Byla 2-219-474/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui L. D.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. D., E. D., O. D., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

5Pareiškėja nurodo, kad jos brolis K. D. mirė( - ). Jis nuosavybės teisėmis valdė 1/10 dalį gyvenamojo namo, šiltnamio, sandėlio ir kiemo statinių, esančių( - ).. Po brolio mirties pareiškėja nesikreipė į notarinę kontorą dėl palikimo priėmimo. Pareiškėja po brolio K. D. mirties liko gyventi tame pačiame name, mokėjo mokesčius, remontavo, rūpinosi kaip savu ir tokiu būdu faktiškai priėmė palikimą. Yra praleidusi palikimo priėmimo terminą. Į mirusio brolio K. D. palikimą kiti broliai ir motina nepretenduoja, pareiškėja palikimą priėmė, pradėdama jį faktiškai valdyti. Kadangi ji praleido terminą palikimui priimti, o palikimą priėmė, jį faktiškai valdydama, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad po K. D. mirties pareiškėja priėmė jo palikimą. Kitokia tvarka pareiškėja negali gauti reikiamų dokumentų.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaiujant ir nurodo, kad neprieštarauja pareiškimo patenkinimui.

7Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimuose į pareiškimą nurodo, kad neprieštarauja pareiškimo patenkinimui, jiems apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, nėra gauta prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, apie neatvykimo priežastis teismui nepranešė.

8Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas visiškai,

9Nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjos brolis K. D.(b.l. 33). K. D. nuosavybės teisėmis valdė 1/10 dalį gyvenamojo namo, šiltnamio, sandėlio ir kiemo statinių, esančių ( - ) (b.l. 26-28). Pareiškėja L. D. yra mirusio K. D. sesuo ir ketvirtos eilės paveldėtojas. Po K. D. mirties niekas dėl jo palikimo į notarinę kontorą nesikreipė, jis testamento nepaliko(b.l. 23-25). Pareiškėja atliko gyvenamojo namo stogo remontą ir fasado apšiltinimą(b.l 29-32). Pareiškėja moka visus komunalinius ir žemės mokestį už namų valdą(b.l.5-22).

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str. ir 38 str. šiam santykiui taikomos civilinio kodekso normos, galiojusios iki 2001-07-01. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 587 str. (galiojusio iki 2001-07-01) palikimą priėmusiu įpėdiniu buvo laikoma, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, arba kai per 6 mėnesius padavė notariniam organui parreiškimą apie palikimo priėmimą. Taip buvo numatyta, kad neleidžiama palikimo priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja po savo brolio mirties palikimą priėmė, pradėdama jį faktiškai valdyti, juo naudojosi kaip savu, prižiūrėjo, rūpinosi todėl teismas laiko, kad pareiškėjas palikimą priėmė.

12Iš šių įrodymų matyti, kad pareiškėja mirusios K. D. palikimą priėmė, nes antros eilės įpėdinė jo motina palikimo nepriėmė, ji kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinantį šį faktą, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas palikimo priėmimo reikalu( CPK 444sr. 1d. 9p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 448 str. teismas

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad L. D., a.k( - ) po brolio K. D., gim. ( - ), mirusio( - ), mirties, palikimą priėmė, pradėdama faktiškai jį valdyti.

15Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai