Byla 2-1770/2012
Dėl lėšų, esančių banko sąskaitoje, pripažinimo draustinomis indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3885-611/2012 pagal ieškovo S. V. ieškinį atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei bankui SNORAS dėl lėšų, esančių banko sąskaitoje, pripažinimo draustinomis indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti Obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111115V990013 nutraukta nuo 2011-11-23, lėšas, perduotas šios sutarties pagrindu ir esančias investuotojo banko sąskaitoje Nr. ( - ) pripažinti draustinomis indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, įpareigoti bankrutuojančią AB banką SNORAS perduoti duomenis apie draudiminį įvykį VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2011-11-15 su AB banku SNORAS pasirašė Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111115V990013 (toliau – Obligacijų sutartis), pagal kurią ketino įsigyti 204 vnt. obligacijų iš obligacijų emisijos AB banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.11, LT0000410516. Pagal šios sutarties 1.10 p. obligacijos įsigalioja 2011-12-01. Ieškovas 2011-11-23 bankrutuojančiam AB bankui SNORAS įteikė pavedimą, kuriuo anuliavo 2011-11-15 pasirašytą Obligacijų sutartį ir prašė pavedimą laikyti kartu ir įspėjimu apie vienašališką Obligacijų sutarties nutraukimą pagal Kliento aptarnavimo sutarties bendrosios dalies 13.4 punktą. Pagal Obligacijų sutarties 1.14 p. ieškovo už obligacijas sumokėtos lėšos turėjo būti laikomos ieškovo (t. y. investuotojo) banko sąskaitoje Nr. ( - ) iki obligacijų įsigaliojimo momento. Pavedimo įteikimo momentu jo įmokėtos lėšos privalėjo būti laikomos lėšomis, esančiomis kliento banko sąskaitoje, ir draudžiamos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Pagal Kliento aptarnavimo sutarties 1.15 p. pavedimai vykdomi nedelsiant, todėl jo 2011-11-23 pavedimas turėjo būti įvykdytas ir duomenys apie draudiminį įvykį ir jo teisę į draudimo išmoką privalėjo būti perduoti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, tačiau pavedimas buvo neįvykdytas. 2012-01-16 ieškovas bankrutuojančiai AB bankui SNORAS įteikė pretenziją dėl minėto pavedimo neįvykdymo ir prašė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo perduoti duomenis apie įvykusį draudiminį įvykį VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, tačiau į pretenziją atsakovas neatsakė, prašymai iki šios dienos dar nėra įvykdyti. Kadangi AB bankui SNORAS yra iškelta bankroto byla, obligacijos iki šio momento neįsigaliojo, jų ieškovas neįgijo, todėl už obligacijas sumokėtos lėšos laikomos ieškovo nuosavybe ir nėra pagrindo ieškovo lėšų, esančių banko sąskaitoje Nr. ( - ) nedrausti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta tipinė sutartis, kurios rengėjas buvo atsakovas, ieškovas priėmė šios sutarties sąlygas, todėl turi būti taikomos vartojimo sutarčių nuostatos ir visi sutarties neaiškumai aiškintini ieškovo naudai. Šalių sudaryta Obligacijų sutartis nenumato galimybės atsakovui nevykdyti ieškovo pavedimo, išskyrus atvejį, kai pavedimas jau yra įvykdytas, ko šiuo atveju nebuvo. Kadangi ieškovo pirkti vertybiniai popieriai iki šios dienos nėra ir ateityje nebus išleisti, ieškovas negali būti laikomas investuotoju Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo prasme.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi ieškinį atmetė. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad šalys 2011-11-15 sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį, kurią vykdant ieškovas ir atsakovas 2011-11-15 sudarė obligacijų pasirašymo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nupirkti 204 vnt. obligacijų už bendrą 20 396,08 Lt kainą, obligacijų išpirkimo data – 2012-12-03. Be to, pagal minėtą sutartį ieškovas įsipareigojo apmokėti akcijų kainą 2011-11-15 (sutarties 1.8 p.), o obligacijų įsigaliojimo data nustatyta – 2011-12-01 (sutarties 1.10 p.). Atsakovas, vykdydamas tarp šalių sudarytą obligacijų pasirašymo sutartį, 2011-11-15 ieškovo perkamų obligacijų kainą – 20 396,08 Lt nusirašė nuo ieškovo sąskaitos ir užskaitė obligacijų pirkimui. Ieškovas 2011-11-23 pateikė atsakovui pavedimą, kuriuo, vadovaudamasis neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.2-6.3 p., pateikė atsakovui prašymą anuliuoti 2011-11-15 pavedimą sudaryti obligacijų pasirašymo sutartį, tuo pačiu vienašališkai nutraukdamas neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį pagal šios sutarties 13.4 p. Ieškovas ieškinį pareiškė, teigdamas, jog jo ir atsakovo sudaryta obligacijų pasirašymo sutartis neįsigaliojo, turėjo būti nutraukta 2011-11-23, o jo 2011-11-23 pavedimas dėl 2011-11-15 pavedimo pirkti obligacijas atšaukimo turėjo būti įvykdytas nedelsiant, todėl jis draudžiamojo įvykio dienai turėjo būti laikomas atsakovo indėlininku, turinčiu teisę į draudimo išmoką. Pagal neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.20 p. ieškovas turi teisę atšaukti tokį pavedimą, kurio atsakovas nepradėjo vykdyti ar įvykdė tik iš dalies, o pagal šios sutarties 6.21 p. pavedimas laikomas atšauktu, jei atsakovas gauna pranešimą apie pavedimo atšaukimą iki tol, kol atsakovas pavedimo nepradėjo vykdyti ar įvykdė iš dalies. Vykdant obligacijų pasirašymo sutartį, ieškovas perkamų obligacijų kainą pervedė į šioje sutartyje nurodytą sąskaitą 2011-11-15, o atsakovas tą pačią dieną pagal sutarties nuostatas nurašė šią sumą nuo ieškovo sąskaitos (sutarties 1.8 p., 1.14 p.), t. y. 2011-11-15 ieškovo pavedimą įvykdė. Ieškovas pavedimą dėl 2011-11-15 pavedimo atšaukimo atsakovui pateikė 2011-11-23, t. y. jau po 2011-11-15 pavedimo įvykdymo, todėl ieškovas neteko teisės atšaukti 2011-11-15 pavedimą, todėl atsakovas pagrįstai šio ieškovo prašymo netenkino. Teismas nurodė, kad dėl nurodytų motyvų, kadangi 2011-11-15 pavedimas jau buvo užbaigtas vykdyti, ir vadovaujantis neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.20-6.21 p., atmestinas ieškovo argumentas, kad pagal neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.15 p. jo 2011-11-23 pavedimas turėjo būti įvykdytas nedelsiant. Teismo teigimu, kadangi obligacijų pasirašymo sutartis nenumato jos nutraukimo tvarkos, todėl jos nutraukimui dėl aukščiau nurodytų motyvų taikytinos neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties nuostatos. Pagal neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 13.4 p. ieškovas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai prieš 5 kalendorines dienas raštu apie nutraukimą įspėjęs atsakovą. Ieškovas apie obligacijų pasirašymo sutarties nutraukimą atsakovą informavo 2011-11-23, todėl ši sutartis laikytina ieškovo vienašališkai nutraukta nuo 2011-11-29. Draudiminis įvykis, susijęs su atsakovo nemokumu, kaip tai numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – IĮIDĮ) 2 str. 2 d., įvyko 2011-11-24, kai Lietuvos bankas 2011-11-24 nutarimu Nr.03-196 atšaukė atsakovui banko licenciją dėl atsakovo nemokumo. Kadangi ieškovas pagal obligacijų pasirašymo sutartį investavo lėšas į atsakovo leidžiamus vertybinius popierius, atsakovas atitinkamai įsipareigojo suteikti investicines paslaugas (IĮIDĮ 2 str. 10 d.), o sutartis buvo nutraukta nuo 2011-11-29, todėl teismas sprendė, kad draudžiamojo įvykio dienai ieškovas laikytinas investuotoju pagal IĮIDĮ 2 str. 11 d. ir 19 d., dėl to nepagrįstas ieškovo reikalavimas pripažinti jį atsakovo indėlininku, o jo sumokėtas už obligacijas lėšas laikyti indėliu. Pagal IĮIDĮ 9 str. 1 d. investuotojas teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos įgyja tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (ar) pinigus draudėjas (atsakovas) yra perleidęs ar panaudojęs be investuotojo valios. Be to, pagal IĮIDĮ 3 str. 4 d. draudimo objektu negali būti paties draudėjo (atsakovo) išleisti skolos vertybiniai popieriai, o atsakovo obligacijos, kurias pirko ieškovas, pagal Vertybinių popierių įstatymo 2 str. 22 d., CK 1.101 str., 1.103 str. yra skolos vertybiniai popieriai. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas, kaip investuotojas į atsakovo skolos vertybinius popierius, pagal IĮIDĮ neįgijo teisės į šiame įstatyme nustatytą draudimo išmoką, todėl nepagrįstas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą perduoti trečiajam asmeniui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ duomenis apie ieškovą ir draudiminį įvykį.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas S. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Neteisinga teismo išvada, kad atsakovo veiksmai nusirašant ieškovo pinigus į savo sąskaitą yra ieškovo pavedimo įvykdymas. Ieškovas sutartinius įsipareigojimus įvykdė pilna apimtimi, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė – obligacijų ieškovas neįgijo nei sutarties pasirašymo, nei lėšų pervedimo į investuotojo banko sąskaitą metu, nei vėliau. Remiantis Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p., lėšas į investuotojo banko sąskaitą galėjo pervesti ne atsakovas, o emitentas, kuriuo atsakovas būtų tapęs tuo atveju, jei obligacijų emisija būtų įsigaliojusi. Iš Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p. matyti, kad atsakovas viršijo savo įgaliojimus, ir pinigus iš ieškovo investuotojo banko sąskaitos Nr. ( - ) į sutartyje nenurodytą banko sąskaitą, skirtą obligacijų platinimui pervedė neturėdamas tam ieškovo įgaliojimo. Iki pat obligacijų įsigaliojimo momento atsakovas ne tik viršijo savo įgaliojimus, bet ir veikė nesąžiningai, neprofesionaliai, bei pažeidė kliento aptarnavimo sutarties 11.3 p.

