Byla 2-567-571/2014
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant ieškovo „BTA I. C.“ atstovui advokatui M. S., atsakovo UAB “Kubiliaus transportas“ atstovui G. Z., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA I. C.“ ieškinį atsakovui UAB“Kubiliaus transportas“, dėl draudimo išmokos grąžinimo ir

Nustatė

2Ieškovas „BTA I. C.“ ieškiniu, prašo priteisti iš atsakovo 18013,46 litus, žyminį mokestį, vertimo išlaidas , visas bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovo „BTA I. C.“ atstovas advokatas M. S. paaiškino, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 124414916 , kuria buvo apdraustas atsakovo automobilis Volvo FH12 valst.Nr.VVL 791, atitinkamai visi vairuotojai naudojantys šią transporto priemonę tapo apdraustaisiais. 2013-04-26 Didžiojoje Britanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu apdrausta transporto priemonė susidūrė su trečios šalies transporto priemone Toyota Prius valst. Nr. FP08NYM. Dėl šio įvykio kaltu buvo pripažintas G. A.. Įvykis įvyko ne Lietuvoje Įvykį pagal privalomojo draudimo įstatymo 14str. 4d. tiria ir už išmokos mokėjimą nukentėjusiesiems atsakingi atstovai .Tai nagrinėjimo atveju įvykį ištyrė kompanijos atstovai Didžiojoje Britanijoje ir nustatė , kad draudimo išmoka dėl šio įvykio sudaro 8924,51 svarai arba 360026,92 litai . Byloje yra pateikta mokėjimo pavedimai iš kurios matome , kad bendra padarytos žalos suma 8924,51 svaras. Šią sumą ieškovas išmokėjo , todėl įgijo regresinį reikalavimą į atsakovą . Regreso pagrindas yra sutartis , kurios 10, 11 , 12 p. numato , kad atsakovas – draudėjas prieš sudarant sutartį nurodė , kad transporto priemone naudosis tik Lietuvoje ir nurodė , kad jeigu ketins išvykti už Lietuvos Respublikos ribų , tai bus laikoma rizikos padidėjimu ir atsakovas įsipareigojo atvykti į draudimo įmonę performinti draudimo sutartį , t.y. sumokėti papildomą draudimo įmoką . Atsakovas savo rizika pažeidė draudimo sutartį , nemokėjo papildomos įmokos , išvyko iš Lietuvos Respublikos ribų ir pateko į eismo įvykį . Šiuo atveju rizika nepasiteisino atsakovo ir už tai yra numatyta sankcija – eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo taisyklių 62 punkte yra numatyta , kad iki 50 procentų draudėjas turi grąžinti išmokėtų sumų jeigu pažeidžia draudimo sutartį , taip padidėjus draudimo rizikai apie tai neinformuoja draudiko. Privalomojo draudimo įstatymo 22str.2d. numato , kad jei draudėjas nevykdo pareigų numatytų sutartyje , tai draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti išmokos dalį. Be to yra numatytos sankcijos jei draudėjas pasikeitus draudimo sąlygom neinformuoja draudiko. Jei draudimo apsauga negaliotų , tai tokiu atveju išmoka niekada nėra mokama. Šiuo konkrečiu atveju sutartis neabejotinai galioja. Prašo ieškinį tenkinti pilnai.

4Atsakovo UAB“Kubiliaus transportas“ atstovė V. Z. paaiškino, kad jie su ieškiniu nesutinka, nes mano, kad prašoma grąžinti suma yra ženkliai per didelė, nes jų įmonė krovinių pervežimus į Angliją vykdo tik 1 procentą, todėl ir nežinojo, kad reikia pranešti draudėjui apie padidėjusią riziką. Be to tai pranešti turi automobilio vairuotojas, kad jis išvyksta į Angliją. Draudimo sutarties su ieškovu atsakovas neginčija ir ją pripažįsta, priemonė buvo drausta pervežimams Lietuvoje vykdyti. Transporto priemonė išvyko iš Lietuvos , nepranešus papildomai draudimo įmonei, per klaidą. Be to atsakovo atstovė nesutinka ir su ieškinio sumos padidinimu, mano, kad 50 procentų sumos grąžinimas yra įmonei per sunki finansinė našta.

5Ieškinys tenkintinas .

6Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2013-04-26 Didžiojoje Britanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė automobilis Volvo FH12, valst. Nr. VVL791/RM891 priklausantis UAB“Kubiliaus transportas“ ir automobilis Toyota Prius valst. Nr. FP08NYM. Įvykio kaltininku pripažintas UAB“Kubiliaus transportas“ automobilį Volvo vairavęs vairuotojas G. A.. Atsakovas , vairuotojo G. A. kaltės, neginčijo ir pripažino.

7Atsakovo UAB “Kubiliaus transportas“ automobilis buvo apdraustas BTA draudime, kur su juo 2013-02-19 buvo pasirašyta draudimo sutartis Nr. 124414916(b.l.19). Pažymėtina, kad atsakovas pats savo iniciatyva sudarė sutartį, paskaičiavo savo rizikos dydį, atitinkamai pats sumokėjo draudiminę įmoką, todėl draudimo sutartis ir nėra pasirašyta atsakovo (b.l.19). Iš byloje pateiktų vertinimo ataskaitų matyti, automobilio remonto darbų kaštai, įskaitant detales, remontą, paruošimą dažymui, dažymą, dažus ir pateikta vertinimo ataskaita, kad automobilio vertė įvykio metu ir po įvykio , atlikus remonto darnus , skiriasi tik 200 svarų, todėl nuspręsta automobilį nurašyti ir išmokėti nukentėjusiajam 7332,51 svarus, 200 administravimo mokestis, taip pat išmokėta 1392 svarai už teisines paslaugas viso 8924,51 svaras arba 360026,92 litai , pagal tos dienos valiutų kursą (b.l. 59,55,57,59,61,63,65,70,85,87,91). Ieškovas minėtą sumą sumokėjo 2013-08-14 ir 2013-07-05(b.l.89,91). Iš aukščiau išdėstytų įrodymų matyti, kad ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, tai yra atlyginio autoįvykio metu padarytą žalą, atlygino su įvykio aptarnavimu ir žalos skaičiavimu susijusias išlaidas, teisines paslaugas. Atsakovas įrodymų, paneigiančių žalos dydį ar nepagrįstą skaičiavimą teismui nepateikė.

8Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str.2d. numato, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Šiuo atveju draudikas reikalauja grąžinti pusę sumokėto sumos – 18013,46 litus.

9Atsakovas UAB “Kubiliaus transportas“ pripažino, kad su ieškovu pasirašė draudimo sutartį Nr. 124414916 , šios sutarties neginčijo. Sutarties 12 p. numatyta, kad draudėjas pareiškia, kad apdraustoji transporto priemonė Volvo FH12, valst. Nr. VVL791 bus naudojama tik Lietuvos Respublikoje. Šalys sutaria, kad šios transporto priemonės išvažiavimas už Lietuvos Respublikos ribų arba žalios kortelės išdavimas minėtai transporto priemonei yra laikoma rizikos padidėjimu. Tokiais atvejais , vadovaujantis sutarties 10p. , draudėjas apie rizikos padidėjimą turi pranešti draudikui. Draudikas rizikos padidėjimą traktuoja, tuo kad atsakovas, nesilaikė sutartyje numatytų sąlygų, ir nepranešė apie tai, jog transporto priemonė išvyko už Lietuvos Respublikos ribų, tokiu atveju , atsiradus žalai, žalos atlyginimo kaštai padidėja, tuo būdu padidėja ir draudiko rizika. Atsakovas pripažino faktą, kad apie padidėjusią riziką ieškovui nepranešė, nes nurodė, kad buvo suklaidintas dėl nežinojimo ir tai, kad į Didžiąją Britaniją jų įmonės transportas vyksta tik 1 procentą nuo visų išvykimų į kitas šalis. Pažymėtina, kad įrodymų dėl išvardintų aplinkybių atsakovas nepateikė. Atsakovo įmonė ne pirmi metai vykdo krovinių pervežimą ir glaudžiai bendrauja su ieškovo įmone, todėl atsakovas turėjo žinoti savo įsipareigojimų ir atsakomybės dydį. Iš Liteko duomenų bazės seka, kad atsakovas su šiuo ieškovu , bylinėjosi dėl analogiško atvejo įvykusio Vokietijoje , kur taip pat atsakovas aiškino, kad jis nežinojo, jog reikalinga pranešti apie įmonės transporto priemonės išvykimą už Lietuvos ribų, esant padidėjusiai rizikai ( Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinė byla Nr. 2-2335-571/2012). Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 62.1p., kuris numato, kad –draudikas turi teisę reikalauti iki 50 procentų išmokėtos išmokos, jeigu sudarant draudimo sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė sutarties sudarymui svarbią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką, draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui , arba nesuteikė atsakingam draudikui jo prašomos teisingos informacijos. Šiuo atveju, atsakovas nepranešęs apie transporto priemonės išvykimą už Lietuvos respublikos ribų, suponavo draudžiamojo įvykio nuostolių dydžio padidėjimą, tai yra padidino draudiko riziką. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, remiantis kuriais teismas galėtų spręsti apie draudiko išmokėtos išmokos dydžio procentinio sumažinimo klausimą.

10Remiantis išdėstytu iš atsakovo priteistina 18013,46 litus draudimo išmokos grąžinimo ( CK 1.138 str., 6.37 str., Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas ir taisyklės, Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“). Iš atsakovo priteistina 6 procentai metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tai yra nuo 2013-11-28 (CK 6.210 str.2d.).

11Iš atsakovo priteistina 402 litai žyminio mokesčio ieškovo naudai, 434 litai už vertėjo paslaugas bei 18 litų pašto išlaidų valstybei ( CPK 88 str. , 92 str., 93 str.1d.).

12Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti .

14Priteisti iš atsakovo UAB“Kubiliaus transportas“ įm.k. 151290599 , esančios Sporto gt.48,Marijampolė 18013,46 litus ( aštuoniolika tūkstančių trylika litų 46 centus) draudimo išmokos grąžinimo, 6 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tai yra nuo 2013-11-28 , 402 litus žyminio mokesčio, 434 litus už vertėjo paslaugas ieškovo „BTA I. C.“SE filialo Lietuvoje naudai( sumokant į „BTA I. C.“ SE filialas Lietuvoje, kodas 300665654, Verkių 29,11 korpusas, Vilnius, a/s LT66 7300 0101 0474 2863, įmokos kodas 73473,AB“swedbank“ banko kodas 73000).

15Priteisti iš UAB “Kubiliaus transportas“ įm.k. 151290599 , esančios Sporto gt.48,Marijampolė 18 litų pašto išlaidų valstybės naudai. ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą , įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30d., apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui , skundą paduodant, per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai