Byla 2S-818-425/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Pakilimo takas“ atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1167-839/2012 pagal kreditoriaus UAB „CCM Baltic“ pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo ir

Nustatė

3Kreditorius UAB „CCM Baltic“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Pakilimo takas“ ir prašė teismo pradėti 705 747,41 Lt skolos ir 167 967,89 Lt delspinigių priverstinį išieškojimą iš UAB „Pakilimo takas“ ir areštuoti priverstinės hipotekos lakštu Nr. 10520110001554 įkeistą nekilnojamojo turto objektą – viešbutį su 50 vietų kavine, un. Nr. 4400-2136-0089, esantį Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Didžiasalio k., ir priverstinio įkeitimo lakštu Nr. 10620110001553 įkeistą ir skolininkui UAB „Pakilimo takas“ priklausančią žemės nuomos teisę į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-0651-9280, kadastrinis Nr. 4505/0007:23, esantis Ignalinos r. sav. ir įspėti skolininką, kad per vieną mėnesį nesumokėjus skolos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytinių. Pareiškėjas nurodė, kad Hipotekos skyrius prie Utenos raono apylinkės teismo kreditoriaus UAB „CCM Baltic“ prašymu skolininko UAB „Pakilimo takas“ įsipareigojimų pagal 2010-11-24 Statybos rangos sutartį Nr. 29/10 įvykdymo užtikrinimui 2011-11-30 įregistravo priverstinę hipoteką ir 2011-12-06 priverstinį įkeitimą. Bendra sutarties darbų, kurie užtikrinti priverstine hipoteka ir priverstiniu įkeitimu, vertė yra 6 710 535,37 Lt. Iš šios hipoteka ir įkeitimu užtikrintos sumos skolininkas kreditoriui vis dar privalo sumokėti 705 747,41 Lt skolą ir 49 402,32 Lt delspinigių, todėl prašė pradėti priverstinį skolos išieškojimą.

4Utenos rajono apylinkės teismas 2012-06-11 nutartimi nutarė 705 747,41 Lt skolos, 167 967,89 Lt delspinigių ir žyminio mokesčio išieškojimo kreditoriaus UAB „CCM Baltic“ naudai užtikrinti areštuoti priverstinės hipotekos lakštu Nr. 10/5/2011/0001554 įkeistą UAB „Pakilimo takas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – viešbutį, un. Nr. 4400-2136-0089, esantį Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Didžiasalio k., įspėjo skolininką ir įkeisto turto savininką UAB „Pakilimo takas“, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo įspėjimo įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytinių arba perduotas administruoti kreditoriui, įspėjo skolininką UAB „Pakilimo takas“, kad jis privalo perduoti kreditoriui UAB „CCM Baltic“ reikalavimus, atsirandančius iš priverstinio įkeitimo lakštu Nr. 10/6/2011/0001553 įkeistų turtinių teisių. 2012-06-11 nutartis buvo įteikta skolininkui 2012-06-29 viešo paskelbimo būdu.

5Skolininkas UAB „Pakilimo takas“ 2012-09-24 pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė priimti patikslintą atskirąjį skundą, o teismui manant, kad yra praleistas terminas atskirajam skundui paduoti, atnaujinti terminą atskirojo skundo padavimui, panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutartį, kuria buvo areštuotas apelianto turtas bei nustatytas įspėjimas prievolių įvykdymui ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo pareiškimą pradėti priverstinį skolos ir delspinigių išieškojimą iš apelianto įkeisto turto, atmesti. Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad tik 2012-08-29 sužinojo, kad Utenos rajono apylinkės teismas sprendė klausimus, susijusius su apelianto turtu. Apelianto atstovai tą pačią dieną nuvyko į pirmosios instancijos teismą susipažinti su byla, tačiau jiems nebuvo suteiktos tokios galimybės. Kadangi apeliantas neturėjo sąlygų paruošti atskirojo skundo, teismas pratęsė terminą procesinio dokumento pateikimui iki 2012-09-26. Apeliantas teigė, kad priimta 2012-06-11 nutartis yra neteisėta, nepagrįsta ir naikintina. Skolininkas pažymėjo, kad procesiniai dokumentai juridiniam asmeniui gali būti įteikiami ne tik jo buveinės vietoje, bet ir paties juridinio asmens nurodytoje kitoje vietoje. Apeliantas dar 2010 m. buvo informavęs pareiškėją ir jo atstovus, kokiu tiksliu adresu turi būti siunčiami visi dokumentai – Ukmergės g. 315B, Vilnius. Pareiškėjas aiškiai sąmoningai nutylėjo faktą, kad apeliantas laikinai nesinaudoja savo buveine, esančia adresu Polocko g. 6, Vilnius. Tokiu būdu buvo apsunktintas apelianto turtinių teisių ir interesų gynimas ir apeliantas iki 2012-08-29 neturėjo jokių žinių apie tai, kad jo turto atžvilgiu yra pritaikyta priverstinė hipoteka, priverstinis įkeitimas ir taikomas turto areštas. Kadangi skundžiama 2012-06-11 nutartis skolininkui buvo įteikta tik 2012-08-29, skolininkas nepraleido atskirojo skundo pateikimo termino.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2012-09-25 nutartimi atmetė prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir laikė nepaduotu UAB „Pakilimo takas“ atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1167-839/2012, atskirąjį skundą su priedais grąžinto UAB „Pakilimo takas“. Teismas nurodė, kad atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad ginčijama 2012-06-11 nutartis skolininko registracijos adresu išsiųsta 2012-06-11 ir 2012-06-19 grąžinta neatsiimta. Viešas skelbimas apie priimtą nutartį paskelbtas 2012-06-29. Teismas pažymėjo, kad patikimų duomenų apie kitą skolininko nurodytą dokumentų įteikimo vietą viešame registre nebuvo nurodyta, duomenų, kad registruotos buveinės adresu skolininkas nevykdo veiklos, nesinaudoja ir nuo kada, į bylą nepateikta, taigi nėra pakankamo pagrindo teigti, kad atskirojo skundo pateikimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

7Skolininkas UAB „Pakilimo takas“ atskiruoju skundu prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2012-09-25 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti apeliantui terminą atskirajam skundui dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutarties paduoti, klausimą dėl apelianto atskirojo skundo, skundžiant Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutartį, priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad skundžiama nutartis priimta grubiai pažeidžiant procesinės teisės normas, suvaržo apelianto teises ir yra pagrįsta šališkomis teismo išvadomis, todėl laikytina neteisėta ir naikintina. Apeliantas pažymėjo, jog prašydamas atnaujinti terminą, nurodė, kodėl teismo siųstų dokumentų apelianto registruotu adresu Polocko g. 6, Vilnius, negalima laikyti tinkamai įteiktais. Pareiškėjo UAB „CCM Baltic“ atstovai civilinės bylos nagrinėjime elgėsi nesąžiningai ir sąmoningai klaidino teismą. Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutartį apeliantas gavo tik 2012-08-29, todėl pagrįstai laikė, jog 2012-09-12 taisydamas savo atskirojo skundo trūkumus apskritai nėra praleidęs įstatymo numatyto 7 dienų termino atskirajam skundui paduoti. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas skolininko prašymą, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus vertino neobjektyviai ir paviršutiniškai. Apeliantas teismui pateikė ne tik susirašinėjimo su UAB „CCM Baltic“ medžiagą, bet ir tarp šalių pasirašytą Rangos sutartį, kurioje abi šalys parašais patvirtino žinančios kiekvienos iš jų rekvizitus, tarp jų ir skolininko buveinės adresą – Ukmergės g. 315B, Vilnius. Taigi apeliantas aiškiai atskleidė pareiškėjui savo tikrąją rezidavimo vietą. Faktą, kad UAB „Pakilimo takas“ nevykdo veiklos adresu Polocko g. 6, Vilnius, patvirtina ir aplinkybė, jog teismo siųsti dokumentai skolininkui grįždavo neįteikti. Apeliantas pažymėjo, kad Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutarties viešas paskelbimas nebuvo galimas, kadangi ši nutartis turėjo būti įteikta apeliantui pagal CPK 292 str. taisykles. UAB „Pakilimo takas“ nurodė, jog tokie teismo veiksmai leidžia abejoti teismo nešališkumu.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337str. 1 d. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad kreditorius UAB „CCM Baltic“ 2012-06-06 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo ir prašė teismo areštuoti įkeistą turtą ir įspėti skolininką (b. l. 2-3). Utenos rajono apylinkės teismas areštavo įkeistą turtą ir įspėjo UAB „Pakilimo takas“, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytinių. UAB „Pakilimo takas“ buveinės registracijos adresu Polocko g. 6, Vilnius (b. l. 31), siųsta 2012-06-11 nutartis grįžo neįteikta su žyma “Neatsiėmė“ (b. l. 30). Utenos rajono apylinkės teismas 2012-06-20 nutartimi nustatė pareiškėjui UAB „CCM Baltic“ pašalinti trūkumus – nurodyti kitą skolininko ir įkeisto turto savininko buveinės vietą arba nurodant, kokį kitą procesinių dokumentų įteikimo būdą pareiškėjas renkasi. Kreditorius UAB „CCM Baltic“ pateikė prašymą procesinius dokumentus UAB „Pakilimo takas“ siųsti jo registracijos adresu ir laikyti dokumentus įteiktus praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo arba procesinius dokumentus UAB „Pakilimo takas“ įteikti viešo paskelbimo būdu (b. l. 35). Utenos rajono apylinkės teismas 2012-06-29 nutartimi nutarė skolininkui UAB „Pakilimo takas“ 2012-06-11 nutartį įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame internetiniame tinklalapyje www. teismai.lt. Utenos rajono apylinkės teismas 2012-06-29 viešo paskelbimo būdu įteikė UAB „Pakilimo takas“ procesinius dokumentus ir nutartį (b. l. 40). 2012-06-11 nutartis papildomai skolininkui buvo įteikta 2012-08-29 (b. l. 43). UAB “Pakilimo takas“ 2012-09-24 pateikė atskirąjį skundą dėl 2012-06-11 nutarties ir prašė atnaujinti terminą paduoti atskirajam skundui, tačiau pirmosios instancijos teismas šio prašymo netenkino.

11Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas gali būti paduotas per septynias dienas nuo pirmosios instancijos teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, kai skundžiama nutartis CPK nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka. Praleidęs įstatymo ar teismo nustatytą terminą asmuo turi teisę kreiptis į teismą su pareiškimu jį atnaujinti, kartu nurodydamas priežastis, dėl kurių praleido procesinį terminą (CPK 78 str.). Reikalavimas motyvuoti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo reiškia, jog be to, kad prašyme privalo būti nurodomos svarbios priežastys, dėl kurių terminas atlikti nurodytą veiksmą buvo praleistas, taip pat turi būti nurodomos aplinkybės, kurios pagrįstų praleisto termino atnaujinimą. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia aplinkybe, kad skundžiama Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutartis jam tinkamai buvo įteikta tik 2012-08-29, todėl termino atskirajam skundui paduoti jis nepraleido. CPK 122 str. 2 d. numato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą ar kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Iš bylos medžiagos matyti, jog VĮ Registrų centre UAB „Pakilimo takas“ buveinė yra įregistruota Polocko g. 6, Vilnius (b. l. 31), joks kitas juridinio asmens veiklos ar buveinės adresas registre nėra pateikiamas. Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka, todėl pasikeitus juridinio asmens rekvizitams, juridinis asmuo privalo šiuos pasikeitimus įregistruoti Juridinių asmenų registre (CK 2.66 str. 3 d.). Kadangi pirmosios instancijos teismas neturėjo objektyvių žinių apie pasikeitusią ar papildomai atsiradusią UAB „Pakilimo takas“ buveinės ar veiklos vietą, pareiškėjas buvo įpareigotas nurodyti kitą skolininko adresą ar pasirinkti kitą dokumentų įteikimo būdą. UAB „CCM Baltic“ pateikė prašymą arba CPK 123 str. 4 d. tvarka procesinį dokumentą, siunčiamą registruotu juridinio asmens buveinės adresu, laikyti įteiktu praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo, arba procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu vadovaujantis CPK 130 str. Utenos rajono apylinkės teismas 2012-06-29 viešu skelbimu įteikė procesinius dokumentus skolininkui. Apeliantas netinkamai aiškina CPK 123 str. 4 d., nurodydamas, jog nepavykus įteikti procesinių dokumentų šioje dalyje nustatyta tvarka, teismas tik išlaukęs įstatyme nustatytą 10 dienų terminą gali tęsti bylos nagrinėjimo procesą. Pažymėtina, kad vadovaujantis minėta CPK 13 str. 4 d. norma, tinkamu procesinių dokumentų įteikimu yra laikomas dokumentų išsiuntimas juridinio asmens buveinės adresu, nepriklausomai nuo to, ar dokumentus juridinis asmuo atsiėmė, bet ne nustato pagrindą laikinam bylos sustabdymui, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje teismas procesinius dokumentus skolininkui siuntė ne tik jo registruotos buveinės adresu, bet taip pat įteikė ir viešo paskelbimo būdu, taip užtikrindamas, kad skolininko teisės nebūtų pažeistos. CPK 130 str. numatytas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu yra laikomas tinkamu dokumentų įteikimu juridiniam ar fiziniam asmeniui, kurio darbo ar gyvenamoji vieta nežinomos. Tokiu būdu galima įteikti ne vien šaukimus ar nutartis dėl teismo posėdžio paskyrimo, bet ir šalių bei teismo priimtus procesinius dokumentus. Remiantis CPK 130 str. 3 d. procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog Utenos rajono apylinkės teismo 2012-06-11 nutartis skolininkui UAB „Pakilimo takas“ buvo įteikta 2012-06-29. Kadangi atskirąjį skundą dėl šios priežasties apeliantas pateikė tik 2012-09-24, buvo praleistas CPK 335 str. 1 d. numatytas 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti. Pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį procesinio termino praleidimo pasekmė yra teisės atlikti per juos numatytus procesinius veiksmus pasibaigimas. Apeliantas nenurodė jokių kitų svarbių priežasčių dėl kurių terminas buvo praleistas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai prašymo atnaujinti terminą netenkino.

12Apeliantui paaiškintina, kad apeliacine tvarka bylą nagrinėjantis teismas nesprendžia teismo šališkumo ar nušalinimo klausimų. Turėdamas abejonių dėl bylą nagrinėjančio teismo nešališkumo, asmuo gali reikšti nušalinimą teismui ar konkrečiam teisėjui CPK 68-69 str. numatyta tvarka.

13Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė procesinės ir materialinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą netenkinti prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui pateikti. Priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. pirmos dalies pirmu punktu,

Nutarė

15Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai