Byla 2S-420-153/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. K. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikinojo išlaikymo priteisimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui S. K. dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius institucija teikianti išvadą,

Nustatė

5Ieškovė D. M. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. K. išlaikymą sūnui H. K. po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki sūnaus pilnametystės bei 5 050 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-11-03 įskaitytinai ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą nepilnamečiui sūnui po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas byloje. Nurodė, kad atsakovas nuo 2010 m. sausio mėn. nevykdo pareigos išlaikyti savo nepilnametį sūnų, neprisideda prie jo auklėjimo, nesidomi jo gyvenimu.

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies, taikė laikinąją apsaugos priemonę – priteisė iš atsakovo laikiną išlaikymą nepilnamečiui sūnui H. K. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2010-11-04 iki bus priimtas teismo sprendimas šioje byloje. Pavedė vaiko išlaikymui priteistas lėšas uzufrukto teise tvarkyti jo motinai D. M..

7Teismas nustatė, kad ieškovė, pareikšdama ieškinį teismui, pateikė duomenis apie atsakovo gaunamą 868,50 Lt atlyginimą. Tačiau nėra duomenų apie atsakovo turimą turtą ar kitas gaunamas pajamas, kurių dydis patvirtintų, kad atsakovas išgali mokėti vaiko išlaikymui 500 Lt kas mėnesį. Teismas nurodė, kad pagal teismų praktiką vieno mėnesio išlaikymo dydis negali būti mažesnis už vieną minimalią mėnesinę algą. Teismas nurodė, kad faktas, kad ieškovė pateikė prašymą priteisti laikiną išlaikymą jos ir atsakovo nepilnamečiui sūnui patvirtina galimą vaiko išlaikymo teisės pažeidimą bylos nagrinėjimo metu, todėl laikinas išlaikymas turi būti priteisiamas (CK 3.65 str. 2 d. 4 p.). Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo nustatytu kriterijumi, jog išlaikymo dydis negali būti mažesnis už vieną minimalią mėnesinę algą. Teismas sprendė, kad nesant duomenų apie atsakovo gaunamą darbo užmokestį, nepilnamečio vaiko išlaikymui turi būti priteista iš atsakovo po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo priėmimo.

8Atskiruoju skundu atsakovas S. K. prašė pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti, sumažinti laikiną išlaikymą iki 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Prašė išreikalauti iš ieškovės dokumentus, patvirtinančius jos turtinę padėtį, pripažinti skundo žodinį nagrinėjimą būtinu, į teismo posėdį kviesti liudytoją G. B.. Apeliantas nurodė šiuos motyvus:

91) vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, todėl teismas privalo nustatyti tėvo ir motinos turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius;

102) ieškovė nepateikė visų įrodymų, patvirtinančių jos turtinę padėtį. Iš ieškovės pateiktų dokumentų nėra aišku, kokį nekilnojamąjį turtą ji turi, kiek ir kokių automobilių. Ieškovei nepateikus pažymos apie jos valstybinį socialinį draudimą taip pat nėra aišku, ar ieškovė gauna kitų pajamų, ar dirba kitose darbovietėse. Atsakovo žiniomis, ieškovė turi trijų kambarių butą jos nurodytu adresu, 2004 m. laidos lengvąjį automobilį, 2003 m. laidos automobilį neseniai nupirko savo dukrai M. M. iš pirmos santuokos. Ieškovė nepateikė dokumentų, kurie galėtų patvirtinti, jog iš savo lėšų išlaiko sau priklausantį butą. Tikėtina, kad ieškovė jai priklausančiame bute gyvena ne viena, kad komunalinius mokesčius moka ne pati, todėl ir nepateikė tai patvirtinančių dokumentų. Nepateikdama išsamios informacijos apie savo turtinę padėtį, ieškovė užkirto kelią teisingos ir pagrįstos nutarties priėmimui. Todėl iš ieškovės turi būti išreikalauti visi dokumentai, galintys patvirtinti jos turtinę padėtį;

