Byla 2SA-19-585/2012
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų vykdomojoje byloje 0171/11/00006/PRV

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 09 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų vykdomojoje byloje 0171/11/00006/PRV,

Nustatė

2Lietuvos valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus pareigūno 2008 04 11 nutarimu Z. V. ATPK 414 straipsnio 1 dalies pagrindu paskirta 2750 Lt bauda.

3Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 10 13 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 05 14 nutartimis Z. V. skundai buvo atmesti ir nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje įsigaliojo.

4Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 11 26 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą administracinio teisės pažeidimo byloje.

5Antstolė 2011 01 03 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir, atlikdamas pirminius vykdymo veiksmus (CPK 654str.), nusiuntė skolininkui pranešimą su siūlymu geruoju įvykdyti nutarimą, o 2011 03 23 patvarkymu pradėjo 2008 04 11 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymą, vykdomuoju dokumentu nurodydama vykdymo pagrindą – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 11 26 nutartį.

6Skolininkas 2011 04 05 pareikalavo nutraukti vykdomąją bylą, motyvuodamas netinkamu vykdymo pagrindo nurodymu antstolės 2011 03 23 patvarkyme.

7Antstolė 2011 04 06 priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakyti panaikinti 2011 03 23 patvarkymą ir nutraukti vykdomąją bylą. 2011 04 06 patvarkymą skolininkas gavo 2011 04 29.

82011 04 19 antstolės patvarkymu vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas išieškotojui CPK 631 straipsnio 6 dalies pagrindu – konstatavus, kad jis įvykdytas.

9Skolininkas Z. V. 2011 05 19 kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą CPK 510 str. tvarka, reikalaudamas panaikinti antstolės 2011 04 06 ir 2011 04 19 patvarkymus.

10Skundą motyvavo tuo, kad antstolė, priimdama 2011 04 06 patvarkymą privalėjo panaikinti 2011 03 23 patvarkymą, nustačiusi netinkamą vykdomosios bylos pradėjimo pagrindą ir tik po to spręsti dėl naujo vykdomosios bylos pradėjimo galimybės. Be to, įgaliojimas patvarkymą pasirašiusiai antstolio padėjėjai išduotas vieneriems metams, nenurodant įgaliojimo termino (CK 2.142str.1d. ir CK 2.147str.1d.1p.). Taip pat nurodė, kad 2011 04 19 patvarkymas negalėjo būti priimtas CPK 631 straipsnio 6 dalies pagrindu, kadangi nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje įvykdytas į VMI sąskaitą, o ne institucijai, priėmusiai nutarimą ir skunde esantys antstolio veiksmų pradedant vykdymą neteisėtumo motyvai leidžia, skolininko teigimu, daryti išvadą, kad neteisėtai pradėtas vykdymas vykdomojoje byloje negalėjo būti teisėtai užbaigtas tinkamo įvykdymo konstatavimu.

11Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 06 09 nutartimi skundą atmetė. Teismas sutiko su atsiliepimą į skundą pateikusio antstolio argumentais, kad 2011 03 23 patvarkyme padaryta klaida, kuri galėjo ir turėjo būti ištaisyta nepanaikinant paties patvarkymo priimti ir pradėti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Teismas konstatavo, kad antstoliui vykdomasis dokumentas buvo pateiktas 2011 01 03 kartu su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 11 26 nutartimi, kad antstolis pradėjo nutarimo skirti 2750 Lt nuobaudą administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymą, tą aiškiai nurodydamas, kartu klaidingai nurodydamas nuobaudos pagrindą. Nutarimas skolininkui buvo žinomas, toks nutarimas yra vykdomasis dokumentas ir turėjo būti vykdomas.

12Teismas kartu nurodė, kad skolininkas nutarimą įvykdė tik 2011 04 08, t.y. jau prasidėjus priverstinio vykdymo veiksmams, antstoliui neturint pareigos siųsti raginimą, kadangi vykdymo tvarka ir terminai nurodyti pačiame nutarime (CPK 661str.1d.). Teismas nenustatė CPK 651str.2d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių antstolis privalėjo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą.

13Skolininkas pateikė atskirąjį skundą dėl apylinkės teismo 2011 06 09 nutarties, nurodydamas iš esmės tuos pačius motyvus, kuriais grindžiamas teismo išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad antstolė pripažino savo klaidą 2011 03 23 patvarkyme, taip pripažino skolininko argumentą dėl neteisėto vykdymo pradėjimo pagrindo. Be to argumentavo, kad skundžiamoji teismo nutartis dalyje yra be motyvų, teismui nepasisakius dėl antstolio padėjėjai išduoto įgaliojimo pasibaigimo ir dėl patvarkymo grąžinti vykdomąjį dokumentą CPK 632 str. 1d. 1p. neteisėtumo, buvus pagrindui nutraukti vykdomąją bylą pagal CPK 629 str. 1d. 7p.

14Apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėja jame nurodytose ribose, pasisakydamas dėl esminių atskirojo skundų argumentų.

15Antstolis vykdomąjį dokumentą – LR darbo inspekcijos Telšių skyriaus pareigūno 2008 04 11 nutarimas skirti Z. V. 2750 Lt baudą – gavo 2011 01 03. Tai nustatoma pagal antstolių kontoros spaudą vykdomojoje byloje esančiame nutarime. Nors skolininkas ginčija nutarimo kaip vykdomojo dokumento gavimo antstolio kontoroje faktą ir datą, jokių įrodymų, paneigiančių byloje esančius duomenis nepateikia (CPK 178str.).

16Antstolis priima vykdyti vykdomąjį dokumentą, jeigu nenustato CPK 651str.2d. nurodytų kliūčių (CPK 651str.3d.).

172011 01 03 patvarkymu antstolis priėmė gautąjį vykdomąjį dokumentą vykdyti, nurodydamas, kad priėmė vykdyti Vyriausiojo administracinio teismo 2010 11 26 nutartį. Šio patvarkymo skolininkas neskundė ir praleido naikinamąjį 90 dienų terminą skundui dėl jo paduoti (CPK 512str.).

182011 03 23 antstolio patvarkyme taip pat, kaip ir 2011 01 03 patvarkyme, netinkamai nurodomas vykdomasis dokumentas. Ginčas kilo ne dėl netinkamumo fakto, o dėl fakto vertinimo ir jo teisinių pasekmių nustatymo.

19Apeliacinės instancijos teismas bendra prasme sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad akivaizdi klaida patvarkyme, antstoliui nurodant netinkamą vykdymo pagrindą, negali būti vertinama kaip besąlygiškas pagrindas pripažinti visus vėliau sekusius vykdymo veiksmus neteisėtais, kai skolininkas neabejotinai suprato vykdymo veiksmų prasmę ir išieškojimo pagrindą, tą patvirtindamas savo veiksmais – nurodydamas klaidą antstoliui, o vėliau – įvykdydamas vykdomąjį dokumentą ir su tokiu įvykdymu siedamas savo reikalavimą antstoliui panaikinti taikytus vykdymo procese savo teisių apribojimus. Antstolis 2011 04 06 patvarkymu ištaisė klaidą ir toks antstolio veiksmas yra pakankamas pašalinant pasekmes, kurios buvo pernelyg formalios, kad vien dėl jų būtų nutrauktas vykdymas skolininko reikalaujamu CPK 629str. pagrindu.

20Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su atskirojo skundo argumentais dėl antstolio padėjėjo įgaliojimo pasibaigimo pagal CK 2.147str.1d.1p. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundo šioje dalyje netenkino, nurodydamas, kad įgaliojimas nepasibaigęs, kadangi antstolio padėjėjas vykdo antstolio atstovo pareigas, jas įgydamas įstatymo ir rašytinio įgaliojimo pagrindu (Antstolių įstatymo 30 str. 1 d.). Akivaizdu, kad antstolė pritarė savo padėjėjos veiksmams, atliktiems pagal byloje esantį rašytinį įgaliojimą, o įgaliotinio atlikti veiksmai tokiu atveju sukelia pasekmes CK 2.133str. 2d. ir 3d. pagrindu.

21Paneigiant skolininko argumentus ir dėl to atmetant jo skundą dalyje dėl 2011 03 23 ir dėl 2011 04 06 patvarkymų, skundas dėl 2011 04 19 patvarkymo taip pat netenkinamas, kadangi 2011 04 19 patvarkymas ginčijamas skolininkui remiantis 2011 03 23 ir 2011 04 06 patvarkymų neteisėtumu. Argumentas, kad nutarimas įvykdytas ne VDI, o VMI naudai nepriimamas, kadangi pareiškėjas nubaustas Lietuvos Respublikos ir baudą sumokėjo taip pat Lietuvos Respublikai, tiek nubaudžiant, tiek priimant įvykdymą atstovaujamai savo paskirtos institucijos.

22Netenkinant atskirojo skundo, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 09 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje... 2. Lietuvos valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus pareigūno 2008 04 11... 3. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 10 13 ir Lietuvos vyriausiojo... 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 11 26 nutartimi atsisakė... 5. Antstolė 2011 01 03 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir,... 6. Skolininkas 2011 04 05 pareikalavo nutraukti vykdomąją bylą, motyvuodamas... 7. Antstolė 2011 04 06 priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakyti panaikinti 2011 03... 8. 2011 04 19 antstolės patvarkymu vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis... 9. Skolininkas Z. V. 2011 05 19 kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą CPK... 10. Skundą motyvavo tuo, kad antstolė, priimdama 2011 04 06 patvarkymą... 11. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 06 09 nutartimi skundą atmetė. Teismas... 12. Teismas kartu nurodė, kad skolininkas nutarimą įvykdė tik 2011 04 08, t.y.... 13. Skolininkas pateikė atskirąjį skundą dėl apylinkės teismo 2011 06 09... 14. Apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėja jame nurodytose ribose,... 15. Antstolis vykdomąjį dokumentą – LR darbo inspekcijos Telšių skyriaus... 16. Antstolis priima vykdyti vykdomąjį dokumentą, jeigu nenustato CPK 651str.2d.... 17. 2011 01 03 patvarkymu antstolis priėmė gautąjį vykdomąjį dokumentą... 18. 2011 03 23 antstolio patvarkyme taip pat, kaip ir 2011 01 03 patvarkyme,... 19. Apeliacinės instancijos teismas bendra prasme sutinka su pirmosios instancijos... 20. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su atskirojo skundo argumentais... 21. Paneigiant skolininko argumentus ir dėl to atmetant jo skundą dalyje dėl... 22. Netenkinant atskirojo skundo, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama... 23. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 09 d. nutartį palikti...