Byla 2S-487-253/2013
Dėl įsiskolinimo priėmimo klausimas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės UAB „Pempininkų būstas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-14 nutarties, kuria spręstas kreditorės UAB „Pempininkų būstas“ pareiškimo skolininkei A. S. (A. S.) dėl įsiskolinimo priėmimo klausimas,

Nustatė

2kreditorė kreipėsi į teismą, prašydama priimti teismo įsakymą priteisti iš skolininkės 1 065 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 14 Lt žyminis mokestis, 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašo suformavimą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-30 nutartimi nustatė kreditorei 7 dienų terminą nuo patvirtintos nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti pareiškimo trūkumus – pateikti rašytinius įrodymus, kad kreditorė patyrė realias išlaidas dėl Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro tarnybos duomenų paieškos duomenų bazėje, taip pat pateikti įgaliojimą patvirtinantį pareiškimo priedų kopijas patvirtinusio asmens teisę tvirtinti dokumentų kopijas bei žyminio mokesčio kvite nurodyti pavadinimą teismo, kuriame inicijuojama byla.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-14 nutartimi atsisakė priimti kreditorės

5UAB „Pempininkų būstas“ pareiškimą skolininkei A. S. dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su priedais grąžino pareiškimą padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad 2012-12-13 teisme gautas kreditorės pareiškimas dėl 2012-10-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje nurodytų trūkumų šalinimo. Pareiškime kreditorė ištaisė dalį teismo nutartimi nustatytų trūkumų, tačiau nepateikė rašytinių įrodymų, kad kreditorės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 2,90 Lt už vieno Gyventojų registro tarnybos išrašo paiešką ir išrašo apie asmenį suformavimą, yra realiai patirtos, kad kreditorė už šias paslaugas yra sumokėjusi paslaugų teikėjams (nepateikta mokėjimo nurodymo kopija ir pan.). Teismas pažymėjo, jog spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina tik kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, tuo tarpu LR CPK 433, 435 str. nuostatos neatleidžia kreditoriaus (ir skolininko) nuo pareigos įrodyti procesinio pobūdžio aplinkybes – procesinio atstovavimo santykius, žyminio mokesčio sumokėjimą, patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pan. Kreditorė nepateikė sąskaitų–faktūrų, patvirtinančių, kad apskritai patyrė bylinėjimosi išlaidas už adreso paiešką. Teismas vertino, kad kreditorė nustatytu laiku nepašalino pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo visų trūkumų.

6Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Pempininkų būstas“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-14 nutartį. Nurodo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties 6.9 p. duomenų gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi duomenimis bei duomenų parengimą sumokėti sutarties 2 priede nustatytą atlyginimą. Šis atlyginimas skaičiuojamas už kiekvieną adreso paieškos veiksmą ir kiekvieno išrašo pažiūrėjimą ekrane. Duomenų gavėjui pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties VI dalyje nustatytą apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarką gavėjui kiekvieno mėnesio pradžioje yra pateikiama sąskaita–faktūra už naudojimąsi duomenimis ir duomenų parengimą praėjusį mėnesį, kurią duomenų gavėjas privalo apmokėti per 10 dienų nuo jos gavimo dienos. Duomenų teikėjas pateikia bendrą sąskaitą–faktūrą už praėjusį mėnesį suteiktus duomenis, detalesnės atskaitos, už kokias konkrečiai adresų paieškas išrašoma sąskaita, jis nepateikia. Nurodo, kad Asmens duomenų teikimo sutartyje, kuri pateikta kreipiantis į teismą, kaip įrodymai, pagrindžiantys turėtas išlaidas, numatyta apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarka, pagal kurią už kiekvieną atsakytą užklausą apie konkretų asmenį duomenų gavėjas apmoka teikėjui vadovaudamasis Vyriausybės 2006-03-29 nutarimo Nr. 309 nustatyta tvarka. Duomenų teikėjai pateikia bendras sąskaitas–faktūras už praėjusį mėnesį suteiktus duomenis. Pažymi, kad pareiškime dėl trūkumų pašalinimo paaiškino, jog Asmens duomenų teikimo internetu sutartyje Nr. 29 nurodytas duomenų teikimo būdas apmokestintas 2,90 Lt. Nurodo, kad prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo klausimas galėtų būti sprendžiamas tik skolininkui pateikus prieštaravimus, o ne pareiškimo priėmimo stadijoje.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

9Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti kreditorės pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kadangi nustatė, jog kreditorė nepašalino teismo nustatytų pareiškimo trūkumų – nepateikė rašytinių įrodymų, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane bei 2,90 Lt už vieno Gyventojų registro tarnybos išrašo paiešką duomenų bazėje ir jo peržiūrėjimą ekrane, yra realiai patirtos. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šia išvada. Nekilnojamojo turto registras ir Gyventojų registras yra pagrindiniai valstybės registrai (Registrų įstatymo 3 str.), šiuos registrus tvarko įstatymuose nustatytos institucijos/įstaigos (Nekilnojamojo turto registro 5 str., Gyventojų registro 6 str.). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 43 str. ir Gyventojų registro įstatymo 11 str. 4 d. nustatyta, kad atlyginimo už naudojimąsi registrų duomenimis dydį ir tvarką nustato Vyriausybė. Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 84 p. nustatyta, kad registro duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais), sutartyse turi būti nurodytas apibrėžtas registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka, teikiamų duomenų apimtis ir pasižadėjimas tų duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims. Šių nuostatų 86.1 p. bei 86.8 p. nustatyti atlyginimo už naudojimąsi registro duomenimis dydžiai: 1 Lt už vieną paiešką duomenų bazėje ir 2 Lt už vieno registro išrašo pažiūrėjimą ekrane. Vyriausybės 2000-11-06 nutarimu Nr. 1346 patvirtintų Gyventojų registro nuostatų 36 p. nustatyta, kad registro duomenys teikiami už Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą (išskyrus asmenis, nurodytus nuostatų 35 p.: fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi, valstybės institucijoms ir įstaigoms, teismams, duomenų teikėjams). Atlyginimo už gyventojų registro duomenų vienetą dydžiai patvirtinti Vyriausybės 2006-03-29 nutarimu Nr. 309. Minėtame nutarime numatytas 2,9 Lt dydžio mokestis už gyventojų registro objekto duomenų teikimą formuojant Gyventojų registro išrašą ar kitus dokumentus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose. Sutinkamai su Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 str. 7 dalimi, tiek Nekilnojamojo turto, tiek Gyventojų registrų tipinės duomenų teikimo atlyginimų dydžiai viešai skelbiami registrų tvarkytojų interneto svetainėse.

10Apeliantė nurodo, kad duomenų teikėjai pateikia bendras sąskaitas–faktūras už praėjusį mėnesį suteiktus duomenis. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorė, šalindama teismo nustatytus trūkumus, pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, Gyventojų registro tarnybos išrašą, Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutarties bei Asmens duomenų teikimo internetu sutarties kopijas. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nors į bylą dėl kreditorės nurodytų priežasčių nebuvo pateikti konkrečių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys įrodymai, tačiau pateiktų įrodymų visiškai pakako nustatyti, kad kreditorė pagrindė jai suteiktų paslaugų, pripažintinų būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, faktą ir dydį.

11Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad kreditorė nepašalino visų nustatytų pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo trūkumų ir nepagrįstai pareiškimą atsisakė priimti. Tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-14 nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui kreditorės UAB „Pempininkų būstas“ pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai