Byla e2YT-9880-861/2020
Dėl notarės Jurgos Šamšonienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – notarė Jurga Šamšonienė, AB „Mano bankas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. R. skundą dėl notarės Jurgos Šamšonienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – notarė Jurga Šamšonienė, AB „Mano bankas“ ir

Nustatė

2pareiškėja V. R. kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės Jurgos Šamšonienės veiksmų, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 20-ojo notaro biuro notarės Jurgos Šamšonienės 2020-01-29 vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 760, ir 2020-01-29 vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 764. Nurodo, kad pareiškėja su suinteresuotu asmeniu AB „Mano bankas“ ( - ) sudarė Kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „Mano bankas“ įsipareigojo suteikti pareiškėjai kreditą specialiojoje dalyje nurodytai tikslinei paskirčiai, o pareiškėja įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka paimti kreditą, naudoti jį pagal paskirtį, laiku jį grąžinti, sumokėti palūkanas ir kt. ( - ) pareiškėja ir AB „Mano bankas“ sudarė sutartinės maksimaliosios jungtinės hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. ( - ) (toliau – Hipotekos sutartis I), kurią patvirtino notarė, pagal kurią pareiškėja įkeitė AB „Mano bankas“ naudai hipotekos sutarties I 4.1 – 4.21 p. nurodytus pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus. ( - ) pareiškėja ir AB „Mano bankas“ sudarė Sutartinės maksimaliosios jungtinės hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. 1323 (toliau – Hipotekos sutartis II), kurią patvirtino notarė, pagal kurią pareiškėja įkeitė AB „Mano bankas“ naudai hipotekos sutarties II 4.1 – 4.17 p. nurodytus pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus. Nurodė, kad AB „Mano bankas“ prašymu notarė 2020-01-29 atliko vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), kuriuo siūloma iš pareiškėjos išieškoti 481 424,60 Eur negrąžinto kredito; 36 830,49 Eur nesumokėtų palūkanų; 35 266,92 Eur delspinigių; 9,5 proc. kredito sutarties Nr. ( - ) 2.6.3 p. nustatytų palūkanų nuo negrąžinto kredito likučio nuo 2020-01-03 iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo; 11,5 proc. kredito sutarties Nr. P00650 2.6.4 p. nustatytų palūkanų nuo viso įsiskolinimo sumos (nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo), iš viso išieškoti 553 522,01 Eur, ir 365,18 Eur skolos. AB „Mano bankas“ prašymu notarė 2020-01-29 atliko vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 760, kuriuo siūloma iš pareiškėjos išieškoti 481 424,60 Eur negrąžinto kredito; 36 830,49 Eur nesumokėtų palūkanų; 35 266,92 Eur delspinigių; 9,5 proc. kredito sutarties Nr. P00650 2.6.3 p. nustatytų palūkanų nuo negrąžinto kredito likučio nuo 2020-01-03 iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo; 11,5 proc. kredito sutarties Nr. P00650 2.6.4 p. nustatytų palūkanų nuo viso įsiskolinimo sumos (nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo), iš viso išieškoti 553 522,01 Eur, ir 359,70 Eur skolos. Pažymėjo, kad notarė neatsižvelgė, jog pagal hipotekos registro duomenis hipotekos sutartimi I ir hipotekos sutartimi II, kurių kodai ( - ) ir ( - ), užtikrinta viena prievolė. Pagal vykdomuosius raštus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) išieškotinos pagrindinės skolos dydis nurodytas po 481 424,60 Eur kiekviename, t. y. iš viso 962 849,20 Eur, nors tiek hipotekos sutartyje I, tiek hipotekos sutartyje II užtikrintos prievolės pagal kredito sutartį Nr. ( - )dydis nurodytas 570 000,00 Eur. Pažymėjo, kad du kartus paskaičiuotos tiek palūkanos (36 830,49 Eur), tiek delspinigiai (35 266,92 Eur). Vertina, kad vykdomieji įrašai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) naikintini, nes abu vykdomieji įrašai buvo atlikti pagal hipotekos sutartų I ir hipotekos sutartį II, kurios buvo sudarytos užtikrinant tą pačią prievolę pagal kredito sutartį Nr. ( - ). Nurodo, kad vykdomieji įrašai naikintini dėl to, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pervedė 17 619,00 Eur sumą, kuri tą pačią dieną buvo nurašyta palūkanų pagal kredito sutartį Nr. P00650 mokėjimui. Šiuos duomenis Notarei teikdamas 2020 m. sausio 3 d. prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo turėjo pateikti kreditorius AB „Mano bankas“, tačiau nepateikė.

3Suinteresuotas asmuo AB „Mano bankas“ pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėjai nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bankas ( - ) raštu Nr. ( - ) informavo pareiškėją, kad nevykdo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bei pareikalavo padengti įsiskolinimą per 30 kalendorinių dienų. Pareiškėja įsiskolinimo nepadengė ir nesumažino. ( - ) bankas raštu Nr. ( - ) pareikalavo įvykdyti prievolę iki ( - ), tačiau pareiškėja per nustatytą terminą įsiskolinimo taip pat nepadengė ir nesumažino. Bankas 2019-11-28 raštu Nr. ( - ) papildomai informavo pareiškėją apie kredito sutarties nutraukimą. 2020-01-03 Bankas Vilniaus m. 20-ojo notarų biuro notarei pateikė prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo pagal sutartinės hipotekos sandorius (hipotekos identifikavimo kodas hipotekos registre ( - ) ir hipotekos identifikavimo kodas hipotekos registre ( - )). Atkreipė dėmesį, kad vykdomajame įraše Nr. ( - ) aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta „Pastabos“ dalyje, kad „Ta pati prievolė (( - ) kredito sutartis Nr. ( - )) yra užtikrinta sutartine hipoteka, identifikavimo kodas ( - ) (pagal kurią 2020-01-29 išduotas vykdomasis įrašas, patvirtintas Vilniaus m. 20-ojo notaro biuro notarės Jurgos Šamšonienės)“. Analogiška nuostata įtvirtinta Vykdomajame įraše Nr. ( - ) „Pastabos“ dalyje, kad „Ta pati prievolė (2017-04-11 kredito sutartis Nr. ( - )) yra užtikrinta sutartine hipoteka, identifikavimo kodas ( - ) (pagal kurią 2020-01-29 išduotas vykdomasis įrašas, patvirtintas Vilniaus m. 20-ojo notaro biuro notarės Jurgos Šamšonienės, notarinio registro Nr. ( - )).“ Pažymėjo, kad vykdomieji įrašai atlikti pagal dvi skirtingas sutartines hipotekas, kuriomis užtikrinta ta pati prievolė, pagal tą pačią kredito sutartį ir kurie tarpusavyje susieti, nurodant susiejimą vykdomuosiuose įrašuose. Nurodė, kad dėl kiekvieno priimto vykdyti vykdomojo dokumento užvedama atskira vykdomoji byla. AB „Mano bankas“ patvirtina, kad 17 619 Eur suma nurašyta palūkanų apmokėjimui pagal kredito sutartį Nr. ( - ), tačiau tai nesudaro pagrindo naikinti vykdomuosius įrašus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

4Suinteresuotas asmuo notarė Jurga Šamšonienė pateikė atsiliepimą į skundą, prašydama jį atmesti. Nurodo, kad 2020-01-03 priėmė kreditorės AB „Mano bankas“ prašymus išduoti vykdomuosius įrašus pagal 2017-04-11 sutartinę hipoteką Nr. ( - ) ir ( - ) sutartinę hipoteką Nr. ( - ), sudarytą tarp kreditoriaus AB „Mano bankas“ ir skolininkės V. R.. Paaiškino, kad priimant prašymą patikrino, ar dėl vykdomojo įrašo atlikimo kreipiasi asmuo, įgaliotas tą daryti; dėl vykdomojo įrašo išdavimo, patikrinta ar prašymuose dėl vykdomojo įrašo išdavimo nurodyti duomenys atitinka hipotekos registro duomenis; taip pat patikrinta, ar hipotekos kreditoriaus AB „Mano bankas“ reikalavimas atlikti vykdomąjį įrašą prieš hipoteka užtikrintos prievolės terminą atitinka įstatyme numatytus pagrindus. Vertina, kad išieškojimas prieš terminą nėra imperatyviai sietinas vien su paskolos sutarties nutraukimu. Paaiškino, kad per dvidešimties dienų terminą nuo pranešimų išsiuntimo iš skolininkės nesulaukė jokių prieštaravimų (nei raštu, nei telefonu), tad praėjus dvidešimčiai dienų nuo pranešimo išsiuntimo ir negavusi jokių pranešimų apie prievolės įvykdymą iš skolininkės, išdavė vykdomuosius įrašus. Vykdomuosiuose įrašuose nurodyta, kad juose minimomis hipotekos sutartimis buvo užtikrintas tos pačios pareiškėjos prievolės pagal kredito sutartį Nr. ( - ) įvykdymas. Pažymėjo, kad pareiškėja buvo atvykusi į notarų biurą su jų gautais nuorašais teigdama, kad neteisėtai išduoti vykdomieji įrašai padvigubinta suma; jai buvo paaiškinta, jog suma nėra dvigubinama, nes prievolė yra ta pati, o pastaba dėl tos pačios prievolės aiškiai įrašyta ir vykdomuosiuose įrašuose, kadangi remiantis hipotekos taisyklėmis, vykdomasis įrašas išduodamas atskirai pagal kiekvieną hipotekos sandorį ir visuomet prisegamas prie jo originalo (dublikato).

5Skundas atmestinas.

6Sprendžiant dėl notaro veiksmų teisėtumo būtina atsižvelgti į notaro veiklos specifiką. Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Pagal Notariato įstatymo 1 straipsnį notarams suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Tokie notaro veiklos ypatumai lemia, kad jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai, savo funkcijas jis turi atlikti, tiksliai laikydamasis notaro veiklą ir teisinius santykius, su kuriais susijęs atliekamas notarinis veiksmas, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, o jeigu notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų – atsisakyti atlikti tokį veiksmą (Notariato įstatymo 40 straipsnio 1dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tokia notaro funkcijų samprata suponuoja išvadą, jog notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustato ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Taigi notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011; 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2013).

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės Jurgos Šamšonienės veiksmų, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 20-ojo notaro biuro notarės Jurgos Šamšonienės ( - ) vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), ir ( - ) vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ). Nustatyta, kad pareiškėja su suinteresuotu asmeniu AB „Mano bankas“ ( - ) sudarė kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „Mano bankas“ įsipareigojo suteikti pareiškėjai kreditą specialiojoje dalyje nurodytai tikslinei paskirčiai, o pareiškėja įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka paimti kreditą, naudoti jį pagal paskirtį, laiku jį grąžinti, sumokėti palūkanas ir kt. ( - ) pareiškėja ir AB „Mano bankas“ sudarė sutartinės maksimaliosios jungtinės hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), kurią patvirtino notarė, pagal kurią pareiškėja įkeitė AB „Mano bankas“ naudai hipotekos sutarties I 4.1 – 4.21 p. nurodytus pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus. ( - ) pareiškėja ir AB „Mano bankas“ sudarė sutartinės maksimaliosios jungtinės hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), kurią patvirtino notarė, pagal kurią pareiškėja įkeitė AB „Mano bankas“ naudai hipotekos sutarties II 4.1 – 4.17 p. nurodytus pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus. Pareiškėjai nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bankas ( - ) raštu Nr. ( - ) informavo pareiškėją, kad nevykdo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bei pareikalavo padengti įsiskolinimą per 30 kalendorinių dienų. Pareiškėja įsiskolinimo nepadengė ir nesumažino. ( - ) bankas raštu Nr. ( - ) pareikalavo įvykdyti prievolę iki ( - ), tačiau pareiškėja per nustatytą terminą įsiskolinimo taip pat nepadengė ir nesumažino. Bankas ( - ) raštu Nr. ( - ) papildomai informavo pareiškėją apie kredito sutarties nutraukimą. ( - ) Bankas Vilniaus m. 20-ojo notarų biuro notarei pateikė prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo pagal sutartinės hipotekos sandorius (hipotekos identifikavimo kodas hipotekos registre ( - ) ir hipotekos identifikavimo kodas hipotekos registre ( - )).

8Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (toliau - LR NĮ) 49 str. 1 d. numato, kad notaras, gavęs hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, patikrina, 1) ar vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą pateikia asmuo, kuris yra hipotekos (įkeitimo) kreditorius; 2) ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; 3) ar pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose.1 Patikrinęs šiuos duomenis, notaras, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Notaras netikrina kitų duomenų atitikties ir neatsako už juos (LR NĮ 491 str. 2 d).

9Pareiškėja nurodo, kad išduodant vykdomąjį įrašą notarė nepatikrino, ar kreditoriaus AB „Mano bankas“ prašyme atlikti vykdomąjį įrašą nurodyti duomenys atitinka hipotekos registre nurodytus duomenis. Nustatyta, kad 2017-04-11 sutartinėje hipotekoje, identifikavimo kodas ( - ), ir 2017-04-19 sutartinėje hipotekoje, identifikavimo kodas ( - ), nurodyta, kad hipotekos kreditorius yra AB „Mano bankas“. Prašymus dėl vykdomųjų įrašų išdavimo pasirašė hipotekos kreditoriaus AB „Mano bankas“ įgaliotinis S. V.. Kartu su prašymais dėl vykdomųjų įrašų išdavimo buvo pateikti kiti su prašymais susiję dokumentai, tarp jų ir 2019-06-18 Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro notaro Mindaugo Kačergio patvirtintas įgaliojimas, notarinio registro Nr. ( - ), S. V. veikti hipotekos kreditoriaus AB „Mano bankas“ vardu. Įgaliojimo galiojimas patikrintas įgaliojimų registre. Teismas sutinka su notarės argumentais, kad AB „Mano bankas“ yra Lietuvos Respublikos įmonė, apie kurią duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir yra tiesioginė galimybė patikrinti duomenis apie įmonę registre, vertina, kad notarė pagrįstai rėmėsi ne tik pateiktais įmonės dokumentais, bet ir registrų duomenimis, todėl buvo tinkamai įvertinta, ar prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo pateikė hipotekos kreditorius AB „Mano bankas“.

10Pareiškėja nurodo, kad notarės išduotuose vykdomuosiuose įrašuose nenurodyta, kad juose minimomis hipotekos sutartimis buvo užtikrintas tos pačios pareiškėjos prievolės pagal kredito sutartį Nr. ( - ) įvykdymas. Notarė nurodo, kad gavus prašymus dėl vykdomojo įrašo išdavimo, buvo patikrinta ar prašymuose dėl vykdomojo įrašo išdavimo nurodyti duomenys atitinka hipotekos registro duomenis. Nustatyta, kad prašymuose dėl vykdomojo įrašo išdavimo buvo nurodyta, kad: 1) skolininkė yra V. R.; 2) įkeisto nekilnojamojo turto įkaito davėja yra V. R.; tokia pat informacija buvo pateikta ir hipotekos registre. Notarė paaiškino, kad hipotekos registre nurodyti duomenys sutapo ir nesudarė galimybių abejoti dėl kurių nors prašymuose dėl vykdomojo įrašo išdavimo pateiktų duomenų.

11Pareiškėja vertina, kad pareiškėjos nesumokėtų palūkanų likutis yra mažesnis nei buvo nurodyta kreditoriaus prašyme išduoti vykdomuosius įrašus ir atitinkamai notaro išduotuose vykdomuosiuose įrašuose. AB „Mano bankas“ patvirtino, kad 17 619 Eur suma nurašyta palūkanų apmokėjimui pagal kredito sutartį Nr. ( - ), tačiau vertina, kad tai nesudaro pagrindo naikinti vykdomuosius įrašus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Notarė nurodo, kad gavus prašymus dėl vykdomojo įrašo išdavimo, buvo patikrinta, ar hipotekos kreditorės AB „Mano bankas“ reikalavimas atlikti vykdomąjį įrašą prieš hipoteka užtikrintos prievolės terminą atitinka įstatyme numatytus pagrindus. Nustatyta, kad kartu su prašymais dėl vykdomojo įrašo išdavimo kreditorius AB „Mano bankas“ pridėjo 2019-10-22 raštą Nr. ( - ) „įspėjimas dėl kredito ir kitų priklausančių mokėti sumų mokėjimo bei kredito sutarties nutraukimo“, 2019-11-28 raštą Nr. ( - ) „dėl 2019 11 25 paštu gautų dokumentų bei kredito sutarties nutraukimo“. Prašymuose atlikti vykdomuosius įrašus kreditorė nurodė, kad skolininkei ne kartą buvo siunčiami įspėjimai dėl įsipareigojimų nevykdymo. Prašymuose nurodyta, kad kreditorė AB „Mano bankas“ pastebėjo, jog Centrinės hipotekos įstaigoje įregistruotas naujas turto areštas, kurio dydis 58 876,79 Eur, todėl iškilo reali grėsmė, kad pareiškėja negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų numatytų 2017-04-11 kredito sutartyje Nr. ( - ). Notarė tikrino nekilnojamojo turto, įkeisto kreditoriui, nekilnojamojo turto registro išrašus, kuriuose buvo matyti areštai, uždėti antstolio Daliaus Traigio ir antstolio Armino Naujokaičio. Pranešimai dėl kredito sutarties nutraukimo buvo išsiųsti pareiškėjos gyvenamosios vietos deklaruotu adresu (tas pats adresas kaip ir nurodytasis hipotekos registre) ( - ). Įvertinus hipotekos sutarčių 4.1.11. punktą, kuriame numatyta, kad skolininkė / įkaito davėja nedelsiant informuos kreditorių apie hipotekos sutartyje nurodyto skolininko / įkaito davėjo adresų pasikeitimus, taip pat apie kitos kontaktinės informacijos, kuri buvo vėliausiai perduota kreditoriui, pasikeitimus, šalys yra įsipareigojusios nedelsiant informuoti kitą šalį apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą. Teismas vertina, kad pranešimų siuntimas hipotekos registre, hipotekos sutartyje bei paskolos sutartyje nurodytu skolininko adresu yra tinkamas.

12Pareiškėja nurodo, kad notarė nei pranešimuose skolininkui dėl gauto kreditoriaus prašymo atlikti vykdomuosius įrašus, nei pačiuose vykdomuosiuose įrašuose nenurodė kreditoriaus kreipimosi dėl išieškojimo prieš terminą pagrindų. Hipotekos sutarčių 6.2. p. numatyta, kad neatsižvelgiant į tai, ar yra suėjęs sutartyje nurodytas galutinis užtikrintos prievolės įvykdymo terminas. Kreditorius turi teisę nukreipti išieškojimą į hipotekos objektą ar bet kurią jo dalį su tikslu patenkinti savo reikalavimą į skolininką toliau nurodytais atvejais: 6.2.1. kai pagal kredito sutarties sąlygas atsiranda pagrindas nutraukti kredito sutartį ir/ar pareikalauti užtikrintą prievolę įvykdyti prieš kredito sutartyje numatytą jos galutinį įvykdymo terminą. Kreditorius turi teisę nukreipti išieškojimą į hipotekos objektą pagal kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir nenutraukęs kredito sutarties; 6.2.2. kai skolininkas ir/arba įkaito davėjas nesilaiko šios sutarties sąlygų ir/arba paaiškėja, jog bent vienas iš skolininko ir/arba įkaito davėjo sutartyje pateiktų pareiškimų ir patvirtinimų yra neteisingas; 6.2.3. kitais atvejais, kai tokią teisę kreditoriui suteikia taikytini įstatymai.“ Teismas sutinka su notarės argumentais, kad išieškojimas prieš terminą nėra imperatyviai sietinas vien su paskolos sutarties nutraukimu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos komentare numatyta, kad notaras nesprendžia ginču dėl teisės, nagrinėtinu ginčo teisena CPK 542 str. 1 d.) Notaras privalo atlikti tik ribotos apimties teisini tyrimą, neturi tikrinti duomenų atitikties (išskyrus duomenų atitikti hipotekos registro duomenims) ir už juos neatsako. Notarė nurodė, kad patikrinus LR CK 4.192 str. 4 dalyje išvardytus duomenis ir jokių akivaizdžių trūkumų nenustačiusi, vadovaudamasi LR CK 4.192 str. 4 d., bei taip suteikdama galimybę skolininkei pareikšti savo prieštaravimus dėl kreditoriaus man pateiktų duomenų, išsiuntė skolininkei siūlymą ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimų išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui AB „Mano bankas“ skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Pareiškėja neginčija, kad notarės siųstus pranešimus gavo, nurodo, kad prieštaravimų dėl sumų nepareiškė, nors ir nesutiko su kredito sutarties Nr. ( - ) vienašališku nutraukimu.

13Teismas sutinka, kad hipoteka yra tik antrinė prievolė, priklausanti nuo pagrindinės prievolės - paskolos. Preziumuojama, kad prievolė yra galiojanti ir duomenys yra teisingi, kol tokie duomenys yra registruoti hipotekos registre.

14Hipotekos taisyklių 252 punktu vykdomajame įraše nurodo kreditoriaus prašyme nurodytas palūkanas. Civilinio kodekso 4.192 str. 4 d. numatyta notaro pareiga patikrinti, ar hipotekos kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka hipotekos registro duomenis. Taigi notaras tik tikrina, ar kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka hipotekos registro duomenis, tačiau netikrina, ar šie duomenys atitinka kitu valstybės registru duomenis, taip pat nevertina kredito sutarties sudarymo aplinkybių, jos sąlygų teisėtumo ar pagrįstumo. Remiantis hipotekos taisyklėmis, vykdomasis įrašas išduodamas atskirai pagal kiekviena hipotekos sandorį ir visuomet prisegamas prie jo originalo (dublikato). Civilinio kodekso 4.192 str. 1 d. reglamentuota, kad jeigu skolininkas neįvykdo įsipareigojimų per hipotekos sandoryje nustatytą terminą, hipotekos kreditorius gali kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Kadangi hipotekos lakštas yra specialia forma sudarytas hipotekos sandoris, kreditorius turėtų kreiptis atskirai dėl vykdomojo įrašo išdavimo pagal kiekvieną hipotekos (įkeitimo) lakštą, taip pat ir pagal kiekvieną po 2012-07-01 sudarytą hipotekos (įkeitimo) sandorį. Tai, kad išduoti keli vykdomieji įrašai pagal kelis hipotekos (įkeitimo) sandorius, kuriais užtikrintas tos pačios prievolės įvykdymas, turi būti nurodyta ir notaro išduodamuose vykdomuosiuose įrašuose. Nustatyta, kad notarės išduotuose vykdomuosiuose įrašuose nurodyta, kad juose minimomis hipotekos sutartimis buvo užtikrintas tos pačios pareiškėjos prievolės pagal kredito sutartį Nr. ( - ) įvykdymas, įvertinus visus byloje pateiktus duomenis, teismas konstatuoja, kad pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Atsižvelgiant į išdėstyta, pareiškėjos skundas dėl notaro veiksmų atmetamas kaip nepagrįstas, nustačius, kad notarė tinkamai atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus (CPK 12 straipsnis ir 178 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 443, 510, 512-513 straipsniais,

Nutarė

17pareiškėjos V. R. skundą atmesti.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai