Byla e2S-2159-340/2018
Dėl Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo M. R

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Mečys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Mečys“ ieškinį atsakovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ dėl Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo M. R..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Mečys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“, prašydama panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo, svarstant 5 darbotvarkės klausimą, priimtą sprendimą, kuriuo M. R. (UAB ( - ) vadovas) išrinktas LINAVA prezidiumo nariu, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė ieškinio reikalavimui užtikrinti taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo, svarstant 5 darbotvarkės klausimą, sprendimo vykdymą dalyje dėl prezidiumo nario M. R. veiklos, t.y. uždrausti M. R. veikti kaip LINAVA prezidiumo nariui ir priimti LINAVA įstatuose numatytus sprendimus. Nurodė, kad šioje byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių pagrįstai abejoti, jog M. R. į LINAVA prezidiumo narius buvo išrinktas teisėtai. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu sprendimu konstatavo, kad UAB ( - ) tapo LINAVA nariu neteisėtai ir nepagrįstai, dėl ko UAB ( - ) vadovas neturėjo teisinio pagrindo tapti LINAVA valdymo organo nariu. Tuo atveju, jei nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ieškinys patenkintas, kiltų teisminių ginčų grėsmė dėl LINAVA prezidiumo nutarimų, kurių priėmimui lemiamą reikšmę turėjo M. R. balsas, teisėtumo.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-06 nutartimi ieškovės UAB „Mečys“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Teismas nurodė, kad šioje proceso stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą), teismas nenagrinėja bylos iš esmės, nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, dėl ko negali daryti išvadų dėl ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių įtakos ieškinio reikalavimų patenkinimui. Teismas sprendė, jog aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-405-661/2018 pripažintas negaliojančiu 2016-06-29 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo protokole Nr. 3 (288) pagal darbotvarkės 6 punktą priimtas prezidiumo nutarimas dėl UAB „Minvija“ narystės perdavimo UAB ( - ), neišnagrinėjus šio civilinės bylos iš esmės, savaime nelaikytina neabejotinai patvirtinančia, kad M. R. negali būti LINAVA prezidiumo nariu ir dėl to reikalinga taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę ieškovė grindžia prielaidomis apie ateityje galimai kilsiančias situacijas, kai M. R. balsas galėtų turėti lemiamą reikšmę prezidiumo sprendimams. Teismas pažymėjo, jog LINAVA įstatų 9.2 punkte nurodyta, kad prezidiumą sudaro 11 narių, dėl ko nėra pagrindo teigti, kad vieno prezidiumo nario balsas visais atvejais turi didelę reikšmę priimant prezidiumo nutarimus.
 4. Teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, neįrodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas labiau atitiktų LINAVA narių interesus nei jų netaikymas, todėl ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Mešys“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-06 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismo įžvelgta grėsmė dėl galimybės prezidiumo balsams pasidalinti po lygiai, ko pasekmėje, būtų tariamai sutrikdyta valdymo organo veikla, yra sąlygota netinkamu teisės aktų (CK 2.93 str. 2 d.) taikymu, taip pat Įstatų 9.8 punkto ignoravimu, o taip pat nenuosekliu įstatų 9.2 ir 9.7 punktų lyginimu.
  2. Teismo nutartyje išdėstyti motyvai akivaizdžiai skuboti ir nepagrįsti, ko pasekmėje, tokia nutartis turi būti naikintina. Susidaro situacija, kuomet galimai neligitimus prezidiumo narys balsuoja prezidiumo posėdžiuose, atstovauja vežėjus, dėl ko ateityje kyla didelė grėsmė, jog tokie sprendimai, bus ginčijami ne tik Linava narių, bet ir trečiųjų asmenų.
 2. Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ atsiliepimu prašo ieškovės UAB „Mečys“ atskirąjį skundą atmesti bei palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-06 nutartį nepakeistą. Nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Ieškovė pateikė visiškai nepagrįstą ieškinį, kadangi pagrindinis ieškovės ieškinio argumentas, jog panaikinus asociacijos nario narystę asociacijoje, atitinkamai pasinaikina ir prezidiumo nario įgaliojimai bei atsiranda pagrindas panaikinti Regiono susirinkimo sprendimą dėl prezidiumo nario išrinkimo, yra visiškai nepagrįstas. Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pagrindo tenkinti, nes ieškovė nenurodė pagrįstų argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimo.
  2. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų daugiau žalos nei naudos. Ieškovės interesus iškeliant virš likusių asociacijos narių, būtų sutrikdyta visa asociacijos veikla, ko tikėtinai ieškovė ir siekia dėl jai vienai žinomų aplinkybių.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.
 3. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Mečys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo sprendimo panaikinimo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo, svarstant 5 darbotvarkės klausimą, sprendimo vykdymą dalyje dėl prezidiumo nario M. R. veiklos, t.y. uždrausti M. R. veikti kaip LINAVA prezidiumo nariui ir priimti LINAVA įstatuose numatytus sprendimus. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-06 nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Ieškovė, nesutikdama su minėta 2018-06-06 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.
 4. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visiškai negalimas. Realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. CPK neįtvirtinta kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas nustato atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas faktines aplinkybes bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.
 5. Nagrinėjamu atveju apeliantė, kvestionuodama pirmosios instancijos teismo poziciją dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, atskirajame skunde nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, susidaro situacija, kuomet galimai neligitimus prezidiumo narys balsuoja prezidiumo posėdžiuose, atstovauja vežėjus, dėl ko kyla didelė grėsmė, jog tokie sprendimai ateityje bus ginčijami ne tik Linava narių, bet ir trečiųjų asmenų. Apeliantės vertinimu, šios nurodytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą taikyti jos prašomas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti M. R. veikti kaip LINAVA prezidiumo nariui ir priimti LINAVA įstatuose numatytus sprendimus. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus bei nesudarančius teisinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.
 6. Kaip jau minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu turi būti pakankamai pagrįstos prielaidos, įgalinančios manyti, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas arba nebeįmanomas. Šiuo atveju ieškovė jokių argumentų, kurie sudarytų pagrįstas prielaidas manyti, jog neuždraudus trečiajam asmeniui M. R. veikti kaip LINAVA prezidiumo nariui ir priimti LINAVA įstatuose numatytus sprendimus, vėliau, jeigu ginčas būtų išspręstas ieškovės naudai, jau nebus įmanoma ar bus labai sunku įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą, nepateikė, tuo tarpu, ieškovės argumentai, susiję su galimų ginčų ateityje kilimu, yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio.
 7. Taip pat pažymėtina, jog CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris, be kita ko, reiškia, jog teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek yra būtina ir pakanka būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimui įvykdyti. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina vadovautis ir teisingumo principu, kuris reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t.y. turi būti parenkamos tokios ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Šiuo atveju ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė, kokią žalą padarys asociacijos prezidiumo narys M. R., veikdamas kaip asociacijos prezidiumo narys, nes, įvertinus asociacijos Įstatuose nustatytą prezidiumo narių sprendimų priėmimo tvarką (9.8 p., 9.9 p.), Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo priimto sprendimo, kuriuo trečiajam asmeniui M. R. buvo suteikti prezidiumo nario įgaliojimai, panaikinimas nesudaro pagrindo konstatuoti, jog asociacijos prezidiumo priimti sprendimai irgi tampa neteisėtais. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog LINAVA įstatų 9.2 punkte nurodyta, kad prezidiumą sudaro 11 narių, todėl nėra pagrindo teigti, kad vieno prezidiumo nario balsas visais atvejais turi didelę reikšmę priimant prezidiumo nutarimus.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytus motyvus, sprendžia, jog ieškovė nepagrindė, kad egzistuoja reali grėsmė ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, dėl ko taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.
 9. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 10. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-06 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

11Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 1 p., 339 straipsniu, teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai