Byla e2-1467-799/2017
Dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, išeitinės išmokos, laiku neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio sumokėjimo, procesinių palūkanų

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Vida Butanavičiūtė, sekretoriaujant Remigijai Stepanenko, dalyvaujant ieškovui T. V., jo atstovei advokato padėjėjai E. M., atsakovės atstovams advokatui E. K., G. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. V. ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos mėsinė“ dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, išeitinės išmokos, laiku neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio sumokėjimo, procesinių palūkanų.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas T. V. ieškiniu prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą neteisėtu ir nutraukti tarp ieškovo T. V. ir atsakovės UAB „Klaipėdos mėsinė“ 2015-07-17 Darbo sutartį Nr. ( - ) DK 128 straipsnio pagrindu (dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio); priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos mėsinė“ ieškovo T. V. naudai 3731,05 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, 475,42 Eur delspinigių už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką 2171,74 Eur, 1085,87 Eur vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Ieškovas T. V. ieškinio reikalavimus palaikė.

5Atsakovės atstovai advokatas E. K. ir G. V. su ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo byloje atsakovės patirtas teisinės pagalbos išlaidas.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš ieškovo T. V., jo atstovės advokato padėjėjos E. M., atsakovės atstovų advokato E. K., G. V., liudytojų A. R., S. B. paaiškinimų, byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015-07-17 tarp šalių buvo pasirašyta Darbo sutartis Nr. ( - ) (toliau – darbo sutartis), pagal kurią ieškovas priimtas į darbą pas atsakovę dirbti projektų vadovu, taip pat pasirašytos konfidencialumo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Darbo sutarties 3 punkte nustatyta, kad atsakovė UAB „Klaipėdos mėsinė“ įsipareigojo ieškovui T. V. mokėti 1450,00 Eur darbo užmokestį (mėnesinę algą). 2015-12-30 įsakymu Nr. 78 ieškovui T. V. nuo 2016-01-01 nustatytas 1710,00 Eur darbo užmokestis. 2017-03-09 įsakymu Nr. 9 ieškovui T. V. nuo 2017-04-01 nustatytas 1450,00 Eur darbo užmokestis (mėnesinė alga). Darbo sutarties 3 punkte numatyta, kad darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, 14 ir 26 mėnesio dienomis. 2017-04-20 ieškovas T. V. išsiuntė elektroniniu paštu pretenziją dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio bei nesuteiktų atsiskaitymo lapelių, taip pat pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (DK 128 str. pagrindu), nes atsakovė UAB „Klaipėdos mėsinė“ nuo 2016 metų pradžios nesumokėjo ieškovui T. V. viso priklausančio atlyginimo, t.y. visus mėnesius mokėjo mažesnį, nei priklauso, darbo užmokestį. Ieškovo manymu, atsakovė privalėjo nutraukti darbo sutartį nuo 2017-04-24. 2017-05-04 ieškovas pateikė atsakovei dar vieną pretenziją dėl darbo sutarties nutraukimo. Ieškovas sužinojęs, kad nuo 2017-05-08 yra atleistas iš darbo esant šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui, nesutinka su tokiu atleidimo pagrindu. Atsakovė nurodo, kad dėl ieškovo T. V. netinkamai vykdytų darbo funkcijų įmonei susidariusi žala siekia 274613,62 Eur ir 14 959,52 USD žala. Nustačius šias faktines aplinkybes, atsakovė kreipėsi į ieškovą, kad šis paaiškintų susidariusią situaciją ir pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentus dėl prekybos Gruzijoje. Ieškovui nereaguojant į žodinius prašymus pateikti informaciją, atsakovas kreipėsi į ieškovą su reikalavimu pasiaiškinti raštu dėl įmonės LTD „Lithuanian House“ susidariusio įsiskolinimo. T. V. nei paaiškinimo, nei ataskaitos tiek tiesioginiam, tiek ir generaliniam direktoriui nepateikė. Ieškovas T. V. nuo 2017-03-27 iki 2017-04-28 turėjo nedarbingumą, apie kurį atsakovo neinformavo, tuo neatliko savo pareigos apie nedarbingumą informuoti darbdavį. Atsakovė įtaria, jog tariama liga sietina su darbdavio pateiktais reikalavimais pateikti ataskaitą už vykdomą projektą Gruzijoje, bei aiškėjančiomis aplinkybėmis dėl ieškovo galimai vykdytos neteisėtos veiklos. Nors atsakovui pretenzija datuojama 2017-04-13, o prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo datuojamas 2017-04-14, iš siuntų paieškos lapo matyti, kad šie dokumentai atsakovui buvo išsiųsti 2017-04-21 16,09 val., o atsakovė juos gavo 2017-04-25, tai yra praėjus ieškovo prašyme darbo sutarties nutraukimo nurodytam terminui (2017-04-24). Nors ieškovas prašė su juo nutraukti darbo sutartį nuo 2017-04-24, bet nei nurodytą dieną, nei pasibaigus jo nedarbingumui neatvyko pas atsakovą ir jam negrąžino atsakovo patikėtų darbo vykdymui materialinių vertybių (kompiuterio, telefono). Atsakovė laukė ieškovo T. V. nedarbingumo pabaigos, tikėdamasi išspręsti susidariusią situaciją ir gauti ieškovo paaiškinimus, tačiau pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui, nuo 2017-05-02 T. V. į darbo vietą neatvyko, apie neatvykimo priežastis nepranešė. 2017-05-03 atsakovė pateikė reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl neatvykimo į darbą. Jokio atsakymo iš ieškovo atsakovė negavo. 2017-05-04 gauta ieškovo T. V. pretenzija dėl darbo sutarties nutraukimo. Darbdavio nurodymų pasiaiškinti dėl susidariusių įsiskolinimų T. V. nepaisė ir jokių paaiškinimų atsakovei UAB „Klaipėdos mėsinė“ nepateikė, taip pat pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui neatvyko į darbą, neatsiskaitė su darbdaviu, t. y. negrąžino kompiuterio, įėjimo kortelės, telefono Iphone 5s. Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių, atsakovė UAB „Klaipėdos mėsinė“ remdamasi DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 235 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir 9 punktu, 2017-05-08 nutraukė darbo sutartį su ieškovu T. V..

8Ginčo darbo sutartis nutraukta galiojant LR darbo kodeksui, galiojusiam iki 2017-07-01, todėl sprendžiant ginčą dėl darbo sutarties nutraukimo taikomas sutarties nutraukimo metu galiojęs įstatymas. DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str.). DK 235 straipsnis reglamentuoja šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Šio straipsnio 1 dalyje pateikta šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sąvoka, o 2 dalies 9 punkte prie šiurkščių laikytinų darbo pareigų pažeidimų nurodytas neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Kasacinio teismo pažymėta, kad tokiais atvejais, kai darbuotojas atleistas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ir byloje nustatomi konkretūs darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas, teismas juos vertina, kvalifikuoja ir sprendžia, ar jie atitinka DK 235 straipsnyje nustatyto šiurkštaus darbo pažeidimo sąvoką ir ar sudaro pagrindą nutraukti darbo sutartį pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, nepriklausomai nuo to, pagal kurį DK 235 straipsnio 2 dalies punktą kaip šiurkštų darbo pareigų pažeidimą juos kvalifikavo darbdavys. Teismo prerogatyva yra kvalifikuoti ir spręsti, ar darbuotojas padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2013). Pažymėtina tai, kad vertinamų aspektų specifiškumą lemia darbuotojo teisinė padėtis įmonėje (bendrovėje). Ieškovas bendrovėje dirbo projektų vadovo pareigose. Ieškovas 2017-04-13 būdamas nedarbingume parašė atsakovei pretenziją dėl laiku nesumokėto darbo užmokesčio, kurioje nurodyta sumokėti neišmokėtą darbo užmokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, tačiau net nepraėjus šiam terminui, jau sekančią diena 2017-04-14 parašė atsakovei pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo dėl nepriklausomų nuo darbuotojo aplinkybių, kuriuos išsiuntė 2017-04-20 ir 21 d. Iš atsakovės atstovų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas nurodytą pretenziją ir pareiškimą išsiuntė atsakovei tik po to kai atsakovė pareikalavo pasiaiškinti dėl ieškovo nuostolingai vykdomos veiklos Gruzijoje. Tokia ieškovo pozicija vertinama kaip sąmoningas darbo pareigų vengimas, kadangi ieškovas pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui ir kaip nurodė teismo posėdžio metu, žinodamas apie tai, jog pagal jo prašymą darbo sutartis su juo nenutraukta, pasitaręs su advokato padėjėja neatvyko į darbą. Ieškovas, be pateisinamos priežasties neatvykęs į darbą, pats prisiima neigiamų padarinių atsiradimo riziką. Ieškovas pripažįsta faktą, kad žinodamas, jog darbo sutartis nenutraukta, sąmoningai nevyko į darbą, į reikalavimą pasiaiškinti dėl neatvykimo priežasčių neatsakė. Akivaizdu, kad ieškovas, pasibaigus nedarbingumo laikui neatvyko į darbą ir nedirbo darbo sutartimi sulygto darbo, todėl atsakovė, pritaikiusi ieškovui drausminę atsakomybę ir skyrusi kaip nuobaudą atleidimą iš darbo, įstatymų nepažeidė.

9DK 128 str. 1 d. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui, jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga). Darbuotojui darbo užmokestis turi būti mokamas reguliariai, nes yra atlyginimas už darbą (DK 186 str. 1 d.). Jis turi būti mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį (DK 201 str. 1 d.). Jeigu darbdavys du mėnesius iš eilės nemoka darbo užmokesčio, ši aplinkybė yra juridinis pagrindas, nustatantis darbuotojui teisę nutraukti darbo sutartį remiantis DK 128 str. 1 d. pagal šią normą darbdavio įsiskolinimas darbuotojui kaip pagrindas reikalauti nutraukti darbo sutartį atsiranda, kai už du mėnesius iš eilės darbuotojui darbo užmokestis mokamas ne viso dydžio. DK 128 str. 2 d. nustatyta, kad darbo sutartis su darbuotoju turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Iš 2017-04-14 prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo DK 128 str. 1 d. pagrindu ieškovas atsakovei pateikė 2017-04-20 elektroniniu paštu, 2017-04-25 paštu. Iš UAB „Klaipėdos mėsinė“ Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį matyti, kad ieškovui ne visas darbo užmokestis buvo sumokėtas 7 mėnesius: 2016 m. kovo mėn nesumokėta 129,96 Eur, 2016 m. birželio mėn. 150,48 Eur, 2016 m. lapkričio mėn. 209,76 Eur, 2016 m. gruodžio mėn. 178,94 Eur, 2017 m. sausio mėn. 245,34 Eur, 2017 m. vasario mėn. 112,14 Eur, 2017 m. kovo mėn. 78,60 Eur. Viso atsakovė turėjo įsiskolinimą ieškovui 1105,22 Eur darbo užmokesčio. Byloje esant nustatyta, kad ieškovui du mėnesius iš eilės buvo mokamas ne visas darbo užmokestis, todėl egzistavo DK 128 str. 1 d. nustatytas pagrindas darbuotojui kreiptis dėl sutarties nutraukimo. Kai darbuotojas nori nutraukti darbo santykius dėl svarbių priežasčių, suėjus įspėjimo terminui jis neturėtų savo nuožiūra palikti darbo. Darbo santykiai reglamentuoja ir darbo sutarties sudarymo, ir jos nutraukimo tvarką (DK 124 str.), ir tokios sąvokos, kaip faktinis arba oficialiai neįformintas darbo santykių pasibaigimas, įstatymo leidėjas neapibrėžia. Priešingai, darbo santykiai tęsiasi iki įvyksta vienas iš šių juridinių faktų: darbo sutartis nutraukiama DK ar kitu įstatyminiu pagrindu; darbdavys likviduojamas be teisių perėmėjo; darbuotojas miršta; kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. Nagrinėjamu atveju darbo sutartis darbdavio atitinkamu įsakymu nuo 2017-04-24 nebuvo nutraukta, ieškovo ir atsakovės darbo santykiai tęsėsi. Tai reiškia, kad ieškovas iki darbo santykių pabaigos turėjo laikytis darbovietėje nustatytos darbo tvarkos, turėjo prievolę vykdyti visas nustatytas pareigas ir darbdavio teisėtus nurodymus, tame tarpe atvykti į darbą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas pasibaigus nedarbingumui neatvyko į darbą be svarbių priežasčių, nors žinojo, kad su juo darbo sutartis nenutraukta. Be to, ieškovas, pateikęs prašymą atleisti jį iš darbo DK 128 str. pagrindu, nebendradarbiavo su darbdaviu ir savo elgesiu suvaržė darbdavio veiksmus įgyvendinant atleidimo iš darbo procedūras. Nors darbo sutartis su ieškovu yra nutraukta, tačiau iki dabar ieškovas nėra atsiskaitęs su atsakove ir nėra grąžinęs jai materialinių vertybių, kurias buvo gavęs darbo funkcijoms vykdyti.

10Tęsiant ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo analizę svarbu tai, jog darbuotojas privalo laikytis ne tik darbo sutartyje ar vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų reikalavimų, bet ir dirbti dorai bei sąžiningai, laikytis įstatymų ir darbo drausmės, tausoti darbdavio turtą, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nepažeisti darbdavio teisių ir įstatymų saugomų interesų (DK 35 str., 228 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2013). Nagrinėjamu atveju nustatyta, to iš esmės neginčija ir ieškovas, jog žinodamas, kad dar deramai ir tinkamai nenutraukus darbo santykių su atsakove neatvyko į darbą, o pasitaręs su advokato padėjėja savavališkai nusprendė nevykti į darbovietę. Manytina, kad sąžiningas, darbdaviui lojalus, tinkamai atliekantis darbo funkcijas darbuotojas privalėjo atvykti į darbo vietą ir tinkamai aptarti darbo sutarties nutraukimo sąlygas, priežastis bei atsiskaityti su darbdaviu atiduodant darbo priemones. Be to iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas būdamas nedarbingumo laikotarpyje įregistravo savo įmonę ( - ) 2017 metų balandžio mėnesį, kai darbo santykiai su atsakove nebuvo nutraukti. Tai rodo, kad ieškovas sąmoningai buvo suplanavęs daugiau nebedirbti atsakovei, kai darbo sutartis nebuvo nutraukta ir nebuvo žinoma atsakovės pozicija šiuo aspektu. Konstatuotina, kad tokie ieškovo kaip projektų vadovo veiksmai pagrįstai ir teisėtai buvo įvertinti kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkto prasme, suteikiantis teisę darbdaviui atleisti ieškovą DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu. Atsakovės ieškovui skirta drausminė nuobauda – atleidimas – yra proporcinga ieškovo padarytam pažeidimui: 2017-04-25 ieškovui išsiųstas reikalavimas raštu pasiaiškinti dėl įmonėje susidariusių skolų. Ieškovas buvo informuotas, kad nepateikus pasiaiškinimo raštu, kitų įrodymų neigiančių jo kaltę, drausminė nuobauda bus skiriama ir be jų. Tam, kad nusižengimą, kuriuo pažeidžiamos darbo pareigos ar tvarka, būtų galima kvalifikuoti kaip šiurkštų pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą, nėra būtina nustatyti, patyrė dėl to darbdavys realios žalos ar ne. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas gali sukelti ir kitokių neigiamų padarinių – darbdavys gali netekti pasitikėjimo darbo pareigas ar tvarką šiurkščiai pažeidusiu darbuotoju, be to, realios žalos darbdaviui dėl darbuotojo padaryto šiurkštaus nusižengimo gali atsirasti vėliau ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. C. v. individuali L. Š. įmonė „Meškėnas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. L. v. UAB ,,Saurida“, bylos Nr. 3K-3-182/2012; 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-98/2013; kt.). Teismas pažymi, kad atsakovei tenkinti ieškovo prašymo nutraukti darbo sutartį pagal DK 128 straipsnį nebuvo teisinio pagrindo, o ieškovas tik pasikliaudamas savo nuožiūra neatvykdamas į darbą pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kuris įsakmiai nurodytas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte. Ko pasekoje atsakovė 2017-05-08 teisėtai atleido ieškovą DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu.

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3731,05 Eur neišmokėto darbo užmokesčio nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. kovo mėnesio, t. y. už 2016 m. balandžio mėnesį 524,40 Eur priklausančio darbo užmokesčio, už 2016 m. gegužės mėnesį - 476,73 Eur, už 2016 m. liepos mėnesį - 264,72 Eur, už 2016 m. rugpjūčio mėnesį - 143,02 Eur, už 2016 m. spalio mėnesį - 425,40 Eur, už 2016 m. lapkričio mėnesį - 524,40 Eur, už 2016 m. gruodžio mėnesį - 408,39 Eur, už 2017 m. sausio mėnesį - 405,22 Eur, vasario mėnesį - 305,76 Eur, kovo mėnesį – 253,01 Eur. Ieškovas prašomą priteisti neišmokėto darbo užmokesčio dalį grindžia byloje pateiktais algalapiais iš kurių matoma, kad atsakovo darbo užmokestis susidėjo iš mėnesinės algos ir kiekvieną mėnesį paskaičiuotos premijos. Ieškovas ir ieškovo atstovė teigia, kad premija atsakovui kas mėnesį buvo mokama už gerą darbą. Atsakovės atstovai nurodė, kad sudarant darbo sutartį buvo tariamasi žodžiu dėl 10 proc. priedo prie atlyginimo nuo gauto ieškovo vadovaujamo projekto pelno, tačiau atsakovo projektas visu jo darbo laikotarpiu įmonėje buvo nuostolingas, todėl premija jam išvis nebuvo paskirta. Šią atsakovės poziciją pagrindžia pateikti atsakovės generalinio direktoriaus įsakymai dėl premijų išmokėjimų. Išanalizavus juos matyti, kad ieškovui premija nei vieną mėnesį nebuvo paskirta. Be to liudytoja A. R. parodė, kad nuo 2016 m. kovo mėnesio daliai darbuotojų buvo sumažintas atlyginimas iki 1020,00 Eur, tačiau ieškovas atlyginimo sumažinimą atsisakė pasirašyti, todėl jam buvo skaičiuojamas atlyginimas nuo 1710,00 Eur, ieškovui premijos paskirtos nebuvo. Byloje pateiktas atsakovės buhalterės paaiškinimas dėl ieškovo darbo užmokesčio. Jame nurodoma, kad nuo 2016 m. buhalterei buvo pateikiami duomenys darbo užmokesčiui mokėti, kuriuose nurodoma bendra išmokėtina suma, ieškovui skaičiuotina nuo 1710,00 Eur, todėl turėdama informaciją apie tai, kad darbo sutartis turėjo būti pakeista (darbo užmokestis nuo 1710,00 Eur turėjo būti sumažintas iki 1020,00 Eur), bei turėdama duomenis apie išmokėtinus darbo užmokesčius nusprendė, kad skirtumas yra premija. Atsiskaitymo lapeliuose darbo užmokestį išskaidė, todėl įvyko klaida, tačiau dėl jos nebuvo pažeisti nei įmonės, nei įmonės darbuotojų interesai, nes ieškovui buvo skaičiuojamas tokio dydžio darbo užmokestis kiek ir priklausė pagal darbo sutartį. Kad atsakovui nebuvo mokamos premijos, o tik darbo užmokestis byloje pagrindžia tiek ieškovo tiek atsakovės pateikti bankiniai mokėjimo pavedimai iš kurių matyti, kad ieškovas reikšdamas savo reikalavimą dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo pateiktuose skaičiavimuose dėl gauto darbo užmokesčio sąmoningai nepriskaičiavo premijos dalies, nors ir žinojo, kad neturėjo teisės į premiją. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui jokios premijos už visą darbo laikotarpį paskirtos nebuvo, mano, kad konkrečiu atveju visiškai nesvarbu kaip algalapyje buvo suskirstytas darbo užmokestis, svarbu tai, kad išmokėtos sumos yra atlyginimas, kuris atitinka nurodytą darbo sutartyje ir tuo pagrindu ieškovo reikalavimai dėl 3731,05 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir 475,42 Eur delspinigių priteisimo atmetami kaip neįrodyti ir nepagrįsti.

12Kadangi teismas konstatavo, kad ieškovas dėl padaryto šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo atleistas iš darbo teisėtai, nėra DK 140 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų, todėl ieškovo reikalavimai dėl dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės kompensacijos (2171,74 Eur) ir dėl priteisimo vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atmestini kaip nepagrįsti.

13Kadangi ieškinys atmestinas, ieškovui patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

14Atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7, 8.2, 8.7, 8.19, punktuose nustatytų dydžių, vadovaujantis CPK 98 straipsniu, iš ieškovo priteistinos atsakovės turėtos 2178,00 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

15Taip pat iš ieškovo priteistinos 4,20 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

16Kompiuteris, esantis prie bylos yra atsakovo nuosavybė, todėl sprendimui įsiteisėjus, grąžintini atsakovei UAB „Klapėdos mėsinė“

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 straipsniais, 410-415 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo T. V., a. k. ( - ) atsakovei UAB „Klaipėdos mėsinė“, į. k. 177066932, 2178,00 Eur (dviejų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš ieškovo T. V., a. k. ( - ) 4,20 Eur (keturis eurus 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (bylinėjimosi išlaidas sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AN DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660, įmokos pavadinimas - ,,bylinėjimosi išlaidos“).

21Kompiuterį, esantį prie bylos, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti atsakovei UAB „Klaipėdos mėsinė“.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Vida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas T. V. ieškiniu prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal... 5. Atsakovės atstovai advokatas E. K. ir G. V. su ieškinio reikalavimais... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš ieškovo T. V., jo atstovės advokato padėjėjos E. M., atsakovės... 8. Ginčo darbo sutartis nutraukta galiojant LR darbo kodeksui, galiojusiam iki... 9. DK 128 str. 1 d. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą... 10. Tęsiant ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo analizę svarbu tai, jog... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3731,05 Eur neišmokėto darbo... 12. Kadangi teismas konstatavo, kad ieškovas dėl padaryto šiurkštaus darbo... 13. Kadangi ieškinys atmestinas, ieškovui patirtos bylinėjimosi išlaidos... 14. Atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai... 15. Taip pat iš ieškovo priteistinos 4,20 Eur išlaidos, susijusios su... 16. Kompiuteris, esantis prie bylos yra atsakovo nuosavybė, todėl sprendimui... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 -... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo T. V., a. k. ( - ) atsakovei UAB „Klaipėdos... 20. Priteisti iš ieškovo T. V., a. k. ( - ) 4,20 Eur (keturis eurus 20 ct)... 21. Kompiuterį, esantį prie bylos, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti atsakovei... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...