113) teismas nežinojo tikslios atsakovo turtinės padėties, kadangi ieškovė, neturėjo galimybių jos pagrįsti atitinkamais dokumentais. Su atskiruoju skundu pateikiami dokumentai, patvirtinantys atsakovo turtinę padėtį. Iš jų matyti, kad, atsakovas jokio nekilnojamojo turto neturi, turi vienintelį 1992 m. lengvąjį automobilį, atsakovo mėnesinės pajamos 868,50 Lt;

124) ieškovė suklaidino teismą, nurodydama, jog atsakovas neturi kitų išlaikytinių. Be sūnaus H. K., atsakovas turi mokėti kas mėnesį ¼ dalį visų savo pajamų nepilnametės dukros S. K. išlaikymui, kas, atsižvelgiant į šiuo metu gaunamas pajamas (868,50 Lt), sudaro 217,12 Lt. Teismui palikus galioti nutartį, nukentėtų ne tik atsakovo, bet ir dukros interesai. Aukščiau aptartos aplinkybės patvirtina sunkią atsakovo materialinę padėtį, todėl 400 Lt laikino išlaikymo priteisimas yra neadekvatus ir neteisingas;

135) ieškovės dukra M. M. iš pirmos santuokos šiuo metu jau yra pilnametė. Ieškovės materialinė padėtis yra geresnė;

146) ieškovė nenurodė, kad sūnus H. K. gyvena ne kartu su ja, o su savo močiute G. B., ieškovės motina, kuri taip pat prisideda prie jo išlaikymo. Ieškovės pateikta Alytaus rajono Simno gimnazijos pažyma, patvirtina, jog sūnus mokyklą lanko ne Alytaus mieste, o Santaikos kaime, Alytaus rajone. Pats atsakovas negali nuolat rūpintis sūnumi, kadangi dirba tolimųjų reisų vairuotoju. Bendromis atsakovo ir G. B. pastangomis sūnaus poreikiai yra patenkinami visiškai. Atskirasis skundas turi būti nagrinėjamas žodine tvarka, į teismo posėdį kviestina liudytoja G. B., kuri patvirtintų aukščiau nurodytas aplinkybes;

157) atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, priteistas išlaikymo dydis turi būti sumažinta iki 250 Lt. Tokiu būdu, abiejų atsakovo išlaikytinių H. K. ir S. K. interesai būtų tenkinami vienodai.

16Atsiliepimo į atskirąjį skundą ieškovė ir institucija teikianti išvadą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nepateikė.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinas išlaikymo priteisimas vaikui yra laikinoji apsaugos priemonė (CK 3.65 str. 2 d. 4 p., 3.196 str. 2 d., CPK 145 str. 1 d. 11 p.), skirta apsaugoti vaiko interesus civilinės bylos nagrinėjimo metu, nes vaiko išlaikymas iš esmės skirtas kasdieniams poreikiams tenkinti, tuo tarpu civilinės bylos nagrinėjimas, kurioje sprendžiamas išlaikymo priteisimo klausimas, gali trukti tam tikrą laiką, kurio metu vaiko interesai turi būti apsaugoti. Šiai laikinajai apsaugos priemonei taikyti pakanka pagrįstų abejonių, kad gali būti pažeista vaiko išlaikymo teisė civilinės bylos nagrinėjimo metu. Teismas, taikydamas laikinąjį išlaikymą, privalo atsižvelgti į sutuoktinių vaikų, taip pat vieno sutuoktinio interesus (CK 3.65 str.). Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. I-983 ratifikuota 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kaip sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis, kurioje numatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia yra vaiko interesai (Konvencijos 3 straipsnio 1 dalis). Taigi, taikant šią laikinąją apsaugos priemonę prioritetiškai ginami vaiko interesai, o tai reiškia, kad laikinas išlaikymas bet kokiu atveju turi būti tokio dydžio, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus, galėtų patenkinti minimalius, tačiau būtiniausius, savo poreikius.

20Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas laikiną išlaikymą, laikinosios apsaugos priemonės taikymo pagrindų laikėsi. Be to, atsakovas atskirajame skunde neginčija sūnaus teisės į laikiną išlaikymą, tačiau nesutinka su priteisto išlaikymo dydžiu. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės turtinė padėtis bus vertinama nagrinėjant bylą iš esmės ir sprendžiant dėl galutinio išlaikymo dydžio nustatymo. Dėl šios priežasties, atskirojo skundo argumentai dėl ieškovės turtinės padėties laikinojo išlaikymo taikymo atveju laikytini nereikšmingais. Atsakovo prašymas dėl dokumentų apie ieškovės turtą išreikalavimo turi būti teikiamas pirmosios instancijos teismui.

21Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog šalių sūnus H. K. gyvena su savo močiute, ieškovės motina G. B., kuri taip pat prisideda prie H. K. išlaikymo, kas sudaro pagrindą mažinti priteistą iš atsakovo laikino išlaikymo dydį. CK 3.192 str. pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus numato vaiko tėvams, o ne artimiesiems giminaičiams ar kitiems asmenims. Todėl kitų asmenų teikiama parama vaikui negali būti įskaitoma į kurio nors iš jo tėvų išlaikymo sumą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, jog įstatymas (CPK 336 str.) prioritetą teikia rašytiniam atskirųjų skundų nagrinėjimo procesui, teisėjų kolegija, pasinaudodama įstatymo suteikta diskrecijos teise nuspręsti dėl žodinio nagrinėjimo būtinumo, nemato pagrindo nagrinėti atsakovo atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka bei kviesti liudytoja G. B., kuri patvirtintų aplinkybes apie jos bei atsakovo teikiamą išlaikymą H. K..

22Atskirajame skunde atsakovas nurodė, jog be laikino išlaikymo sūnui H. K., jis privalo mokėti kas mėnesį išlaikymą savo nepilnametei dukrai S. K., kurio dydis sudaro ¼ dalį atsakovo gaunamų pajamų. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtino pirmosios instancijos teismo nustatytą aplinkybę, jog atsakovo gaunamas darbo užmokestis, kas ir sudaro jo visas gaunamas pajamas, yra 868,50 Lt kas mėnesį. Atsižvelgiant į atsakovo gaunamų pajamų dydį, atsakovo mokėtinas išlaikymas dukrai S. K. yra 217,12 Lt. Atėmus dukrai teikiamo išlaikymo sumą iš atsakovo gaunamų pajamų sumos, likusi 651,38 Lt suma yra pakankama, viršijanti teismo priteisto laikino išlaikymo atsakovo sūnui sumą. Vien tas faktas, kad apeliantas gauna mažai pajamų, neatleidžia atsakovo nuo pareigos mokėti vaikui tinkamo dydžio išlaikymą. Be to, atsakovas yra darbingo amžiaus, ir, atsižvelgiant į jo turimą specialybę (tolimųjų reisų vairuotojas), gali susirasti geriau mokamą darbą.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo tinkamai nustatytas laikino išlaikymo dydis, atskirojo skundo motyvais pakeisti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,

Nutarė

25Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. K. atskirąjį... 5. Ieškovė D. M. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. K. išlaikymą... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi ieškovės... 7. Teismas nustatė, kad ieškovė, pareikšdama ieškinį teismui, pateikė... 8. Atskiruoju skundu atsakovas S. K. prašė pirmosios instancijos teismo nutartį... 9. 1) vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės... 10. 2) ieškovė nepateikė visų įrodymų, patvirtinančių jos turtinę... 11. 3) teismas nežinojo tikslios atsakovo turtinės padėties, kadangi ieškovė,... 12. 4) ieškovė suklaidino teismą, nurodydama, jog atsakovas neturi kitų... 13. 5) ieškovės dukra M. M. iš pirmos santuokos šiuo metu jau yra pilnametė.... 14. 6) ieškovė nenurodė, kad sūnus H. K. gyvena ne kartu su ja, o su savo... 15. 7) atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, priteistas išlaikymo dydis turi... 16. Atsiliepimo į atskirąjį skundą ieškovė ir institucija teikianti išvadą... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas,... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog šalių sūnus... 22. Atskirajame skunde atsakovas nurodė, jog be laikino išlaikymo sūnui H. K.,... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,... 25. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutarties nekeisti....