Byla 2S-1145-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Petro Jaržemskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Urbico“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties, kuria prašymas tenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-14540-640/2009 pagal ieškovo UAB „Siemens“ ieškinį atsakovui UAB „Urbico“ dėl teises pažeidžiančių veiksmų, sukeliančių realią žalos padarymo grėsmę ateityje, uždraudimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Siemens“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo atsakovui sudaryti susitarimus su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir /ar jos atstovu dėl UAB „Siemens“ pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų, prieš tai tokių susitarimų projektų nesuderinus su UAB „Siemens“. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė nepranešus atsakovui iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti UAB „Urbico“ suderinti su UAB „Siemens“ susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu projektus dėl UAB „Siemens“ pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų. Nurodė, kad reiškia prevencinį ieškinį ir siekiant, jog būtų galimybė įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi yra reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas arba jo vykdymas bus apsunkintas. Ieškovas nurodo, kad atsakovo veiksmai – atsisakymas pateikti prašomus dokumentus, atsisakymas derinti su užsakovu pasirašomus protokolus – leidžia pagrįstai įtarti, kad atsakovas gali sudaryti neteisėtus susitarimus su užsakovu, priešingus ieškovo interesams, nesuderinęs projektų su ieškovu. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurių prašo ieškovas, taikymas atsakovui nesukeltų didelių papildomų sąnaudų, nes susitarimų projektai gali būti derinami ir elektroniniu paštu. Be to, įpareigojimas apimtų tik tuos susitarimus su užsakovu, kurie yra susiję su ieškovo atliekamais ir/ar atliktais darbais pagal Jungtinės veiklos sutartį.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir įpareigojo atsakovą UAB „Urbico“ suderinti su UAB „Siemens“ susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu projektus dėl UAB „Siemens“ pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų (b.l. 118-119). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl sutarties tinkamo vykdymo, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl teismas taikė įpareigojimą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti (LR CPK 145 str. 1 d. 12 p.). Pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės taikymas nesukels atsakovui didelių papildomų sąnaudų, nesustabdys jo kaip juridinio asmens veiklos; įpareigojimas sieja tik bylos šalis. Todėl teismas įpareigojo atsakovą suderinti su UAB „Siemens“ susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu projektus dėl UAB „Siemens“ pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų.

5Atsakovas UAB „Urbico“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB „Siemens“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovas nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi prevencinio ieškinio dalykas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra identiški. Todėl atsakovas mano, kad laikinųjų apsaugos priemonių, kurių reikalavimai iš esmės yra visiškai tapatūs reiškiamam materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimui (ieškinio dalykui), pritaikymas prieštarautų teisminės veiklos principų - teisingumo principui (LR CPK 6 str.). Ieškovas UAB „Siemens“ dar neišnagrinėjus bylos iš esmės, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi pritaikius minėtas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Urbico“, pasiekė sau palankų teisinį rezultatą, kuris galėtų atsirasti tik ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju. Atsakovas nurodo, kad ieškovas šiuo metu dar vykdo projekto „Automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbai“ programavimo darbus, kuriuos ieškovas yra įsipareigojęs pabaigti ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 20 d. Kadangi ieškovas šių darbų nebaigs laiku, todėl atsakovas mano, jog ieškovas, siekdamas išvengti atsakomybės dėl projekto vėlavimo, deda visas įmanomas pastangas, kad UAB „Urbico“ būtų sudaromos visos kliūtys nepasirašyti jokių susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos“, nesuderinus tokių susitarimų projektų prieš tai su ieškovu, kas reiškia, kad ieškovas stengsis įtakoti atitinkamų susitarimų pasirašymą, turėdamas tikslą išvengti atsakomybės. Be to, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pareikštas ne dėl žalos atlyginimo, o dėl uždraudimo UAB „Urbico“ sudaryti susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ projektus, jeigu prieš tai jie nebus suderinti su ieškovu. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas dėl to, kad nėra pagrindo teigti, jog jų nepritaikius būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, patenkinus tokio turinio prevencinio ieškinio reikalavimus.

6Ieškovas UAB „Siemens“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo UAB „Urbico“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad prevencinio ieškinio dalykas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra identiški. Prevencinio ieškinio dalykas yra draudimas atlikti tam tikrus veiksmus, tuo tarpu skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dalykas yra įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus. Dėl šios priežasties ieškovas nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra tapačios prevencinio ieškinio dalykui, tačiau yra glaudžiai su juo susijusios. Be to, atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vien dėl to, kad jos neva tapačios prevencinio ieškinio dalykui, prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirčiai. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad ieškovo tvirtinimas, jog „Urbico“ nesilaiko bendradarbiavimo su ieškovu bei bendradarbiavimo susitarimo su užsakovu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ tvarkos, yra visiškai nepagrįstas. Tačiau ieškovas pažymi, kad teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina ieškinio pagrįstumo.

7Atsakovo UAB „Urbico“ atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9LR CPK 144 str. numato, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas pateikė teismui prevencinį ieškinį, kuriuo prašo uždrausti UAB „Urbico“ sudaryti susitarimus su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu dėl UAB „Siemens“ pagal 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų, prieš tai tokių susitarimų projektų nesuderinus su UAB „Siemens“. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovas UAB „Siemens“ siekia, kad UAB „Urbico“ būtų įpareigotas suderinti su UAB „Siemens“ susitarimų su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir/ar jos atstovu projektus dėl UAB „Siemens“ pagal 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų. Iš prevencinio ieškinio reikalavimų ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių matyti, kad tai nėra tapatus reikalavimas, kadangi prevencinio ieškinio dalykas yra draudimas atlikti tam tikrus veiksmus, tuo tarpu skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dalykas yra įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta atsakovo UAB „Urbico“ atskirojo skundo argumentą, jog ieškinio ir laikinųjų apsaugos priemonių dalykai yra tapatūs. Be to, atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vien dėl to, kad jos tapačios prevencinio ieškinio dalykui, prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirčiai. Tokiu atveju, bylose pagal pareikštą prevencinį ieškinį būtų iš vis neįmanoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Pažymėtina, kad atsakovas savo atskirąjį skundą grindžia aplinkybėmis, kurios tiesiogiai yra susijusios su ieškinio pagrįstumu. Atsakovo atskirajame skunde nurodyti faktai, kad ieškovas neįvykdys laiku visų darbų pagal Jungtinės veiklos sutartį, todėl tokiu būdu siekia išvengti atsakomybės, yra nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe ir pagrįstumu. Todėl teisėjų kolegija nevertina šių atsakovo argumentų ir dėl jų atskirai nepasisako, kadangi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra vertinamas ieškinio pagrįstumas, nenustatinėjama ginčo esmė. Taip pat atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, jog šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas, kadangi nėra jokio pagrindo manyti, kad jų netaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas ateityje pasunkėtų arba pasidarytų iš vis nebeįmanomas. Atsakovas mano, kad patenkinus ieškovo prevencinį ieškinį, ieškovas tokiu atveju galėtų reikalauti iš atsakovo atlyginti žalą. Tačiau tokia atsakovo nuomonė yra nepagrįsta, kadangi ji paneigia prevencinio ieškinio kaip civilinės atsakomybės instituto esmę. Prevencinis ieškinys - tai vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio tikslas - užkirsti kelią potencialiai žalai, o jo dalykas - uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos. Kadangi prevencinis ieškinys yra reiškiamas siekiant išvengti žalos ar didesnės žalos atsiradimo, atitinkamai jo ir pats reikalavimas yra susijęs su žalos išvengimu.

11Teisėjų kolegija nurodo, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones turi vadovautis ekonomiškumo principo (LR CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės neturi suteikti nei vienai proceso šaliai perdėto pranašumo bei neturi suvaržyti vienos šalies teisių labiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Akivaizdu, kad pirmos instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nepažeidė šio principo. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį. Kadangi atsakovo UAB „Urbico“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-08 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

13Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-14540-640/2009 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai