Byla 1-108-543/2017
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-00066-17 medžiagą, kurioje

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės A. B. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-00066-17 medžiagą, kurioje

3R. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, dirbantis pagal verslo liudijimą, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą adresu ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

4Teismas

Nustatė

5kaltinamasis R. K. 2017-01-01 apie 2.00 val., namuose, adresu ( - ), buto kambaryje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, žodinio konflikto metu tyčia smurtavo prieš savo šeimos narį: sudavė vieną smūgį kumščiu į veido sritį sugyventinei J. J., taip padarydamas muštinę viršutinės lūpos žaizdą ir nežymiai sutrikdydamas J. J. sveikatą.

6Kaltinamasis R. K. apklaustas įtariamuoju dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje, kaltu visiškai prisipažino ir paaiškino, kad jis gyvena sugyventinės J. J. namuose, adresu ( - ). Jie gyvena kartu, veda bendrą ūkį. 2017-01-01 jis su sugyventine J. J. šventė Naujuosius metus. Naujųjų metų naktį, apie 02.00 val., jie abu buvo išgėrę alkoholinių gėrimų, tarp jų kilo žodinis konfliktas. Konflikto metu J. J. liepė jam važiuoti namo. Jis dėl to supyko ir priėjęs prie jos kumščiu sudavė vieną smūgį į veido sritį. Pataikė į lūpą, matė, kad iš jos bėga kraujas. Sudavęs smūgį jis suprato, kad blogai pasielgė, dėl to labai gailisi. Jis atsiprašė nukentėjusiosios, jie susitaikė (b. l. 43-44, 47-48).

7Be kaltinamojo visiško prisipažinimo jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti bei žemiau aptarti įrodymai.

8Nukentėjusioji J. J., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad su R. K. ji gyvena kartu, veda bendrą ūkį. Jie nesusituokę, bendrų vaikų neturi. Gyvena jos namuose, ( - ). Kaltinamasis yra pieš ją smurtavęs ir anksčiau. 2016-12-31 ji su R. K. šventė Naujųjų metų sutiktuves, namuose buvo dviese. Jie abu vartojo alkoholinius gėrimus. Apie 23.40 val. kaltinamasis pakvietė ją eiti į lauką pažiūrėti fejerverkų, tačiau ji atsisakė, liko namuose. R. K. išėjo į lauką. Jis grįžo apie 01.00 val., tuomet tarp jų kilo žodinis konfliktas. Konflikto metu ji liepė jam važiuoti namo, nuėjo ieškoti telefono numerio, kuriuo galėtų iškviesti jam taksi automobilį. Ji sėdėjo ant lovos ir netikėtai pajuto, kad jai sugyventinis sudavė kumščiu vieną smūgį į kairę veido pusę. Pataikė į lūpą, ji pajuto, kad bėga kraujas, jautė fizinį skausmą. Ji iškvietė medikus, atvyko ir policijos pareigūnai. R. K. jos atsiprašė, ji jam atleido (b. l. 21-26).

9Protokole-pareiškime J. J. nurodė, kad 2017-01-01 apie 02.00 val., jos namuose, adresu ( - )., sugyventinis R. K. prieš ją panaudojo fizinį smurtą, t. y. kumščiu sudavė smūgį į lūpą (b. l. 1).

10Alytaus apskrities VPK pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl telefoninio pranešimo nustatyta, kad 2017-01-01 03.25 val. iš Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties gautas pranešimas, kad į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo skyrių pristatyta J. J., kurią namuose sumušė draugas (b. l. 2).

11Iš Alytaus apskrities VPK pareigūno tarnybinio pranešimuose dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo matyti, kad R. K. 2017-01-01 apie 02.00 val., adresu ( - ), kumščiu sudavė smūgį į lūpą sugyventinei J. J.. R. K. nustatytas 2,06 promilių girtumas, J. J. – 1.81 promilių girtumas (b. l. 3-6).

12Pranešime apie galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusį asmenį nurodyta, kad būdamas neblaivus R. K. sumušė savo sugyventinę (b. l. 10).

13Apžiūros protokolu bei fotolentele užfiksuota ir aprašyta įvykio vieta esanti ( - ). Nustatyta, kad kambaryje ant grindų matosi dėmės, panašios į kraują (b. l. 11-16).

14Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvados Nr. G 3/2017(06) matyti, kad J. J. padaryta muštinė viršutinės lūpos žaizda vertintina kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, dėl sužalojimo ji galėjo justi fizinį skausmą (b. l. 34).

15Aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis R. K. suduodamas smūgį kumščiu į veido sritį bei taip padarydamas muštinę viršutinės lūpos žaizdą šeimos nariui – sugyventinei, tyčia nežymiai sutrikdė nukentėjusiajai sveikatą. Šie veiksmai atitinka BK 140 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

16Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamojo veika pagal pavojingumą priskiriama prie nesunkių nusikaltimų. R. K. nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tai turėjo įtakos jo nusikalstamam elgesiui, todėl ši aplinkybė sunkina jo atsakomybę. Jo atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą bei nuoširdžiai dėl to gailisi. Teismas taip pat vertina ir tai, kad R. K. teisiamas pirmą kartą, nėra baustas administracine tvarka. R. K. sutiko būti nuteistas teismo baudžiamuoju įsakymu, taip pat jis sutiko su prokuroro siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu. Įvertinus visas aplinkybes, siekiant BK 41 straipsnyje įtvirtintų bausmės tikslų, kaltinamajam skiriama prokuroro siūloma bausmė – 6 mėnesių laisvės apribojimas, įpareigojant bausmės vykdymo metu neatlygintinai išdirbti 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis dirba pagal verslo liudijimą, jam neskirtinas prokuroro siūlomas įpareigojimas pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje. Kaltinamasis padarė smurtinį nusikaltimą prieš šeimos narį, todėl jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose. Baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

17Į bausmę įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017-01-01 iki 2017-01-02 (viena para).

18Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti panaikintina baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas,

Nutarė

20R. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir nubausti jį 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per 3 (tris) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 50 (penkiasdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – 4 (keturis) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant per 3 (tris) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 50 (penkiasdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

21Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi bausmės atlikimo laikotarpiu R. K. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose.

22Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo laiką nuo 2017-01-01 iki 2017-01-02 (vieną parą).

23Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti R. K. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

24Įteikti R. K. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

25Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

26Padavus prašymą teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Bylos nagrinėjimas teisme tokiu atveju bus privalomai rengiamas, tačiau nagrinėsiantis bylą teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytos bausmės rūšimi ir dydžiu. Jeigu baudžiamasis įstatymas tai numato, gali būti paskirta ir laisvės atėmimo bausmė.

27Nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas.

28Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. R. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas... 5. kaltinamasis R. K. 2017-01-01 apie 2.00 val., namuose, adresu ( - ), buto... 6. Kaltinamasis R. K. apklaustas įtariamuoju dėl nusikalstamos veikos, numatytos... 7. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo jo kaltę patvirtina ir kiti byloje... 8. Nukentėjusioji J. J., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad su R.... 9. Protokole-pareiškime J. J. nurodė, kad 2017-01-01 apie 02.00 val., jos... 10. Alytaus apskrities VPK pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl telefoninio... 11. Iš Alytaus apskrities VPK pareigūno tarnybinio pranešimuose dėl galimo... 12. Pranešime apie galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusį asmenį nurodyta,... 13. Apžiūros protokolu bei fotolentele užfiksuota ir aprašyta įvykio vieta... 14. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto... 15. Aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis R. K. suduodamas smūgį... 16. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo... 17. Į bausmę įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017-01-01... 18. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti panaikintina... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 20. R. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2... 21. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi bausmės atlikimo laikotarpiu R. K.... 22. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino... 23. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti R. K. kardomąją priemonę... 24. Įteikti R. K. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį... 25. Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 26. Padavus prašymą teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.... 27. Nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis... 28. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....