Byla e2-12548-857/2018
Dėl išmokų priteisimo pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento ieškinį atsakovei V. M

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Dainius Strautininkas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąją dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl išmokų priteisimo pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento ieškinį atsakovei V. M..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 795,93 Eur išlaidų atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo pranešimas atsakovei įteiktas 2018 m. lapkričio 7 d. tinkamai (asmeniškai). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

7Nustatyta, kad šalys 2018 m. balandžio 27 d. sudarė Dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ) . Minėtos sutarties 2.3. papunkčiu, atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių nurodytų „Įstatyme“. Atsakovė be svarbių priežasčių penkias darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų, todėl 2018 m. rugpjūčio 27 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V3-43 buvo išbraukta iš mokymų programos dalyvių sąrašų. Užimtumo tarnyba (anksčiau Panevėžio teritorinė darbo birža) 2018 m. rugsėjo 3 d. išsiuntė pretenziją Nr. Sd-5975-(12.11.1), kuria informavo atsakovę, jog ji nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai sutarties 2.3. papunktyje nustatyto įsipareigojimo, todėl sutartis nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. buvo nutraukta ir atsakovė, vadovaudamasi sutarties 2.8. papunkčiu, įpareigota atlyginti ieškovei jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t. y. 795,93 Eur grąžinti į Užimtumo tarnybos sąskaitą iki 2018 m. spalio 25 d. Atsakovė pretenziją gavo, tačiau nesimėmė jokių veiksmų iki numatytos datos.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė vadovaudamasi Sutarties 4.1. papunkčiu, 2018 m. balandžio 27 d. išdavė atsakovei Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą Nr. PMK-6-62/TAPK, kurio II dalies 8.3. papunkčiu, įsipareigojo sumokėti 1864,00 Eur profesinio mokymo teikėjui – Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui už atsakovei suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal pardavėjo mokymo programą. Ieškovė savo įsipareigojimą įvykdė ta apimtimi, kuria atsakovei buvo suteikta profesinio mokymo paslauga, t. y., pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktą 2018 m. gegužės 31 d. sąskaitą-faktūrą ir 2018 m. birželio 30 d. kreditinę sąskaitą – faktūrą profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 136,70 Eur, pagal 2018 m. birželio 30 d. sąskaitą – faktūrą profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 111,84 Eur, pagal 2018 m. liepos 31 d. sąskaitą – faktūrą profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 136,69 Eur, pagal 2018 m. rugpjūčio 27 d. sąskaitą – faktūrą profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 62,13 Eur. Ieškovė taip pat sumokėjo348,57 Eur mokymo stipendiją. Vykdydama sutartines prievoles bendroje sumoje ieškovė patyrė 795,93 Eur išlaidų. Ieškovės įsipareigojimų įvykdymą ir jų pagrindu atsiradusias išlaidas patvirtina ieškovės pateikti dokumentai.

9Ieškovės ir atsakovės sudaryta Sutartis grindžiama Užimtumo rėmimo įstatymo ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. Al-348, nuostatomis. Laikytina, kad atsakovė pažeidė Sutarties 2.3. papunktyje nustatytą įsipareigojimą, remiantis sutarties 2.8. p., ieškovė turi reikalavimo teisė dėl jos patirtų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, atlyginimo.

10LR civilinio kodekso 6.245 straipsnyje įtvirtinta civilinės atsakomybės samprata – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (CPK 6.246 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė netinkamai vykdė sutarties nuostatas, tokiu būdu ieškovė patyrė 795,93 Eur nuostolių. Atsakovė pareigos grąžinti dėl jos kaltės atsiradusius nuostolius neįvykdė, todėl iš atsakovės ieškovės patirti nuostoliai priteistini ieškovei. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi skolininkė privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinys tenkintinas (CK 6. 6.245, 6.246 str.). Priteisti iš atsakovės 795,93 Eur išlaidų atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei, ir bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 88, 92, 93 straipsniai).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės V. M., asmens kodas ( - ) 795,93 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 93 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2018 m. lapkričio 5 d. bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo - ieškovei Užimtumo tarnybai prie LR SADM, juridinio asmens kodas 190766619.

15Priteisti iš atsakovės V. M., asmens kodas ( - ) 18,00 Eur (aštuoniolika eurų) žyminio mokesčio ir 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Atsakovė, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio aplinkės teismo Biržų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė, turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose.

Proceso dalyviai