Byla A2.3.-259-266/2015

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, Dalyvaujant: Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotam atstovui Arnoldui Kazakevičiui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo D. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2D. P. 2014 m. lapkričio 26 d., apie 23:45 val., kartu su D. V. medžiojo medžiotojų klubo „( - )“ plotuose, ties Nevėžininkų k., Troškūnų sen., Anykščių r., iš važiuojančio automobilio Nissan Almera, valst. Nr. ( - ). D. P. vairuodamas automobilį sekė bei persekiojo žvėris, o D. V. medžiojo su ginklu TIKKA T3, 300 Winchester Magnum, Nr. ( - ), pro automobilio langą, pasišviesdamas dirbtiniu šviesos šaltiniu – geltonos spalvos prožektoriumi. Medžioklės lapo neturėjo. D. P. medžioti teisės neturėjo. Automobilio gale dar sėdėjo R. M. ir H. Š.. Tokiais veiksmais D. P. pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 58.1.1, 58.5.5, 58.5.8 punktų reikalavimus ir padarė pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalį.

3D. P. nepripažino pažeidimo, kuriuo jis yra kaltinamas, nes tą vakarą jis nemedžiojo. Paaiškino, jog tą dieną buvo su draugais, o vakare D. V. , kuris yra medžiotojas nusprendė pamedžioti. Važiavo į Raguvą pas D. V. draugą susitarti dėl medžioklės, bet namie jo nerado, todėl negalėjo D. V. medžioti . Tuomet nutarė važiuoti pasižiūrėti žvėrių. Jis vairavo automobilį, o D. V. su prožektoriumi, kuris buvo prijungtas prie mašinos akumuliatoriaus, švietė į pamiškę. Taip važiuojant juos sulaikė aplinkos apsaugos pareigūnai. Jis medžiojo bilieto neturi. Jie tik važiavo pažiūrėti žvėrių, tačiau jų nesekė ir nepersekiojo . Nurodė, jog jei teismas jį pripažintu kaltu, tai prašė jam paskirti viešuosius darbus, nes jis baigė vidurinę mokyklą, šiuo metu niekur nedirba, pajamų neturi ir negalėtų susimokėti paskirtos baudos.

4Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas Arnoldas Kazakevičius paaiškino, jog nurodytu laiku, nurodytoje vietoje, pareigūnai sulaikė automobilį ir jame važiavusius asmenis . Automobilį vairavo D. P., o prožektoriumi švietė D. V. . Prožektorius buvo prijungtas prie automobilio akumuliatoriaus. Automobilyje buvo medžioklinis ginklas ir šoviniai. Dėl šio įvykio D. V. teismo yra pripažintas kaltu pagal ATPK 85 straipsnio 7 dalį ir nubaustas. Panevėžio apygardos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, nutartyje nurodė, jog D. P. veiksmuose gali būti pažeidimas, numatytas ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, todėl ir buvo surašytas D. P. protokolas , nes jis medžiojo kartu su D. V. neturėdamas teisės tai daryti. Neprašė konfiskuoti medžioklės įrankių ir priemonės, nes tai jau padaryta išnagrinėtoje D. V. byloje. Neprieštaravo D. P. prašymui dėl viešųjų darbų paskyrimo.

5Išklausius D. P., institucijos atstovą, išnagrinėjus administracinės bylos medžiagą, bei prijungtą D. V. administracinio teisės pažeidimo bylą , teismas daro neabejotiną išvadą, jog D. P. padarė jam inkriminuotą teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje. ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatyta atsakomybė už reglamentuojančių medžioklę reikalavimų pažeidimą, kai tai padaro teisės medžioti neturintis asmuo. Šioje normoje numatyti alternatyvūs veiksmai- medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamai įrankiais ar priemonėmis, kuriuos atlikus teisės medžioti neturinčiam asmeniui , kaip subjektui kyla administracinė atsakomybė. Nors D. P. neigia medžioklės faktą , tačiau tokie jo argumentai niekuo nepagrįsti. Panevėžio apygardos teismas , nagrinėdamas apeliacinį skundą D. V. byloje, nutartyje konstatavo, jog medžiojimas nėra siejamas vien tik su gyvūnu nušovimu ar buvimu medžioklės plotuose su šaunamaisiais ginklais, spąstais ar kitomis ATPK 85 straipsnio 4 dalyje nurodytomis priemonėmis, bet ir apima kitus veiksmus . Kaip byloje nustatyta , tai nurodytu laiku D. V. medžiojo iš važiuojančio automobilio pasišviesdamas prožektoriumi. Automobilį vairavo D. P., todėl D. P. veiksmai vertinami kaip gyvūnų sekimas ir persekiojimas . Teismas nekartoja argumentų , kurie yra nustatyti prijungtoje D. V. administracinio teisės pažeidimo byloje.

6Teismas, skirdamas D. P. nuobaudą, atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, jo asmenybę. Atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, jis nėra Įvertinus nurodytas aplinkybes, jam skirtina bauda , numatyta sankcijos minimume – 868 eurai . Nekonfiskuotina transporto priemonė, ginklai, nes tai buvo išspręsta D. V. byloje. D. P. prašė jam paskirta baudą pakeisti į viešuosius darbus . Atsižvelgus į jo turtinę padėtį, pateiktus dokumentus apie turimas pajamas, jog jis tik baigė mokyklą, niekur nedirba, registruotas darbo biržoje, jog neturi turto ir pajamų, teismas mano, jog yra pagrindas taikyti ATPK 313 straipsnio 4 dalį ir paskirtą baudą pakeisti nemokamais viešaisiais darbais.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 286 str. ir 287 str. 1 p., teisėja

Nutarė

8D. P. pripažinti padarius pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje ir paskirti jam 868 eurų dydžio baudą.

9Vadovaujantis ATPK 314 straipsnio 4 dalimis, paskirtą 868 eurų dydžio baudą pakeisti į viešuosius darbus ir paskirti D. P. atlikti 145 valandų viešųjų darbų.

10Viešuosius darbus atlikti per tris mėnesius nuo nutarimo įsiteisėjimo dienos.

11Nutarimo vykdymą pavesti Utenos apskrities VPK Anykščių rajono policijos komisariatui.

12Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai