Byla 2-2663/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavieninė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3884-661/2013 pagal Danske Bank A/S Lietuvos filialo skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Klaipėda“ 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir baudos kreditorių komiteto nariams skyrimo (suinteresuoti asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „VIPC Klaipėda“, E. U. U., uždaroji akcinė bendrovė „Invalda“, uždaroji akcinė bendrovė „Verslo investicijų projektų centras“) ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (toliau – Bankas), skundu prašo:

41. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimą, kuriuo nutarta BUAB „VIPC Klaipėda“ priklausantį turtą (8 žemės sklypus su statiniais, adresu ( - ) (toliau – turtas) pardavinėti devintose varžytynėse už bendrą 13 107 160,75 Lt kainą.

52. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto 2013m. kovo 5 d. nutarimą, kuriuo nutarta imti paskolą iš R. M. jo pasiūlytomis sąlygomis.

63. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto 2013m. kovo 5 d. nutarimą, kuriuo nutarta pritarti UAB „Aldasta“ pasiūlymui dėl aplinkos sutvarkymo pagal pridėtą sąmatą.

74. Paskirti kreditorių komiteto nariams UAB „Invalda“, E. U. U. bei RUAB „Verslo investicijų projektų centras“ (atstovas D. V.) 5 000 Lt baudas už piktnaudžiavimą kreditorių teisėmis.

8Nurodo, kad ginčijamu nutarimu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komitetas nustatė bendrą pradinę įkeisto Bankui turto kainą - 13 107 160,75 Lt, o tai tik 3 procentais mažesnė kaina nei 2012 m. lapkričio 5 d. kreditorių komiteto nutarimu nustatyta šio turto kaina aštuntose varžytinėse. Taip per beveik dvejus metus trunkantį turto pardavimo laikotarpį pradinė nustatyta turto pardavimo kaina buvo sumažinta tik 23 procentais. Per dvejus metus organizuotose aštuoniose varžytynėse net neatsirado šiuo turtu susidomėjusių asmenų.

9Akivaizdu, kad kreditoriai AB „Invalda“, E. U. U. ir RUAB „Verslo investicijų projekto centras“ vilkina BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto procesą taip pažeisdami BUAB „VIPC Klaipėda“ ir kreditoriaus Banko interesus, taip pat sąžiningumo ir protingumo principus.

10Banko vertintojai 2013 m. kovo 15 d. atlikę turto vertinimą nustatė, kad turto rinkos vertė yra 8 mln. Lt.

112013 m. kovo 5 d. kreditorių komitetas nutarė imti paskolą iš R. M. jo pasiūlytomis sąlygomis, t.y. net už 19 procentų metinių palūkanų. Tokios rinkoje įprastas palūkanas viršijančios sąlygos pažeidžia bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių turtinius interesus. Ši paskola su palūkanomis yra įtraukiama į bankroto proceso administravimo išlaidų eilutę, todėl būtų tenkinama anksčiau nei įkaito turėtojo Banko kreditorinis reikalavimas. Be to, paskolos negrąžinus iki 2014 m. gruodžio 31 d. iš Bankui įkeisto turto būtų dengiami ir delspinigiai ar kiti nuostoliai, atsiradę dėl įsipareigojimo grąžinti paskolą pažeidimo.

122013 m. kovo 5 d. kreditorių komitetas nutarė pritarti UAB „Aldasta“ pasiūlymui dėl aplinkos sutvarkymo pagal pridėtą sąmatą, tačiau kreditorių komiteto posėdžiui nebuvo paaiškinta, kokiais kriterijais vadovaujantis siūlyta būtent ši sąmata, ar buvo apklausiamos kitos įmonės ir ar gauta kitų pasiūlymų. Taip bankui (įkaito turėtojui) perkeliama pareiga apmokėti aplinkos tvarkymo išlaidas galimai ne pačia mažiausia rinkoje įprasta kaina.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialo skundą dėl BUAB „VIPC Klaipėda“ 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

15Teismas pažymėjo, kad bankroto procese turi būti siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Tik kreditorių visuma sprendžia esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir pradinės turto pardavimo kainos nustatymas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 straipsnis), kad nutarimas priimtas balsų daugumą turinčių kreditorių, siekiančių nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis, gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus.

16Byloje teismas nustatė, kad BUAB „VIPC Klaipėda“ turtas buvo pardavinėjamas aštuoniose varžytynėse kreditorių komiteto nustatytomis kainomis, kurios kiekvienose varžytynėse buvo mažinamos. 2013 m. rugpjūčio 20 d. BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių susirinkimas vėl nustatė BUAB „VIPC Klaipėda“ turto pardavimo kainą (ją sumažindamas), dėl ko skundo dėl 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nustatytos turto pardavimo kainos nagrinėjimas neteko prasmės, t.y. skundo išnagrinėjimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių.

17Skundą dėl kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimo imti paskolą iš R. M. jo pasiūlytomis sąlygomis bei pritarimo UAB „Aldasta“ pateiktam pasiūlymui dėl aplinkos sutvarkymo pagal pridėtą sąmatą teismas atmetė pažymėdamas, kad bankroto administratorius vykdo pareigą valdyti bankrutuojančios įmonės turtą bei užtikrinti jo apsaugą (nustatė darbus, būtinus atlikti siekiant išsaugoti turtą bei įvykdyti teisės aktų reikalavimus, susijusius su turto priežiūra ir tvarkymu, parinko juos atliksiančią įmonę bei šių darbų finansavimo šaltinius ir pateikė kreditorių komitetui svarstyti). Administratorius paskelbė konkursą, o kreditoriai balsų dauguma pasirinko vieną iš pateiktų pasiūlymų. Pareiškėjas nepritardamas nė vienam iš pasiūlymų, pats nepateikė sprendimo, kokiomis lėšomis finansuoti darbus, kurių neatlikus blogėtų įmonės turto būklė.

18Pagrindo paskirti kreditorių komiteto nariams UAB „Invalda“, E. U. U. bei RUAB „Verslo investicijų projektų centras“ 5 000 Lt baudas už piktnaudžiavimą kreditorių teisėmis teismas nenustatė.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

20Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo:

211. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimą, kuriuo nustatyta turto pardavimo kaina. nutarta BUAB „VIPC Klaipėda“ turtą pardavinėti devintose varžytynėse už bendrą 13 107 160,75 Lt kainą.

222. Paskirti kreditoriams UAB „Invalda“, E. U. U. bei RUAB „Verslo investicijų projektų centras“ 5 000 Lt baudas už piktnaudžiavimą kreditorių teisėmis.

23Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

241. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevertino priimto nutarimo teisėtumo, nepasisakė dėl nutarimo atitikimo protingumo ir sąžiningumo (LR CK 1.5 straipsnis) principams, nevertino, ar nėra kreditorių piktnaudžiavimo savo teisėmis. Kreditoriai AB „Invalda“, E. U. U. ir RUAB „Verslo investicijų projekto centras“ turi daugumą kreditorių komitete ir vilkina bankroto procesą, taip pažeisdami BUAB „VIPC Klaipėda“ ir kreditorių mažumos (Banko) interesus, taip pat sąžiningumo ir protingumo principus (LR CK 1.5 straipsnis). Protingai mažinti pradines turto pardavimo kainas siūlo ir bankroto administratorius, tačiau kreditorių komitetas tam nepritaria.

252. UAB „VIPC Klaipėda“ bankroto procedūra trunka jau treji metai ir dar nesibaigia, nes turtas per daugiau nei du metus nėra parduotas, o trijų kreditorių, kuriems skirtina bauda už piktnaudžiavimą, iniciatyva jo pradinė pardavimo kaina nėra protingai mažinama.

26Ginčijamu nutarimu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komitetas nustatė bendrą pradinę įkeisto Bankui turto kainą - 13 107 160,75 Lt, o tai yra vos 3 procentais mažesnė kaina nei 2012 m. lapkričio 5 d. komiteto nutarimu nustatyta šio turto kaina aštuntose varžytinėse.

27Per beveik dvejus metus trunkantį įmonės turto pardavimo laikotarpį pradinė nustatyta turto pardavimo kaina devintosiose varžytinėse buvo sumažinta tik 23 procentais (jau vyko 8 varžytynės ir jose apskritai neatsirado potencialių pirkėjų). Taip bankui įkeisto turto pardavimo procesas ir toliau vilkinamas.

283. Susiklosčiusi situacija prieštarauja teismų praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-289/2012), jog kreditorių susirinkimas (komitetas) negali nustatyti nepagrįstai aukštos parduodamo turto kainos. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl bankroto procedūrų vykdymo ekonomiškumo, operatyvumo principų.

294. Banko vertintojai 2013 m. kovo 15 d. atliko turto vertinimą ir nustatė Bankui įkeisto turto rinkos vertę - 8 000 000 Lt. Pagal UAB korporacijos „Matininkai“ vertinimą turto vertė - 7 825 000Lt.

30Suinteresuoti asmenys BUAB „VIPC Klaipėda“, AB „Invalda LT“, E. U. U. atliepimais, kurių argumentai savo esme tapatūs, prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

311. 2013 m. rugpjūčio 20 d. kreditorių komitetas 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ priėmė nutarimą turtą varžytynėse pardavinėti atskirais vienetais, mažinant kainas 3 procentais nuo paskutinėse 2013 m. liepos 30 d. varžytinėse buvusios pradinės pardavimo kainos. Šis nutarimas neapskųstas, todėl nebeteko prasmės skundo dėl 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo nustatyta parduodamo turto kaina, nagrinėjimas.

322. Kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimas dėl pradinės turto pardavimo kainos nustatymo atitiko protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Nepriklausomo turto vertintojas UAB „Ober-Haus“ nustatė turto rinkos vertę - 17 100 000 Lt. Atsižvelgiant į šią vertintojo išvadą 2011 m. balandžio 19 d. kreditorių komitetas nustatė pradinę turto pardavimo kainą (Banko skundas dėl šio kreditorių komiteto nutarimo atmestas Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5614-661/2011) ir toliau ją nuosekliai mažina.

333. Bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, siekiant patenkinti kuo didesne apimtimi visų kreditorių reikalavimus. Toks siekis nėra bankroto proceso vilkinimas. Apeliantas, kurio reikalavimų patenkinimas užtikrintas iš varžytynių parduodamo turto įkeitimu, gali neturėti intereso siekti aukščiausio turto pardavimo kainos.

344. Nėra pagrindo skirti kreditorių komiteto nariams AB „Invalda“, E. U. U. bei RUAB „Verslo investicijų projektų centras“ 5000 Lt baudas už piktnaudžiavimą kreditorių teisėmis. Jų piktnaudžiavimas neįrodytas.

355. Atskirajame skunde apskritai nepateikta argumentų, kurie patvirtintų skundžiamos nutarties neteisėtumą dalyje, kuria atmestas skundas dėl 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimų 4-uoju ir 5- uoju darbotvarkės klausimais panaikinimo.

366. Pareiškėjas pats piktnaudžiauja reikšdamas reikalavimus skirti baudas kitiems kreditoriams, nuolat skųsdamas kreditorių komiteto nutarimus ir siekdamas išimtinai savo interesų tenkinimo.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas netenkintinas.

39Ginčas kilo dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimo (b. l. 10), kuriuo nustatyta parduodamo turto kaina, atitikimo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, bankroto proceso tikslus. Nors atskiruoju skundu prašoma skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, iš atskirojo skundo reikalavimo formuluotės matyti, kad skundžiama tik nutarties dalis, kuria atmestas skundas dėl 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo nustatyta parduodamo turto kaina (b.l. 103-104). Todėl teismas pasisakys atsižvelgdamas į atskirojo skundo dalyko ribas.

40Dėl turto pardavimo kainos

41Apeliantas parduodamo BUAB „VIPC Klaipėda“ turto nustatytą bendrą pardavimo kainą – 13 107 160,75 Lt ginčija kaip neprotingai didelę. Nurodo, kad turtas buvo pardavinėjamas jau 8 kartus ir neatsirado pirkėjų, kas reiškia, jog kreditorių komiteto nustatyta turto pardavimo kaina neprotingai didelė.

42Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonės kreditorių komitetas 2013 m. rugpjūčio 20 d. posėdyje 2-uoju darbotvarkės klausimu nutarė turtą pardavinėti atskirais vienetais, mažinant kainas 3 procentais nuo paskutinėse 2013 m. liepos 30 d. (b.l. 78). Pagal bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis šioje dalyje 2013 m. liepos 30 d. kreditorių komiteto nutarimas neapskųstas (apskųstas tik kitoje dalyje - Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-5500-661/2013), todėl BUAB „VIPC Klaipėda“ turtas bus pardavinėjamas vadovaujantis šiame nutarime nustatytomis kainomis ir skundo dėl 2013 m. gegužės 3 d. kreditorių komiteto nutarimo nagrinėjimas dalyje dėl turto pardavimo kainos nustatymo nebeteko prasmės.

43Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, bankroto procese bankrutuojančios įmonės kreditorių kaip visumos teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Kreditorių komiteto priimtų nutarimų ekonominio pobūdžio klausimais (nagrinėjamu atveju tai turto pardavimo kainos nustatymas) teisminė kontrolė yra ribota. Teismas nevertina tokių kreditorių komiteto nutarimų ekonominio pagrįstumo, tik pasisako, ar nutarimas nepažeidžia imperatyvių teisės normų, neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 str.).

44Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju kilo kreditorių visumos, turinčios tikslą bankrutuojančios įmonės turtą realizuoti už kuo didesnę kainą, ir hipotekos kreditoriaus (apelianto - Banko), turinčio interesą kuo greičiau gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto, interesų konfliktas. Esant tokiai situacijai ir neginčijamai neįrodžius, kad nustatyta turto pardavimo kaina tokia neprotingai didelė, jog beveik nėra galimybės turtą parduoti, prioritetas teiktinas kreditorių visumos interesui turtą parduoti už kuo didesnę kainą. Pagal bylos duomenis BUAB „VIPC Klaipėda“ turtas pardavinėjamas nuo 2011 metų ir vien iki ginčijamo 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimo priėmimo jau buvo įvykę 8 varžytynės, kuriose kiekvieną kartą turto pardavimo kaina buvo mažinama (administratoriaus veiklos 2013 m. vasario 27 d. ataskaita b.l. 12-14). Turtas ir toliau pardavinėjamas mažinant jo kainą (2013 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto nutarimas 1 klausimu (b.l. 70), 2013 m. rugpjūčio 20 d. kreditorių komiteto nutarimas dėl kainos nustatymo (b.l. 77)).

45Tik iš dalies galima sutikti su apelianto argumentais, kad kreditoriai nustato pernelyg aukštą parduodamo turto kainą (tokią prielaidą leidžia daryti faktas, kad turtas neparduotas net aštuoneriose varžytynėse), kadangi pirminę bendrą turto pardavimo kainą - 17 100 000 Lt 2011 m. balandžio 19d. kreditorių komitetas buvo nustatęs, vadovaudamasis turto vertintojo išvada (UAB „Ober-Haus Nekilnojamasis turtas“ vertinimo ataskaita Nr. 858 TVP_2011 ASA KL (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5614-661/2011). Šis kreditorių komiteto nutarimas buvo hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S apskųstas, tačiau skundą Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5614-661/2011 atmetė. Atitinkamai nepagrįsti argumentai, jog kreditorių komiteto nariai, turintys balsų daugumą kreditorių komitete ir siekdami parduoti turtą už kuo didesnę, į vertintojo nustatytą rinkos kainą orientuotą kainą, piktnaudžiautų savo teisėmis.

46Apeliantas taip pat pateikė turto įvertinimą (turto vertinimo ataskaita Nr. 10A0-1305-0002), pagal kurį turto rinkos vertė – 7 825 000 Lt), taigi du kartus mažesnė už nustatytą UAB „Ober-Haus Nekilnojamasis turtas“ – 2011 m. kovo 21 d. turto vertinimo ataskaitoje ir Turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 858 TVP_2011 ASA KLAI (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5614-661/2011) rinkos vertę – 17 100 000 Lt. Esant tokiam dideliam vertintojų išvadų skirtumui ir neidentifikavus tokias skirtingas išvadas lėmusių priežasčių, nėra galimybių spręsti, kuris turto vertinimas teisingesnis. Kadangi pardavinėjant turtą jo kaina nuo pirminės jau sumažinta ketvirčiu ir toliau nuosekliai mažinama, manytina, kad tolimesnis turto pardavinėjimas nuosekliai mažinant kainą sudarys maksimalias prielaidas turtą parduoti už didžiausią rinkoje įmanomą kainą, kas atitinka kreditorių visumos interesus.

47Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1667-661/2010 (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Pagal šią nutartį apelianto Danske Bank A/S Lietuvos filialo hipoteka užtikrintas pirmos eilės kreditorinis reikalavimas - 7.243.551,18 Lt ir 993.417,93 delspinigių (tai sudaro 43, 45 procentus visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos – (16.672.598,01 + 4.166.229,64). Akivaizdu, kad nustačius parduodamo turto kainą pagal Banko pateiktą įvertimą, turto pardavimo atveju būtų patenkintas išimtinai vieno kreditoriaus – hipotekos kreditoriaus - Banko kreditorinis reikalavimas (Banko užsakymu atliktoje turto vertinimo ataskaitoje nustatyta turto rinkos vertė artima Banko kreditorinio reikalavimo dydžiui). Šios aplinkybės rodo, kad būtent Bankas siekia BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto byloje išimtinai savo interesų patenkinimo, o teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditorių nustatyta bankrutuojančios įmonės turto kaina ir pardavimo tvarka turi iš esmės atitikti įmonės ir daugumos kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2028/2011, 2013 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-632/2013, 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2254/2013).

48Nenustačius ginčijamų 2013 m. kovo 5 d. BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumo, netenkinamas ir reikalavimas kreditorių komiteto nariams skirti baudą dėl piktnaudžiavimo teisėmis bankroto procese.

49Išsamiau dėl turto pardavimo kainos šioje byloje nebetikslinga pasisakyti, nes, kaip jau minėta, BUAB „VIPC Klaipėda“ 2013 m. rugpjūčio 20 d. kreditorių komitetas nustatė naują (mažesnę) turto pardavimo kainą.

50Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

51Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą... 4. 1. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“... 5. 2. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“... 6. 3. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“... 7. 4. Paskirti kreditorių komiteto nariams UAB „Invalda“, E. U. U. bei RUAB... 8. Nurodo, kad ginčijamu nutarimu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komitetas... 9. Akivaizdu, kad kreditoriai AB „Invalda“, E. U. U. ir RUAB „Verslo... 10. Banko vertintojai 2013 m. kovo 15 d. atlikę turto vertinimą nustatė, kad... 11. 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komitetas nutarė imti paskolą iš R. M. jo... 12. 2013 m. kovo 5 d. kreditorių komitetas nutarė pritarti UAB „Aldasta“... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 15. Teismas pažymėjo, kad bankroto procese turi būti siekiama patenkinti ne... 16. Byloje teismas nustatė, kad BUAB „VIPC Klaipėda“ turtas buvo... 17. Skundą dėl kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimo imti paskolą iš... 18. Pagrindo paskirti kreditorių komiteto nariams UAB „Invalda“, E. U. U. bei... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. Kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo:... 21. 1. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „VIPC Klaipėda“... 22. 2. Paskirti kreditoriams UAB „Invalda“, E. U. U. bei RUAB „Verslo... 23. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 24. 1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevertino priimto... 25. 2. UAB „VIPC Klaipėda“ bankroto procedūra trunka jau treji metai ir dar... 26. Ginčijamu nutarimu BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komitetas nustatė... 27. Per beveik dvejus metus trunkantį įmonės turto pardavimo laikotarpį... 28. 3. Susiklosčiusi situacija prieštarauja teismų praktikai (Lietuvos... 29. 4. Banko vertintojai 2013 m. kovo 15 d. atliko turto vertinimą ir nustatė... 30. Suinteresuoti asmenys BUAB „VIPC Klaipėda“, AB „Invalda LT“, E. U. U.... 31. 1. 2013 m. rugpjūčio 20 d. kreditorių komitetas 2-uoju darbotvarkės... 32. 2. Kreditorių komiteto 2013 m. kovo 5 d. nutarimas dėl pradinės turto... 33. 3. Bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina,... 34. 4. Nėra pagrindo skirti kreditorių komiteto nariams AB „Invalda“, E. U.... 35. 5. Atskirajame skunde apskritai nepateikta argumentų, kurie patvirtintų... 36. 6. Pareiškėjas pats piktnaudžiauja reikšdamas reikalavimus skirti baudas... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Atskirasis skundas netenkintinas.... 39. Ginčas kilo dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto 2013 m. kovo... 40. Dėl turto pardavimo kainos... 41. Apeliantas parduodamo BUAB „VIPC Klaipėda“ turto nustatytą bendrą... 42. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonės kreditorių komitetas... 43. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, bankroto procese... 44. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju kilo kreditorių visumos, turinčios tikslą... 45. Tik iš dalies galima sutikti su apelianto argumentais, kad kreditoriai nustato... 46. Apeliantas taip pat pateikė turto įvertinimą (turto vertinimo ataskaita Nr.... 47. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditoriniai... 48. Nenustačius ginčijamų 2013 m. kovo 5 d. BUAB „VIPC Klaipėda“... 49. Išsamiau dėl turto pardavimo kainos šioje byloje nebetikslinga pasisakyti,... 50. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 51. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....