102. Toks sutarties įvykdymas, kai viena sutarties šalis įvykdo savo pareigas, bet negauna naudos, o kita šalis gauna naudą, neįvykdydama pareigų, yra prieštaraujantis pačios sutarties esmei, prievolės sampratai, įtvirtintai CK 6.1 straipsniui, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Nagrinėjama Obligacijų pasirašymo sutartis buvo sudaryta fizinio asmens, jo asmeninių poreikių tenkinimui, dėl ko aiškinat šią sutartį taip pat turėtų būti taikomos ir vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių nuostatos. Teismas, priimdamas nutartį, sutartį aiškino išimtinai atsakovo naudai, tuo pažeisdamas taisykles, kad sutartis aiškinama ją priėmusios sutarties naudai, vartotojo naudai, neprofesionalaus asmens naudai.

113. Remiantis šalių sudarytos sutarties 1.14 p. ieškovo už obligacijas įmokėtos lėšos privalėjo būti laikomos ieškovo banko sąskaitoje iki pat obligacijų įsigaliojimo momento. Pavedimo įteikimo momentu ieškovo įmokėtos lėšos privalėjo būti laikomos lėšomis, esančiomis kliento banko sąskaitoje, ir draudžiamos VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.15 p. pavedimai vykdomi nedelsiant, ieškovo 2011-11-23 pavedimas jau turėjo būti įvykdytas ir duomenys apie draudiminį įvykį ir ieškovo teisę į draudimo išmoką privalėjo būti perduoti VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“.

12Atsakovas BAB bankas SNORAS atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė, kad:

131. Neteisingas ieškovo argumentas, jog obligacijos nebuvo išleistos, kad bankas negalėjo vadintis emitentu, nes obligacijos nebuvo įsigaliojusios. Įstatymo prasme bankas buvo laikomas emitentu nuo išleistų obligacijų prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos dienos (Vertybinių popierių įstatymo 2 str. 52 d. 2 p., Obligacijų sutarties 1.1 p.). Informacija apie patvirtintą prospektą ir pats prospektas buvo paskelbti viešai.

142. Neteisingas ieškovo argumentas, kad pagal Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p. už obligacijas įmokėtos lėšos turėjo būti laikomos jo sąskaitoje iki obligacijų įsigaliojimo. Priešingai, ieškovo siekis buvo įsigyti obligacijas, būtent dėl to buvo sudaryta Obligacijų pasirašymo sutartis, ieškovas nurodė pinigų sumą, kurią ketina investuoti, todėl bankui nebuvo kliūčių šią sumą nurašyti iš ieškovo sąskaitos pasinaudojant tokia Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p. jam suteikta teise. Teismas padarė teisingą išvadą, kad draudžiamojo įvykio dienai – 2011-11-24 ieškovas, pasinaudodamas banko teikiamomis investicinėmis paslaugomis ir perduodamas pastarajam pinigus už platinamus vertybinius popierius IĮIDĮ prasme laikytinas investuotoju.

15Trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo skundo netenkinti.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

19Civiliniai teisiniai santykiai grindžiami sutarties laisvės principu (CK 1.2 str.). Šis principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių dalyviai yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį, gali savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti sutartis, kurių CK tiesiogiai nenumatyta, jeigu tai neprieštarauja įstatymui (CK 6.156 str.). Sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, t. y. dviejų ar daugiau ją sudarančių asmenų suderintos valios, nukreiptos sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ar pareigas, išraiška. Sutarties sudarymo priežastis paprastai yra ją sudarančių asmenų poreikiai ir interesai, kurie formuoja vidinę sutarties dalyvių valią (ketinimus) ir nulemia jos teisinį tikslą bei pobūdį.

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas S. V. prašo pripažinti su atsakovu AB banku SNORAS 2011-11-15 pasirašytą Obligacijų pasirašymo sutartį nutraukta nuo 2011-11-23, o lėšas, perduotas šios sutarties pagrindu ir esančias investuotojo banko sąskaitoje pripažinti draustinomis indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2011-11-15 sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui paslaugas atidarant/uždarant vertybinių popierių sąskaitą, vykdyti ieškovo pavedimus dėl vertybinių popierių operacijų (b. l. 4-13). Šios sutarties pagrindu šalys 2011-11-15 sudarė Obligacijų pasirašymo sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo nupirkti 204 vnt. obligacijų už bendrą 20 396,08 Lt kainą (b. l. 3). Pagal Obligacijų pasirašymo sutarties 1.8 p. obligacijų apmokėjimo terminas buvo numatytas 2011-11-15, o pagal sutarties 1.10 p. obligacijų įsigaliojimo data numatyta 2011-12-01. Atsakovas 2011-11-15 nusirašė nuo ieškovo sąskaitos 20 396,08 Lt ir šiuos pinigus užskaitė obligacijų pirkimui (b. l. 25).

22Ieškovas, vadovaudamasis neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.2 ir 6.3 p., 2011-11-23 pateikė atsakovui prašymą anuliuoti 2011-11-15 pavedimą sudaryti Obligacijų pasirašymo sutartį, pinigines lėšas grąžinti į ieškovo sąskaitą (b. l. 14). Minėtą pavedimą ieškovas atsakovo prašė laikyti ir įspėjimu apie vienašališką sutarties nutraukimą pagal neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 13.4 p.

23Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.20 p. buvo numatyta, kad ieškovas turi teisę atšaukti tokį pavedimą, kurio atsakovas nepradėjo vykdyti ar įvykdė tik iš dalies, o pagal šios sutarties 6.21 p. pavedimas laikomas atšauktu, jei atsakovas gauna pranešimą apie pavedimo atšaukimą iki tol, kol atsakovas pavedimo nepradėjo vykdyti ar įvykdė iš dalies. Pagal Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p. ieškovas įsipareigojo pervesti arba įmokėti grynaisiais pinigais į sutartyje nurodytą ieškovo banko sąskaitą už įgyjamas obligacijas ne vėliau kaip iki 1.8 p. nurodyto termino, t. y. iki 2011-11-15 ir suteikti teisę emitentui šią sumą nusirašyti be atskiro ieškovo sutikimo ir apmokėti įsigyjamas obligacijas. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas, tą pačią dieną, t. y. 2011-11-15 kai tarp šalių buvo sudaryta Obligacijų pasirašymo sutartis bei ieškovas perkamų obligacijų kainą pervedė į šioje sutartyje nurodytą sąskaitą, nusirašė šią sumą nuo ieškovo sąskaitos, tuo įvykdydamas ieškovo pavedimą. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad remiantis šalių sudarytos Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p. ieškovo už obligacijas įmokėtos lėšos privalėjo būti laikomos ieškovo banko sąskaitoje iki pat obligacijų įsigaliojimo momento. Obligacijų pasirašymo sutartimi ieškovas siekė įsigyti atsakovo leidžiamus vertybinius popierius bei šiuo tikslu į savo banko sąskaitą pervedė pinigų sumą už įsigyjamas obligacijas, kurią pagal Obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p. atsakovas galėjo nusirašyti be ieškovo sutikimo ir bet kuriuo metu.

24Apeliantas skunde nurodo, kad remiantis obligacijų pasirašymo sutarties 1.14 p., lėšas į investuotojo banko sąskaitą galėjo pervesti ne atsakovas, o emitentas, kuriuo atsakovas būtų tapęs tuo atveju, jei obligacijų emisija būtų įsigaliojusi. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 2 straipsnio 52 dalyje apibrėžta, kad vertybinių popierių emitentas yra asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius; Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas emitentu jeigu jo išleistų vertybinių popierių prospektą patvirtino priežiūros institucija ir šio prospekto pagrindu jo išleisti vertybiniai popieriai buvo siūlomi viešai. Viešai skelbiamais duomenimis, Vertybinių popierių komisija 2011-06-16 patvirtino AB banko SNORAS išleistų obligacijų emisijos bazinį prospektą. Dėl nurodytų aplinkybių atmestinas apelianto argumentas, kad atsakovas negalėjo vadintis emitentu, nes obligacijos nebuvo įsigaliojusios.

25Kaip minėta, ieškovas pavedimą anuliuoti 2011-11-15 pavedimą sudaryti Obligacijų pasirašymo sutartį atsakovui pateikė tik 2011-11-23, t.y. jau po 2011-11-15 pavedimo įvykdymo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas neteko teisės atšaukti 2011-11-15 pavedimą, kadangi šis pavedimas jau buvo užbaigtas vykdyti. Įvertinusi skundžiamo teismo nutarties motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai dėl šalių sudarytos sutarties aiškinimo taisyklių pažeidimo yra nepagrįsti.

26Pagal neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 13.4 p. ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį vienašališkai prieš 5 kalendorines dienas raštu apie nutraukimą įspėjęs atsakovą. Ieškovas apie obligacijų pasirašymo sutarties nutraukimą atsakovą informavo 2011-11-23, todėl ši sutartis laikytina ieškovo vienašališkai nutraukta nuo 2011-11-28. Taip pat atsakovas pripažino, kad šalių 2011-11-15 sudaryta Obligacijų pasirašymo sutartis buvo nutraukta nuo 2011-11-28. Lietuvos bankas 2011-11-24 nutarimu Nr.03-196 atšaukė atsakovui banko licenciją dėl atsakovo nemokumo. Todėl pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, draudžiamasis įvykis susijęs su atsakovo nemokumu įvyko 2011-11-24. Kadangi ieškovas pagal obligacijų pasirašymo sutartį investavo lėšas į atsakovo leidžiamus vertybinius popierius, o Obligacijų pasirašymo sutartis buvo nutraukta nuo 2011-11-28, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad draudžiamojo įvykio dienai ieškovas laikytinas investuotoju pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 11 ir 19 dalis, todėl nepagrįstas ieškovo reikalavimas pripažinti jį atsakovo indėlininku, o jo sumokėtas už obligacijas lėšas laikyti indėliu bei įpareigoti atsakovą perduoti duomenis apie draudiminį įvykį trečiajam asmeniui.

27Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė teisingai ir nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi ieškinį atmetė.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovas S. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 9. 1. Neteisinga teismo išvada, kad atsakovo veiksmai nusirašant ieškovo... 10. 2. Toks sutarties įvykdymas, kai viena sutarties šalis įvykdo savo pareigas,... 11. 3. Remiantis šalių sudarytos sutarties 1.14 p. ieškovo už obligacijas... 12. Atsakovas BAB bankas SNORAS atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 13. 1. Neteisingas ieškovo argumentas, jog obligacijos nebuvo išleistos, kad... 14. 2. Neteisingas ieškovo argumentas, kad pagal Obligacijų pasirašymo sutarties... 15. Trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimu į... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Civiliniai teisiniai santykiai grindžiami sutarties laisvės principu (CK 1.2... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas S. V. prašo pripažinti su atsakovu AB banku... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2011-11-15 sudarė neprofesionalaus... 22. Ieškovas, vadovaudamasis neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.2 ir... 23. Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 6.20 p. buvo numatyta, kad... 24. Apeliantas skunde nurodo, kad remiantis obligacijų pasirašymo sutarties 1.14... 25. Kaip minėta, ieškovas pavedimą anuliuoti 2011-11-15 pavedimą sudaryti... 26. Pagal neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties 13.4 p. ieškovas turėjo... 27. Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą....