu tikslu – suvienyti biologinius tėvus ir vaiką, tačiau įvertinant įrodymų byloje visetą, laikytina nustatyta, jog atsakovės vaiko teisės, numatytos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, augti ir būti auklėjamam savo tėvų šeimoje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi, atsakovei tiek gyvenant kartu su vaiku, tiek skyrium nuo vaiko nebuvo užtikrintos. Nors atsakovė yra pakankamai jauno amžiaus, darbinga, tačiau byloje nėra pateiktų įrodymų, kad ji savo pareigų vaiko atžvilgiu nevykdė dėl objektyvių priežasčių, nes tėvų rūpinimasis vaiku, jų auklėjimas yra tėvų prigimtinė pareiga, todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais, kaip bedarbystė, lėšų neturėjimas, nuosavo būsto neturėjimas, motyvacijos stoka ir panašiai.

14Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šiuo principu vadovaujantis yra aiškinamos ir LR CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais.

15Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

16Įvertinus šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus laikytina nustatyta, kad atsakovė yra kalta dėl netinkamo motinos pareigų vykdymo. Liudytojų parodymai (115, 116 b.l.), Išrašas iš medicinių dokumentų (41 b.l.) pagrįstai leidžia teigti, kad atsakovės elgesys turėjo žalingos įtakos vaikui, nes nesant tinkamų sąlygų augti ir vystytis namuose dėl patirto smurto iš mamos, už ką pastaroji nuteista 2010-06-03 (46, 47 b.l.), netvarkingos aplinkos (būtent kur gyvena motina), pašalinių asmenų lankymosi ir alkoholio vartojimo namuose, vaikas nervingas, pasyvus, stokoja pasitikėjimo savimi, jaučia emocinę įtampą, perdėtai gynybiškas ir įtarus. Iš trečiojo asmens Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro atstovės paaiškinimų, minėto medicinių dokumentų išrašo matyti, kad nuolat teikiama pagalba ir tinkama priežiūra padeda vaikui adaptuotis, užmegzti kontaktą su aplinkiniais asmenimis, sumažinti nerimą.

17Aplinkybes, kad motinos gyvenimo būdas ir elgesys su vaiku nėra tinkamas patvirtino ir atsakovės motina - tretysis asmuo J. M. (114 b.l.), kuri nurodė, kad vaikas matė „kaip mama kažką uostė“, vedėsi vaiką „pas kažkokį vyrą“, „Kristina buvo atsivedusi vyra į savo namus, jis prabuvo 2 dienas, tada buvo atsivedusi dar vieną jauną vyrą“.

18Įvertinant nustatytas bylos aplinkybes, laikytina, kad yra pakankamas pagrindas atsakovei neterminuotai apriboti motinos valdžią, dukros D. M. atžvilgiu, nes iš bylos duomenų matyti, jog atsakovė nekeičia savo gyvenimo būdo, nesistengia sudaryti tinkamas sąlygas vaikui gyventi kartu, nepriima jai teikiamos socialinės pagalbos, nelanko vaiko, nerūpina vaiko ugdymu, todėl negalima teigti, kad padėtis ateityje gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 1-2 dalys). Atsakovei minėto vaiko atžvilgiu taip pat sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (LR CK 3.180 str. 3 d.).

19Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra nesaistomas pareikštų reikalavimų ribų, gali priimti sprendimą, atsižvelgdamas į esamą padėtį ir vaiko interesus, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, skiria vaikui globą ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 2 d., 4 d., LR CPK 406-407 str.).

20Tretysis asmuo J. M., mano, kad ji galėtų globoti vaiką, tam neprieštarauja ir D., tačiau iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė K. M. gyvena tame pačiame būste, kur gyvena J. M. ir kur turėtų gyventi D., jeigu globėja būtų paskirta močiutė (57, 127, 128 b.l.). Atsakovė nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto neturi (20 b.l.). Esant tokioms aplinkybėms nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad vaikas bus tinkamai apsaugotas nuo byloje nustatyto neigiamo motinos poveikio vaikui, ir kad J. M., paskyrus ją globėja, galės tinkamai atlikti savo pareigas, t.y. apsaugoti ir ginti vaiką nuo bet kokio fizinio ir psichinio smurto, kitokio poveikio, darančio kokią nors žalą vaiko gerovei. Pažymėtina, kad globėjo pareigų atlikimas ir vaiko gerovės užtikrinimas turi būti realus, bet ne tikėtinas ar tik formalus, todėl tik pasikeitus aplinkybėms, gali būti svarstomas globėjo pakeitimo klausimas.

21Įrodymų pagrindžiančių savo teiginius dėl netinkamos vaiko priežiūros Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre tretysis asmuo J. M. nepateikė, todėl įvertinant aplinkybes, kad nėra pakankamo pagrindo išvadai dėl tinkamos vaiko globos užtikrinimo pas J. M., vaiko nuolatinė nustatytina vaikų globos institucijoje – Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre.

22LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2 d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl atsakovė negali būti atleisti nuo įstatymu jai nustatytos pareigos vykdymo.

23Atsakovės vaikui yra 11 metų, šiuo metu Diana yra išlaikoma valstybės, savo turto neturi (21 b.l.), taigi darytina išvada, kad labiausiai atsakovės vaiko poreikius patenkintų išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (LR CK 3.196 str. 1 d. 1 p.). Atsakovė nepateikė įrodymų (LR CPK 178 str.), kad savo vaikui teikia išlaikymą bei įrodymų, kad buvo ar galėtų būti atleista nuo pareigos pačiai išlaikyti savo vaiką vykdymo.

24Tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina kaip priežastis, dėl kurios priteistinas mažesnis išlaikymo dydis (LR CK 3.192 str. 2 d.), bet jis ir tokiu atveju neturėtų būti mažesnis nei minimaliai reikia vaikui išlaikyti.

25Atsakovė turto neturi (20, 102 b.l.), šiuo metu nedirba, pensijų, pašalpų ir kompensacijų negauna (103, 104, 126 b.l.), duomenų apie atsakovės nedarbingumą nėra, taigi galima daryti išvadą, kad į sunkią materialinę padėtį atsakovė pateko iš dalies dėl savo kaltės, todėl teismo nuomone, atsižvelgiant į jos amžių, darbingumą, iš atsakovės priteistinas ieškovo nurodytos formos, tačiau didesnio dydžio išlaikymas (LR CK 3.196 str. 1 d. 1 p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 150 Lt kas mėnesį nuo 2009-11-20 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (išlaikymo skola už laikotarpį nuo 2009-11-20 iki 2010-04-20 yra 750 Lt). Pažymėtina, kad pasikeitus aplinkybėms, išlaikymo nepilnamečiam vaikui forma ar dydis gali būti keičiami (LR CK 3.201 str.).

26Įrodymų, kad išlaikymas vaikui nebuvo teiktas nuo 2008-06-25, juolab, kad 2008-07-04 vaikas buvo grąžintas motinai ir laikinoji globa vėl nustatyta 2009-11-20 (14, 15 b.l.), ir kad nuo 2008-06-25 yra išlaikymo įsiskolinimas ieškovas nepateikė, todėl ieškinys dalyje dėl išlaikymo priteisimo nuo 2008-06-25 atmestinas. Laikinoji globa vaikui buvo nustatyta 2009-11-20, įrodymų, kad atsakovė nuo tada būtų vykdžiusi pareigą išlaikyti dukrą nėra, todėl būtent su šia data sietinas reikalavimo teisės atsiradimas (LR CK 3.200 str.).

27Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

28Tenkinant ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 43,30 Lt, 187 Lt žyminio mokesčio (133 Lt už ieškinio reikalavimą apriboti motinos valdžią, o už reikalavimą priteisti išlaikymą – 54 Lt (150 Lt x 12 mėn. x 3 proc. = 54 Lt) (LR CPK 85 str. 1 d. 3 p., 96 str.)).

29Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270 str., 282 str., teismas

Nutarė

30ieškinį patenkinti iš dalies.

31Neterminuotai apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovei K. M., asmens kodas ( - ) dukros D. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

32D. M., asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę globą vaikų globos institucijoje – Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, juridinio asmens kodas 195400216, Vaižganto g. 50, Utenoje. Vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, juridinio asmens kodas 195400216, Vaižganto g. 50, Utenoje.

33Paskirti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą, juridinio asmens kodas 195400216, D. M., asmens kodas ( - ) turto administratoriumi.

34Priteisti iš atsakovės K. M., asmens kodas ( - ) išlaikymą dukrai D. M., asmens kodas ( - ) periodinėmis kas mėnesį mokamomis 150,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2010-04-21 iki Dianos pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

35Priteisti iš atsakovės K. M., asmens kodas ( - ) dukrai D. M., asmens kodas ( - ) išlaikymo įsiskolinimą 750 Lt už laikotarpį nuo 2009-11-20 iki 2010-04-20.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš atsakovės K. M., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 187 Lt žyminio mokesčio, 43,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

38Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo nuo sprendimo priėmimo vykdyti skubiai.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius,... 2. ieškovas prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei dukros D.... 3. Atstovė nurodė, kad atsakovė yra kalta dėl vaiko nepriežiūros, nes nuo... 4. Atsakovė nustatytu laiku atsiliepimo nepateikė, posėdžiuose nedalyvavo.... 5. Tretysis asmuo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras prašė... 6. Tretysis asmuo J. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį (57 b.l.). Su ieškiniu... 7. Institucija, teikianti išvadą - Utenos rajono savivaldybės administracijos... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad D. M., gim. ( - ) atsakovės K. M. dukra... 10. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės dukrai D. nuo 2008 m. iki 2009 m. du... 12. Iš liudytojų E. R., V. K., R. I., D. B. parodymų, dalyvaujančių byloje... 13. Kiekviena laikinos globos taikymo priemonė turėtų būti suderinta su... 14. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK... 15. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai... 16. Įvertinus šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus laikytina... 17. Aplinkybes, kad motinos gyvenimo būdas ir elgesys su vaiku nėra tinkamas... 18. Įvertinant nustatytas bylos aplinkybes, laikytina, kad yra pakankamas... 19. Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra... 20. Tretysis asmuo J. M., mano, kad ji galėtų globoti vaiką, tam neprieštarauja... 21. Įrodymų pagrindžiančių savo teiginius dėl netinkamos vaiko priežiūros... 22. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 23. Atsakovės vaikui yra 11 metų, šiuo metu Diana yra išlaikoma valstybės,... 24. Tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina kaip... 25. Atsakovė turto neturi (20, 102 b.l.), šiuo metu nedirba, pensijų, pašalpų... 26. Įrodymų, kad išlaikymas vaikui nebuvo teiktas nuo 2008-06-25, juolab, kad... 27. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis... 28. Tenkinant ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovės į... 29. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais,... 30. ieškinį patenkinti iš dalies.... 31. Neterminuotai apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines... 32. D. M., asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę globą vaikų globos... 33. Paskirti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą, juridinio asmens... 34. Priteisti iš atsakovės K. M., asmens kodas ( - ) išlaikymą dukrai D. M.,... 35. Priteisti iš atsakovės K. M., asmens kodas ( - ) dukrai D. M., asmens kodas (... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovės K. M., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto... 38. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo nuo... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...